RECTIFICARE nr. 1.763 din 14 martie 2011referitoare la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.763/182/2011
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1.763 din 14 martie 2011
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Nr. 182 din 16 martie 2011
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 5 martie 2012    În cuprinsul anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.763/182/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 şi 218 bis din 30 martie 2011, se face următoarea rectificare:- la pct. 3.7.2.11, 3.7.2.12, 3.7.3.3, în loc de: "3.7.1.7" se va citi: "3.7.1.6".------------