RECTIFICARE nr. 50 din 25 ianuarie 2012referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 50/2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 27 februarie 2012    La Hotărârea Guvernului nr. 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2012, se face următoarea rectificare:- La art. I lit. D, la pct. 5 [cu referire la alin. (10^1) al pct. 12 din normele metodologice], în loc de: "...la pct. 213 din normele de aplicare a art. 201 din Codul fiscal,..." se va citi: "...la pct. 21^3 din normele de aplicare a art. 20^1 din Codul fiscal,...".------