HOTĂRÂRE nr. 6 din 7 martie 2012pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 27 martie 2012    În temeiul dispoziţiilor art. 6, art. 9 alin. (1), art. 50, 51 şi 75 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată,Plenul Curţii Constituţionale adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre, împreună cu regulamentul prevăzut în anexă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2012.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:- Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 2/2005 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 22/2010*) privind structura organizatorică a Curţii Constituţionale, cu modificările ulterioare.--------- Notă *) Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 22/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curţii Constituţionale, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din data de 7 martie 2012.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANContrasemnează: --------------Prim-magistrat-asistent,Marieta SaftaSecretar general,Ruxandra SăbăreanuBucureşti, 7 martie 2012.Nr. 6.  +  AnexăREGULAMENT 07/03/2012