HOTĂRÂRE nr. 776 din 24 noiembrie 1997privind aprobarea unui amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncă şi protecţia socială, semnat la Washington la 23 august 1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 3 decembrie 1997  În temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/1995 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncă şi protecţia socială, semnat la Washington la 23 august 1995, coroborate cu cele ale art. 18 alin. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997,ţinând seama şi de acordul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Amendamentul la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncă şi protecţia socială, semnat la Washington la 23 august 1995, în valoare de 55,4 milioane dolari S.U.A. echivalent, după cum se precizează în articolele următoare ale prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Paragraful 1 al anexei nr. 1 la acord se modifica şi va avea următorul cuprins:
           
    "1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de poziţii care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie şi procentajul cheltuielilor pentru poziţiile care vor fi astfel finanţate în fiecare categorie:
      CategoriaSuma alocată din împrumut (exprimată în echivalent dolari S.U.A.)Procentajul cheltuielilor ce vor fi finanţate
    (1)Bunuri, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţilor A şi B ale Proiectului30.920.000100% din cheltuieli externe 100% din cheltuieli locale
    (2)Bunuri, servicii de consultanţă în cadrul părţii C1 a Proiectului1.700.000(costuri ex factory) şi 80% din cheltuieli locale pentru
    (3)Bunuri, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii C2 a Proiectului3.000.000alte poziţii achiziţionate pe plan local pentru bunuri şi 100% pentru servicii de consultanţă şi instruire
    (4)Costuri operaţionale suplimentare7.500.000100%
    (5)Servicii de redistribuire a forţei de muncă în cadrul părţii D a Proiectului10.580.000100%
    (6)Nealocate1.700.000  
      TOTAL:55.400.000"
   +  Articolul 3Paragraful 4 al anexei nr. 1 la acord se înlocuieşte cu următorul text:"4. Banca poate cere ca tragerile din contul împrumutului să se facă pe baza declaraţiilor de cheltuieli, pentru cheltuieli în cadrul: a) contractelor pentru bunuri care costa mai puţin de 300.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare; şi b) contractelor pentru servicii care costa mai puţin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare, conform termenilor şi condiţiilor pe care Banca le va specifică prin notificare către Împrumutat."  +  Articolul 4La paragraful 1 al părţii B din anexa nr. 2 la acord se elimina sintagma "şi adaptare industriala în cazul concedierilor masive".  +  Articolul 5La anexa nr. 2 la acord se adauga partea D, care va avea următorul cuprins:"Partea D--------Realizarea programelor destinate îmbunătăţirii serviciilor orientate spre concedierile masive, incluzând furnizarea serviciilor de redistribuire a forţei de muncă, în conformitate cu principiile şi criteriile acceptate de Banca, pentru muncitorii afectaţi de concedierile masive în perioada de restructurare a întreprinderilor."  +  Articolul 6Se înlocuieşte paragraful 2 a) (iv) al anexei nr. 5 la acord cu următorul text:"(iv) un grup de intervenţie rapida, care, în conformitate cu termenii de referinţa acceptaţi de Banca, să fie responsabil de dezvoltarea şi implementarea serviciilor de redistribuire a forţei de muncă în cadrul părţii D a Proiectului."  +  Articolul 7Paragraful 1 a) al anexei nr. 6 la acord se modifica şi va avea următorul cuprins:"a) termenul categorii eligibile înseamnă categoriile de la pct. (1)-(5), prevăzute în tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la acest acord." PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Corneliu Eugeniu Gorcea,secretar de statMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Marin Mitris,secretar de stat-----------