HOTĂRÂRE nr. 796 din 2 decembrie 1997privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 11 decembrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă recoltarea în anul 1998 a unui volum maxim de masa lemnoasă pe picior de 15,20 milioane mc, din următoarele resurse: a) 14,20 milioane mc din pădurile proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţionala a Pădurilor; b) 0,50 milioane mc din pădurile proprietate privată; c) 0,50 milioane mc din păşunile împădurite, aliniamentele de arbori şi din pădurile sau terenurile cu vegetaţie forestieră administrate de persoane juridice, altele decât Regia Naţionala a Pădurilor.  +  Articolul 2Volumul maxim de masa lemnoasă de 15,20 milioane mc, aprobat, potrivit art. 1, pentru recoltare în anul 1998, va avea următoarea destinaţie: a) 10,50 milioane mc pentru agenţii economici din exploatarea şi prelucrarea lemnului, inclusiv pentru aprovizionarea populaţiei din mediul urban; b) 0,70 milioane mc pentru Regia Naţionala a Pădurilor, din care se vor realiza aproximativ 120 mii mc cherestea pentru export, în vederea asigurării unei părţi din fondurile necesare accesibilizarii pădurilor; c) 4 milioane mc. pentru aprovizionarea populaţiei din mediul rural.  +  Articolul 3Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va lua măsurile necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Ion OlteanMinistru de stat, ministrulindustriei şi comerţului,Calin Popescu-Tariceanu------------