DECIZIE nr. 275 din 23 mai 2012privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate transnaţionale şi a formelor grave ale criminalităţii economice şi financiare
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2012    În temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează Comitetul interministerial pentru combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate transnaţionale şi a formelor grave ale criminalităţii economice şi financiare, denumit în continuare Comitetul. (2) Comitetul este condus de ministrul administraţiei şi internelor, care are calitatea de preşedinte. (3) Ministrul administraţiei şi internelor poate fi reprezentat la şedinţele Comitetului printr-un secretar de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, desemnat în acest sens. (4) Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la şedinţele Comitetului la nivel de secretar de stat, iar celelalte instituţii ale administraţiei centrale, de către conducătorii acestora.  +  Articolul 2 (1) Comitetul are ca obiective principale: a) aplicarea legii şi întărirea autorităţii instituţiilor din domeniile vizate; b) susţinerea luptei împotriva evaziunii fiscale şi a contrabandei; c) îmbunătăţirea cooperării dintre instituţiile abilitate în combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratul General al Poliţiei Române); d) implementarea strategiei sectoriale pentru combaterea corupţiei în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în cele ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; e) perfecţionarea cooperării poliţieneşti internaţionale în vederea combaterii infracţiunilor de crimă organizată circumscrise traficului de persoane şi a traficului de droguri. (2) Comitetul prezintă Guvernului programul de măsuri, precum şi informări lunare privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3 (1) În cadrul Comitetului îşi desfăşoară activitatea subgrupul aferent luptei împotriva evaziunii fiscale şi a contrabandei, din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi ai Serviciului Român de Informaţii. (2) Subgrupul prezintă în cadrul Comitetului un program de măsuri aferent domeniilor vizate şi informări lunare privind principalele activităţi şi rezultate obţinute în îndeplinirea obiectivelor.  +  Articolul 4Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare bilunare sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.  +  Articolul 5 (1) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Ministerul Administraţiei şi Internelor. (2) În termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comitetul aprobă prin hotărâre regulamentul de organizare şi funcţionare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 23 mai 2012.Nr. 275.  +  Anexa Componenţa Comitetului interministerialpentru combaterea corupţiei, a criminalităţii organizatetransnaţionale şi a formelor grave ale criminalităţii economiceşi financiare1. Ministerul Administraţiei şi Internelor2. Ministerul Afacerilor Externe3. Ministerul Afacerilor Europene4. Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală5. Ministerul Justiţiei6. Ministerul Public7. Oficiul Naţional pentru Prevenirea Spălării Banilor-------