ORDIN nr. 326 din 21 aprilie 2012pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSA
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 7 mai 2012    Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 şi ale Regulamentului (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei,în temeiul art. 4 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Programul naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSA, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 870/2008 pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aeronautice - PNPSA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 14 august 2008, se abrogă.Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Alexandru NazareBucureşti, 21 aprilie 2012.Nr. 326.-----