HOTĂRÂRE nr. 730 din 10 noiembrie 1997pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanti a apelor uzate evacuate în resursele de apa "NTPA - 001"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 noiembrie 1997    În temeiul prevederilor art. 36 lit. e) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, precum şi al prevederilor art. 15 alin. (4) şi ale art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanti a apelor uzate evacuate în resursele de apa "NTPA - 001", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prevederile Normativului privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanti a apelor uzate evacuate în resursele de apa "NTPA - 001", aprobat potrivit art. 1, vor fi supuse reactualizarii, în funcţie de progresele în domeniu şi de apariţia de noi metode standard de analiza a apelor uzate. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Ioan OlteanMinistrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Nicolae Noicap. Ministrul sănătăţii,Ioan Romosan,secretar de stat  +  AnexăNORMATIV 10/11/1997