HOTĂRÂRE nr. 5 din 28 februarie 2012privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 28 februarie 2012    În temeiul art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerile grupurilor parlamentare PDL şi UDMR din Senat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe numesc membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului după cum urmează:- domnul Jucan Valentin-Alexandru, membru titular, şi domnul Badea Marius Mihail, membru supleant, pentru un mandat de 6 ani, începând cu data de 28 februarie 2012;- domnul Turos Lorand, membru titular, până la expirarea mandatului, începând cu data de 13 martie 2012, până la data de 19 decembrie 2012, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Szasz Attila.Această hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României, în şedinţa din 28 februarie 2012, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 28 februarie 2012.Nr. 5.-------