ORDIN nr. 245 din 16 martie 2012pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012    Văzând Referatul Direcţiei politica medicamentului nr. R.L./2.333/2012,având în vedere:- prevederile art. 851 din titlul XVII "Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă preţurile la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se completează Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 19 decembrie 2011-17 martie 2012. (3) Actualizarea preţurilor medicamentelor de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România se face la cursul valutar utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul în curs, comunicat de Comisia Naţională de Prognoză, respectiv la 4,26 lei/euro.  +  Articolul 2Preţurile cu ridicata şi amănuntul maximale aprobate sunt valabile până la data de 31 martie 2013.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2012.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 5Direcţia politica medicamentului, precum şi celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, operatorii economici importatori şi distribuitori, Compania Naţională "Unifarm"- S.A. Bucureşti, precum şi unităţile sanitare publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauBucureşti, 16 martie 2012.Nr. 245._________