HOTĂRÂRE nr. 208 din 20 martie 2012privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică cu valoarea de inventar a bunurilor cu nr. de MFP 155250, 155251,155252, 155253, 155254, 145246, 155266, 155267, 155268, 155269 şi 155270, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 20 martie 2012.Nr. 208.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor din domeniul public al statului aflateîn administrarea comisariatelor regionale ale Gărzii Naţionalede Mediu, la care se actualizează valoarea de inventar
  Cod fiscal Denumirea
  1. Ordonator principal de credite 16335444 Ministerul Mediului şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite 15378153 Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu
    Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)
    Elemente de identificare
    Nr. MFPCodul de clasificareTipul bunului (mobil/imobil)DenumireaDescrierea tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea  de inventar  - lei -Situaţia juridică
    Baza legalăAdministrare/ Concesiune
    1234567891011
    1552508.29.08ImobilTeren şi clădireS totală teren = 229,00 mp + 13,47% cota indiviză din 502,55 mp aferenţi parterului clădirii tip D+P+5E+M  Suprafaţa utilă P = 251,00 mp şi S boxă = 25,00 mp  Contract vânzare-cumpărare nr. 3.104/28.11.2006N - familia Rica  E - familia C-tin Stătescu  S - familia Rădulescu şi S.C. "Hause Invest Konstrukt G.D." - S.R.L.  V - S.C. "Hause Invest Konstrukt G.D." - S.R.L.Ţara: România  Judeţul: Argeş  MRJ: Piteşti, str. Constantin Stănescu nr. 52006923.729Hotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrare
    1552518.29.08ImobilTeren şi clădireS totală teren = 630 mp  Clădire: D+P  Suprafaţa construită = 123 mp + Suprafaţă garaj = 46 mp  Contract vânzare-cumpărare nr. 2.532/28.09.2006N - str. Fundătura Frumoasei  E - persoană fizică S - persoană fizică V - S.C. "Electrica" - S.A.Ţara: România  Judeţul: Giurgiu  MRJ: Giurgiu, str. Fundătura Frumoasei nr. 2, Fundătura Frumoasei2006425.278Hotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrare
    1552528.29.08ImobilTeren şi clădireS teren = 14 + 20 = 34 mp cotă indiviză 20% din terenul ocupat de bloc  Contract vânzare-cumpărare pentru apartamentele nr. 1 şi 2 nr. 3.739/20.10.2006  S totală utilă = 140,00 mp (65 mp ap. 1 + 75 mp ap. 2) la parterul imobilului P+4EN - blocurile nr. 312 şi 314  E - bloc 307  S - Colegiul Naţional "Mircea Scarlat"  V - Inspectoratul teritorial în construcţiiŢara: România  Judeţul: Teleorman MRJ: Alexandria, Str. Independenţei nr. 4, bl. 306, sc. A, ap. 12006186.200Hotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrare
    1552538.29.08ImobilTeren şi clădireS totală teren = 226,92 mp  Clădire tip: P+1  Suprafaţă construită: 130,89 mpN - persoană fizică S - persoană fizică E - str. Decebal  V - persoană fizicăŢara: România  Judeţul: Prahova  MRJ: Ploieşti, str. Decebal nr. 172006623.840Hotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrare
    1552548.29.08ImobilTeren şi clădireSuprafaţă totală teren = 266 mp Clădire: P+M  Suprafaţa construită = 114,96 mp (S corp 1 = 46,03 mp, S corp 2 = 56,37 mp, S corp 3 = 12,56 mp = hol de trecere)N-E: Bd. Republicii S-E: familia Ciobănescu  S-V: familia Talianu  N-V: S.C. CHIREA - S.R.L.Ţara: România  Judeţul: Călăraşi  MRJ: Călăraşi, Str. Viitor nr. 912006373.859Hotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrare
    1452468.29.08ImobilClădireSuprafaţă teren = 206,53 mp Clădire P+2EN - BI 1N şi 1P  S - alee acces  E - Bursa de mărfuri  V - zona verdeŢara: România  Judeţul: Ialomiţa  MRJ: Slobozia, Str. Lujerului nr. 12003229.248Hotărârea Guvernului nr. 425/2003 Hotărârea Guvernului nr. 1.632/2006În administrare
    1552668.29.08ImobilTeren şi clădireS totală teren = 588 mp  Clădire tip: P + 1 + M  Suprafaţa construită = 248,00 mp Contract vânzare-cumpărare nr. 4.227/13.10.2006N - proprietate privată  S - proprietate privată  E - bd. Sofia Vicoveanca  V - proprietate privatăŢara: România  Judeţul: Suceava  Sat: Bulai nr. - Sofia Vicoveanca20062.365.569Hotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrare
    1552678.29.08ImobilTeren şi clădireS totală teren = 574 mp  Clădire tip: P + 1  S construită = 143 mp  Contract vânzare-cumpărare nr. 4.334/19.10.2006N, S, V - locuinţe private  E - str. Ion Ionescu de la BradŢara: România  Judeţul: Bacău  MRJ: Bacău, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 6820061.358.851Hotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrare
    1552688.29.08ImobilTeren şi clădireS totală teren = 500 mp  Clădire: P + 1  Suprafaţă construită = 143 mp  Contract vânzare-cumpărare nr. 4.408/25.10.2006N - proprietate privată Cojocaru D.  S - proprietate privată Şerban Gh.  E - proprietate privată Tanacli Ion V - Str. NufăruluiŢara: România  Judeţul: Neamţ  MRJ: Piatra-Neamţ, Str. Nufărului nr. 1920061.195.470Hotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrare
    1552698.29.08ImobilTeren şi clădireSuprafaţă totală teren = 650,00 mp  Clădire tip: D + P + M  Suprafaţa construită = 133 mp  Contract vânzare-cumpărare nr. 3.795/14.12.2007N-NV,  S-SV,  E - proprietăţi private,  NE - Str. FântânilorŢara: România  Judeţul Iaşi.  MRJ: Iaşi, Str. Fântânilor nr. -20071.707.341Hotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrare
    1552708.29.08ImobilClădireClădire tip: P + 1 + M  Suprafaţa construită = 97,00 mp  Contract vânzare-cumpărare nr. 10.773/13.02.2007 - teren proprietate CL Botoşani, dat în administrare gratuităN - Calea Naţională  S - proprietate privată  E - str. Vânători  V - direcţia judeţeană pentru tineret şi sportŢara: România  Judeţul: Botoşani  MRJ: Botoşani, Str. Vânătorilor nr. 220071.174.944Hotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrare
  ----------