HOTĂRÂRE nr. 163 din 13 martie 2012privind aprobarea modificării denumirii, descrierii tehnice, adresei şi/sau valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 27 martie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea denumirii, descrierii tehnice, adresei şi/sau valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Stelian Fuiap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 13 martie 2012.Nr. 163.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Agriculturii şiDezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine pentru care semodifică, după caz, denumirea, descriereatehnică, adresa şi/sau valoarea de inventar
  *Font 7*
   
  Nr. de identificare atribuit de MFP; codul de clasificaţie Administrator (denumire şi CUI) Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar (lei)
  MFP 34919; cod 8.28.03 Direcţia pentru Agricultură Harghita - CUI: 4246009 Laborator + birou Suprafaţa construită - 133 mp; suprafaţa desfăşurată - 133 mp regim de înălţime: P; suprafaţa teren curţi construcţii - 592 mp; CF. nr. 51867 Municipiul Gheorghieni, Str. Stadionului nr. 2, judeţul Harghita 52.700
  MFP 34920; cod 8.28.08 Direcţia pentru Agricultură Harghita - CUI: 4246009 Garaj atelier + grup social Suprafaţa construită - 126 mp; suprafaţa desfăşurată - 126 mp regim de înălţime: P; CF nr. 51867 Municipiul Gheorghieni, Str. Stadionului nr. 2, judeţul Harghita 21.500
  MFP 34923; cod 8.28.03 Direcţia pentru Agricultură Harghita - CUI: 4246009 Birouri cu grup social şi lot demonstrativ + anexe - Unitatea fitosanitară Suprafaţa construită - 222 mp; suprafaţa desfăşurată - 222 mp regim de înălţime: P; suprafaţa teren - 1322 mp; CF nr. 54390 şi CF nr. 54669 Oraşul Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc nr. 84, judeţul Harghita 105.400
  MFP 34926; cod 8.29.06 Direcţia pentru Agricultură Harghita - CUI: 4246009 Clădire administrativă - Unitatea fitosanitară Suprafaţa construită - 771 mp; suprafaţa desfăşurată - 996 mp regim de înălţime: S+P; suprafaţa teren curţi construcţii - 2673; CF nr. 54390 Oraşul Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc nr. 84, judeţul Harghita 1.374.990
  MFP 34927; cod 8.28.08 Direcţia pentru Agricultură Harghita - CUI: 4246009 Magazie şi garaj - Unitatea fitosanitară Suprafaţa construită - 135 mp; suprafaţa desfăşurată - 135 mp regim de înălţime: P; CF nr. 54390 Oraşul Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc nr. 84, judeţul Harghita 23.800
  MF 62038; cod 8.29.06 Direcţia pentru Agricultură Ilfov - CUI: 9977158 Clădire administrativă + anexe (gard plasă, gard prefabricate, rampă spălat) Suprafaţa construită - 263 mp; suprafaţa desfăşurată - 444 mp regim de înălţime: P+1; suprafaţa teren - 4316 mp; CF nr. 50547 Comuna Ştefăneştii de Jos, Str. Zorilor nr. 21 judeţul Ilfov 929.866
  MF 62041; cod 8.28.13 Direcţia pentru Agricultură Ilfov - CUI: 9977158 Magazie pesticide + anexe şi birouri (şopron, fântână, gard plasă) Suprafaţa construită - 417 mp; suprafaţa desfăşurată - 417 mp regim de înălţime: P; Suprafaţa construită anexe - 85 mp; suprafaţa teren - 51.316 mp; CF nr. 50585(C4) Comuna Ştefăneştii de Jos, Str. Stupilor nr. 37, judeţul Ilfov 156.623
  MF 62042; cod 8.28.13 Direcţia pentru Agricultură Ilfov - CUI: 9977158 Magazie pesticide subterană cu anexă (adăpost meteo) Suprafaţa construită - 365 mp; suprafaţa desfăşurată - 365 mp regim de înălţime: P; CF nr. 50585(C1, C2) Comuna Ştefăneştii de Jos, Str. Stupilor nr. 37, judeţul Ilfov 107.830
  MF 102156; cod 8.28.13 Direcţia pentru Agricultură Ilfov - CUI: 9977158 Magazie cu anexe (incinerator + drum acces) Suprafaţa construită - 104 mp; suprafaţa desfăşurată - 104 mp regim de înălţime: P; CF nr. 50585(C5) Comuna Ştefăneştii de Jos, Str. Stupilor nr. 37, judeţul Ilfov 739.121
  MF 102159; cod 8.28.13 Direcţia pentru Agricultură Ilfov - CUI: 9977158 Magazie cu anexe şi remiză Suprafaţa construită - 100 mp; suprafaţa desfăşurată - 100 mp regim de înălţime: P; CF nr. 50585(C3) Comuna Ştefăneştii de Jos, Str. Stupilor nr. 37, judeţul Ilfov 115.144
  MF 102160; cod 8.28.13 Direcţia pentru Agricultură Ilfov - CUI: 9977158 Magazie cu anexe (adăpost meteo, WC) Suprafaţa construită - 130,2 mp; suprafaţa desfăşurată - 130,2 mp; suprafaţa teren curţi construcţii - 309,8 mp, cărămidă, tablă Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov 56.747
  MF 26167; cod 8.28.03 Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Neamţ - CUI: 2613516 Clădire administrativă + laborator Suprafaţa construită - 686 mp; suprafaţa desfăşurată - 916 mp regim de înălţime: P+1; suprafaţa teren - 4391 mp; CF nr. 55439 Municipiul Piatra Neamţ, Str. Tiparului nr. 10, judeţul Neamţ 614.488
  MF 35223; cod 8.28.03 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Teleorman CUI: 4253634 Clădire administrativă şi laborator + anexe Suprafaţa construită - 298 mp; suprafaţa desfăşurată - 525 mp regim de înălţime: P+1; suprafaţa teren curţi construcţii - 620 mp; CF nr. 21927 Municipiul Alexandria, Str. Libertăţii nr. 314, judeţul Teleorman 1.129.000
  -----