DECRET Nr. 219 din 1 iulie 1960privind obligaţiile organizaţiilor socialiste debitoare, ca urmare a prescripţiei extinctive
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 10 din 1 iulie 1960    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul 1În cazul în care o organizaţie socialistă de stat este debitoarea unei sume de bani, iar creditorul nu şi-a exercitat dreptul la acţiune, ori dreptul de a cere executarea silită, înainte de împlinirea prescripţiei, organizaţia debitoare va vărsa la bugetul de stat suma de bani ce datora, în termen de 45 zile de la data cînd prescripţia s-a împlinit.Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti în cazul în care sînt debitoare faţă de organizaţiile socialiste de stat, cu excepţia organizaţiilor cooperatiste din agricultura.Dispoziţiile alineatului 1 se aplică tuturor organizaţiilor socialiste care au încasat sume peste preţurile sau tarifele legale.În cazul sumelor ce provin din vînzarea biletelor pentru spectacole care nu au mai avut loc, termenul de vărsare la buget va fi de 3 zile de la data implinirii termenului de prescripţie.  +  Articolul 2Dispoziţiile art. 1 se aplică de asemenea şi atunci cînd s-a prescris dreptul la acţiunea privitoare la sume de bani consemnate sau depuse la instituţiile de banca, credit şi economie sau la orice alte organizaţii socialiste, pe seama statului ori a organizaţiilor de stat.  +  Articolul 3Sumele din posturile creditoare privind decontările cu bugetul republican sau cu bugetele locale, provenind din impozite, taxe şi alte venituri bugetare, existente în bilanţurile întreprinderilor şi organizaţiilor economice socialiste, încheiate pe 31 decembrie a anului expirat, se vor vărsa la bugetul republican pînă la 1 martie al anului următor, dacă acestor sume nu li se aplică alte modalităţi de lichidare.  +  Articolul 4Pentru nevărsarea în termen a sumelor prevăzute în art. 1, 2 şi 3, se vor plati majorări de 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere.  +  Articolul 5Dispoziţiile art. 1 alin. 2 se aplică cu începere de la 21 aprilie 1958, data publicării Decretului nr. 167/1958, în măsura în care organizaţiile cooperatiste sau obşteşti au vărsat sumele prescrise la buget.---------