HOTĂRÂRE nr. 353 din 18 aprilie 2012pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanțelor publice,
  Bogdan Alexandru Drăgoi
  București, 18 aprilie 2012.Nr. 353.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România