HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 martie 2012privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea propunerilor legislative depuse şi elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 27 martie 2012    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea propunerilor legislative depuse şi elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.  +  Articolul 2 (1) Comisia se compune din 13 membri, desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat. (2) Din comisie mai fac parte, fără drept de vot, un reprezentant al Guvernului, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente, precum şi câte un reprezentant al Comisiei pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor şi al Comisiei pentru egalitate de şanse a Senatului. (3) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 2 secretari. (4) Componenţa nominală a comisiei şi a biroului său sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (5) În condiţiile în care unul dintre membrii comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, partidele politice sau grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor. (6) Convocarea şedinţelor comisiei se face cu cel puţin 3 zile înainte de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către un vicepreşedinte care îl înlocuieşte.  +  Articolul 3 (1) În interesul desfăşurării lucrărilor, comisia poate invita să participe la dezbateri specialişti şi reprezentanţi ai autorităţilor publice sau ai unor organizaţii neguvernamentale. (2) Lucrările comisiei se înregistrează şi se stenografiază.  +  Articolul 4Comisia va elabora propunerea legislativă privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, până la data de 30 aprilie 2012.  +  Articolul 5Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi ale Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activităţii comisiei.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 27 martie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 27 martie 2012.Nr. 6.  +  Anexa COMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentruavizarea propunerilor legislative depuse şi elaborarea uneipropuneri legislative privind alegereaCamerei Deputaţilor şi a SenatuluiBarbu Sulfina deputat - PDLStaicu Dumitru Florian senator - PDLZgonea Valeriu Ştefan deputat - PSDSârbu Ilie senator - PSDDuşa Mircea deputat - PSDDobre Victor Paul deputat - PNLHaşotti Puiu senator - PNLVoicu Mihai Alexandru deputat - PNLCseke Attila Zoltan senator - UDMRMarton Arpad-Francisc deputat - UDMRMihăilescu Petru Şerban senator - ProgresistCOMPONENŢABiroului Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şiSenatului pentru avizarea propunerilor legislativedepuse şi elaborarea unei propuneri legislativeprivind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului1. Preşedinte deputat Barbu Sulfina - PDL2. Vicepreşedinte deputat Zgonea Valeriu Ştefan - PSD3. Vicepreşedinte senator Haşotti Puiu - PNL4. Secretar deputat Marton Arpad-Francisc - UDMR5. Secretar deputat Nicolicea Eugen - Progresist------