HOTĂRÂRE nr. 127 din 6 martie 2012privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 3 aprilie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 şi 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1.2. Se aprobă modificarea adresei unor bunuri din domeniul public al statului ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2.3. Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 3. Trecerea în domeniul privat al statului se face ca urmare a clasării bunurilor, în condiţiile legii.4. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 6 martie 2012.Nr. 127.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care se înscriu în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau înadministrarea Ministerului Mediului şiPădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
    Nr. crt.Administratorul bunurilorCodul de clasificareTipul bunului (mobil/ imobil)Datele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventarSituaţia juridică
    Denumirea bunului/danga;microcipDescriere tehnicăBaza legalăAdministrare/ Concesiune
    SexulAnul naşteriiLocaţia de bază - depozitul de armăsari(D) sau herghelia(H)Adresa
    0123456789101112
    1Ministerul Mediului şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R15901208.23.07mobilNEAPOLITANO XXIX-45/00065EADC5armăsar montă publică2000D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520047.400Legea nr. 389/2005în administrare
    28.23.07mobilIncitato II-21/I 2-21HBarmăsar montă publică2001D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    38.23.07mobilIncitato II-22/I 2-21HBarmăsar montă publică2001D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    48.23.04mobilFurioso LXVII-15/F 67-15 Sarmăsar montă publică2001D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    58.23.08mobilNONIUS XXVII-52/000658E4D4armăsar montă publică2002D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    68.23.08mobilNONIUS XXVII-53/00065D918Barmăsar montă publică2002D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    78.23.08mobilNONIUS XXVII-49/00065D7507armăsar montă publică2001D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    88.23.08mobilNONIUS XXXI-37/000658C5D7armăsar montă publică2001D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    98.23.03mobilORNAMENT/Ep-10 J 00065DDEDEarmăsar montă publică2002D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520057.800Legea nr. 389/2005în administrare
    108.23.03mobilORAC/TV-26 J 00065EB96Earmăsar montă publică2002D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520057.800Legea nr. 389/2005în administrare
    118.23.03mobilOVIDIU/BI 4 J 000658CD55armăsar montă publică2002D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520056.845Legea nr. 389/2005în administrare
    128.23.04mobilFURIOSO LXVII-14/000658JED7armăsar montă publică2001D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    138.23.04mobilNORTH STAR XLIII-23/00065EA632armăsar montă publică2001D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520057.030Legea nr. 389/2005în administrare
    148.23.04mobilFURIOSO LXV-23/00065DCA6Earmăsar montă publică2001D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520078.000Legea nr. 389/2005în administrare
    158.23.04mobilNORTH STAR XLII-14/00065DE40Darmăsar montă publică2002D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520077.800Legea nr. 389/2005în administrare
    168.23.04mobilFURIOSO LXVII-17/00065E873Earmăsar montă publică2002D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520077.600Legea nr. 389/2005în administrare
    178.23.04mobilFURIOSO LXVII-18/00065ECE44armăsar montă publică2002D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520077.400Legea nr. 389/2005în administrare
    188.23.04mobilFURIOSO LXVI-25/00065D79FAarmăsar montă publică2002D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520077.600Legea nr. 389/2005în administrare
    198.23.04mobilNORTH STAR XLII-10/00065DD00Earmăsar montă publică2001D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520078.000Legea nr. 389/2005în administrare
    208.23.04mobilNORTH STAR XLIII-27/00065D9F94armăsar montă publică2002D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520077.800Legea nr. 389/2005în administrare
    218.23.08mobilNONIUS XXV-17/00065D9117armăsar montă publică2001D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520078.000Legea nr. 389/2005în administrare
    228.23.08mobilNONIUS XXXI-42/00065D990Farmăsar montă publică2002D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520077.800Legea nr. 389/2005în administrare
    238.23.03mobilOTAC/GI-8 J 00065E72F8armăsar montă publică2002D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520077.400Legea nr. 389/2005în administrare
    248.23.03mobilPARANG/BA-38 J 00065ECC6Farmăsar montă publică2003D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520077.215Legea nr. 389/2005în administrare
    258.23.03mobilPETITOR/TV-33 J 00065ECF59armăsar montă publică2003D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 5200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    268.23.07mobilSiglavy Capriola XXII-10/SC 22-10 Farmăsar montă publică2004D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 5200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    278.23.11mobilEcher/Nc-10armăsar montă publică2004D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    288.23.11mobilIatac/Jp-54armăsar montă publică2004D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    298.23.11mobilUrlet/At 8armăsar montă publică2004D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    308.23.07mobilMaestoso XLIX-8/M 49-8armăsar montă publică2005D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 5200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    318.23.11mobilEscalop/Jp 59armăsar montă publică2004D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 520089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    328.23.07mobilMaestoso XLIX-11/M 49-11armăsar montă publică2005D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 5200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    338.23.07mobilSiglavy Capriola XXII-18/SC 22-18 Farmăsar montă publică2005D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 5200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    348.23.07mobilFavory XXXV-49/F 35-49armăsar montă publică2004D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 5200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    358.23.07mobilSiglavy Capriola XXII-19/SC 22-19 Farmăsar montă publică2006D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 5200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    368.23.07mobilSiglavy Capriola XVII-56/SC 17-56armăsar montă publică2006D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 5200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    378.23.07mobilConversano XXXIV-7/C 34-7armăsar montă publică2006D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 5201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    388.23.07mobilConversano XXXIV-8/C 34-8armăsar montă publică2006D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 5201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    398.23.07mobilMaestoso XLIX-14/M 49-14armăsar montă publică2006D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 5201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    408.23.07mobilMaestoso XLIX-21/M 49 21armăsar montă publică2007D AradŢara: România; Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dumbrava Roşie, nr. 5201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    418.23.11mobilTAC/TN-8 HBarmăsar montă publică2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    428.23.11mobilTEUTON/HD-5 HBarmăsar montă publică2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    438.23.11mobilTIGRU/JB-4 HBarmăsar montă publică2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    448.23.11mobilTIM/HD-16 HBarmăsar montă publică2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    458.23.11mobilTIR/HD-17 HBarmăsar montă publică2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    468.23.11mobilTABITA/KV-2 HBiapă mamă2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520047.200Legea nr. 389/2005în administrare
    478.23.11mobilTAINA/JB-2 HBiapă mamă2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520047.200Legea nr. 389/2005în administrare
    488.23.11mobilTAMARA/TN-11 HBiapă mamă2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520047.200Legea nr. 389/2005în administrare
    498.23.11mobilTAMBAL/JB-8 HBarmăsar montă publică2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    508.23.11mobilTAR/HD-22 HBarmăsar montă publică2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    518.23.11mobilTAGA/JB-7 HBiapă mamă2002H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.200Legea nr. 389/2005în administrare
    528.23.11mobilTARA/JB-9 HBiapă mamă2002H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.200Legea nr. 389/2005în administrare
    538.23.11mobilTIGAIA/HD-27 HBiapă mamă2002H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.200Legea nr. 389/2005în administrare
    548.23.11mobilTIGANCA/HB-3 HBiapă mamă2002H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.200Legea nr. 389/2005în administrare
    558.23.11mobilTURCANA/HD-28 HBiapă mamă2002H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.200Legea nr. 389/2005în administrare
    568.23.11mobilTABELA/JB-1 HBiapă mamă2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.200Legea nr. 389/2005în administrare
    578.23.11mobilTANITA/JB-3 HBiapă mamă2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.200Legea nr. 389/2005în administrare
    588.23.11mobilTANTRA/JB-6 HBiapă mamă2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.200Legea nr. 389/2005în administrare
    598.23.07mobilMaestoso XLVII-1/M 47-1HBarmăsar montă publică2002H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    608.23.07mobilMaestoso XLVII-4/M 47-4 HBarmăsar montă publică2002H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.200Legea nr. 389/2005în administrare
    618.23.07mobilMaestoso XVII-4/M 17-4 HBarmăsar montă publică2002H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.200Legea nr. 389/2005în administrare
    628.23.07mobilMaestoso XLVII-6/M 47-6 HBiapă mamă2002H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520056.450Legea nr. 389/2005în administrare
    638.23.07mobilNeapolitano XXXI-3/N 31-3 HBiapă mamă2002H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.220Legea nr. 389/2005în administrare
    648.23.07mobilSiglavy Capriola XX-2/SC 20-2 HBiapă mamă2002H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520056.840Legea nr. 389/2005în administrare
    658.23.11mobilTARAN/HB-1HBarmăsar montă publică2002H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.000Legea nr. 389/2005în administrare
    668.23.07mobilSiglavy Capriola XVIII-32/SC 18-32 HBarmăsar montă publică2001H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    678.23.07mobilMaestoso XLVII-7/M 47-7 HBarmăsar montă publică2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.215Legea nr. 389/2005în administrare
    688.23.07mobilMaestoso XLVII-9/M 47-9 HBarmăsar montă publică2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    698.23.07mobilNeapolitano XXXI-11/N 31-11 HBarmăsar montă publică2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.030Legea nr. 389/2005în administrare
    708.23.07mobilSiglavy Capriola XX-5/SC 20-5 HBarmăsar montă publică2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.400Legea nr. 389/2005în administrare
    718.23.07mobilSiglavy Capriola XX-6/SC 20-6 HBarmăsar montă publică2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    728.23.07mobilMaestoso XLVII-10/M 47 10 HBiapă mamă2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520066.840Legea nr. 389/2005în administrare
    738.23.07mobilNeapolitano XXXI-10/N 31-10HBiapă mamă2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.410Legea nr. 389/2005în administrare
    748.23.07mobilSiglavy Capriola XX-7/SC 20-7HBiapă mamă2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.220Legea nr. 389/2005în administrare
    758.23.07mobilSiglavy Capriola XX-8/SC 20-8HBiapă mamă2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.220Legea nr. 389/2005în administrare
    768.23.11mobilUCENIC/HB-4HBarmăsar montă publică2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.000Legea nr. 389/2005în administrare
    778.23.11mobilULM/HD-33 HBarmăsar montă publică2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    788.23.11mobilUNIC/HD-36 HBarmăsar montă publică2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.000Legea nr. 389/2005în administrare
    798.23.11mobilURSU/JB-27 HBarmăsar montă publică2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.000Legea nr. 389/2005în administrare
    808.23.11mobilUNGARIA/JB-17HBiapă mamă2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.200Legea nr. 389/2005în administrare
    818.23.11mobilURZICA/JB-23HBiapă mamă2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.200Legea nr. 389/2005în administrare
    828.23.11mobilUSURICA/JB-24HBiapă mamă2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.200Legea nr. 389/2005în administrare
    838.23.11mobilUVERTURA/JB-25 HBiapă mamă2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.200Legea nr. 389/2005în administrare
    848.23.11mobilUZURA/HD-38HBiapă mamă2003H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520067.200Legea nr. 389/2005în administrare
    858.23.11mobilVIN/HB-12HBarmăsar montă publică2004H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520079.400Legea nr. 389/2005în administrare
    868.23.11mobilVAMA/JB-28HBiapă mamă2004H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520078.900Legea nr. 389/2005în administrare
    878.23.11mobilVELA/KJ-3HBiapă mamă2004H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520078.900Legea nr. 389/2005în administrare
    888.23.07mobilSiglavy Capriola XX-13/SC 20-13 HBarmăsar montă publică2004H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 45200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    898.23.07mobilMaestoso XLVII-11/M 47-11HBarmăsar montă publică2004H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 45200710.800Legea nr. 389/2005în administrare
    908.23.07mobilMaestoso XLVII-16/M 47-16 HBarmăsar montă publică2004H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 45200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    918.23.07mobilSiglavy Capriola XX-10/SC20-10HBarmăsar montă publică2004H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 45200710.800Legea nr. 389/2005în administrare
    928.23.07mobilNeapolitano XXXI-18/N 31-18 HBiapă mamă2004H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520079.400Legea nr. 389/2005în administrare
    938.23.07mobilMAESTOSO XLVII-17/M 47-17 HBarmăsar montă publică2004H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 45200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    948.23.11mobilZapp/Jp 32 HBarmăsar montă publică2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520087.899Legea nr. 389/2005în administrare
    958.23.11mobilZepelin/Kj-10HBarmăsar montă publică2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520087.899Legea nr. 389/2005în administrare
    968.23.11mobilZero/Hb 16HBarmăsar montă publică2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520087.899Legea nr. 389/2005în administrare
    978.23.11mobilZet/Jb 37HBarmăsar montă publică2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520087.899Legea nr. 389/2005în administrare
    988.23.11mobilZid/Jb 39HBarmăsar montă publică2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520087.899Legea nr. 389/2005în administrare
    998.23.11mobilZimbru/Hb 19HBarmăsar montă publică2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520087.899Legea nr. 389/2005în administrare
    1008.23.11mobilZmeu/Jb 41HBarmăsar montă publică2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520087.899Legea nr. 389/2005în administrare
    1018.23.07mobilMaestoso XLVII-19/M 47-19HBarmăsar montă publică2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 45200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1028.23.07mobilIncitato IV-2/I 4 2HBarmăsar montă publică2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 45200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1038.23.07mobilMaestoso XLVII-23/M 47-23HBarmăsar montă publică2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 45200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1048.23.07mobilIncitato IV-1/I 4-1HBiapă mamă2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1058.23.07mobilMaestoso XLVII-21/M 47-21HBiapă mamă2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1068.23.07mobilMaestoso XLVII-22/M 47-22HBiapă mamă2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1078.23.11mobilZiar/Kj-12HBarmăsar montă publică2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1088.23.11mobilZoro/Jb-42 HBarmăsar montă publică2005H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1098.23.07mobilSiglavy Capriola XX-21/SC 20-21HBarmăsar montă publică2006H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 45200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1108.23.07mobilIncitato IV-6/I 4-6 HBarmăsar montă publică2006H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 45200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1118.23.11mobilAbis/KJ-14armăsar montă publică2006H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1128.23.11mobilAbrud/HO-1armăsar montă publică2006H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1138.23.11mobilAcar/HB-20armăsar montă publică2006H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1148.23.11mobilAcord/KJ-17armăsar montă publică2006H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1158.23.11mobilAmic/KJ-20armăsar montă publică2006H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1168.23.07mobilIncitato IV-3/I 4-3HBiapă mamă2006H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1178.23.07mobilMaestoso XLVII-26/M 47-26HBiapă mamă2006H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1188.23.07mobilTulipan XIX-5/T 19-5iapă mamă2004H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1198.23.07mobilFavory XXXV-52/F 35-52iapă mamă2004H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1208.23.11mobilBalc/NT-1armăsar montă publică2007H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1218.23.11mobilBaros/KJ-24armăsar montă publică2007H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1228.23.11mobilBen/NT-2armăsar montă publică2007H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1238.23.07mobilSiglavy Capriola XX-22/SC 20-22HBiapă mamă2006H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1248.23.07mobilNeapolitano XXXI-29/N 31-29HBarmăsar montă publică2007H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 45201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1258.23.07mobilSiglavy Capriola XX-23/SC 20-23HBarmăsar montă publică2007H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 45201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1268.23.11mobilBara/KC-1HBiapă mamă2007H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    1278.23.11mobilBuna/Ip-2HBiapă mamă2007H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    1288.23.11mobilBolta/Ip-1HBiapă mamă2007H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    1298.23.07mobilIncitato IV-9/I 4-9HBiapă mamă2007H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1308.23.07mobilIncitato IV-10/I 4-10HBiapă mamă2007H BecleanŢara: România; Jud. Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei, nr. 4520109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1318.23.11mobilFLIT/D-F 18armăsar montă publică2002D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20057.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1328.23.11mobilFLORIO/D-A5armăsar montă publică2002D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1338.23.11mobilMILICA/D-A3armăsar montă publică2002D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20057.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1348.23.11mobilMIRAJ/D-A7armăsar montă publică2002D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20057.410Legea nr. 389/2005în administrare
    1358.23.11mobilIASMIN/R-TD 6armăsar montă publică2002D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20057.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1368.23.11mobilLIMAN/R-Ai 31armăsar montă publică2002D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20057.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1378.23.11mobilAGAMITA/R-Al 58armăsar montă publică2002D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20056.802Legea nr. 389/2005în administrare
    1388.23.11mobilIMPRESAR/R-Fa 2armăsar montă publică2002D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20057.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1398.23.03mobilOROLOGIU/JR-1 Jarmăsar montă publică2002D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1408.23.04mobilFURIOSO LXVII-1/F 67-1armăsar montă publică1998D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20057.200Legea nr. 389/2005în administrare
    1418.23.04mobilFURIOSO LXVII-5/F 67-5armăsar montă publică1999D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1428.23.04mobilFURIOSO LXVI-10/F 66-10armăsar montă publică2000D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20056.660Legea nr. 389/2005în administrare
    1438.23.07mobilSIGLAVY-CAPRIOLA XV-16/SC 15-16armăsar montă publică1992D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu200511.402Legea nr. 389/2005în administrare
    1448.23.07mobilSIGLAVY-CAPRIOLA XV-41/SC 15-41armăsar montă publică1995D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu200511.402Legea nr. 389/2005în administrare
    1458.23.07mobilTULIPAN XIV-20/T 14-20Farmăsar montă publică1996D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20054.834Legea nr. 389/2005în administrare
    1468.23.07mobilSIGLAVY-CAPRIOLA XIV-83/SC 14-83armăsar montă publică1995D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20054.834Legea nr. 389/2005în administrare
    1478.23.07mobilMAESTOSO XXXIX-51/M 39-51armăsar montă publică1994D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20053.270Legea nr. 389/2005în administrare
    1488.23.07mobilCONVERSANO XXIX-55/C 29-55armăsar montă publică2001D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1498.23.07mobilNEAPOLITANO XXVI-2/N 26-2armăsar montă publică1990D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20051.416Legea nr. 389/2005în administrare
    1508.23.03mobilOMAR/Gi-3 Jarmăsar montă publică2002D RâmniceluŢara: România; Jud. Brăila, com. Râmnicelu20057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1518.23.07mobil757 Siglavy Capriola XVII-32/ SC 17-32 Fiapă mamă2000H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1528.23.07mobilConversano XXIX-59/C 29-59 Farmăsar montă publică2001H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820048.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1538.23.07mobilConversano XXIX-49/C 29-49Farmăsar montă publică2000H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820047.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1548.23.07mobil762 Conversano XXIX-61/C 29-61 Fiapă mamă2001H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820047.030Legea nr. 389/2005în administrare
    1558.23.07mobil761 Conversano XXIX-57/C 29-57 Fiapă mamă2001H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820047.410Legea nr. 389/2005în administrare
    1568.23.07mobil760 Conversano XXIX-53/C 29-53 Fiapă mamă2000H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1578.23.07mobil759 Neapolitano XXIX-47/N 29-47 Fiapă mamă2000H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1588.23.07mobil758 Tulipan XIV-35/T 14-35 Fiapă mamă2001H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820046.840Legea nr. 389/2005în administrare
    1598.23.07mobil756 Siglavy Capriola XVII-31/ SC 17-31 Fiapă mamă2000H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1608.23.07mobilNeapolitano XXIX-65/N 29-65 Farmăsar montă publică2002H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1618.23.07mobilNeapolitano XXIX-62/N 29-62 Farmăsar montă publică2002H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820057.800Legea nr. 389/2005în administrare
    1628.23.07mobilNeapolitano XXIX-61/N 29-61 Farmăsar montă publică2002H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820057.800Legea nr. 389/2005în administrare
    1638.23.07mobilNeapolitano XXIX-41/N 29-41 Farmăsar montă publică2000H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1648.23.07mobilMaestoso XLVI-11/M 46-11Farmăsar montă publică2001H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820057.245Legea nr. 389/2005în administrare
    1658.23.07mobilNeapolitano XXX-24/N 30-24 Farmăsar montă publică2001H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1668.23.07mobilSiglavy Capriola XVII-35/SC 17-35 Farmăsar montă publică2001H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1678.23.07mobilPluto XIX-52/P 19-52 Farmăsar montă publică2001H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1688.23.07mobil769 Siglavy Capriola XVII-39/ SC 17-39 Fiapă mamă2002H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1698.23.07mobil768 Pluto XIX-57/P 19-57 Fiapă mamă2002H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1708.23.07mobil767 Pluto XIX-56/P 19-56 Fiapă mamă2002H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1718.23.07mobil766 Favory XXXV-40/F 35-40 Fiapă mamă2002H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1728.23.07mobil764 Neapolitano XXIX-63/N 29-63 Fiapă mamă2002H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820057.220Legea nr. 389/2005în administrare
    1738.23.07mobil782 Tulipan XIX-3/T 19-3Fiapă mamă2003H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820067.220Legea nr. 389/2005în administrare
    1748.23.07mobil781 Pluto XIX-62/P 19-62 Fiapă mamă2003H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1758.23.07mobil780 Favory XXXV-44/F 35-44Fiapă mamă2003H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820067.220Legea nr. 389/2005în administrare
    1768.23.07mobil779 Siglavy Capriola XVII-41/ SC 17-41 Fiapă mamă2002H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1778.23.07mobil777 Neapolitano XXIX-70/N 29-70 Fiapă mamă2002H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1788.23.07mobilTulipan XVIII-4/T 18-4 Farmăsar montă publică2003H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820067.030Legea nr. 389/2005în administrare
    1798.23.07mobilSiglavy Capriola XXII-4/SC 22-4 Farmăsar montă publică2003H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1808.23.07mobilMaestoso XLIV-3/M 44-3 Farmăsar montă publică2003H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820067.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1818.23.07mobil784 Siglavy Capriola XXII-6/SC 22-6 Fiapă mamă2003H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820069.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1828.23.07mobil783 Neapolitano XXIX-84/N 29-84Fiapă mamă2003H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200610.300Legea nr. 389/2005în administrare
    1838.23.07mobilConversano XXIX-74/C 29-74Farmăsar montă publică2003H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200610.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1848.23.07mobilConversano XXIX-78/C 29-78 Farmăsar montă publică2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1858.23.07mobilSiglavy Capriola XXII-7/SC 22-7 Farmăsar montă publică2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200710.800Legea nr. 389/2005în administrare
    1868.23.07mobilSiglavy Capriola XXII-5/SC 22-5 Farmăsar montă publică2003H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1878.23.07mobilNeapolitano XXIX-83/N 29-83Farmăsar montă publică2003H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1888.23.07mobil886 Tulipan XIX-4/T 19-4Fiapă mamă2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820079.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1898.23.07mobil885 Siglavy Capriola XXII-8/SC 22-8Fiapă mamă2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200710.300Legea nr. 389/2005în administrare
    1908.23.07mobil884 Pluto XIX-74/P 19-74Fiapă mamă2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200710.300Legea nr. 389/2005în administrare
    1918.23.07mobil882 Maestoso XLIX-1/M 49-1 Fiapă mamă2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820079.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1928.23.07mobil883 Pluto XIX-72/P 19-72Fiapă mamă2003H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820079.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1938.23.07mobilFavory XXXV-53/F 35-53 Farmăsar montă publică2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1948.23.07mobilSiglavy Capriola XXII-11/SC 22-11Farmăsar montă publică2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.800Legea nr. 389/2005în administrare
    1958.23.07mobilTulipan XVIII-8/T 18-8 Farmăsar montă publică2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1968.23.07mobilPluto XIX-78/P 19-78 Farmăsar montă publică2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1978.23.07mobilPluto XIX-75/P 19-75 Farmăsar montă publică2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1988.23.07mobilTulipan XVIII-9/T 18-9 Fiapă mamă2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1998.23.07mobilTulipan XVIII-10/T 18-10 Fiapă mamă2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2008.23.07mobilConversano XXIX-83/C 29-83Farmăsar montă publică2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2018.23.07mobilConversano XXXIV-2/C 34-2Farmăsar montă publică2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2028.23.07mobilConversano XXXIV-3/C 34-3Farmăsar montă publică2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2038.23.07mobilTulipan XIX-8/T 19-8 Farmăsar montă publică2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2048.23.07mobilTulipan XIX-9/T 19-9 Farmăsar montă publică2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2058.23.07mobilFavory XXXV-56/F 35-56 Fiapă mamă2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2068.23.07mobilPluto XXII-5/P 22-5 Fiapă mamă2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2078.23.07mobilSiglavy Capriola XVII-52/SC 17-52 Fiapă mamă2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2088.23.11mobilZig Zag/Kj-13armăsar montă publică2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2098.23.11mobilZar/Hb-14armăsar montă publică2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2108.23.07mobilTulipan XIX-6/T 19-6 Farmăsar montă publică2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2118.23.07mobilNeapolitano XXIX-96/N 29-96 Fiapă mamă2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2128.23.07mobilPluto XIX-77/P 19-77Fiapă mamă2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2138.23.07mobilConversano XXIX-79/C 29-79 Farmăsar montă publică2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2148.23.07mobilNeapolitano XXIX-90/N 29-90Farmăsar montă publică2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2158.23.07mobilConversano XXIX-81/C29-81Fiapă mamă2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2168.23.07mobilNeapolitano XXIX-89/N 29-89Fiapă mamă2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2178.23.07mobilNeapolitano XXIX-91/N 29-91Fiapă mamă2004H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2188.23.07mobilFavory XXXV-55/F 35-55Farmăsar montă publică2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2198.23.07mobilPluto XXII-1/P 22-1Farmăsar montă publică2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2208.23.07mobilConversano XXXIV-5/C 34-5Farmăsar montă publică2005H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2218.23.07mobilMaestoso XLIX-12/M 49-12Farmăsar montă publică2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2228.23.07mobilTulipan XX-2/T 20-2Farmăsar montă publică2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2238.23.07mobilFavory XXXV-58/F 35-58Fiapă mamă2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2248.23.07mobilFavory XXXV-59/F 35-59Fiapă mamă2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2258.23.07mobilFavory XXXV-60/F 35-60Fiapă mamă2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200910.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2268.23.07mobilNeapolitano XXIX-100/N 29-100Fiapă mamă2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200910.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2278.23.07mobilNeapolitano XXIX-101/N 29-101Fiapă mamă2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200910.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2288.23.07mobilSiglavy Capriola XVII-55/SC 17-55Fiapă mamă2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2298.23.07mobilConversano XXIV-6/C 24-6 Farmăsar montă publică2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2308.23.07mobilSiglavy Capriola XXII-22/SC 22-22Farmăsar montă publică2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2318.23.07mobilTulipan XIX-10/T 19-10 Farmăsar montă publică2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2328.23.07mobilIncitato IV-4/I 4-4 HBarmăsar montă publică2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2338.23.07mobilNeapolitano XXIX-102/N 29-102 Farmăsar montă publică2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2348.23.07mobilPluto XIX-85/P 19-85Farmăsar montă publică2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.800Legea nr. 389/2005în administrare
    2358.23.07mobilSiglavy Capriola XXII-23/SC 22-23 Farmăsar montă publică2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2368.23.07mobilTulipan XX-4/T 20-4 Farmăsar montă publică2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2378.23.07mobilConversano XXXV-2/C 35-2Fiapă mamă2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2388.23.07mobilFavory XXXV-61/F 35 -61 Fiapă mamă2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2398.23.07mobilMaestoso XLIX-16/M 49-16Fiapă mamă2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2408.23.07mobilMaestoso XLIX-17/M 49-17Fiapă mamă2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2418.23.07mobilSiglavy Capriola XVII-58/SC 17-58Fiapă mamă2006H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2428.23.07mobilNeapolitano XXIX-110/N 29-110Farmăsar montă publică2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2438.23.07mobilPluto XIX-88/P 19-88Farmăsar montă publică2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2448.23.07mobilTulipan XIX-12/T 19-12Farmăsar montă publică2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2458.23.07mobilNeapolitano XXXII-2/N 32-2Fiapă mamă2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2468.23.07mobilFavory XXXV-64/F 35-64Farmăsar montă publică2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2478.23.07mobilNeapolitano XXIX-111/N 29-111Farmăsar montă publică2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2488.23.07mobilPluto XIX-89/P 19-89Farmăsar montă publică2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2498.23.07mobilNeapolitano XXXII-4/N 32-4Fiapă mamă2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2508.23.07mobilNeapolitano XXXII-5/N 32-5Fiapă mamă2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2518.23.07mobilNeapolitano XXXII-6/N 32-6Fiapă mamă2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2528.23.07mobilMaestoso L-2/M 50-2Farmăsar montă publică2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2538.23.07mobilSiglavy Capriola XVII-62/SC 17-62Farmăsar montă publică2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2548.23.07mobilTulipan XIX-13/T 19-13Farmăsar montă publică2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2558.23.07mobilNeapolitano XXXII-7/N 32-7Fiapă mamă2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2568.23.07mobilSiglavy Capriola XVII-61/SC 17-61Fiapă mamă2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2578.23.07mobilPluto XIX-90/P 19-90Farmăsar montă publică2007H Sâmbăta de JosŢara: România; Jud. Braşov, com. Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201110.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2588.23.11mobilEleonora/Td-2iapă mamă2001H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20047.020Legea nr. 389/2005în administrare
    2598.23.11mobilOla/Jp 41iapă mamă2001H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20046.300Legea nr. 389/2005în administrare
    2608.23.11mobilEcaterina/Jp-34iapă mamă2000H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20047.200Legea nr. 389/2005în administrare
    2618.23.10mobilPetruta/2C-BAiapă mamă2001H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    2628.23.10mobilDerivata/30C-Ckiapă mamă2002H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    2638.23.10mobilLisanda/20C-Iaiapă mamă2002H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220066.650Legea nr. 389/2005în administrare
    2648.23.10mobilTroiana/9C-Bbiapă mamă2002H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220067.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2658.23.10mobilAlunel/11C-Baarmăsar montă publică2002H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220067.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2668.23.10mobilTimis/31C-Ckarmăsar montă publică2002H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220067.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2678.23.10mobilBonn Ton/14C-Iaarmăsar montă publică2002H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220066.800Legea nr. 389/2005în administrare
    2688.23.10mobilPhedrus/27C-Ckarmăsar montă publică2002H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220067.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2698.23.11mobilOtonel/Is-16armăsar montă publică2003H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20067.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2708.23.11mobilIsoscel/At-3armăsar montă publică2003H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    2718.23.11mobilIbric/Ai-35armăsar montă publică2003H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20067.410Legea nr. 389/2005în administrare
    2728.23.11mobilSergio/Al-62armăsar montă publică2003H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20067.410Legea nr. 389/2005în administrare
    2738.23.11mobilOnisca/K-2armăsar montă publică2003H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20067.030Legea nr. 389/2005în administrare
    2748.23.11mobilIuliana/At-2 Riapă mamă2003H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20067.200Legea nr. 389/2005în administrare
    2758.23.11mobilIonela/Nc-7 Riapă mamă2003H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20067.200Legea nr. 389/2005în administrare
    2768.23.11mobilLicoarea/Ai-34 Riapă mamă2003H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20067.200Legea nr. 389/2005în administrare
    2778.23.11mobilElda/At 4iapă mamă2004H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20078.900Legea nr. 389/2005în administrare
    2788.23.11mobilLivia/Jp 57iapă mamă2004H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20078.900Legea nr. 389/2005în administrare
    2798.23.11mobilIdeea/Jp 50iapă mamă2003H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20078.900Legea nr. 389/2005în administrare
    2808.23.11mobilAndrada/Af 1iapă mamă2004H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20078.900Legea nr. 389/2005în administrare
    2818.23.11mobilIspita/Af 4iapă mamă2004H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20078.900Legea nr. 389/2005în administrare
    2828.23.11mobilLisandra/At 12iapă mamă2004H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20078.900Legea nr. 389/2005în administrare
    2838.23.11mobilLumi/At 17iapă mamă2004H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20078.900Legea nr. 389/2005în administrare
    2848.23.11mobilLixandru/At 18armăsar montă publică2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2858.23.11mobilAgatat/Es 1armăsar montă publică2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2868.23.11mobilIubit/Es 2armăsar montă publică2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2878.23.11mobilOrban/Jp 60armăsar montă publică2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2888.23.11mobilAgrinela/Al 67iapă mamă2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20088.900Legea nr. 389/2005în administrare
    2898.23.11mobilIla/At 22iapă mamă2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20088.900Legea nr. 389/2005în administrare
    2908.23.11mobilLibelula/Jp 61iapă mamă2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20088.900Legea nr. 389/2005în administrare
    2918.23.11mobilOma/Ai 43iapă mamă2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20088.900Legea nr. 389/2005în administrare
    2928.23.11mobilAvona/Ai 39iapă mamă2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20088.900Legea nr. 389/2005în administrare
    2938.23.11mobilIta/At 24iapă mamă2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20088.900Legea nr. 389/2005în administrare
    2948.23.13mobilNevada/Lt 41iapă mamă2003H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2958.23.13mobilNurofen/Ra 16armăsar montă publică2002H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    2968.23.11mobilTitus/Nc 12-Rarmăsar montă publică2004H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2978.23.11mobilIantu/As 9-Rarmăsar montă publică2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2988.23.11mobilImens/Sr 3-Rarmăsar montă publică2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    2998.23.11mobilLimitat/Es 5-Rarmăsar montă publică2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3008.23.11mobilUrnit/Es 4-Rarmăsar montă publică2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3018.23.11mobilAgripa/Al 64-Riapă mamă2004H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20088.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3028.23.11mobilAlbinuta/Al 42-Riapă mamă2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20088.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3038.23.11mobilAgitata/Us-7 Riapă mamă2006H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20098.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3048.23.11mobilIanca/Us-5 Riapă mamă2006H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20098.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3058.23.11mobilIlenuta/Ep-3 Riapă mamă2006H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20098.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3068.23.11mobilTimona/Us-4 Riapă mamă2006H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20098.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3078.23.11mobilIsaura/Ar-1 Riapă mamă2006H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20098.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3088.23.11mobilIneluş/Us-3 Rarmăsar montă publică2006H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3098.23.11mobilIdeal/Us-6Rarmăsar montă publică2006H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3108.23.11mobilLiber/Ep-9 Rarmăsar montă publică2006H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3118.23.11mobilAvramiţa/Us-9 Rarmăsar montă publică2006H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3128.23.11mobilUnion/Ar-2 Rarmăsar montă publică2006H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3138.23.11mobilLionel/Od-1 Rarmăsar montă publică2006H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3148.23.10mobilDemetra/21 C-Baiapă mamă2004H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3158.23.10mobilDosia/27 C-Baiapă mamă2004H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3168.23.10mobilHadia/54 C-SGiapă mamă2005H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 2200910.300Legea nr. 389/2005în administrare
    3178.23.10mobilHol/48 C-SGarmăsar montă publică2004H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 2200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    3188.23.10mobilDebora/47 C-Cziapă mamă2005H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 2201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    3198.23.10mobilDragaica/4 C-Tziapă mamă2006H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3208.23.10mobilDilema/59 C-SGiapă mamă2006H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3218.23.10mobilHornica/38 C-Cziapă mamă2003H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 2201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    3228.23.10mobilLadi/4 C-Vaiapă mamă2006H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3238.23.10mobilPolina/48 C-Cziapă mamă2005H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 2201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    3248.23.10mobilPoienita/20 C-BAiapă mamă2004H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3258.23.10mobilTura/57 C- SGiapă mamă2006H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3268.23.11mobilIscusit/Us-11 R 642019820225784armăsar montă publică2007H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3278.23.11mobilLiciu/El-2 R 642019820225265armăsar montă publică2007H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3288.23.11mobilIancu/El-3 Rarmăsar montă publică2007H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3298.23.11mobilUrbis/Od-4 Rarmăsar montă publică2007H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3308.23.11mobilEpocal/El-6 Rarmăsar montă publică2007H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3318.23.11mobilTitanic/Od-5 Rarmăsar montă publică2007H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3328.23.11mobilLidor/El-9 Rarmăsar montă publică2007H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3338.23.11mobilIuman/Od-8 Rarmăsar montă publică2007H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3348.23.11mobilIanolta/Od-3 Riapă mamă2007H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3358.23.11mobilEpica/Us-14 Riapă mamă2007H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3368.23.11mobilSelma/El-5 Riapă mamă2007H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3378.23.11mobilLigia/Od-10 Riapă mamă2007H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3388.23.11mobilAza/Ar-7 Riapă mamă2006H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20109.700Legea nr. 389/2005în administrare
    3398.23.11mobilAvara/Jp-52 Riapă mamă2004H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3408.23.13mobilPamfila/Lt-55iapă mamă2005H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3418.23.10mobilDansata/61 C-SGiapă mamă2007H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3428.23.10mobilAdorata/10 C-Tziapă mamă2007H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 2201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    3438.23.10mobilDana/14 C-Oiapă mamă2007H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3448.23.10mobilLisa/9 C-Tziapă mamă2007H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3458.23.10mobilMarzuka/5 C-Vaiapă mamă2007H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 2201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    3468.23.10mobilPoanta/51 C-Baiapă mamă2007H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 2201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    3478.23.10mobilTroia/6 C-Vaiapă mamă2007H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3488.23.10mobilHotărâtu/56 C-Ckarmăsar montă publică2007H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 2201010.800Legea nr. 389/2005în administrare
    3498.23.10mobilMeduza/53 C-Baiapă mamă2007H CislăuŢara: România; Jud. Buzău, com. Cislău, Aleea Armatei nr. 220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3508.23.11mobilEPICA/Us 14iapă mamă2007H RuşeţuŢara: România; Jud. Buzău, com. Ruseţu20108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3518.23.03mobilMATACHE/Fd-7Jarmăsar montă publică2000H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20037.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3528.23.13mobilIRAK/Z 13Jarmăsar montă publică2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3538.23.13mobilIPATE/Dr 1Jarmăsar montă publică2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20057.410Legea nr. 389/2005în administrare
    3548.23.03mobilMercur/Tv-11 Jarmăsar montă publică2000H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20037.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3558.23.04mobilNORTH STAR XLIII-15/Z 43-15armăsar montă publică2000H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20037.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3568.23.03mobil404 NORVEGIA/Ba-25 Jiapă mamă2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3578.23.03mobil405 NUBIRA/Fi-59 Jiapă mamă2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20047.410Legea nr. 389/2005în administrare
    3588.23.03mobil406 NOSTALGIA/Tv-17 Jiapă mamă2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3598.23.11mobilFRIDA/F-12iapă mamă2001H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20047.200Legea nr. 389/2005în administrare
    3608.23.11mobilGIMI/V-27armăsar montă publică2001H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3618.23.11mobilGINTA/V-26iapă mamă2001H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20047.200Legea nr. 389/2005în administrare
    3628.23.11mobilFOR/F-15armăsar montă publică2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3638.23.13mobilIALTA NU/Va-14iapă mamă2001H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20047.220Legea nr. 389/2005în administrare
    3648.23.07mobilFAVORY XXXV-3/F 35-3Farmăsar montă publică1994H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru200510.452Legea nr. 389/2005în administrare
    3658.23.07mobilNEPOLITANO XXVIII-2/N 27-2Farmăsar montă publică1995H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20057.546Legea nr. 389/2005în administrare
    3668.23.07mobilNEPOLITANO XXVIII-3/N 28-3Farmăsar montă publică1995H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20056.641Legea nr. 389/2005în administrare
    3678.23.11mobilGIL/A-2 Darmăsar montă publică2002H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3688.23.13mobilVIS SUBLIM/K-22armăsar montă publică2000H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    3698.23.03mobilMARTIN/Fi-51 Jarmăsar montă publică2000H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    3708.23.03mobilOXIGEN/Ep-7 Jarmăsar montă publică2002H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3718.23.03mobilNEPAL/Ep-3 Jarmăsar montă publică2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    3728.23.03mobilNAVARO/E-14armăsar montă publică2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3738.23.03mobilNIXON/Gi-2armăsar montă publică2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3748.23.03mobil408 OCAUA II/Tv-20 Jiapă mamă2002H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20057.220Legea nr. 389/2005în administrare
    3758.23.03mobil412 Odesa/E-8iapă mamă2002H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3768.23.03mobil413 NATALIA/Ep-4iapă mamă2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3778.23.03mobil414 NOAPTEA/Fi-57iapă mamă2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3788.23.03mobil415 NARAVASA/G-4iapă mamă2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3798.23.03mobil416 NICOSIA/Tv-14iapă mamă2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3808.23.03mobilOrlan/Ep-8armăsar montă publică2002H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    3818.23.07mobilConversano XXIX-66/00065ECD9Carmăsar montă publică2002H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    3828.23.07mobilNeapolitano XXIX-58/00065FAA13armăsar montă publică2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    3838.23.11mobilEXAMEN/B-2Jarmăsar montă publică2003H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3848.23.03mobil417 PARODIA/Ba-40 Jiapă mamă2003H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20067.410Legea nr. 389/2005în administrare
    3858.23.03mobil418 PAJISTEA/Tv-28 Jiapă mamă2003H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20067.410Legea nr. 389/2005în administrare
    3868.23.03mobil419 PRIMADONA/Gi-10 Jiapă mamă2003H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20067.410Legea nr. 389/2005în administrare
    3878.23.03mobil420 PARTITURA/Ep-12 Jiapă mamă2003H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru200610.300Legea nr. 389/2005în administrare
    3888.23.03mobil421 PERINITA/Tv-30 Jiapă mamă2003H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20069.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3898.23.11mobilOCELIA/Z-1 Jiapă mamă1996H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20068.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3908.23.11mobilETICA/Fr-3 Jiapă mamă2002H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20068.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3918.23.11mobilLULA/B-1 Jiapă mamă2003H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20068.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3928.23.13mobilFORD/A 8 Darmăsar montă publică2003H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    3938.23.13mobilFred/F 21 Darmăsar montă publică2003H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20067.000Legea nr. 389/2005în administrare
    3948.23.13mobilVIS/K 43-Darmăsar montă publică2002H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru200610.000Legea nr. 389/2005în administrare
    3958.23.11mobilFINA/I-1iapă mamă2004H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20078.900Legea nr. 389/2005în administrare
    3968.23.11mobilGrande/F-27armăsar montă publică2004H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20079.400Legea nr. 389/2005în administrare
    3978.23.07mobilSiglavy Capriola XXII-3/SC 22-3armăsar montă publică2002H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20078.000Legea nr. 389/2005în administrare
    3988.23.07mobilConversano XXIX-76/C 29-79armăsar montă publică2003H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20078.000Legea nr. 389/2005în administrare
    3998.23.13mobilAmazon I-16/00065EA77Earmăsar montă publică2001H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20077.600Legea nr. 389/2005în administrare
    4008.23.07mobilMaestoso XLVII-14/M 47-14armăsar montă publică2004H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20078.403Legea nr. 389/2005în administrare
    4018.23.07mobilNeapolitano XXXI-6/N 31-6armăsar montă publică2002H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20077.200Legea nr. 389/2005în administrare
    4028.23.11mobilFirma/F 31 Diapă mamă2005H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20088.900Legea nr. 389/2005în administrare
    4038.23.11mobilFald/I 10 Darmăsar montă publică2005H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4048.23.11mobilGranit/F 29 Darmăsar montă publică2005H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4058.23.03mobilSeara Buna/G-14Jiapă mamă2005H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4068.23.03mobilSublima/Jr-16 Jiapă mamă2005H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4078.23.03mobilSubreta/Tv-46 Jiapă mamă2005H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4088.23.03mobilSoprana/Jr-18 Jiapă mamă2005H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4098.23.03mobilSparta/Fd-18 Jiapă mamă2005H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4108.23.03mobilSofia/Jv-3 Jiapă mamă2005H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4118.23.03mobilSimpatic/Tv-51 Jarmăsar montă publică2005H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    4128.23.11mobilOscar/B-7 Jarmăsar montă publică2005H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4138.23.13mobilRegina Ana/K-52iapă mamă2003H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4148.23.13mobilVraja Sou/K-53iapă mamă2003H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4158.23.13mobilVoltaj/Kd-25armăsar montă publică2003H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    4168.23.13mobilBravo/St-13armăsar montă publică2003H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    4178.23.03mobilRuslan/Jr-12 Jarmăsar montă publică2004H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru200810.800Legea nr. 389/2005în administrare
    4188.23.03mobilRoza/Ba-49 Jiapă mamă2004H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru200810.300Legea nr. 389/2005în administrare
    4198.23.03mobilRoxana/Jr-13 Jiapă mamă2004H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4208.23.03mobilRomantica/Fd-11 Jiapă mamă2004H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4218.23.03mobilRobinia/Ba-51 Jiapă mamă2004H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4228.23.03mobilReduta/Gi-18 Jiapă mamă2004H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4238.23.11mobilLara/B-5 Jiapă mamă2004H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.700Legea nr. 389/2005în administrare
    4248.23.11mobilIndia/Z-16 Jiapă mamă2000H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20088.900Legea nr. 389/2005în administrare
    4258.23.11mobilOfelia/B-3Jiapă mamă2004H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20089.700Legea nr. 389/2005în administrare
    4268.23.13mobilRomanita/D-Sf 19iapă mamă2004H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4278.23.13mobilKatiusa/D-K 62iapă mamă2004H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4288.23.11mobilFloricel/I-13armăsar montă publică2005H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4298.23.11mobilFranc/I-17armăsar montă publică2006H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4308.23.11mobilFred/I-24armăsar montă publică2006H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4318.23.11mobilGlosa/I-18iapă mamă2006H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20098.900Legea nr. 389/2005în administrare
    4328.23.11mobilFoca/F-35iapă mamă2006H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20098.900Legea nr. 389/2005în administrare
    4338.23.11mobilIntim/O-3Jarmăsar montă publică2006H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    4348.23.11mobilIordan/O-2Jarmăsar montă publică2006H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    4358.23.11mobilLunca/Al-5Jiapă mamă2005H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    4368.23.11mobilOrtac/O-1Jarmăsar montă publică2006H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4378.23.03mobilTalia/Jr-16 Jiapă mamă2006H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4388.23.03mobilTank/Ba-59 Jarmăsar montă publică2006H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru201010.800Legea nr. 389/2005în administrare
    4398.23.03mobilTendinta/G-18 Jiapă mamă2006H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4408.23.03mobilTura/Ba-58 Jiapă mamă2006H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4418.23.03mobilTelma/Gi-26 Jiapă mamă2006H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    4428.23.03mobilTamisa/Gi-19 Jiapă mamă2006H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    4438.23.11mobilModa/I-19 Diapă mamă2006H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    4448.23.11mobilFlotor/F-36Darmăsar montă publică2006H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4458.23.11mobilMia/Fu-6Diapă mamă2007H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    4468.23.11mobilGalina/Fu-8Diapă mamă2007H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    4478.23.11mobilGalon/I-23Darmăsar montă publică2006H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    4488.23.11mobilGipsi/I-26Darmăsar montă publică2007H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4498.23.11mobilGrai/I-28Darmăsar montă publică2007H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4508.23.11mobilFrag/I-30Darmăsar montă publică2007H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    4518.23.13mobilVedeta/K-80Diapă mamă2005H Dor MăruntŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Dor Mărunt20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4528.23.03mobilUraniu/Cv-2Jarmăsar montă publică2007H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    4538.23.03mobilUtopic/G-26Jarmăsar montă publică2007H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    4548.23.03mobilUtila/E-39Jiapă mamă2007H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4558.23.03mobilUrsitoarea/Cv-1Jiapă mamă2007H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4568.23.03mobilUra/E-40Jiapă mamă2007H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4578.23.03mobilUsuratica/Jv-17Jiapă mamă2007H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4588.23.03mobilUltra/Mp-3Jiapă mamă2007H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4598.23.03mobilUnita/Jv-10Jiapă mamă2007H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    4608.23.03mobilUrsulina/Mp-4Jiapă mamă2007H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4618.23.11mobilIute/O-4Jarmăsar montă publică2007H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4628.23.11mobilOcean/O-6Jarmăsar montă publică2007H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru201010.300Legea nr. 389/2005în administrare
    4638.23.11mobilEclipsa/Ip-1Jiapă mamă2007H JegăliaŢara: România; Jud. Călăraşi, com. Perişoru20108.900Legea nr. 389/2005în administrare
    4648.23.09mobilIBN GALAL II-2/I 2-2Marmăsar montă publică2000H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220047.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4658.23.09mobilGAZAL XVI 21(G XIX)/G 16-21Marmăsar pepinier2000H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220048.000Legea nr. 389/2005în administrare
    4668.23.09mobilNEDJARI IX 82 (Nj XIII)/Nj 9-82 Marmăsar pepinier2001H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    4678.23.09mobilNEDJARI IX 83/Nj 9-83 Miapă mamă2001H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220047.220Legea nr. 389/2005în administrare
    4688.23.09mobilSIGLAVY BAGDADY XIV 54/ SB 14-54Miapă mamă2000H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    4698.23.09mobilNEDJARI IX 84/Nj 9-84 Marmăsar montă publică2001H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220047.800Legea nr. 389/2005în administrare
    4708.23.09mobilSIGLAVY BAGDADY XIV 57/ SB 14-57Miapă mamă2001H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220047.410Legea nr. 389/2005în administrare
    4718.23.09mobilMERSUCH XXIII-51 (M XXVI)/ M 23-51Marmăsar pepinier2002H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    4728.23.09mobilCYGAJ 24/Cj-24 Marmăsar montă publică2002H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    4738.23.09mobilCYGAJ 25/Cj-25 Marmăsar montă publică2002H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4748.23.09mobilSIGLAVY BAGDADY XIV 58/ SB 14-58 Marmăsar montă publică2002H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    4758.23.09mobilSIGLAVY BAGDADY XIV 52/ SB 14-52 Miapă mamă2000H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    4768.23.09mobilMERSUCH XXIII 48/M 23-48 Miapă mamă2001H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    4778.23.09mobilIBN GALAL II 3/I 2-3Miapă mamă2002H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.030Legea nr. 389/2005în administrare
    4788.23.09mobilNEDJARI IX 87 (JURASIC)/Nj 9-87 Marmăsar montă publică2002H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4798.23.09mobilNEDJARI XII-2 (IZMIR)/Nj 12-2Marmăsar montă publică2001H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4808.23.09mobilMERSUCH XXIII-49-IBRAHIMarmăsar montă publică2001H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4818.23.09mobilSIGLAVY BAGDADY XIV-59/ SB 14-59 Marmăsar montă publică2002H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    4828.23.09mobilGAZAL XVI 24/G 16-24 Marmăsar montă publică2001H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4838.23.09mobilIBN GALAL I-19/I 1-19 Marmăsar montă publică2001H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4848.23.09mobilCYGAJ 21/Cj 21 Marmăsar montă publică2001H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4858.23.09mobilEL IMAN I-5/El 1-5 Marmăsar montă publică2002H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4868.23.09mobilGAZAL XVI 23/G 16-23 Marmăsar montă publică2000H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4878.23.09mobilIBN GALAL I-16/I 1-16 Marmăsar montă publică2000H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4888.23.09mobilIBN GALAL I-17/I 1-17 Marmăsar montă publică2000H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4898.23.09mobilEL IMAN 54/El 54 Marmăsar montă publică2001H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4908.23.09mobilEL IMAN 49/El-49 Marmăsar montă publică2000H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4918.23.09mobilIBN GALAL II-4/I 2-4 Miapă mamă2002H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    4928.23.09mobilCYGAJ 30/Cj 30 Miapă mamă2002H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    4938.23.09mobilCYGAJ 31/Cj 31 Miapă mamă2002H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    4948.23.09mobilCYGAJ 32/Cj 32 Miapă mamă2003H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220079.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4958.23.09mobilNEDJARI XII-8/Nj 12-8 Marmăsar montă publică2003H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    4968.23.11mobilLandini/B-6 Jarmăsar montă publică2005H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    4978.23.09mobilEl Iman I-9/El 1-9 Marmăsar montă publică2003H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    4988.23.09mobilIbn Galal I-34/I 1-34 Marmăsar montă publică2003H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    4998.23.09mobilEl Iman I-7/El 1-7 Marmăsar montă publică2003H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5008.23.09mobilMersuch XXIII-53/M 23-53 Marmăsar montă publică2003H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5018.23.09mobilIbn Galal II-17/I 2-17 Miapă mamă2004H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5028.23.09mobilMersuch XXIII-55/M 23-55 Miapă mamă2003H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5038.23.09mobilNedjari XII-10/Nj 12-10 Miapă mamă2003H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5048.23.09mobilMersuch XXIII-58/M 23-58 Miapă mamă2004H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5058.23.09mobilNedjari XII-13/Nj 12-13 Miapă mamă2004H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5068.23.09mobilMersuch XXIII-56/M 23-56 Miapă mamă2003H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5078.23.09mobilNedjari XII-11/Nj 12-11Marmăsar montă publică2003H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5088.23.09mobilCygaj 38/Cj 38 Marmăsar montă publică2004H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5098.23.09mobilIbn Galal II-10/I 2-10 Marmăsar montă publică2003H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5108.23.09mobilNedjari XII-12/Nj 12-12 Miapă mamă2004H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5118.23.09mobilCygaj 43/Cy 43 Marmăsar montă publică2004H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5128.23.09mobilCygaj 45/Cj 45 Marmăsar montă publică2005H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5138.23.09mobilIbn Galal II-18/I 2-18 Miapă mamă2004H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5148.23.09mobilCygaj 48/Cj 48 Miapă mamă2005H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5158.23.09mobilCygaj 42/Cj 42 Miapă mamă2004H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5168.23.09mobilIbn Galal II-26/I 2-26 Miapă mamă2005H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5178.23.09mobilGazal XVI-44/G 16-44 Miapă mamă2005H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5188.23.09mobilEl Iman I-18/El 1-18 Miapă mamă2006H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5198.23.09mobilHadban XXXVIII-3/H 38-3 Miapă mamă2006H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5208.23.09mobilGazal XVI-41/G 16-41 Marmăsar montă publică2005H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5218.23.09mobilNedjari XII-17/Nj 12-17 Marmăsar montă publică2005H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5228.23.09mobilGazal XIX-8/G 19-8 Marmăsar montă publică2007H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5238.23.09mobilIbn Galal II-42/I 2-42 Marmăsar montă publică2007H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5248.23.09mobilSiglavy Bagdady XVIII-2/SB 18-2Marmăsar montă publică2007H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5258.23.09mobilHadban XXXVIII-7/H 38 7 Marmăsar montă publică2007H MangaliaŢara: România; Jud. Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 52201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5268.23.05mobilMersuch Gidran 67/M 67 Tarmăsar montă publică2000H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20038.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5278.23.05mobilGidran XLV-6/G 45-6 Tarmăsar montă publică2000H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20038.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5288.23.05mobilGidran XLIV-16/G 44-16 Tarmăsar montă publică2000H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20038.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5298.23.05mobilGidran XLII-7/G 42-7 Tarmăsar montă publică2000H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20038.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5308.23.05mobilMersuch Gidran 65/M 65 Tiapă mamă2000H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20037.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5318.23.05mobilGidran XLV-10/G 45-10 Tiapă mamă2000H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20037.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5328.23.05mobilGidran XLIV-14/G 44-14 Tiapă mamă2001H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20037.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5338.23.05mobilGidran XLII-5/G 42-5 Tiapă mamă2000H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20037.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5348.23.05mobilGidran XLII-10/G 42-10 Tiapă mamă2001H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5358.23.05mobilGidran XLVI-6/G 46-6 Tiapă mamă2002H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20057.220Legea nr. 389/2005în administrare
    5368.23.05mobilMersuch Gidran 61/M 61 Tiapă mamă2000H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5378.23.05mobilGidran XLIV-24/G 44-24 Tiapă mamă2002H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5388.23.05mobilGidran XLIV-25/G 44-25 tiapă mamă2003H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20067.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5398.23.05mobilGidran XLIV-28/G 44-28 Tiapă mamă2004H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20079.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5408.23.05mobilGIDRAN XLV-21/G 45-21Tiapă mamă2004H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20079.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5418.23.10mobilBIZANT/Fn-18armăsar montă publică2004H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5428.23.05mobilMersuch Gidran 87/M 87 Tiapă mamă2004H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5438.23.05mobilMersuch Gidran 90/M 90 Tiapă mamă2005H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5448.23.05mobilGidran XLV-23/G 45-23 Tiapă mamă2005H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5458.23.05mobilGidran XLII-20/G 42-20 Tiapă mamă2005H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5468.23.05mobilGidran XLIII-20/G 43-20 Sarmăsar montă publică2005H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5478.23.05mobilGidran XLV-27/G 45-27 Tiapă mamă2005H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5488.23.05mobilMersuch Gidran 94/M 64-Tiapă mamă2005H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5498.23.05mobilGidran XLIII-15/G 43-15Tarmăsar montă publică2005H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5508.23.05mobilGidran XLV-34/G 45-34 Tarmăsar montă publică2007H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5518.23.05mobilGidran XLIII-29/G 43-29 Tarmăsar montă publică2007H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5528.23.05mobilGidran XLIV-50/G 44-50 Tarmăsar montă publică2007H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5538.23.05mobilGidran XLIII-26/G 43-26 Tiapă mamă2007H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5548.23.05mobilGidran XLV-33/G 45-33 Tiapă mamă2007H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5558.23.05mobilGidran XLV-37/G 45-37 Tiapă mamă2007H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5568.23.05mobilGidran XLII-32/G 42-32 Tiapă mamă2007H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5578.23.05mobilMersuch Gidran 99/M 99 Tiapă mamă2007H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5588.23.05mobilMersuch Gidran 80/M 80 Tiapă mamă2002H TuluceştiŢara: România; Jud. Galaţi, com. Tuluceşti20109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5598.23.04mobilFurioso LXVI-8/F 46-8 Siapă mamă2000H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5608.23.12mobilKoheilan XXXVII-55/K 37-55 Sarmăsar montă publică2001H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420047.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5618.23.04mobilFURIOSO LXV-24/F 45-24 Sarmăsar montă publică2001H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5628.23.04mobilFURIOSO LXIV -33/F 44-33Siapă mamă2001H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5638.23.04mobilFURIOSO LXVI -20/F 46-20 Siapă mamă2001H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5648.23.04mobilFURIOSO LXVII -16/F 47-16 Siapă mamă2001H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5658.23.04mobilNORTH STAR XLII-11/Z 42-11Siapă mamă2001H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5668.23.04mobilFURIOSO LXIV -35/F 44-35 Sarmăsar montă publică2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5678.23.04mobilFURIOSO LXVI -21/F 46-21 Sarmăsar montă publică2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5688.23.04mobilFURIOSO LXII-18/F 42-18 Sarmăsar montă publică2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5698.23.04mobilNORTH STAR XLII-12/Z 42-12 Sarmăsar montă publică2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5708.23.04mobilNORTH STAR XLIII-24/Z 43-24 Sarmăsar montă publică2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5718.23.04mobilNORTH STAR XLIII-27/Z 43-27 Sarmăsar montă publică2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.800Legea nr. 389/2005în administrare
    5728.23.04mobilFURIOSO LXIV -36/F 44-36 Siapă mamă2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5738.23.04mobilFURIOSO LXIV -37/F 44-37Siapă mamă2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5748.23.04mobilFURIOSO LXVI 25/F 46-25 Sarmăsar montă publică2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5758.23.04mobilFURIOSO LXVII-17/F 47-17 Sarmăsar montă publică2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5768.23.04mobilFURIOSO LXVII -19/F 47 19 Siapă mamă2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5778.23.04mobilNORT STAR XLII-14/Z 42-14 Sarmăsar montă publică2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.800Legea nr. 389/2005în administrare
    5788.23.04mobilNORTH STAR XLII-15/Z 42-15 Siapă mamă2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.220Legea nr. 389/2005în administrare
    5798.23.04mobilNORTH STAR XLIII-26/Z 43-26 Siapă mamă2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    5808.23.12mobilKoheilan XXXVII-57/K 37-57 Sarmăsar montă publică2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5818.23.12mobilEL SBAA XIV-11/ES 14-11Sarmăsar montă publică2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5828.23.12mobilSIGLAVY BAGDADY XVI-46/ SB 16-46 Sarmăsar montă publică2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5838.23.12mobilSIGLAVY BAGDADY XVI-47/ SB 16-47 Sarmăsar montă publică2002H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5848.23.04mobilFURIOSO LXVII -21/F 47-21Sarmăsar montă publică2003H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420066.845Legea nr. 389/2005în administrare
    5858.23.04mobilNORTH STAR XLIII-31/Z 43-31Sarmăsar montă publică2003H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420066.660Legea nr. 389/2005în administrare
    5868.23.04mobilFURIOSO LXVI -26/F 46-26 Siapă mamă2003H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420066.840Legea nr. 389/2005în administrare
    5878.23.04mobilFURIOSO LXVI -28/F 46-28 Siapă mamă2003H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420066.840Legea nr. 389/2005în administrare
    5888.23.04mobilFURIOSO LXV -27/F 45-27Sarmăsar montă publică2003H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5898.23.04mobilFURIOSO LXVII -23/F 47-23Sarmăsar montă publică2003H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5908.23.04mobilNORTH STAR XLIII-32/Z 43-32Sarmăsar montă publică2003H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5918.23.04mobilNORTH STAR XLIII-33/Z 43-33 Sarmăsar montă publică2003H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5928.23.04mobilNORTH STAR XLIII-34/Z 43-34 Siapă mamă2003H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420079.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5938.23.04mobilFurioso LXV-32/F 45-32 Sarmăsar montă publică2005H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5948.23.04mobilFurioso LXVIII-2/F 48-2 Sarmăsar montă publică2005H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5958.23.04mobilFurioso LXVIII-4/F 48-4 Sarmăsar montă publică2005H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5968.23.04mobilFurioso LXV-33/F 45-33 Sarmăsar montă publică2005H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5978.23.04mobilNorth Star XLIII-40/Z 43-40 Sarmăsar montă publică2005H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    5988.23.04mobilNorth Star XLII-21/Z 42-21 Siapă mamă2005H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    5998.23.04mobilFurioso LXVIII-5/F 18-5 Siapă mamă2005H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6008.23.12mobilEl Sbaa XIV-18/ES 14-18 Sarmăsar montă publică2004H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6018.23.12mobilEl Sbaa XIV-20/ES 14-20 Sarmăsar montă publică2004H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6028.23.04mobilFurioso LXVII-27/F 47-27 Siapă mamă2004H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6038.23.04mobilFurioso LXVII-24/F 47-24 Sarmăsar montă publică2004H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200710.800Legea nr. 389/2005în administrare
    6048.23.04mobilFurioso LXVI-30/F 46-30 Sarmăsar montă publică2004H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6058.23.04mobilFurioso LXVI-31/F 46-31 Sarmăsar montă publică2004H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200710.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6068.23.04mobilNorth-Star XLIII-36/Z 43-36 Siapă mamă2004H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420079.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6078.23.04mobilFurioso LXV-31/F 45-31 Sarmăsar montă publică2005H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6088.23.04mobilFurioso LXVIII-6/F 48-6 Sarmăsar montă publică2005H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24200910.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6098.23.04mobilFurioso LXVII-28/F 47-28 Siapă mamă2005H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6108.23.04mobilFurioso LXV-34/F 45-34 Siapă mamă2005H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6118.23.04mobilNorth Star XLIII-44/Z 43-44 Siapă mamă2005H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420099.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6128.23.04mobilFurioso LXV-35/F 45-35 Siapă mamă2006H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6138.23.04mobilFurioso LXVII-32/F 47-32 Sarmăsar montă publică2006H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6148.23.04mobilFurioso LXVII-34/F 47-34 Sarmăsar montă publică2006H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6158.23.04mobilFurioso LXVIII-8/F 48-8 Sarmăsar montă publică2006H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6168.23.04mobilNorth Star XLII-30/Z 42-30 Sarmăsar montă publică2006H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6178.23.04mobilFurioso LXVIII-9/F 48-9 Sarmăsar montă publică2006H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6188.23.04mobilFurioso LXVII-29/F 47-29 Siapă mamă2005H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6198.23.04mobilNorth Star XLIII-53/Z 43-53 Siapă mamă2007H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6208.23.04mobilNorth Star XLII-27/Z 42-27 Siapă mamă2006H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420109.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6218.23.04mobilFurioso LXVII-33/F 67-33 Sarmăsar montă publică2006H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6228.23.04mobilFurioso LXVII-37/F 67-37 Sarmăsar montă publică2006H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6238.23.04mobilEl Sbaa XIV-26/ES 14-26 Sarmăsar montă publică2006H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6248.23.12mobilSiglavy Bagdady XVI-58/SB 16-58 Sarmăsar montă publică2006H SlatinaŢara: România; Jud. Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6258.23.03mobilNEAOS/Ba-29 Jarmăsar montă publică2001D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120047.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6268.23.03mobilNISTRU/E-13 Jarmăsar montă publică2001D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120047.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6278.23.03mobilNEUTRON/Bn-15 Jarmăsar montă publică2001D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120047.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6288.23.03mobilOscar/B-7 Jarmăsar montă publică2001D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120047.600Legea nr. 389/2005în administrare
    6298.23.11mobilIbrian/Jp-42 Rarmăsar montă publică2002D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120057.030Legea nr. 389/2005în administrare
    6308.23.07mobilMaestoso XLVII-1/M 47-1armăsar montă publică2001D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6318.23.07mobilNeapolitano XXXI-4/N 31-4armăsar montă publică2002D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6328.23.07mobilNeapolitano XXXI-5/N 31-5armăsar montă publică2002D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120057.200Legea nr. 389/2005în administrare
    6338.23.07mobilNeapolitano XXXI-7/N 31-7armăsar montă publică2002D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120057.200Legea nr. 389/2005în administrare
    6348.23.07mobilSiglavy Capriola XX-4/SC 20-4armăsar montă publică2002D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120056.800Legea nr. 389/2005în administrare
    6358.23.11mobilTarc/HD-23armăsar montă publică2002D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    6368.23.11mobilTepus/JB-10armăsar montă publică2002D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    6378.23.11mobilTibles/JB-14armăsar montă publică2002D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    6388.23.07mobilNeapolitano XXIX-60/N 29-60armăsar montă publică2001D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6398.23.07mobilFavory XXXV-38/F 35-38armăsar montă publică2002D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    6408.23.07mobilPluto XIX-55/P 19-55 Farmăsar montă publică2002D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6418.23.07mobilConversano XXIX-52/00065E66B3armăsar montă publică2001D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120057.600Legea nr. 389/2005în administrare
    6428.23.07mobilNeapolitano XXIX-40/00065DD938armăsar montă publică2000D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120057.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6438.23.11mobilAgries/000658E170armăsar montă publică2002D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120057.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6448.23.05mobilGidran XLIII-11/G 43-11 Tarmăsar montă publică2002D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120068.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6458.23.05mobilMersuch Gidran 68/M 68 Tarmăsar montă publică2000D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120068.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6468.23.03mobilPîntecuţ/Tv-32 J 00065EB827armăsar montă publică2003D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 11200610.800Legea nr. 389/2005în administrare
    6478.23.03mobilPrighindel/00065ED5DLarmăsar montă publică2003D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120067.800Legea nr. 389/2005în administrare
    6488.23.08mobilNONIUS 25-30/N 25-30 Iarmăsar montă publică2003D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 11200610.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6498.23.11mobilAlex/As-6armăsar montă publică2004D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6508.23.11mobilUns/Jp 55armăsar montă publică2004D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6518.23.11mobilImpuls/At 11armăsar montă publică2004D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6528.23.11mobilEmisar/Nc 16armăsar montă publică2004D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120089.400Legea nr. 389/2005în administrare
    6538.23.07mobilNeapolitano XXIX-85/N29-85Farmăsar montă publică2004D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120088.403Legea nr. 389/2005în administrare
    6548.23.07mobilNeapolitano XXIX-86/N29-86Farmăsar montă publică2004D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 11200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6558.23.04mobilFURIOSO LXVII-15/00065EBE31armăsar montă publică2001D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120087.215Legea nr. 389/2005în administrare
    6568.23.05mobilGidran XLVI-23/G 46-23 tarmăsar montă publică2003D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 11200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6578.23.05mobilGidran XLIII-13/G 43-13 Tarmăsar montă publică2004D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 11200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6588.23.05mobilGidran XLV-16/G 45-16 Tarmăsar montă publică2004D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 11200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6598.23.05mobilMersuch Gidran 85/M 85 Tarmăsar montă publică2004D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 11200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6608.23.05mobilGidran XLIV-35/G 44-35 Tarmăsar montă publică2005D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 11200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6618.23.03mobilRasputin/Ba-52 Jarmăsar montă publică2004D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 11200810.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6628.23.11mobilFANION/F1-22Darmăsar montă publică2003D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 1120087.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6638.23.03mobilTristan/Ba-57 Jarmăsar montă publică2006D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 11201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6648.23.03mobilUrbanus/Gi-30Jarmăsar montă publică2007D Târgu MureşŢara: România; Jud. Mureş, Târgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 11201010.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6658.23.10mobilBUCOV/00064D5B06armăsar montă publică1990D DumbravaŢara: România; Jud. Neamţ, Comuna Timişeşti19971.500Legea nr. 389/2005în administrare
    6668.23.07mobilCONVERSANO XXIX- 67/00065D8CFOarmăsar montă publică2002D DumbravaŢara: România; Jud. Neamţ, Comuna Timişeşti20058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6678.23.12mobilDAHOMAN XXXVIII-9/00064DFCE2armăsar montă publică1992D DumbravaŢara: România; Jud. Neamţ, Comuna Timişeşti19991.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6688.23.03mobilDIODOR/00064DDA01armăsar montă publică1991D DumbravaŢara: România; Jud. Neamţ, Comuna Timişeşti19981.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6698.23.11mobilELOCVENT/00065DE62armăsar montă publică1996D DumbravaŢara: România; Jud. Neamţ, Comuna Timişeşti20052.270Legea nr. 389/2005în administrare
    6708.23.12mobilEL-SBAA XI-18/00064E02BOarmăsar montă publică1992D DumbravaŢara: România; Jud. Neamţ, Comuna Timişeşti19991.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6718.23.12mobilEL-SBAA XI-19/000640BEB7armăsar montă publică1993D DumbravaŢara: România; Jud. Neamţ, Comuna Timişeşti20001.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6728.23.12mobilEL-SBAA XI-9/00064D0AB9armăsar montă publică1991D DumbravaŢara: România; Jud. Neamţ, Comuna Timişeşti1998450Legea nr. 389/2005în administrare
    6738.23.12mobilEL-SBAA XII-15/00064D04BBarmăsar montă publică1995D DumbravaŢara: România; Jud. Neamţ, Comuna Timişeşti20035.005Legea nr. 389/2005în administrare
    6748.23.12mobilEL-SBAA XII-21/00064DF9CDarmăsar montă publică1996D DumbravaŢara: România; Jud. Neamţ, Comuna Timişeşti20033.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6758.23.07mobilFAVORY XXXIV-10/000647E58Earmăsar montă publică1992D DumbravaŢara: România; Jud. Neamţ, Comuna Timişeşti19993.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6768.23.07mobilFAVORY XXXV-41/00065DA5C3armăsar montă publică2002D DumbravaŢara: România; Jud. Neamţ, Comuna Timişeşti20058.000Legea nr. 389/2005în administrare
    6778.23.05mobilGIDRAN XXXVIII-20/00064E0907armăsar montă publică1991D DumbravaŢara: România; Jud. Neamţ, Comuna Timişeşti19981.000Legea nr. 389/2005în administrare