HOTĂRÂRE nr. 271 din 3 aprilie 2012privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 23 aprilie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 3 se modifică în sensul eliminării bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. Anexa nr. 12 se completează cu bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexă.  +  Articolul IIPentru bunurile prevăzute la art. I, Administraţia Naţională "Apele Române" va efectua lucrările de cadastru şi înscrierea în cartea funciară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Stelian FuiaMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 3 aprilie 2012.Nr. 271.  +  Anexa TABELcu mijloacele fixe cu rol de apărare care se transferăde la ANIF la A.N. Apele Române conform O.U.G. nr. 82/2011
    Nr. crt.Nr. MF (actual)Denumirea activului din care urmează a fi transferate active conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006Denumirea activului care urmează a fi transferatAmplasamentulCaracteristicile tehniceValoarea actualizată conform balanţei la data de 31.10.2011 (lei)
    Cursul de apăBazinul hidroLocalitateaJudeţulLungime (m)Înălţime (m)Anul PIF
    01234567891011
    A.B.A. ARGEŞ - VEDEA
    156994 (parţial)Liţa-Olt - judeţul Teleorman - utilitate publicăDig Olt Sâi (transversal)+teren aferent (suprafaţa 132.000 mp, zonă protecţie 84.000 mp)DunăreaDunăreaLiţa-Turnu MăgureleTeleorman6.0003,95196533.207,07
    2Dig Seaca (compartimentare) şi teren aferent (suprafaţa 74.800 mp, zonă de protecţie 27.200 mp)DunăreaDunăreaTraian-SeacaTeleorman3.4003,66196510.200,00
    3Dig Dunăre (Turnu Măgurele- Seaca) + teren aferent (suprafaţa 413.600 mp, zonă de protecţie 263.200 mp)DunăreaDunăreaTurnu Măgurele- TraianTeleorman18.8004,491965165.316,07
    4151056Clădire canton Seaca - utilitate publicăClădire canton Seaca + teren aferent (2.000 mp)DunăreaDunăreaSeacaTeleorman     19715.184,00
    557065 (parţial)Viişoara - judeţul Teleorman - utilitate publicăDig longitudinal Suhaia - Zimnicea (amonte), cu stăvilar Gârla Iancului + teren aferent (suprafaţa 412.500 mp, zonă de protecţie 231.000 mp)DunăreaDunăreaSeaca-LisaTeleorman16.5004,219837.517.953,31
    6Dig apărare Suhaia (est + vest) cu evacuare E1, E2 + teren aferent (370.000 mp, zonă de protecţie 185.000 mp) şi consolidări diglac SuhaiaCălmăţuiViişoara Lisa- SuhaiaTeleorman18.0003,511973320.811,90
    7Dig longitudinal Zimnicea - Seaca (aval) + teren aferent (suprafaţa 512.000 mp, zonă de protecţie 224.000 mp)DunăreaDunăreaSuhaia- ZimniceaTeleorman16.0004,011962395.336,58
    8Dig transversal Zimnicea (compartimentare) şi teren aferent (suprafaţa 110.700 mp, zonă de protecţie 57.400 mp)DunăreaDunăreaZimniceaTeleorman1.4004,25197418.063,64
    9Dig longitudinal Zimnicea- Năsturelu + teren aferent (suprafaţa 380.700 mp, zonă de protecţie 197.400 mp)Dunărea + VedeaDunăreaZimnicea - NăstureluTeleorman18.1005,321962176.315,92
    10151048Canton nr. 1 Desecare Zimnicea - utilitate publicăCanton nr. 1 desecare Zimnicea + teren aferent (4.910 mp)DunăreaDunăreaZimnicea- NăstureluTeleorman     19623.718,00
    11151049Canton nr. 2 îndiguiri Zimnicea - utilitate publicăCanton nr. 2 îndiguiri Zimnicea + teren aferent (7.800 mp)DunăreaDunăreaZimnicea km dig 2 + 200Teleorman     19623.813,00
    12151050Canton nr. 3 îndiguiri Năsturelu - utilitate publicăCanton nr. 3 îndiguiri Năsturelu + teren aferent (5.120 mp)DunăreaDunăreaNăsturelu km dig 11 + 300Teleorman     19623.649,00
    13151051Canton nr. 4 desecare Năsturelu - utilitate publicăCanton nr. 4 desecare Năsturelu + teren aferent (4.600 mp)DunăreaDunăreaNăsturelu km dig 18 + 100Teleorman     19623.719,00
    1460369Clădire canton I Pietroşani - utilitate publicăCanton IDunăreaDunăreaPietroşaniGiurgiu     196013.076,00
    1560370Clădire canton II Vedea II - utilitate publicăCanton IIDunăreaDunăreaPietroşaniGiurgiu     19607.164,00
    1660245 (parţial)Vedea Pietroşani - judeţul Giurgiu - utilitate publicăDig longitudinal Vedea PietroşaniDunăreaDunăreaVedeaGiurgiu18.0004,23196091.584,00
    17Dig transversal Vedea PietroşaniDunăreaDunăreaVedeaGiurgiu4.0004,8196039.615,00
    1860371Clădire canton III Vedea - utilitate publicăCanton IIIDunăreaDunăreaGăujaniGiurgiu     19606.907,00
    1960372Clădire canton IV Vedea - utilitate publicăCanton IVDunăreaDunăreaVedeaGiurgiu     19607.140,00
    2060373Clădire canton V Vedea - utilitate publicăCanton VDunăreaDunăreaVedeaGiurgiu     19604.856,00
    2160244 (parţial)Vedea Slobozia - judeţul Giurgiu - utilitate publicăDig Slobozia MahâruDunăreaDunăreaSloboziaGiurgiu13.4004,521964126.900,00
    2260375Clădire canton cazemată SPE Cama - utilitate publicăCanton cazematăDunăreaDunăreaSloboziaGiurgiu     196815.579,00
    2359525 (parţial)Malu Roşu Gostinu - judeţul Giurgiu - utilitate publicăDig apărare Dunăre (Gostinu) + teren aferentDunăreaDunăreaGostinuGiurgiu10.70051965306.280,00
    24Consolidare mal DumescuDunăreaDunăreaGostinuGiurgiu       180.910,00
    25Dig compartimentare şi teren aferentDunăreaDunăreaGostinuGiurgiu5805198080.233,00
    26Dig transversal Băneasa şi teren aferentDunăreaDunăreaGostinu- BăneasaGiurgiu7.5005196241.552,00
    2759539 (parţial)Gostinu Greaca Argeş - judeţul Giurgiu - utilitate publicăDig longitudinal (Greaca) + teren aferentDunăreaDunăreaGostinu - GreacaGiurgiu21.5005196773.195,00
    2860365Clădire canton 16 + 300 Prundu - utilitate publicăClădire canton 16 + 300DunăreaDunăreaPrunduGiurgiu     196816.568,00
    2960367Clădire canton 3 Băneasa - utilitate publicăClădire canton 3 BăneasaDunăreaDunăreaGostinuGiurgiu     196413.183,00
    3060368 (parţial)Clădire canton 4 Băneasa - utilitate publicăClădire canton 4 BăneasaDunăreaDunăreaBăneasaGiurgiu     196413.186,00
    31123774Canton 4 + 500 Gostinu - utilitate publicăCanton 4 + 500DunăreaDunăreaGostinuGiurgiu     19643.317,00
    32123773Clădire canton I Oinacu - utilitate publicăCanton 1 OinacuDunăreaDunăreaOinacuGiurgiu     19646.544,00
    3360364Clădire canton II Gostinu - utilitate publicăCanton 2 GostinuDunăreaDunăreaGostinuGiurgiu     19643.975,00
    A.B.A. BANAT
    3452423 (parţial)Bocşa - Şoşdea - judeţul Caraş-Severin - utilitate publicăDig remuu mal stâng Valea StancuValea StancuTimişComuna Măureni, sat ŞoşdeaCaraş-Severin1.1001,421988111.902,18
    35Dig remuu Valea ŞoşdeaValea ŞoşdeaTimişComuna Măureni, sat ŞoşdeaCaraş-Severin4301,10198834.721,43
    36Dig remuu Valea RamnaValea RamnaTimişComuna BerzoviaCaraş-Severin1.2501,20198893.135,27
    37Dig remuu Valea BerzoviaValea BerzoviaTimişComuna BerzoviaCaraş-Severin4001,00198824.509,20
    38Dig remuu Valea BurăuValea BurăuTimişComuna RamnaCaraş-Severin3001,10198821.568,15
    39Dig remuu CCB2CCB2TimişComuna RamnaCaraş-Severin4201,10198828.594,13
    40Dig remuu CCR2CCR2TimişOraş BocşaCaraş-Severin2001,10198837.580,92
    4166676 (parţial)Roiga - judeţul Timiş - utilitate publicăDig închidereCanal RoigaTimişComuna DentaTimiş193   1971146,00
    4267857 (parţial)Ţeba-Timişat - judeţul Timiş - utilitate publicăDig izolare mal dreptTimişatTimişComuna Foieni, satul CruceniTimiş10.714   198642.860,75
    43Dig Timişat mal stângTimişatTimişComuna Foieni, satul CruceniTimiş10.714   198647.968,59
    A.B.A. BUZĂU - IALOMIŢA
    4414615 (parţial)Gostinu Greaca Argeş - judeţul Călăraşi - utilitate publicăDig longitudinal (Chirnogi) + consolidare şi teren aferent (1.570.000 mp)DunăreaDunăreaGreaca- ChirnogiCălăraşi19.50051967178.132,00
    45Canton 2 Chirnogi, anexeDunăreaDunăreaChirnogiCălăraşi     195610,77
    46Baraj Cataloi + teren aferent (10.200 mp)Valea ZboiuluiDunăreCăscioareleCălăraşi2085,819706.345,00
    4714543 (parţial)Olteniţa Surlari Dorobanţu - judeţul Călăraşi - utilitate publicăDig longitudinal (Olteniţa-Tatina) + terenDunăreaDunăreOlteniţa- SpanţovCălăraşi20.0605197050.160.844,00
    48Canton 2 Olteniţa, anexeDunăreaDunăreOlteniţaCălăraşi     1930953,00
    49Canton 3 Olteniţa, anexeDunăreaDunăreOlteniţaCălăraşi     19302.173,00
    50Canton 4 Olteniţa, anexeDunăreaDunăreOlteniţaCălăraşi     19302.173,00
    51Canton 5 OlteniţaDunăreaDunăreUlmeniCălăraşi     193025,00
    52Dig longitudinal (Tatina-Dorobanţu)DunăreaDunăreSpanţov- DorobanţuCălăraşi11.0904,519702.352.050,00
    53Dig transversal Surlari şi teren aferentDunăreaDunăreChiseletCălăraşi2.2504,519702.204.360,00
    54Dig transversal Tatina şi teren aferentDunăreaDunăreSpanţovCălăraşi3.3505,8619702.252.867,00
    55Dig transversal Dorobanţucanal DorobanţuDunăreDorobanţuCălăraşi9.1005,819703.658.248,00
    56Canton 6 ChiseletDunăreaDunăreChiseletCălăraşi     193014,00
    57Canton 7 ChiseletDunăreaDunăreSpanţovCălăraşi     193026,00
    58Canton 8 MânăstireaDunăreaDunăreDorobanţuCălăraşi     193015,00
    59Canton 9 MânăstireaDunăreaDunăreDorobanţuCălăraşi     19302.328,00
    60Canton 10 MânăstireaDunăreaDunăreDorobanţuCălăraşi     19302.328,00
    61Canton 11 MânăstireaDunăreaDunăreDorobanţuCălăraşi     19302.042,00
    6214531 (parţial)Amenajarea Boianu Sticleanu - judeţul Călăraşi - utilitate publicăÎndiguire Boianu Sticleanu +  teren aferent (131.120 mp)DunăreaDunăreDorobanţi, Grădiştea, CălăraşiCălăraşi20.8004197117.537,00
    63Îndiguire Boianu Sticleanu (Mostiştea) + teren aferent (96.600 mp)DunăreaDunăreGrădişteaCălăraşi21.4004197115.055,00
    64151289Clădire canton Dunărica - utilitate publicăClădire canton Dunărica - utilitate publică + teren aferent (2.982,32 mp)DunăreaDunăreCiocăneştiCălăraşi     19651.589,00
    65151303Clădire canton km 387 - utilitate publicăClădire canton km 387 + teren aferent (4.875,07 mp)DunăreaDunăreCiocăneştiCălăraşi     19654.223,00
    6614610 (parţial)Amenajare Călăraşi Răul - judeţul Călăraşi - utilitate publicăÎndiguire Călăraşi Răul + teren aferent (1.619.700 mp)Br. BorceaDunăreCălăraşiCălăraşi3.0003,519611.447.684,97
    67151374Clădire canton km 27 - utilitate publicăClădire canton - km 27 + teren aferent (1.692,44 mp)Br. BorceaDunăreDichiseniCălăraşi     1968696,00
    68151375Clădire canton km 45 - utilitate publicăClădire canton - km 45 + teren aferent (1.885,01 mp)Br. BorceaDunăreCălăraşiCălăraşi     1967773,00
    6914506 (parţial)Amenajarea Borcea de Sus - judeţul Călăraşi - utilitate publicăDig longitudinal Dunăre 42 km + teren aferent (1.447.200 mp)DunăreDunăreBorcea, Jegălia, UnireaCălăraşi42.0003,81965157.987,00
    70Dig longitudinal Borcea 31,2 km + teren aferent (1.287.000 mp)Br. BorceaDunăreBorcea, Jegălia, UnireaCălăraşi31.20031965133.223,00
    71Consolidare mal Borcea - SPE Cerbu M. şi terenul aferentBr. BorceaDunăreBorceaCălăraşi560   200416.605.268,38
    72Dig apărare pe traseu deviat 1.325 ml + teren aferent (47.700 mp)Br. BorceaDunăreBorceaCălăraşi1.328   19961.784.890,50
    73Protecţie dig incinta Borcea de Sus (zona Baital) + teren aferent (746 mp)Br. BorceaDunăreBorceaCălăraşi360   19982.744.053,58
    74Dig transversal compartimentare 9 km şi terenul aferentBr. BorceaDunăreBorceaCălăraşi9.0002,5196542.189,00
    75151331Clădire canton - 5 - utilitate publicăClădire canton 5 şi terenul aferentBr. BorceaDunăreBorceaCălăraşi     196516.967,73
    76151353Clădire canton - 10 - utilitate publicăClădire canton 10 şi teren aferent (2.780,96 mp)   DunăreFeteştiCălăraşi     19382.038,00
    77151332Clădire canton - 6 - utilitate publicăClădire canton 6 şi teren aferent (3.985 mp)   DunăreBorceaCălăraşi     196516.650,73
    78151333Clădire canton - 7 - utilitate publicăClădire canton 7 şi teren aferent (4.344 mp)   DunăreBorceaCălăraşi     196516.794,73
    79151326Clădire canton - 8 - utilitate publicăClădire canton 8 şi teren aferent (3.880 mp)   DunăreJegăliaCălăraşi     196518.293,51
    80151327Clădire canton - 1 - utilitate publicăClădire canton 1 şi teren aferent (3.892 mp)   DunăreUnireaCălăraşi     196517.009,06
    81151328Clădire canton - 2 - utilitate publicăClădire canton 2 şi teren aferent (5.075 mp)   DunăreUnireaCălăraşi     196517.482,06
    82151329Clădire canton - 3 - utilitate publicăClădire canton 3 şi teren aferent (3.152 mp)   DunăreJegăliaCălăraşi     196516.641,75
    83151330Clădire canton - 4 - utilitate publicăClădire canton 4 şi teren aferent (4.471 mp)   DunăreBorceaCălăraşi     196516.844,73
    8414538 (parţial)Amenajare Unirea Jegălia Gâldău - judeţul Călăraşi - utilitate publicăDig apărare Dunăre Gâldău 7,8 km şi teren aferent (393.700 mp)Br. BorceaDunăreUnirea, JegăliaCălăraşi7.8162,5196943.212,00
    8516784 (parţial)Amenajarea Borcea de Jos - judeţul Ialomiţa - utilitate publicăDig Dunăre km 0+00-25+100 (Comp. I)DunăreDunăreStelnica - BorduşaniIalomiţa25.10041965262.853,21
    86Dig transversal (25+100-30+800)DunăreDunăreBorduşani - FăcăeniIalomiţa8.70041965425.796,29
    87Dig Borcea km 31+800-51+700 (Comp. II)Br. BorceaDunăreStelnica BorduşaniIalomiţa19.80041965805.658,23
    88Clădire canton Ghindăreşti şi anexe şi terenul aferent   DunăreFăcăeniIalomiţa     196550.698,48
    89Clădire canton Săltava şi anexe   DunăreFăcăeniIalomiţa     196548.307,93
    90Clădire canton Făcăeni şi anexe   DunăreFăcăeniIalomiţa     196536.701,79
    91Dig compart. III Borcea km 25 + 100 - 70+300Br. BorceaDunăreFăcăeniIalomiţa45.20041965363.154,99
    92Clădire canton Ceangâru şi anexe   DunăreBorduşaniIalomiţa     196553.003,46
    93Clădire canton Popovici şi anexe   DunăreBorduşaniIalomiţa     196552.852,46
    9416786 (parţial)Amenajarea Giurgeni - Vlădeni - judeţul Ialomiţa - utilitate publicăDig Giurgeni - Spiru HaretDunăreDunăreGiurgeniIalomiţa18.42041960388.765,86
    95Dig Piua Pietrei - Giurgeni     Giurgeni- BerteştiIalomiţa4.4003196018.594,97
    96Clădire canton 3 Giurgeni şi anexe     GiurgeniIalomiţa     196534.649,61
    97Clădire canton 4 Giurgeni şi anexe     GiurgeniIalomiţa     196534.649,61
    98Dig Făcăeni VlădeniBr. BorceaDunăreFăcăeni- VlădeniIalomiţa22.750419652.557.859,71
    99Clădire canton 1 Făcăeni şi anexe   DunăreFăcăeniIalomiţa     196547.617,77
    100Clădire canton 2 Vlădeni şi anexe   DunăreVlădeniIalomiţa     196563.465,25
    101Consolidare mal Borcea zona Luciu Giurgeni (lucrare recepţionată 2008)DunăreDunăreGiurgeniIalomiţa     20083.513.775,72
    10216986 (parţial)Amenajarea Stelnica - Borduşani-judeţul Ialomiţa - utilitate publicăDig Borcea mal stângBr. BorceaDunăreStelnica - BorduşaniIalomiţa11.250419651.098,82
    10395128 (parţial)Amenajarea Incinta Brăila-Dunăre-Siret- judeţul Brăila - utilitate publicăDig de apărare BDS şi teren aferent (264.100 mp)Dunăre şi SiretDunăre şi SiretBrăila-VădeniBrăila14.7004,5 şi 41965102.502,62
    104151216Clădire de locuit cu structură din zidărie C1 BDS (apărare) - utilitate publicăClădire de locuit cu structură din zidărie C1 BDS (apărare) + teren aferent (2.156 mp)   DunăreVădeniBrăila     1950199,91
    105151218Clădire de locuit cu structură din zidărie C2 BDS (apărare) - utilitate publicăClădire de locuit cu structură din zidărie C2 BDS (apărare) şi teren aferent (1.562 mp)   DunăreVădeniBrăila     195045.610,34
    106151217Clădire de locuit cu structură din zidărie C4 BDS (apărare) - utilitate publicăClădire de locuit cu structură din zidărie C4 BDS (apărare) şi teren aferent (968 mp)   DunăreVădeniBrăila     1950174,78
    10795178 (parţial)Amenajare Incinta Călmăţui-Gropeni- Chişcani - judeţul Brăila - utilitate publicăDig apărare - incinta Chişcani (comp. III) şi teren aferent (195.000 mp)DunăreDunăreTichileşti- GropeniBrăila20.0004,21970120.388,61
    108Dig apărare Călmăţui-Gropeni (comp. II) şi teren aferent (301.000 mp)DunăreDunăreTufeştiBrăila14.05041969266.209,98
    109Dig apărare Călmăţui-Gropeni (comp. I) şi teren aferent (152.000 mp)DunăreDunăreStăncuţa- BerteştiBrăila17.2003,51969176.289,25
    110Dig compartimentare Călmăţui- Gropeni şi teren aferent (156.300 mp)DunăreDunăreStăncuţaBrăila6.5002,51969103.099,56
    111151248Sediu canton nr. 11 (apărare) - utilitate publicăSediu canton nr. 11 şi teren aferent (9.114 mp)   DunăreTichileştiBrăila     195921.329,62
    112151247Sediu canton nr. 10 (apărare) - utilitate publicăSediu canton nr. 10 şi teren aferent (6.115 mp)   DunăreTichileştiBrăila     195820.722,19
    113151246Sediu canton nr. 9 (apărare) - utilitate publicăSediu canton nr. 9 şi teren aferent (9.701 mp)   DunăreGropeniBrăila     195721.294,51
    114151243Sediu canton nr. 6 (apărare) - utilitate publicăSediu canton nr. 6 şi teren aferent (6.310 mp)   DunăreTufeştiBrăila     195718.666,76
    115151244Sediu canton nr.7 (apărare) - utilitate publicăSediu canton nr. 7 şi teren aferent (2.908 mp)   DunăreTufeştiBrăila     195720.242,25
    116151245Sediu canton nr.8 (apărare) - utilitate publicăSediu canton nr. 8 şi teren aferent (7.027 mp)   DunăreTufeştiBrăila     195720.247,32
    117151253Clădire de locuit cu structură din zidărie C1 (apărare) - utilitate publicăClădire de locuit cu structură din zidărie C1 (apărare) şi teren aferent (257 mp)   DunăreBerteştiBrăila     1952521,75
    118151254Clădire de locuit cu structură din zidărie C2 (apărare) - utilitate publicăClădire de locuit cu structură din zidărie C2 (apărare) şi teren aferent (369 mp)   DunăreBerteştiBrăila     1952232,61
    119151255Clădire de locuit cu structură din zidărie C3 (apărare) - utilitate publicăClădire de locuit cu structură din zidărie C3 şi teren aferent (369 mp)   DunăreStăncuţaBrăila     1952215,39
    120151256Clădire de locuit cu structură din zidărie C4 (apărare) - utilitate publicăClădire de locuit cu structură din zidărie C4 şi teren aferent (369 mp)   DunăreStăncuţaBrăila     1952274,74
    12195229 (parţial)Amenajare Incinta Insula Mare a Brăilei - judeţul Brăila - utilitate publicăDig apărare Braţ Măcin + dig apărare Braţ Vâlciu şi teren aferent (6.472.000 mp)Br. Măcin şi Br. VâlciuDunăreFrecăţei şi MăraşuBrăila150.5002,6-3,619716.107.913,11
    122Dig apărare şi compartimentare Salcia şi teren aferent (541.200 mp)   DunăreFrecăţeiBrăila12.3003-3,5197120.121,32
    123Dig apărare şi compartimentare Salcia şi teren aferent (536.800 mp)   DunăreFrecăţeiBrăila12.2003-3,5197122.294,31
    124151230Sediu canton 2 Măcin km 13 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 2 Măcin km 13 şi teren aferent (1.340 mp)   DunăreFrecăţeiBrăila     197038.332,00
    125151231Sediu canton 3 Măcin km 17+100 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 3 Măcin km 17+100 şi teren aferent (2.960 mp)   DunăreFrecăţeiBrăila     19606.008,00
    126151232Sediu canton 4 Măcin km 21+500 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 4 Măcin km 21+500 şi teren aferent (7.900 mp)   DunăreFrecăţeiBrăila     196042.690,00
    127151233Sediu canton 5 Măcin km 22+800 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 5 Măcin km 22+800 şi teren aferent (1.820 mp)   DunăreFrecăţeiBrăila     19602.229,00
    128151234Sediu canton 6 Măcin km 35 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 6 Măcin km 35+000 şi teren aferent (4.252,5 mp)   DunăreFrecăţeiBrăila     197178.805,00
    129151235Sediu canton 7 Măcin km 42+200 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 7 Măcin km 42+200 şi teren aferent (2.294 mp)   DunăreFrecăţeiBrăila     197262.679,00
    130151236Sediu canton 8 Măcin km 51+100 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 8 Măcin km 51+100 şi teren aferent (4.201 mp)   DunăreFrecăţeiBrăila     197222.905,00
    131151237Sediu canton 9 Măcin km 57+800 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 9 Măcin km 57+800 şi teren aferent (2.398 mp)   DunăreFrecăţeiBrăila     197032.050,00
    132151238Sediu canton 10 Măcin km 68+800 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 10 Măcin km 68+800 şi teren aferent (2.593 mp)   DunăreFrecăţeiBrăila     196842.869,00
    133151239Sediu canton 11 Măcin km 75+800 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 11 Măcin km 75+800 şi teren aferent (932 mp)   DunăreFrecăţeiBrăila     197151.721,00
    134151224Sediu canton 1 Vâlciu km 1+500 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 1 Vâlciu km 1+500 şi teren aferent (4.492 mp)   DunăreMăraşuBrăila     196812.549,00
    135151223Sediu sector Măraşu - utilitate publicăSediu sector Măraşu Canton 2 km 10+600 şi teren aferent (7.850 mp)   DunăreMăraşuBrăila     1968124.833,00
    136151225Sediu canton 3 Vâlciu km 19 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 3 Vâlciu km 19+000 şi teren aferent (2.570 mp)   DunăreMăraşuBrăila     196913.313,00
    137151226Sediu canton 4 Vâlciu km 30+500 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 4 Vâlciu km 30+500 şi teren aferent (2.724 mp)   DunăreMăraşuBrăila     197064.564,00
    138151227Sediu canton 5 Vâlciu km 37+800 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 5 Vâlciu km 37+800 şi teren aferent (5.318 mp)   DunăreMăraşuBrăila     197087.982,00
    139151228Sediu canton 6 Vâlciu km 47+800 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 6 Vâlciu km 47+800 şi teren aferent (3.518 mp)   DunăreMăraşuBrăila     197141.062,00
    140151229Sediu canton 7 Vâlciu km 54 (apărare) - utilitate publicăSediu canton 7 Vâlciu km 54+000 şi teren aferent (2.762 mp)   DunăreMăraşuBrăila     197072.616,00
    14194320 (parţial)Glodeanu Sărat - judeţul Buzău - utilitate publicăBaraj Pitulicea, dig, consolidăripârâul SărataIalomiţaPitulicea, comuna Glodeanu SăratBuzău2906,5197312.698,00
    95110 (parţial)Terenuri neagricole - diguriTerenuri neagricole diguri Pitulicea (8.700 mp)pârâul SărataIalomiţa   Buzău       8.700,00
    95112 (parţial)Terenuri neagricole - ape, bălţiTerenuri neagricole ape, bălţi Pitulicea (1.250.000 mp)pârâul SărataIalomiţa   Buzău       1.250.000,00
    14292313 (parţial)Ghighiu-Boldeşti- Grădiştea - judeţul Prahova - utilitate publicăDiguri longitudinale Râiosupârâu Râiosupârâu SărataBoldeşti, DulbanuPrahova5.5501,51996335.674,89
    A.B.A. CRIŞURI
    14381383 (parţial)Valea Ierului - judeţul Satu Mare - utilitate publicăDig drept şi stâng Ier AvalCC IerCrişuri-IerAndrid, PirSatu Mare8.3002,819714.092.983,65
    144Dig drept Ier AmonteCC IerCrişuri-IerAndrid, Vezendiu, CăuaşSatu Mare16.5502,6197121.800,00
    145Dig stâng Ier AmonteCC IerCrişuri-IerSantău, Căuaş, CraidorolţSatu Mare16.5502197198.700,00
    146Dig canal colector Tiream-DindeştiCC Tiream- DindeştiCrişuri-IerTiream - DindeştiSatu Mare13.350219714.700,00
    147Dig drept CubicCC CubicCrişuri-Iersatul Ghenci, comuna CăuaşSatu Mare4.800219713.100,00
    148Dig stâng CubicCC CubicCrişuri-Iersatul Ghenci, comuna CăuaşSatu Mare4.800219718.500,00
    149Dig drept ChecheţCC ChecheţCrişuri-Iercomuna CăuaşSatu Mare7.800219715.300,00
    150Dig stâng ChecheţCC ChecheţCrişuri-Iercomuna CăuaşSatu Mare7.800219716.300,00
    151Dig apărare DindeştiCC IerCrişuri-Iersatul Dindeşti, comuna AndridSatu Mare4.1654197012.000,00
    152Dig apărare DindeştiCC IerCrişuri-Iersatul Dindeşti, comuna AndridSatu Mare     1998581.200,00
    153Dig apărare DindeştiCC IerCrişuri-Iersatul Dindeşti, comuna AndridSatu Mare     199971.000,00
    154Completare terasamente dig închidere Andrid       Satu Mare     2000205.000,00
    155Dig drept SudurăuCC SudurăuCrişuri-Iersatul Sudurău, comuna SantăuSatu Mare2.930219711.200,00
    156Dig stâng SudurăuCC SudurăuCrişuri-Iersatul Sudurău, comuna SantăuSatu Mare4.250219713.900,00
    157CC IerCC IerCrişuri-Iercomunele Andrid şi PirSatu Mare4.150- 41971153.900,00
    158Regularizare Valea Ier (consolidare pod)CC IerCrişuri-Ier   Satu Mare     19921.498.100,00
    159Regularizare Valea IerCC IerCrişuri-Ier   Satu Mare     19951.269.100,00
    160CC Valea IerCC IerCrişuri-Ier   Satu Mare     200023.900,00
    161CC Ier (Sector III)CC IerCrişuri-Iercomunele Andrid, Vezendiu, Căuaş, Santău, CraidorolţSatu Mare37.850- 419716.889.000,00
    162Baraj AndridValea IerCrişuri-IerAndridSatu Mare4.33251970813.300,00
    Baraj AndridValea IerCrişuri-IerAndridSatu Mare     19923.907.600,00
    Baraj AndridValea IerCrişuri-IerAndridSatu Mare     1995307.200,00
    163Baraj ZimoiaşValea ZimoiaşCrişuri-Iercomuna AndridSatu Mare1753,71975172.400,00
    164Baraj BecheniValea BecheniCrişuri-Iercomuna Săuca- BecheniSatu Mare3604,51978288.000,00
    16589623Valea Ierului - judeţul Bihor - utilitate publicăDig drept Valea IerCC IerCrişuri-IerTarcea, Cherechiu, Săcueni, DiosigBihor48.0003197063.200,00
    166Dig stâng Valea IerCC IerCrişuri-Iersatul Văşad, comuna CurtuieşeniBihor48.0003197061.700,00
    167Dig apărare al comunei ŞimianCC ŞimianCrişuri-IerŞimianBihor2.9504197013.700,00
    168Dig Canal Morilor mal stângCC MorilorCrişuri-IerDiosigBihor8.250219717.000,00
    169Dig Canal Morilor mal dreptCC MorilorCrişuri-IerDiosigBihor820219712.500,00
    170Dig Canal Galoşpetreu mal dreptCC GaloşpetreuCrişuri-Iersatul Văşad, comuna CurtuieşeniBihor5.900219715.700,00
    171Dig Canal Galoşpetreu mal stângCC GaloşpetreuCrişuri-Iersatul Văşad, comuna CurtuieşeniBihor5.900219715.500,00
    172Dig Canal Anticar mal stângCC AnticarCrişuri-Iersatul Târguşor, comuna TerechiuBihor3.900219712.700,00
    173Dig Canal Anticar mal dreptCC AnticarCrişuri-Iersatul Târguşor, comuna TerechiuBihor3.450219711.400,00
    174Dig Canal Şimian mal dreptCC ŞimianCrişuri-Iersatul Şilindru, comuna Şimian, oraşul SăcuieniBihor8.400219717.700,00
    175Dig Canal Şimian mal stângCC ŞimianCrişuri-Iersatul Şilindru, comuna Şimian, satul Cheşereu, comuna CherechiuBihor8.325219716.400,00
    176CC IerCC IerCrişuri-Iercomunele Tarcea, Cherechiu, Săcueni, Diosig, Sălacea, RoşioriBihor48.000- 419706.656.600,00
    177CC ŞimianCC ŞimianCrişuri-Iercomuna Şimian, satul Şilindru, oraşul Săcueni, comuna Cherechiu, satul CheşereuBihor26.639- 2,819711.521.400,00
    178CC MorilorCC MorilorCrişuri-Iercomuna DiosigBihor8.250- 2,81971400.000,00
    179CC Galoşpetreu IICC Galoşpetreu IICrişuri-Iercomuna Curtuieşeni, satul VăşadBihor24.200- 2,81971916.200,00
    180Baraj Galoşpetreu (Văşad)Valea RâtCrişuri-Iersatul Văşad, comuna CurtuieşeniBihor72251970570.100,00
    181Baraj Şimian IValea SalciaCrişuri-Iercomuna ŞimianBihor35051970287.500,00
    182Barajul SălaceaValea FancicaCrişuri-Iercomuna SălaceaBihor46751975460.800,00
    183Barajul DiosigValea FazanilorCrişuri-Iercomuna DiosigBihor1868,51975526.500,00
    184Baraj acumulare Şilindru, construcţii anexe şi terenValea ŞilindruCrişuri-Iercomuna Şimian, satul ŞilindruBihor2884,81978438.700,00
    185Baraj Acumulare Şimian IIValea SalciaCrişuri-Iercomuna ŞimianBihor240319801.824.700,00
    186Canton GaloşpetreuCC GaloşpetreuCrişuri-IerGaloşpetreuBihor     197047.400,00
    18790624 (parţial)Bazinul Hidrografic Valea Inot - judeţul Bihor - utilitate publicăBaraj Inot (Osasaua)Valea OsasauaBarcăusatul Pagaia, comuna Boianu MareBihor1776,751980342.300,00
    188Baraj Boianu MareValea HulaBarcăuBoianu MareBihor1466,81985396.900,00
    189Baraj Pagaia 1Valea PagaiaBarcăusatul Pagaia, comuna Boianu MareBihor11261985268.300,00
    190Baraj Dania Valea InotValea DaniaBarcăucomuna ViişoaraBihor1586,51985730.000,00
    191Baraj RegheaValea RegheaBarcăusatul Reghea, comuna ViişoaraBihor1076,451986296.900,00
    19289626 (parţial)Barcău mal stâng amonte Marghita - judeţul Bihor - utilitate publicăBaraj Iertaş (Almaşu Mare)Valea IertaşBarcăusatul Almaşu, comuna BalcBihor1087199324.600,00
    193Baraj Săldăbagiu (Dolea)Valea SăldăbagiuBarcăusatul Săldăbagiu de Barcău, comuna BalcBihor20681996182.800,00
    194150386Canton Andrid - utilitate publicăCanton AndridCC IerCrişuri-IerAndridSatu Mare     197044.000,00
    195150388Canton Căuaş - utilitate publicăCanton CăuaşCC IerCrişuri-IerCăuaşSatu Mare     197274.600,00
    196150418Canton tip 2 Şimian - utilitate publicăCanton tip 2 Şimian, anexe şi teren 2.157 mpCC ŞimianCrişuri-IerŞimianBihor     197061.200,00
    197150416Centru gospodăresc Săcuieni - utilitate publicăCentru gospodăresc Săcueni, anexe şi teren 5.141 mpCC IerCrişuri-IerSăcuieniBihor     1970666.000,00
    198150419Canton tip 1 Diosig frontieră - utilitate publicăCanton tip 1 Diosig frontieră, anexe şi teren 1.080 mpCC IerCrişuri-IerDiosigBihor     197042.800,00
    199150422Canton tip 2 baraj Diosig Valea Fazanilor - utilitate publicăCanton Diosig Valea Fazanilor, anexe şi teren 6.256 mpValea FazanilorCrişuri-IerDiosigBihor     197778.000,00
    200150420Clădire canton baraj Sălacea - utilitate publicăCanton baraj Sălacea, anexe şi teren 144 mpValea FancicaCrişuri-IerSălaceaBihor     197516.700,00
    20189625 (parţial)Canal colector mal stâng - Inand - judeţul Bihor - utilitate publicăDig stâng C Colector 0+000-15+180Canal colectorCanal colectorGhioracBihor15.1802,5-41902500,00
    202Dig stâng canal colector 15+180 - 24+080; 26+600-31+060 - 57+700; 59+900 - 61+100Canal colectorCanal colectorArpăşel, Tulca, Homorog, Inand, Cefa, Berechiu, Sânnicolau Român, Roit, Girişu de Criş, TărianBihor4.1702,5-41902419.200,00
    203Dig drept Valea Berechiu 0+000 - 1+260Valea BerechiuCanal colectorSânnicolau RomânBihor1.2604,719020,00
    204Dig stâng Valea Berechiu 0+000 - 1+450Valea BerechiuCanal colectorSânnicolau RomânBihor1.4504,619020,00
    205Dig drept Valea Inand 0+000 - 1+335Valea InandCanal colectorCefaBihor3354,819020,00
    206Dig stâng Valea Inand 0+000 - 1+670Valea InandCanal colectorCefaBihor1.670519020,00
    207Dig drept Valea Anter 0+000 - 1+660Valea AnterCanal colectorArpăşelBihor1.6602190217.800,00
    208Dig stâng Valea Anter 0+000 - 1+800Valea AnterCanal colectorArpăşelBihor1.8002190214.000,00
    209Dig drept Valea Oprea 0+000 - 1+000Valea OpreaCanal colectorHomorogBihor1.000319027.300,00
    210Dig stâng Valea Oprea 0+000 - 2+065Valea OpreaCanal colectorHomorogBihor2.0653190215.000,00
    211Dig drept Valea Ghepeş 0+000 - 4+700Valea GhepeşCanal colectorGhioracBihor4.7001191250.200,00
    212Dig stâng Valea Ghepeş 0+000 - 6+620Valea GhepeşCanal colectorGhioracBihor6.6201195343.700,00
    213Dig drept Valea Canal Culişer 0+000 - 7+250Canal CulişerCanal colectorTulcaBihor7.2502194833.300,00
    214Dig stâng Valea Canal Culişer 0+000 - 6+900Canal CulişerCanal colectorArpăşelBihor6.9002194838.300,00
    215Dig Valea Toboliu 0+000 - 1+860Valea ToboliuCanal colectorToboliuBihor1.8602-2,51981210.900,00
    216Dig Valea Alceu 0+000 - 2+100Valea AlceuCanal colectorToboliuBihor2.1004,51981136.300,00
    217Dig Valea Ciur mal drept 0+000 - 1+100Valea CiurCanal colectorInandBihor1.1001 m-3 m198294.900,00
    218Dig Valea Ciur mal stâng 0+000 - 1+900Valea CiurCanal colectorInandBihor1.9001 m-3 m1982137.200,00
    219Dig drept CP1 0+000-1+080Canal CP1Canal colectorGhioracBihor1.08021984100.500,00
    220Dig stâng CP1 0+000-1+080Canal CP1Canal colectorGhioracBihor1.0802198493.300,00
    221Dig drept C. Mixt 0+000-2+180Canal mixtCanal colectorGhioracBihor2.18021984145.400,00
    222Dig stâng C. Mixt 0+000-2+180Canal mixtCanal colectorGhioracBihor2.18021984142.200,00
    223Dig stâng Canal Cefa 1 0+000 - 1+000Canal Cefa 1Canal colectorCefaBihor1.0001,5-219100,00
    224Dig drept Canal Cefa 3 0+000 - 2+015Canal Cefa 3Canal colectorCefaBihor2.0151-1,51905500,00
    225Dig stâng Canal Cefa 3 0+000 - 2+015Canal Cefa 3Canal colectorCefaBihor2.0151-1,51905500,00
    226Canal colectorCanal colectorCanal colector   Bihor46.000-2.5├·-41953182.700,00
    227Baraj MiersigValea SintitelecCanal colectorcomuna Husăsău de TincaBihor3109,419822.199.300,00
    228Baraj ŞauaieuValea RădoiCanal colectorcomuna NojoridBihor36911,819834.515.800,00
    229Baraj HomorogValea din PustăCanal colectorcomuna MădăraşBihor1786,419831.190.800,00
    230Baraj IanoşdaVelju PusteiCanal colectorcomuna MădăraşBihor6671993184.100,00
    231Baraj FilipValea FilipCanal colectorcomuna Husăsău de TincaBihor1959,819831.292.900,00
    232Baraj AlceuValea AlceuCanal colectorcomuna NojoridBihor3668,219811.708.700,00
    233Baraj LeşValea RâturiCanal colectorcomuna NojoridBihor3279,519822.348.000,00
    234Baraj GepiuValea GepiuCanal colectorcomuna GepiuBihor8248,1519811.883.500,00
    235Baraj BicaciuValea BicaciuCanal colectorcomuna GepiuBihor7097,619831.222.000,00
    236Baraj Velju MareValea MareCanal colectorcomuna CefaBihor2036,41990533.600,00
    237Acumulare Şes InandValea InandCanal colectorcomuna CefaBihor2.1175,01982767.000,00
    23891482 (parţial)Valea Noua Gurbediu - (2 grupuri motopompă) judeţul Bihor - utilitate publicăDig Valea Gurbediu 0+000 - 5+900Valea GurbediuCriş NegruGurbediuBihor5.9002190132.600,00
    239Baraj priză TăutCriş NegruCriş NegruTăutBihor     19642.613.200,00
    240Baraj MădărăsăuValea MădărăsăuCriş NegruLăzăreniBihor13191986504.300,00
    241Baraj PalincărieiValea PalincărieiCriş NegruLăzăreniBihor13481986382.800,00
    242Baraj ŞipotValea ŞipotCriş NegruLăzăreniBihor15971986501.600,00
    24389630 (parţial)Canal colector mal drept - Cefa - judeţul Bihor - utilitate publicăDig drept canal colector 0+000 - 10+690Canal colectorCanal colectorTămaşdaBihor10.6902,5-41902400,00
    244Dig drept canal colector 10+690 - 56+680Canal colectorCanal colectorGhiorac, Salonta, Mădăraş, ToboliuBihor45.9902,5-41902410.900,00
    245Dig drept canal Cefa 1 0+000 - 1+000Canal Cefa 1Canal colectorCefaBihor1.0001,5-2198619.600,00
    246Canal colector CefaCanal colectorCanal colectorCefaBihor15.180-2.5├·-5190211.400,00
    247Baraj (priză) TărianCanal colectorCanal colectorCefaBihor     19491.133.800,00
    24890625 (parţial)Barcău mal drept aval Sălard - judeţul Bihor - utilitate publicăDig drept canal descărcător 0+000 - 2+200Canal descărcătorBarcăuTămăşeuBihor2.2002.5-3199616.900,00
    249Baraj SântimreuValea NilosBarcăucomuna SălardBihor3879,9519781.074.700,00
    25090648 (parţial)Barcău mal stâng aval Sălard - judeţul Bihor - utilitate publicăDig stâng canal descărcător 0+000 - 2+200Canal descărcătorBarcăuTămăşeuBihor2.2002.5-3199616.900,00
    25189673 (parţial)Valea Holod- judeţul Bihor - utilitate publicăBaraj VladValea VladCriş NegruHolodBihor1827199692.000,00
    252Baraj DomnuluiValea DomnuluiCriş NegruSâmbătaBihor16481996116.900,00
    25391395 (parţial)Valea Tăşad - judeţul Bihor - utilitate publicăBaraj TăşadValea TăşadCriş RepedeHidişelu de SusBihor243919861.238.900,00
    25491751 (parţial)Bazin Hidrografic Valea Danţa - judeţul Bihor - utilitate publicăBaraj CsilagoşPârâul ÎnstelatBarcăucomuna CetariuBihor21310,61979975.000,00
    255Baraj ViţeilorValea ViţeilorBarcăucomuna CetariuBihor31510,619791.140.200,00
    256Baraj PopiiValea PopiiBarcăucomuna CetariuBihor22011,61979989.600,00
    257Baraj FegernicValea AlmaşuluiBarcăucomuna SârbiBihor4487,519851.321.000,00
    25889756 (parţial)Criş Repede mal drept amonte Oradea - judeţul Bihor - utilitate publicăBaraj BoteanValea la AriniCriş Repedecomuna IneuBihor17581984531.600,00
    25989696 (parţial)Criş Repede mal stâng amonte Tileagd - judeţul Bihor- utilitate publicăBaraj HotarValea FâneaţăCriş Repedecomuna TetcheaBihor31561985112.200,00
    260Baraj TilecuşValea CloscoiCriş Repedecomuna TileagdBihor22071985507.700,00
    261150688Canton Tarian, anexe - utilitate publicăCanton Tarian, anexe şi teren 11.369 mp   Criş RepedeTarian (extravilan)Bihor     1982317.500,00
    262150672Canton Sânicolau, anexe - utilitate publicăCanton Sânicolau Român, anexe şi teren 6.287 mp   Criş RepedeSânicolau Român (extravilan)Bihor     195444.000,00
    263150674 (parţial)Canton Cefa, anexe - utilitate publicăCanton Cefa, anexe şi teren 5.465 mp   Criş RepedeCefa (extravilan)Bihor     195872.000,00
    264150612Canton Homorg, magazie, anexe - utilitate publicăCanton Homorog, anexe şi teren 6.102 mp   Criş RepedeHomorog (extravilan)Bihor     1942156.000,00
    265150605Canton Tulca, anexe - utilitate publicăCanton Tulca, anexe şi teren 5.547 mp   Criş RepedeTulca (extravilan)Bihor     190093.000,00
    266150609Canton Mociar, anexe, şopron, împrejmuire - utilitate publicăCanton Mociar, anexe şi teren 11.863 mp   Criş RepedeTămaşda (extravilan)Bihor     194065.000,00
    267150683Canton Miersig, împrejmuire, anexe - utilitate publicăCanton Miersig, anexe şi teren 546 mp   Criş RepedeMiersig (extravilan)Bihor     198242.200,00
    268150692Canton Şauaieu, anexe - utilitate publicăCanton Şauaieu, anexe şi teren 2.124 mp   Criş RepedeŞauaieu (extravilan)Bihor     198496.700,00
    269150691Canton Leş, anexe - utilitate publicăCanton Leş, anexe şi teren 581 mp   Criş RepedeLeş (extravilan)Bihor     198323.000,00
    270150690Canton Alceu, anexe - utilitate publicăCanton Alceu, anexe şi teren 620 mp   Criş RepedeLivada (extravilan)Bihor     198323.000,00
    271150617Canton Gurbediu, împrejmuire, anexe - utilitate publicăCanton Gurbediu, anexe şi teren 5.356 mp   Criş RepedeTăut (extravilan)Bihor     190025.000,00
    272150682Canton Sântimreu - utilitate publicăCanton Sântimreu şi teren 572 mp   Criş RepedeSântimreu (extravilan)Bihor     197822.000,00
    273150693Canton Fegernic, anexe, wc, fântână - utilitate publicăCanton Fegernic, anexe şi teren 1.008 mp   Criş RepedeFegernic (extravilan)Bihor     198524.000,00
    274150604Canton Hodoş, cocină, wc, fântână, împrejmuire, anexe - utilitate publicăCanton Hodoş, anexe şi teren 5.400 mp   Criş RepedeHodoş (intravilan)Bihor     1918120.000,00
    275150694Canton Ineu de Criş, anexă - utilitate publicăCanton Ineu de Criş, anexe şi teren 1.439 mp   Criş RepedeIneu de Criş (intravilan)Bihor     1985203.200,00
    276150671Depozit Salonta, anexe, amenajare, rezervor carburanţi - utilitate publicăCentru de apărare Salonta, anexe şi teren 3.717 mp   Criş RepedeSalonta (intravilan)Bihor     1973673.000,00
    277150676Canton Tămaşda, anexă - utilitate publicăCanton Tămaşda, anexe şi teren 6.166 mp   Criş RepedeTămaşda (intravilan)Bihor     195952.700,00
    278150675Canton Tăut, împrejmuire, anexe - utilitate publicăCanton Tăut, anexe şi teren 1.851 mp   Criş RepedeTăutBihor     195821.000,00
    27990300 (parţial)Cermei - Tăut - judeţul Bihor - utilitate publicăDig mal drept Cermei TăutCanalul Cermei- TăutTeuzBatăr-TăutBihor6.1000,25-3,2505.01.197823.893,42
    280Dig mal drept Valea RăchestruValea RăchestruTeuzBatăr-TăutBihor1.1000,25-3,2505.01.19781.967,36
    281Dig mal stâng Valea RăchestruValea RăchestruTeuzBatăr-TăutBihor1.1001,00-4,1505.01.19782.831,62
    28248714 (parţial)Gut - judeţul Arad - utilitate publicăBaraj RovinaGutCigherIneuArad2.0427196999.196,53
    283152813Clădire canton RovinaClădire canton Rovina, anexeGutCigherIneuArad     197042.815,41
    A.B.A. DOBROGEA - LITORAL
    28423557 (parţial)Gârlicu - Dăieni - judeţul Tulcea - utilitate publicăDig longitudinal Gârliciu-Dăeni şi teren aferentDunăreDunăreGârliciu, DăeniTulcea8.5502-3195989.833,14
    Dig compartimentare Gârliciu-DăeniDunăreDunăreGârliciu, DăeniTulcea26.000    
    285152930Canton dublu DăeniCanton dublu DăeniDunăreDunăreDăeniTulcea     1961795,41
    28623556 (parţial)Ostrov - judeţul Tulcea A - utilitate publicăDig longitudinal Ostrov - Peceneaga şi teren aferentDunăreDunăreOstrov - PeceneagaTulcea9.5005-5,5195813.138.533,06
    28723574 (parţial)Peceneaga-Turcoaia - judeţul Tulcea - utilitate publicăDig longitudinal Peceneaga-TurcoaiaDunăreDunărePeceneaga- TurcoaiaTulcea13.8003,61956113.685,31
    288Baraj Peceneaga şi teren aferentValea DiormanDunărePeceneagaTulcea9106,51973507.617,15
    289Baraj Traianu şi teren aferentValea CerneiDunăreTraianuTulcea1.56941974571.450,90
    290152914Canton 1 sector TurcoaiaCanton 1 Turcoaia   DunăreTurcoaiaTulcea     1960595,18
    291152915Canton 2Canton 2 Turcoaia   DunăreTurcoaiaTulcea     1960595,18
    292152916Canton 3Canton 3 Turcoaia   DunăreTurcoaiaTulcea     1960676,40
    29323575 (parţial)Igliţa - Carcaliu - judeţul Tulcea - utilitate publicăDig longitudinal Igliţa-CarcaliuDunăreDunăreCarcaliuTulcea4.7502,0-2,5196541.791,49
    294Dig CalistruDunăreDunăreCalistruTulcea3.4502,0-2,5196516.200,61
    295152911Canton 2 sector MăcinCanton 2 MăcinDunăreDunăreMăcinTulcea     1960487,96
    29623576 (parţial)Măcin - Carcaliu - judeţul Tulcea - utilitate publicăDig longitudinal Măcin-CarcaliuDunăreDunăreCarcaliuTulcea8.0002-2,5196568.184,00
    297Dig compartimentare Igliţa-CarcaliuDunăreDunăreCarcaliuTulcea1.7002,51965
    298152913Canton 4 sector MăcinCanton 4 MăcinDunăreDunăreMăcinTulcea     1960546,58
    29923577 (parţial)Măcin - 23 August - judeţul Tulcea - utilitate publicăDig longitudinal Smârdan - 23 August şi teren aferentDunăreDunăreSmârdan - 23 AugustTulcea16.2002,5-3196875.658,58
    300Dig compartimentare 23 August lăţime şi teren aferentDunăreDunăre23 AugustTulcea8.200     78.725,01
    301152909Canton SmârdanCanton Smârdan şi teren aferentDunăreDunăreSmârdanTulcea     197229.000,00
    30223573 (parţial)Tulcea-Nufăru - judeţul Tulcea - utilitate publicăDig longitudinal Tulcea-Nufăru şi teren aferentDunăreDunăreNufăruTulcea11.6322-2,519624.580,22
    303Dig compartimentare Tulcea-Nufăru (Dig retenţie Malcoci)DunăreDunăreNufăruTulcea2.7001,519621.112,23
    304152908Sector mecanic ZaghenSediu mecanic Zaghen   DunăreZaghenTulcea     19674.249,95
    30523488 (parţial)Apărare cordon litoral - utilitate publicăCordon litoral - Consolidare dig Cosma; dig Grindul Lupilor canal 2; dig izolare Lac Goloviţa; dig apărare Cherhana; închidere Gura Portiţei; stăvilar canal Leahora; stăvilar canal Periteaşca şi teren aferent   Complex lagunar Razelm-Sinoe   Tulcea59.0002,31972113.911,58
    306152918Canton 5Canton 5 Baraj Peceneaga     PeceneagaTulcea     1960484,70
    307152919Canton 6Canton 6       Tulcea     1960870,94
    30824253Baraj Horia - utilitate publicăBaraj Horia şi teren aferentTaiţa   HoriaTulcea424101971200.000,00
    30912750 (parţial)Ciobanu-Gârliciu - judeţul Constanţa - utilitate publicăDig longitudinal Ciobanu-Gârliciu, dig compartimentare Ciobanu- Gârlciciu, dig longitudinal Gârliciu-Dăeni (Hotar TL), teren aferentDunăreDunăre   Constanţa10.2503,51960154.811,32
    310Baraj Hazarlâc şi teren aferentValea TopologDunăreCiobanuConstanţa980619611.434.288,88
    311Baraj Pietriş şi teren aferentValea NămoleştiDunăreGârliciuConstanţa225519605.207,12
    31212665 (parţial)Hârşova-Ciobanu - judeţul Constanţa - utilitate publicăDig longitudinal Hârşova-Ciobanu + dig de compartimentare Hârşova- Ciobanu şi teren aferentDunăreDunăreHârşova, CiobanuConstanţa21.6504   2.775.396,00
    313152896Canton dublu 6 Vadu OiiCanton dublu 6 Vadu Oii şi teren aferentDunăreDunăreVadu OiiConstanţa     196718.000,00
    314152898Canton 7 Vadu Oii (Canton 4 Ciobanu)Canton 7 Vadu Oii (Canton 4 Ciobanu) şi teren aferentDunăreDunăreVadu OiiConstanţa     1961300,00
    31512715 (parţial)Seimeni - judeţul Constanţa - utilitate publicăDig longitudinal Seimenii Mici şi teren aferentDunăreDunăreSeimeniConstanţa1.200319528.149,72
    316Baraj Ţibrinu şi teren aferentValea ŢibrinuluiDunăreSeimeniConstanţa1586195218.019,20
    31712444 (parţial)Topalu - judeţul Constanţa - utilitate publicăDig longitudinal Zăvalu şi teren aferentDunăreDunăreCapidava - DunăreaConstanţa3.875319762.798,58
    318152890Canton simplu 5 Baraj HazarlâcCanton Baraj Hazarlâc şi teren aferent       Constanţa     196212.200,00
    A.B.A. JIU
    31918265 (parţial)Ciuperceni-Desa - judeţul Dolj - utilitate publicăDig apărare JdeglaDunăreDunăreCiuperceniDolj5.8004198713.637,05
    320Dig apărare DuvalmuDunăreDunăreDesaDolj5.400419883.255.602,95
    32117871 (parţial)Ghidici-Rasta-Bistreţ - judeţul Dolj - utilitate publicăDig apărare Ghidici-Rast-BistreţDunăreDunăreBistreţDolj18.600   196423.217.655,85
    322Dig Negoi-Bistreţ compartimentareDunăreDunăreBistreţDolj5.6004196626.223,12
    323150934Clădire canton Ţifaru - utilitate publicăClădire canton 1 Ţifaru; St = 1.399,57 mp, Sc = 114,04 mpDunăreDunăreRastDolj     196496.950,51
    324150935Clădire canton Butoi - utilitate publicăClădire canton 2 Butoi; St = 3.635,66 mp; Sc = 115,07 mpDunăreDunăreRastDolj     196428.834,43
    325150937Clădire canton Bistreţ - utilitate publicăCanton 4 Bistreţ, anexe, St = 1.936,63 mp, Sc = 116,05 mpDunăreDunăreBistreţDolj     196441.174,84
    32617820 (parţial)Bistreţ-Nedeia-Jiu - judeţul Dolj - utilitate publicăDig PolderDesnăţuiDesnăţuiCârnaDolj5.2503,5199014.109.143,54
    327Dig agropiscicolLac BistreţDesnăţuiBistreţDolj15.5602,05197373.099,92
    328Dig Bistreţ-MălăieniDunăreDunăreBistreţDolj9.0004196683.672,87
    329Dig Mălăieni-NedeiaDunăreDunăreNedeiaDolj30.130419665.119.793,05
    330150961 (parţial)Canton 1 Mălăieni - utilitate publicăCanton 1 Mălăieni, anexe, St = 1.467,68 mp; Sc = 377,82 mpDunăreDunăreBistreţDolj     197192.727,36
    331150967Canton 2 Ocniţa - utilitate publicăCanton 2 Ocniţa, anexe, St = 1.351,02 mp; Sc = 240,65 mpDunăreDunăreBistreţDolj     197483.512,95
    332150963Canton 3 Stejaru - utilitate publicăCanton 3 Stejaru, anexe; St = 2.010,67 mp, Sc = 266,47 mpDunăreDunăreMăceşu de SusDolj     197120.791,45
    333150965Canton 4 Haşu - utilitate publicăCanton 4 Haşu, anexe, St = 1.119,44 mp, Sc = 239,18 mpDunăreDunăreNedeiaDolj     197183.439,70
    334150960Canton 5 Irimescu - utilitate publicăCanton 5 Irimescu, anexe, St = 1.241,75 mp, Sc = 373,26 mpDunăreDunăreNedeiaDolj     1971134.368,00
    335150962Canton 6 Zăval - utilitate publicăCanton 6 Zăval, anexe, St = 1.065,0 mp, Sc = 244,43 mpDunăreDunăreZăvalDolj     197146.581,00
    33618449 (parţial)Bechet-Dăbuleni - judeţul Dolj - utilitate publicăDig Bechet balta PoteluDunăreDunăreBechet DăbuleniDolj13.650419648.427.395,19
    33718038 (parţial)Jiu-Bechet - judeţul Dolj - utilitate publicăDig Bechet - LişteavaDunăreDunăreLişteavaDolj19.600419613.853,00
    338Dig Bechet - Lişteava transversalDunăreDunăreLişteavaDolj2.200419617.439,64
    33918305Rojişte - Lişteava - judeţul Dolj - utilitate publicăDig JieţJieţDunăreLişteavaDolj5.7003197637,30
    340150973Canton Lişteava - utilitate publicăCanton 1 Lişteava, anexe, St = 1.749.37 mp, Sc = 184,13 mpDunăreDunăreLişteavaDolj     19614.963,73
    341150975Canton Ostroveni - utilitate publicăCanton 2 Ostroveni, anexe, St = 1.257 mp, Sc = 122,36 mpDunăreDunăreOstroveniDolj     19614.967,20
    342150976Canton Zăval - utilitate publicăCanton 3 Zăval, anexe, St = 2.835,79 mp, Sc = 308,87 mpDunăreDunăreZăvalDolj     19614.967,20
    343150978Canton Sărata - utilitate publicăCanton 1 Sărata, anexe, St = 5.294,81 mp, Sc = 178,46 mpDunăreDunăreSărataDolj     19642.331,35
    344150979Canton Dăbuleni - utilitate publicăCanton 2 Dăbuleni, anexe, St = 5.975,71 mp, Sc = 160,30 mpDunăreDunăreDăbuleniDolj     19642.277,99
    345150980Canton Silvestru - utilitate publicăCanton 3 Silvestru, anexe, St = 4.360,28 mp, Sc = 133,13 mpDunăreDunăreDăbuleniDolj     19642.294,47
    34618541 (parţial)Atenuare Fântânele - judeţul Dolj - utilitate publicăBaraj Fântânele, anexeDesnăţuiDunăreFântâneleDolj76813,519721.701.053,91
    347Dig apărare CiuturaDesnăţuiDesnăţuiCiuturaDolj2.6305,5197224.348,20
    34819717 (parţial)Horezu - judeţul Dolj - utilitate publicăBaraj Răchita CES HorezuRăchitaRăchitaBulzeştiDolj150101984700,80
    349141889Clădire canton - utilitate publicăCanton Fântânele + anexe, St = 749,40 mp, Sc = 103,43 mpDesnăţuiDesnăţuiFântâneleDolj     19741.037,00
    350150964Canton Dunăreni - utilitate publicăCanton Dunăreni, anexe, St = 1.106,52 mp, Sc = 242,9 mpDunăreDunăreDunareniDolj     1971159.637,25
    351150966Canton Bistreţ lac piscicol - utilitate publicăCanton Mălăieni, anexe, St = 1.146,36 mp, Sc = 240,74 mpDunăreDunăreMălăieniDolj     1974133.365,02
    352150941Clădire secţie Bistreţ - utilitate publicăCanton Bistreţul Nou şi spaţii anexeDunăreDunăreBistreţDolj     196635.524,91
    353150977Canton Bechet - utilitate publicăCanton Bechet şi anexe, St = 3.525,6 mp, Sc = 123,93 mpDunăreDunăreBechetDolj     19644.967,20
    354150919Canton Cioroboreni - utilitate publicăCanton Cioroboreni Sc = 117,92 mpJiviţaDunăreCioroboreniMehedinţi   P +119765.788,35
    35552058 (parţial)Crivina Vânju Mare - judeţul Mehedinţi - utilitate publicăConsolidări regularizare Blahniţa - JianaBlahniţaBlahniţa-Mehedinţi31.500Hmed = 1,5197815.629,32
    356Consolidare Blahniţa sistem JianaBlahniţaBlahniţa-Mehedinţi31.500Hmed = 1,5198311.675,01
    357Consolidări mal sistem Jiana (mal stâng+drept)JiviţaJiviţa-Mehedinţi26.4002,4198331.446,62
    358Canal Blahniţa I+II+III+IV+V+VIBlahniţaBlahniţa-Mehedinţi31.500- 2.81976133.991,45
    359Canal Jiviţa tr. I-II JianaJiviţaJiviţa-Mehedinţi13.200- 2,4197636.937,92
    360Dig apărare staţie pompare Ostrovul MareDunăreDunăreOstrovul MareMehedinţi6305 m199540.267,04
    361155296Baraj pământ Rocşoreni- DumbravaBaraj pământ Rocşoreni-DumbravaValea BrăgleasaPârâul Argetoaiasatul Rocşoreni, comuna DumbravaMehedinţi242101977219.011,00
    36254271 (parţial)Halânga - judeţul Mehedinţi - utilitate publicăBaraj C.E.S. Şuşiţa TamnaŞuşiţaŞuşiţasatul Cârceni, comuna GrozeştiMehedinţi1509,8197712.768,00
    A.B.A. OLT
    36378010 (parţial)Bârsa Vulcăniţa - judeţul Braşov - utilitate publicăDig Bârsa mal stângBârsaOltHălchiuBraşov3.47321975260.613,57
    364Dig Bârsa mal dreptBârsaOltBraşovBraşov3.47321975260.613,57
    365Dig RogoazeleRogoazeleOltBraşovBraşov8302197562.283,12
    366Dig Vulcăniţa mal stâng şi trecerile aferenteVulcăniţaOltHălchiuBraşov6.8402,51975513.272,92
    367Dig Vulcăniţa mal drept şi trecerile aferenteVulcăniţaOltHălchiuBraşov6.8402,51975513.272,92
    368Dig Hamaradea mal stâng şi trecerile aferenteHamaradeaOltVlădeni- DumbrăviţaBraşov2.8202,0 1,51975211.612,52
    Dig Hamaradea mal drept şi trecerile aferenteHamaradeaOltVlădeni- DumbrăviţaBraşov2.8202,0 1,51975211.612,52
    369Dig Ciucaş mal drept şi trecerile aferenteCiucaşOltSatu Nou - HălchiuBraşov3.66511973275.021,23
    Dig Ciucaş mal stâng şi trecerile aferenteCiucaşOltSatu Nou- HălchiuBraşov2.31511973173.717,37
    37077978 (parţial)Homorodul Mare - judeţul Braşov - utilitate publicăDig Pârâul Homorodul Mare mal stâng şi trecerile aferenteHomorodul MareOltHomorod-Cata- Drăuşeni-IoneştiBraşov8.1021,5 1,0198598.410,94
    371Dig Pârâul Homorodul Mare mal drept şi trecerile aferenteHomorodul MareOltHomorod-Cata- Drăuşeni-IoneştiBraşov11.7181,5 1,01985142.332,69
    372Dig CP5 mal stângcanal CP5OltHomorodBraşov2101,519852.550,77
    373Dig CP7 mal stângcanal CP7OltHomorodBraşov3801,519854.615,67
    374Dig CP7 mal dreptcanal CP7OltHomorodBraşov1801,519852.186,37
    375Dig CP9 mal stângcanal CP9OltHomorodBraşov1201,519851.457,58
    376Dig CP9 mal dreptcanal CP9OltHomorodBraşov1201,519851.457,58
    377Dig CP11 mal dreptcanal CP11OltCaţaBraşov1361,519851.651,92
    378Dig CP12 mal stângcanal CP12OltCaţaBraşov3501,519854.251,28
    379Dig CP12 mal dreptcanal CP12OltCaţaBraşov4001,519854.858,60
    380Dig CP13 A mal dreptcanal CP13AOltCaţaBraşov1001,519851.214,65
    381Dig CP15 mal stângcanal CP15OltCaţaBraşov7701,519859.352,81
    382Dig CP15 mal dreptcanal CP15OltCaţaBraşov7701,519859.352,81
    383Dig Valea Paloş mal stângValea PaloşOltCaţaBraşov1.5301,5198518.584,15
    384Dig Valea Paloş mal dreptValea PaloşOltCaţaBraşov1.6001,5198519.434,40
    385Dig CP17 mal stângcanal CP17OltCaţaBraşov5201,519856.316,18
    386Dig CP19 mal stângcanal CP19OltCaţaBraşov3701,519854.494,21
    387Dig CP23 mal dreptcanal CP 23OltCaţaBraşov4361,519855.295,87
    388Dig Valea Ţiganilor mal stângValea ŢiganilorOltDrăuşeniBraşov460119855.587,39
    389Dig Valea Ţiganilor mal dreptValea ŢiganilorOltDrăuşeniBraşov460119855.587,39
    390Dig CP31 mal stângcanal CP31OltDrăuşeniBraşov350119854.251,28
    391Dig CP32 mal dreptcanal CP32OltDrăuşeniBraşov500119856.073,25
    392Dig CP36 mal stângcanal CP36OltCaţaBraşov480119855.830,32
    393Dig CP36 mal dreptcanal CP36OltCaţaBraşov480119855.830,32
    394Dig CP37 mal stângcanal CP37OltCaţaBraşov350119854.251,28
    395Dig CP37 mal dreptcanal CP37OltCaţaBraşov250119853.036,63
    396Dig Pârâu Ioneşti mal stângPârâul IoneştiOltIoneştiBraşov370119854.494,21
    397Dig Pârâu Ioneşti mal dreptPârâul IoneştiOltIoneştiBraşov364119854.421,33
    398Dig CP41 mal stângcanal CP 41OltIoneştiBraşov224119852.720,82
    399Dig CP42 mal stângcanal CP 42OltIoneştiBraşov600119857.287,90
    400150865Canton Caţa - utilitate publicăClădire canton Caţa şi anexeHomorodul MareOltCaţaBraşov     1975201.125,00
    40178202 (parţial)Cincu Cincşor - judeţul Braşov - utilitate publicăDig Pârâu Cincu mal stângCincuOltCincşorBraşov1.5001197542.949,65
    402Dig Pârâu Cincu mal drept şi trecerile aferenteCincuOltCincşorBraşov2.0001197557.266,20
    40378016 (parţial)Hârseni Luţa - judeţul Braşov - utilitate publicăDig Pârâu Hurezu mal dreptHurezuOltHurezu-BecleanBraşov2.30021984857.762,00
    40478092 (parţial)Viştea Ucea - judeţul Braşov - utilitate publicăDig Pârâu Ruginosu mal stângRuginosuOltVişteaBraşov1.0502198872.418,50
    405Dig Pârâu Ruginosu mal drept şi trecerile aferenteRuginosuOltVişteaBraşov1.0502198872.418,50
    406Dig Pârâul Viştea mal stângVişteaOltVişteaBraşov1.2002198838.624,00
    407Dig Pârâul Viştea mal dreptVişteaOltVişteaBraşov1.2002198838.624,00
    40877974 (parţial)Cozd Lovnic - judeţul Braşov - utilitate publicăDig Valea Cozd mal stângValea CozdOltLovnicBraşov1.1641196031.662,55
    409Dig Valea Cozd mal dreptValea CozdOltLovnicBraşov9501196025.841,43
    41077990 (parţial)Hamaradea Holboşel - judeţul Braşov - utilitate publicăBaraj constr. + accesoriiPârâul HamaradeaOltDumbrăviţaBraşov8224,519813.000.000,00
    411150874Canton Hamaradea - utilitate publicăClădire canton Hamaradea şi anexePârâul HamaradeaOltDumbrăviţaBraşov     1983263.430,00
    412150884Canton Târlung - utilitate publicăClădire canton Târlung şi anexePârâul TârlungOltSăceleBraşov     1983112.500,00
    41378128 (parţial)Boroşneu Mare - judeţul Covasna - utilitate publicăDig pârâul CovasnaPârâul CovasnaRâul Negrulocalitatea Reci- Boroşneu Mare-BrateşCovasna19.8802,619831.108.891,00
    414Dig pârâul ZagonPârâul ZagonRâul Negrulocalitatea ZagonCovasna12.8001,97198384.919,60
    415Dig pârâul PăpăuţiPârâul PăpăuţiRâul Negrulocalitatea Brateş-PăpăuţiCovasna10.8001,55198371.650,92
    416Dig pârâul ChiuruşPârâul ChiuruşRâul Negrulocalitatea Pachia-ChiuruşCovasna7.9401,76198352.676,69
    417Dig pârâul Valea MarePârâul Valea MareRâul Negrulocalitatea Boroşneu MareCovasna5001,619833.317,17
    418Dig pârâul SaciovaPârâul SaciovaRâul Negrulocalitatea Bita- localitatea AninoasaCovasna1.0801,319837.165,09
    419Dig pârâul SălciilorPârâul SălciilorRâul Negrulocalitatea Boroşneu Mare- ZagonCovasna10.3001,45198368.333,74
    42028 buc. subtraversări la digCovasna 4 buc., Saciova 1 buc., Zagon 4 buc., Sălciilor 10 buc., Păpăuţi 6 buc., Chiuruş 3 buc.Râul NegruBoroşneu Mare- Zagon-BrateşCovasna     198636.628,00
    42178126 (parţial)Lunga-Ghelinţa - judeţul Covasna - utilitate publicăDig pârâul BreţcuPârâul BreţcuRâul Negrulocalitatea Lemnia- localitatea BreţcuCovasna8.1001,6719874.045.897,03
    422Dig pârâul OjdulaPârâul OjdulaRâul NegruTârgu Secuiesc- OjdulaCovasna7.8001,819872.404.622,10
    423Dig pârâul MărtănuşPârâul MărtănuşRâul Negrulocalitatea Breţcu-MărtănuşCovasna4.3001,451987429.842,79
    424Dig pârâul CăpâlnaPârâul CăpâlnaRâul Negrulocalitatea Tinoasa-OjdulaCovasna11.0001,6519871.158.171,83
    425Dig pârâul RacilorPârâul RacilorRâul Negrulocalitatea Catalina- GhelinţaCovasna5.9001,94198734.489,00
    426Dig pârâul Stânca UriaşuluiPârâul Stânca UriaşuluiRâul Negrulocalitatea Lunga-Ojdula- MărtănuşCovasna8.0001,56198746.765,00
    42741 buc. subtraversări la digPârâul Racilor 10 buc., Ojdula 7 buc., Căpâlna 12 buc., Stânca Uriaşului 5 buc., Breţcu 3 buc., Mărtănuş 2 buc., Râul Negru 2 buc.Râul NegruGhelinţa, Ojdula, Lemnia, Breţcu, Târgu Secuiesc, CatalinaCovasna     198347.952,00
    42878125 (parţial)Poian-Estelnic - judeţul Covasna - utilitate publicăDig pârâul EstelnicPârâul EstelnicRâul Negrulocalitatea Poian-EstelnicCovasna13.3001,45198792.686,10
    429Dig pârâul PoianPârâul PoianRâul Negrulocalitatea PoianCovasna2.6001,27198718.119,09
    430Dig pârâul Mereni IPârâul Mereni IRâul Negrulocalitatea MereniCovasna3001,119872.090,66
    431Dig pârâul Mereni IIPârâul Mereni IIRâul Negrulocalitatea MereniCovasna3001,119872.090,66
    432Dig pârâul Mereni IIIPârâul Mereni IIIRâul Negrulocalitatea MereniCovasna4001,119872.787,55
    433Dig pârâul LutoasaPârâul LutoasaRâul Negrulocalitatea Lunga-Mereni- LutoasaCovasna11.7001,3198781.535,90
    4347 buc. subtraversări la digPârâul Estelnic 4 buc., Poian 2 buc., Valea Scurtă 1 buc.Râul NegruPoian, EstelnicCovasna     198631.462,00
    435123678 (parţial)Chichiş-Ilieni - judeţul Covasna - utilitate publică1 buc. subtraversare la digRâul OltRâul OltChichişCovasna     19891.841,00
    43678337 (parţial)Apaţa mal drept - judeţul Covasna - utilitate publică6 buc. subtraversări la digRâul OltRâul OltAraci, Haghig, BelinCovasna     1988195.759,00
    43778127 (parţial)Ghelinţa-Brateş - judeţul Covasna - utilitate publică1 buc. subtraversare la digPârâul BorvizRâul NegruZăbalaCovasna     2000134.927,00
    4382 buc. subtraversări la digRâul Negru 1 buc., Pârâul Borviz 1 buc.Râul NegruTufalău, ZăbalaCovasna     1988140.917,00
    4391 buc. subtraversare la digPârâul GhelinţaRâul NegruImeniCovasna     198941.969,00
    4405 buc. subtraversări la digPârâul Zăbala 2 buc., Harale 3 buc.Râul NegruZăbalaCovasna     1992432.311,00
    44178338 (parţial)Sâmpetru-Racoş - judeţul Covasna - utilitate publică12 buc. subtraversări la digRâul Olt 10 buc., Pârâul Baraolt 2 buc.Râul OltAita Mare, Baraolt, Căpeni, RacoşCovasna     198841.336,00
    44278382 (parţial)Râul Negru - judeţul Covasna - utilitate publică29 buc. subtraversări la digPârâul Satului 3 buc., Beldie 1 buc., Lisnau 1 buc., Râul Negru 24 buc.Râul NegruChichiş, Ozun, Reci, Let, Catalina, Târgu Secuiesc, LemniaCovasna     198013.005,00
    443Acumulare Moacşa-Pădureni (suprafaţa la NNR 78 ha, volum brut total = 6,4 mil mc), echipament hidromecanic, priză de apă cu barajPârâul PădureniRâul NegruMoacşaCovasna     19833.445.664,00
    44478109 (parţial)Hărman-Prejmer - judeţul Braşov - utilitate publică3 buc. subtraversări la digPârâul Târlung 2 buc., Râul Negru 1 buc.Râul NegruChichiş, DobârlauCovasna     198628.327,00
    445150902Canton Moacşa - utilitate publicăClădiri Canton Moacşa   Râul Negru   Covasna     1983234.307,00
    44657392 (parţial)Dăbuleni-Potelu - judeţul Olt - utilitate publicăLucrări îndiguire Potelu CorabiaDunăreDunărePotelu-CorabiaOlt32.4004196917.056.928,11
    447151000Canton tip II - utilitate publicăCanton tip II   DunăreOrleaOltSi = 1.759 mp, Sc = 131 mp   197521.050,41
    448150999Canton tip II - utilitate publicăCanton tip II   DunăreOrleaOltSi = 1.759 mp, Sc = 136 mp   197521.626,81
    449150998Canton tip II - utilitate publicăCanton tip II   DunăreGrojdiboduOltSi = 1.455 mp, Sc = 131 mp   197522.364,40
    450150997Canton tip II - utilitate publicăCanton tip II   DunăreIancaOltSi = 2.891 mp, Sc = 136 mp   197519.721,81
    45158196 (parţial)Zănoaga-Apele Vii - judeţul Olt - utilitate publicăBaraj Vlădila 1Valea VlădilaOltVlădilaOlt2401419808.885,14
    452Baraj RedişoaraValea RedeaOltComancaOlt45011198016.659,64
    453Baraj RedeaValea RedeaOltRedeaOlt29011,2198010.736,21
    A.B.A. PRUT - BÂRLAD
    45446169 (parţial)Sculeni Tutora Gorban - judeţul Iaşi - utilitate publicăDig apărare BohotinPrutPrutGorbanIaşi1.00042007718.069,04
    45524451 (parţial)Bazin hidrografic Bârlad - judeţul Vaslui - utilitate publicăBaraj şi acumulare DumeştiGăureniBârladDumeştiVaslui30591971335.445,00
    456Canton Dumeşti 1B-B.A.DUMEGăureniBârladDumeştiVaslui     197421.247,00
    457Baraj Corodeşti apărareStudineţBârladCorodeştiVaslui220101976483.670,00
    45824559 (parţial)Vasluieţ - judeţul Vaslui - utilitate publicăBaraj şi acumulare Moara DomneascăFereştiVasluieţMoara DomneascăVaslui31971964478.726,00
    459Baraj acumulare Rediu GalianRediuVasluieţCodăieştiVaslui3709,51974939.663,00
    460Canton Rediu Galian 1B-BA RediuRediuVasluieţCodăieştiVaslui     197739.118,00
    461Baraj şi acumulare TăcutaRediuVasluieţTăcutaVaslui32310,51974804.954,00
    462Canton Tăcuta 1B-B.A.TACURediuVasluieţTăcutaVaslui     197235.032,00
    46324461 (parţial)Albiţa-Fălciu - judeţul Vaslui - utilitate publicăBaraj Suletea P4 pământ şi betonJigaliaAlbiţa FălciuGiurcaniVaslui28971973406.822,00
    464Baraj Şopârleni SRP1 Albiţa-FălciuŞopârleniAlbiţa FălciuŞopârleniVaslui47371969118.842,00
    465Baraj Gura Văii SRP1 Albiţa-FălciuDraslavăţAlbiţa FălciuGura VăiiVaslui4308,4196939.074,00
    466Canton Gura VăiiDraslavăţAlbiţa FălciuGura VăiiVaslui     197030.706,00
    467Baraj Sărata SRP1 Albiţa-FălciuSărataAlbiţa FălciuBerezeniVaslui44710,41969849.068,00
    468Baraj Muşata SRP1 Albiţa-FălciuMuşataAlbiţa FălciuBerezeniVaslui39810,519691.095.066,00
    469Baraj Bozia SRP1 Albiţa-FălciuBoziaAlbiţa FălciuFălciuVaslui1.9553,65196962.154,00
    47093206 (parţial)Cucorani-Botoşani - judeţul Botoşani - utilitate publicăAcumulare Curteşti şi teren zonă de protecţie acumulare Curteşti şi teren aferent acumulare CurteştiDresleucaPrutCurteştiBotoşani2378,119792.213.884,00
    47140508 (parţial)Berheci - judeţul Bacău - utilitate publicăBaraj acumulare Găiceana (Berheci) şi teren aferent (30.000 mp)GhilăveştiBârladGăiceanaBacău262,57,1819831.426.806,00
    A.B.A. SOMEŞ-TISA
    47278514 (parţial)CES Jichiş-Buneşti - judeţul Cluj - utilitate publicăDig de apărare Nima-DejSomeşul MicSomeşNima, Buneşti, SălăţiuCluj4.225 m 1.675 m 2.300 m2,20 m 1,50 m 1,54 m1967 1972 1967262.000,00
    Construcţii hidrotehniceSomeşul MicSomeşNima, Buneşti, SălăţiuCluj       70.000,00
    47380897 (parţial)Someş-Crasna - judeţul Satu Mare - utilitate publicăDig închidere CăpleniMirgheşCrasnaCăpleniSatu Mare1.80051996858.412,00
    47480953 (parţial)Homorod mal drept - judeţul Satu Mare - utilitate publicăBaraj HodişaValea HodişaSomeş TisaSocondSatu Mare24451974177.951,00
    A.B.A. SIRET
    47592666 (parţial)Rădăuţi - judeţul Suceava - utilitate publicăDiguri la canal Pozen şi VoitinelPozen şi VoitinelSiretHorodnicu de Jos, Rădăuţi, Frătăuţii Vechi, GălăneştiSuceava26.6001,5197133.638,00
    476Consolidare pârâu Pozen şi Voitinel şi consolidare pâraie cu gabioanePozen şi VoitinelSiretHorodnicu de Jos, Rădăuţi, Frătăuţii Vechi, GălăneştiSuceava     1971638,41
    47792665 (parţial)Grăniceşti-Calafindeşti - judeţul Suceava - utilitate publicăBaraj şi acumulare Grăniceşti, teren zonă de protecţie (10.000 mp) şi teren acumulare Grăniceşti (670.000 mp)HoraiţSiretGrăniceştiSuceava230819752.073.317,16
    478Clădire exploatare acumulare GrăniceştiHoraiţSiretGrăniceştiSuceava     200885.569,84
    47992674 (parţial)Şomuzu Mare - judeţul Suceava - utilitate publicăAcumulare Liteni M teras (baraj) şi teren zonă protecţie CH Şomuz I acumulare (20.000 mp) şi teren acumulare Şomuz I (410.000 mp)Şomuzu MareSiretLiteni-MoarăSuceava31511,619756.312.870,82
    48094343 (parţial)Crângu Ursului - judeţul Buzău - utilitate publicăBaraj Crângu Ursuluipârâul ViroagaRâmnicu SăratFotinu, comuna RâmniceluBuzău6528,0197613.201,00
    95110 (parţial)Terenuri neagricole - diguriterenuri baraj Crângu Ursului (19.600 mp)pârâul ViroagaRâmnicu SăratFotinu, comuna RâmniceluBuzău       19.600,00
    95112 (parţial)Terenuri neagricole - ape, bălţiterenuri neagricole ape bălţi Crângu Ursului (900.000 mp)pârâul ViroagaRâmnicu SăratFotinu, comuna RâmniceluBuzău       900.000,00
  ----