ORDIN nr. 275 din 26 martie 2012privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 2 aprilie 2012    Văzând Referatul de aprobare al Direcției sănătate publică și control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. RL 2.470/2012,având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, și ale Directivei 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică, precum și prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Ritli Ladislau
    București, 26 martie 2012.Nr. 275.  +  ANEXĂPROCEDURAde reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelorchimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă