HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 aprilie 2012privind interpretarea sintagmei de "jurist" prevăzute de art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
EMITENT
  • BIROUL ELECTORAL CENTRAL
  • PENTRU ALEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 11 aprilie 2012    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi dintre magistraţii şi ceilalţi jurişti existenţi în judeţ sau în municipiul Bucureşti,ţinând cont de prevederile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale sunt, de regulă, jurişti,luând în considerare dispoziţiile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează detaşarea membrilor birourilor electorale numai în eventualitatea în care au calitatea de angajat cu contract de muncă sau sunt numiţi într-o funcţie publică,văzând că din interpretarea sistematică a dispoziţiilor legale menţionate rezultă că prin jurist se înţelege specialitatea obţinută prin studii, şi nu ocupaţia, ca specialitate exercitată efectiv la locul de muncă,în temeiul art. 37 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Biroul Electoral Central hotărăşte:  +  Articolul UNICPrin jurist, în sensul art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege persoana care a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice.Preşedintele Biroului Electoral Central,judecător Florentina Preda-PopescuBucureşti, 5 aprilie 2012.Nr. 1.------