ORDIN nr. 40 din 3 mai 2012privind aprobarea Procedurii de autorizare a operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, și a cuantumului tarifelor de autorizare și evaluare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 398 din 18 aprilie 2012
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Nr. 103 din 26 aprilie 2012
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Nr. 40 din 3 mai 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 16 mai 2012  Având în vedere Referatul de aprobare al Ministerului Sănătății nr. 3.253/2012,luând în considerare prevederile art. 12 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății, ministrul administrației și internelor și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de autorizare a operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Se aprobă cuantumul tarifului de autorizare la valoarea de 10.988,84 lei.(2) Tariful de autorizare reprezintă suma aferentă analizei documentației depuse și emiterii autorizației și se achită la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, - Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, denumit în continuare ICPBMV, odată cu depunerea cererii de autorizare. Tariful de autorizare nu include suma aferentă realizării analizelor de laborator, care se plătește de operator la comunicarea ANSVSA - ICPBMV.  +  Articolul 3Cuantumul tarifului de evaluare se stabilește în mod individual, pentru fiecare solicitare, de către comisia de evaluare, pe baza următoarelor costuri:1. spectrofotometrie - 655,5 lei/test;2. lichid cromatografie - 1.092,5 lei/test;3. gaz cromatografie - 1.092,5 lei/test;4. gaz cromatografie și/sau lichid cromatografie cuplat cu spectrometrie de masă - 1.311,00 lei/test;5. taxe pentru activitatea de evaluare a datelor: 8.740,00 lei/ solicitare;6. taxe pentru documentarea științifică aferentă - taxe pentru consultări, acces la bazele de date științifice internaționale: 1.748,00/solicitare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Ritli Ladislau
  Ministrul administrației și internelor,
  Gabriel Berca
  Președintele Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Roatiș Chețan Radu
   +  Anexa nr. 1PROCEDURA 03/05/2012