HOTĂRÂRE nr. 207 din 20 martie 2012pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, fără compensare echivalentă, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a unui teren forestier în suprafaţă de 16,4030 ha, proprietate publică a statului, în vederea realizării obiectivului "Execuţie autostrada Orăştie-Sibiu", beneficiar statul român
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 27 martie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 36 şi 40 lit. b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 şi 28 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, fără compensare echivalentă, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a unui teren forestier în suprafaţă de 16,4030 ha, proprietate publică a statului, în vederea realizării obiectivului "Execuţie autostrada Orăştie-Sibiu". (2) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) este statul român. (3) Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier naţional, este proprietate publică a statului şi este administrat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (4) Terenul prevăzut la alin. (1) este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Cristian în U.P. I Cristian u.a. 2A% = 0,8010 ha, u.a. 2B% = 2,1031 ha, u.a. 2C% = 4,7044 ha, u.a. 1% = 0,6178 ha, u.a. 3A% = 0,1052 ha, u.a. 3B% = 0,8482 ha, u.a. 4B% = 0,7413 ha, pe teritoriul administrativ al oraşului Sălişte în U.B. IV Sălişte u.a. 139C% = 2,9582 ha, u.a. 147A% = 0,7385 ha şi pe teritoriul administrativ al comunei Apoldu de Jos în U.P. I Apoldu de Jos u.a. 67A% = 2,7853 ha.  +  Articolul 2 (1) Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere. (2) Masa lemnoasă de pe terenul prevăzut la alin. (1) se va exploata conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Scoaterea definitivă a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face cu exceptarea de la plata obligaţiilor băneşti conform art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va efectua demersurile necesare pentru actualizarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Alexandru NazareMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 20 martie 2012.Nr. 207.----