HOTĂRÂRE nr. 80 din 8 februarie 2012privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 13 februarie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INumerele de inventar MFP 112697 şi 112699, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, atribuite prin dublă înregistrare imobilelor Retezat şi Rodna se radiază, bunurile respective aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor rămânând înregistrate, în aceeaşi anexă, cu nr. MFP 112678 şi, respectiv, 112681.  +  Articolul IIValoarea de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, înregistrate cu valoarea de 1 leu, în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a evaluării.PRIM-MINISTRU INTERIMARCĂTĂLIN MARIAN PREDOIUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor, interimar,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice, interimar,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 februarie 2012.Nr. 80.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor proprietate publică a statului la carese modifică valoarea de inventar ca urmare a evaluării
    *Font 8*
     
    ┌────┬───────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┐ │Nr. │Nr. MFP│ Denumirea bunului │Administratorul bunului│ Valoarea │ │crt.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤ │ 1│108443 │Piatra Craiului │Ministerul Mediului şi │ 16.085,882 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤Pădurilor -CUI 16335444├──────────────────┤ │ 2│108444 │Rezervaţia Cheile Nerei-Beuşniţa │ │ 27.721.812 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 3│108446 │Ciclovei-Ilidia │ │ 16.784.413 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 4│108447 │Cheile Şuşarei │ │ 3.024.721 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 5│108449 │Izvorul Bigăr │ │ 2.206.713 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 6│108450 │Lisovacea │ │ 415.652 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 7│108451 │Ducin │ │ 1.824.249 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 8│108453 │Cheile Caraşului │ │ 31.180.368 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 9│108454 │Izvoarele Caraşului │ │ 7.049.086 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 10│108456 │Izvoarele Nerei │ │ 36.691.312 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 11│108457 │Cheile Gârliştei │ │ 6.356.833 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 12│108458 │Bârzăviţa │ │ 32.354.009 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 13│108459 │Buhui-Mărghitaş │ │ 9.492.914 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 14│108460 │Groposu │ │ 9.009.506 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 15│108461 │Domogled │ │ 20.870.973 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 16│108462 │Coronini-Bedina │ │ 32.070.153 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 17│108464 │Iauna-Craiova │ │ 16.382.717 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 18│108465 │Iardaşiţa │ │ 6.012.186 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 19│108466 │Belareca │ │ 16.893.552 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 20│108467 │Vama Veche-2 Mai (acvatoriul litoral marin) │ │ 32.752.031 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 21│112630 │Corbu-Nuntaşi-Histria │ │ 10.546.154 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 22│112632 │Cetatea Histria │ │ 113.552 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 23│112633 │Obanul Mare şi Peştera Movile │ │ 102.197 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 24│112635 │Piatra Cloşanilor (inclusiv peşterile Cloşani │ │ 15.111.115 lei│ │ │ │şi Cioaca cu Brebenei) │ │ │ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 25│112636 │Orzea Zănoaga │ │ 30.615.293 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 26│112638 │Ciucevele Cernei │ │ 10.863.698 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 27│112639 │Peştera Muierii │ │ 414.901 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 28│112641 │Rezervaţia Ştiinţifică Gemenele │ │ 16.858.277 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 29│112642 │Peştera de Corali │ │ 26.690 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 30│112643 │Peştera Şura Mare │ │ 220.896 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 31│112644 │Peştera Tecuri │ │ 93.009 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 32│112646 │Arboretul Simeria │ │ 1.017.285 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 33│112647 │Pietrosul Mare │ │ 570.488.255 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 34│112648 │Peştera Epuran │ │ 23.379 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 35│112650 │Poliţa cu Crini │ │ 3.553.546 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 36│112651 │Abruptul Prahovean Bucegi │ │ 31.733.169 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 37│112656 │Pădurea Letea │ │ 20.848.651 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 38│112662 │Pădurea Caraorman │ │ 16.605.121 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 39│112663 │Arinişul Erenciuc │ │ 369.003 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 40│112677 │Domogled-Valea Cernei │ │ 300.392.850 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 41│112678 │Retezat │ │ 205.380.541 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 42│112679 │Cheile Nerei-Beuşniţa │ │ 203.977.241 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 43│112681 │Rodna │ │ 307.480.780 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 44│112682 │Bucegi │ │ 360.118.677 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 45│112684 │Cheile Bicazului-Hăşmaş │ │ 56.832.731 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 46│112685 │Ceahlău │ │ 38.383.064 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 47│112687 │Călimani │ │ 263.875.472 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 48│112688 │Cozia │ │ 211.530.130 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 49│112689 │Piatra Craiului │ │ 163.174.124 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 50│112690 │Semenic-Cheile Caraşului │ │ 201.580.097 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 51│112691 │Munţii Măcinului │ │ 74.393.468 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 52│112692 │Porţile de Fier │ │ 467.696.442 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 53│112693 │Parcul Natural Munţii Apuseni │ │ 660.804.947 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 54│112694 │Grădiştea Muncelului-Cioclovina │ │ 87.195.839 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 55│112695 │Balta Mică a Brăilei │ │ 156.655.650 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 56│112696 │Delta Dunării │ │ 3.176.900.783 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 57│113021 │Detunata Goală │ │ 873.475 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 58│113023 │Râpa Roşie │ │ 909.870 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 59│113024 │Detunata Flocoasă │ │ 181.974 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 60│113026 │Pintenii din Coasta Jinei │ │ 36.395 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 61│113027 │Oul Arşiţei │ │ 7.279 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 62│113029 │Masa Jidovului │ │ 7.279 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 63│113031 │Stânca Grunzii │ │ 7.279 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 64│113033 │Piatra Despicată │ │ 7.279 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 65│113035 │Peştera Vânătările Ponorului │ │ 181.974 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 66│113037 │Peştera Gheţaru Scărişoara │ │ 54.592 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 67│113039 │Peştera Gheţarul de la Vârtop │ │ 54.592 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 68│113040 │Huda lui Papară │ │ 245.665 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 69│113041 │Piatra Bulbuci │ │ 131.021 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 70│113042 │Piatra Tomii │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 71│113043 │Piatra Varului │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 72│113044 │Piatra Boului │ │ 131.021 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 73│113046 │Piatra Poienii │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 74│113047 │Piatra Grohotişului │ │ 218.369 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 75│113048 │Bulzul Gălzii │ │ 131.021 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 76│113049 │Cheile Gălzii │ │ 13.446 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 77│113051 │Cheile Tecşeştilor │ │ 60.456 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 78│113052 │Cheile Pravului │ │ 37.851 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 79│113053 │Cheile Piatra Bălţii │ │ 27.337 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 80│113055 │Cheile Geogelului │ │ 65.713 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 81│113056 │Cheile Plaiului │ │ 26.285 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 82│113059 │Avenul din Hoanca Urzicarului │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 83│113060 │Coiba Mică │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 84│113062 │Coiba Mare │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 85│113063 │Peştera Vârtopaşu │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 86│113064 │Huba Orbului │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 87│113066 │Hodobana │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 88│113067 │Avenul cu două intrări │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 89│113069 │Izbucul Tăuzului │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 90│113070 │Hoanca Apei │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 91│113071 │Avenul de la Tău │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 92│113072 │Pojarul Poliţei │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 93│113073 │Avenul din Şesuri │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 94│113074 │Izbucul Poliţei │ │ 8.735 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 95│113075 │Izbucul Coteţul Dobreştilor │ │ 8.735 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 96│113076 │Peştera de sub Zgurăşti │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 97│113077 │Peştera Poarta lui Ionele │ │ 4.367 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 98│113078 │Peştera Dirninii │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 99│113079 │Izbucul Mătişeşti │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 100│113080 │Peşterile Lucia │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 101│113081 │Peştera de la Groşi │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 102│113082 │Cheile Mândruţului │ │ 45.999 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 103│113083 │Cheile Siloşului │ │ 39.428 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 104│113084 │Piatra Corbului │ │ 181.974 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 105│113085 │Peştera Valea Morii │ │ 90.077 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 106│113086 │Granitul de la Albeşti │ │ 76.833 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 107│113087 │Locul fosilifer Suslăneşti │ │ 242.025 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 108│113088 │Calcarul numulitic de la Albeşti │ │ 218.975 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 109│113089 │Lacul Iezer │ │ 126.775 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 110│113090 │Lacul Zârna │ │ 105.646 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 111│113091 │Lacul Jgheburoasa │ │ 422.584 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 112│113092 │Lacul Hârtop I │ │ 63.388 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 113│113093 │Lacul Hârtop II │ │ 73.952 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 114│113094 │Lacul Hârtop V │ │ 211.292 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 115│113095 │Lacul Mânăstirii │ │ 126.775 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 116│113096 │Lacul Valea Rea │ │ 105.646 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 117│113097 │Lacul Buda │ │ 84.517 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 118│113098 │Lacurile Izvorul Muşeteica │ │ 66.269 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 119│113099 │Lacul Scărişoara Galbenă │ │ 422.584 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 120│113100 │Lacul Galbena IV │ │ 44.179 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 121│113101 │Tuful de la Valea Uzului │ │ 27.421 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 122│113102 │Tuful de Falcău │ │ 27.421 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 123│113103 │Cineritele de Nutasca Ruseni │ │ 23.504 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 124│113104 │Punctul fosilifer La Runc │ │ 13.254 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 125│113105 │Punctul fosilifer Cârligata │ │ 33.884 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 126│113106 │Strate-tip pentru "Formaţiunea de Pietrosu" │ │ 33.884 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 127│113107 │Puncte fosilifere în conglomerate de │ │ 33.884 lei│ │ │ │Pietricica │ │ │ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 128│113108 │Strate-tip pentru "Formaţiunea de Supan" │ │ 20.893 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 129│113109 │Calcarele cu Litothamnius │ │ 20.893 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 130│113110 │Groapa Ruginoasa-Valea Seacă │ │ 442.791 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 131│113111 │Pietrele Galbenei │ │ 34.775 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 132│113112 │Piatra Bulzului │ │ 7.728 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 133│113113 │Gheţarul Focul Viu │ │ 54.997 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 134│113114 │Avenul Borţigului │ │ 43.997 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 135│113115 │Ferice Plai şi Hoanca │ │ 2.717 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 136│113116 │Avenul Câmpeneasca cu Izbucul Boiu │ │ 7.242 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 137│113117 │Peştera Ciurului Ponor │ │ 20.381 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 138│113118 │Peştera Ciurului Izbuc │ │ 2.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 139│113119 │Peştera Oşoiu │ │ 2.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 140│113120 │Peştera Urşilor-Chişcău │ │ 20.381 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 141│113121 │Peştera Valea Leşului │ │ 2.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 142│113122 │Peştera Vântului │ │ 2.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 143│113123 │Peştera lui Micula │ │ 2.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 144│113124 │Peştera Gălăşeni │ │ 2.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 145│113125 │Piatra Corbului │ │ 54.744 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 146│113126 │Masivul de sare de la Sărăţel │ │ 71.071 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 147│113127 │Vulcanii noroioşi "La Gloduri" │ │ 29.850 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 148│113128 │Râpa cu Păpuşi │ │ 29.850 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 149│113129 │Zăvoaiele Borcuţului │ │ 13.254 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 150│113130 │Peştera Tăuşoare │ │ 818.276 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 151│113131 │Peştera din Valea Cobăşelului │ │ 16.346 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 152│113132 │Râpa Verde │ │ 14.406 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 153│113133 │Comarnic │ │ 54.744 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 154│113134 │Locul fosilifer de la Vama Strunga │ │ 1.613.502 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 155│113135 │Cheile Zărneşilor │ │ 1.783.281 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 156│113136 │Stânca bazaltică de la Rupea │ │ 917.149 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 157│113137 │Coloanele de bazalt de la Racoş │ │ 252.216 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 158│113138 │Coloanele de bazalt de la Piatra Cioplită │ │ 229.287 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 159│113139 │Vulcanii noroioşi de la Băile Homorod │ │ 22.738 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 160│113140 │Microcanionul în bazalt de la Hoghiz │ │ 366.859 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 161│113141 │Cheile Dopca │ │ 110.822 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 162│113142 │Locul fosilifer Ormeniş │ │ 645.401 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 163│113143 │Locul fosilifer Carhaga │ │ 81.524 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 164│113144 │Locul fosilifer Purcăreni │ │ 34.393 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 165│113514 │Peştera Bârlogul Ursului │ │ 50.953 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 166│113515 │Peştera Valea Cetăţii │ │ 50.953 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 167│113516 │Peştera Liliecilor │ │ 120.376 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 168│113517 │Sarea lui Buzău │ │ 35.465 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 169│113518 │Blocurile de Calcar de la Bădila │ │ 42.220 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 170│113519 │Focul Viu-Lopătari │ │ 1.383 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 171│113520 │Piatra Albă "La Grunj" │ │ 1.153 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 172│113521 │Chihlimbarul de Buzău │ │ 58.551 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 173│113522 │Peştera Comarnic │ │ 5.095 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 174│113524 │Peştera Popovăţ │ │ 5.095 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 175│113526 │Peştera Buhui │ │ 5.095 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 176│113528 │Peştera Barzoni │ │ 5.095 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 177│113529 │Locul fosilifer Soceni │ │ 8.774 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 178│113531 │Sfinxul Bănăţean │ │ 10.482 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 179│113533 │Locul fosilifer de la Apadia │ │ 22.322 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 180│113534 │Locul fosilifer de la Delineşti │ │ 77.642 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 181│113536 │Locul fosilifer de la Ezeriş │ │ 38.045 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 182│113537 │Locul fosilifer de la Globu Craiovei │ │ 38.045 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 183│113538 │Locul fosilifer de la Petroşniţa │ │ 59.396 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 184│113540 │Locul fosilifer de la Târnova │ │ 38.045 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 185│113541 │Locul fosilifer de la Tirol │ │ 10.482 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 186│113542 │Locul fosilifer de la Valea Pai │ │ 38.045 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 187│113543 │Locul fosilifer de la Zorlenţu Mare │ │ 59.396 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 188│113544 │Cariera Corabia │ │ 345.750 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 189│113545 │Peştera Vârfuraşu │ │ 172.875 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 190│113547 │Peştera din Piatra Ponorului │ │ 345.750 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 191│113548 │Gipsurile de la Leghia │ │ 172.875 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 192│113549 │Locul fosilifer Coruş │ │ 345.750 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 193│113551 │Pereţii calcaroşi de la Petroşani │ │ 69.878 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 194│113552 │Locul fosilifer Aliman │ │ 141.940 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 195│113553 │Reciful neojurasic de la Topalu │ │ 116.463 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 196│113555 │Locul fosilifer Credinţa │ │ 87.347 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 197│113557 │Locul fosilifer Cernavodă │ │ 32.755 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 198│113559 │Locul fosilifer Şeimenii Mari │ │ 5.459 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 199│113561 │Peştera lui Adam │ │ 65.511 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 200│113562 │Peştera Gura Dobrogei │ │ 65.511 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 201│113564 │Peştera Limanu │ │ 13.102 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 202│113565 │Locul fosilifer Movila Banului │ │ 58.232 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 203│113567 │Peştera Cocora inclusiv Cheile Urşilor │ │ 11.173.199 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 204│113568 │Valea Horoavei │ │ 285.244 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 205│113569 │Peştera Răteiului │ │ 81.206 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 206│113571 │Peştera Martei │ │ 49.982 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 207│113573 │Sfinxul Lainicilor │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 208│113574 │Piatra Buha │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 209│113575 │Piatra Andreaua │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 210│113577 │Piatra Biserica Dracilor │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 211│113578 │Izvoarele Izvernei │ │ 3.639.479 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 212│113579 │Izbucul Jaleşului │ │ 418.540 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 213│113581 │Peştera Gura Plaiului │ │ 216.246 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 214│113582 │Peştera Lazului │ │ 49.982 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 215│113583 │Peştera Iedului │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 216│113585 │Stâncile Rafailă │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 217│113587 │Izvoarele minerale Săcelu │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 218│113588 │Dealul Gornăcelu │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 219│113590 │Muntele de sare Praid │ │ 760.651 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 220│113591 │Rezervaţia geologică de la Sâncrăieni │ │ 169.034 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 221│113593 │Lacul Rat │ │ 576.251 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 222│113594 │Dealul Melcului Firtuş │ │ 96.810 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 223│113596 │Vulcanii noroioşi de la Filiaşi │ │ 23.050 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 224│113597 │Peştera Şugău │ │ 1.567.402 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 225│113599 │Avenul Licaş │ │ 461.001 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 226│113600 │Cascada de apă termală │ │ 7.431 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 227│113601 │Peştera Zeicului │ │ 51.923 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 228│113602 │Piatra Crinului │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 229│113603 │Locul fosilifer Lăpugiul de Sus │ │ 81.383 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 230│113606 │Locul fosilifer cu dinozauri de la Sânpetru │ │ 81.383 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 231│113607 │Peştera Cizmei │ │ 51.923 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 232│113609 │Locul fosilifer Ohaba-Ponor │ │ 156.956 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 233│113610 │Paleofauna reptiliană Tuştea │ │ 25.577 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 234│113612 │Punctul fosilifer Băiceni │ │ 36.916 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 235│113614 │Izvorul Bătrâna │ │ 86.438 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 236│113615 │Lacul Albastru │ │ 51.244 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 237│113617 │Rezervaţia fosiliferă Chiuzbaia │ │ 8.643.761 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 238│113618 │Peştera Vălenii Şomcutei │ │ 864.376 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 239│113620 │Peştera cu Oase │ │ 86.438 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 240│113621 │Peştera Boiu Mare │ │ 86.438 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 241│113623 │Coloanele de la Limpedea │ │ 518.626 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 242│113625 │Rozeta de Piatra Ilba │ │ 86.438 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 243│113626 │Izvorul şi stâncile de la Camana │ │ 406.914 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 244│113628 │Locul fosilifer Malovăţ │ │ 115.629 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 245│113629 │Locul fosilifer Pietrele Roşii │ │ 20.648 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 246│113631 │Lacul Fărăgău │ │ 3.587.070 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 247│113633 │Lacul Ursu şi arboretele de pe sărături │ │ 8.096.529 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 248│113634 │Cascada Duruitoarea │ │ 15.367 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 249│113636 │Stânca Şerbeşti │ │ 115.250 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 250│113637 │Piatra Teiului │ │ 32.654 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 251│113639 │Peştera Toşorog │ │ 16.327 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 252│113641 │Peştera Munticel │ │ 83.268 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 253│113642 │Cheile Şugăului │ │ 905.175 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 254│113643 │Muntele de sare Slănic Prahova │ │ 160.137 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 255│113644 │Locul fosilifer Plaiul Hoţilor │ │ 646.553 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 256│113645 │Grădina Zmeilor │ │ 34.575 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 257│113647 │Pietrele Moşu şi Baba │ │ 3.227 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 258│113648 │Gresiile de pe Stfnca Dracului │ │ 12.485 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 259│113651 │Lacul fără fund Ocna Sibiului │ │ 20.498 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 260│113652 │Calcarele eocene de la Turnu Roşu-Porceşti │ │ 8.540.643 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 261│113654 │Calcarele cu hippuriţi de la Cisnădioara │ │ 172.875 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 262│113656 │Canionul Mihăileni │ │ 2.277.505 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 263│113657 │Vulcanii noroioşi Hăşag │ │ 172.875 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 264│113659 │La Grumaji │ │ 345.750 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 265│113660 │Pintenul din Coasta Jinei │ │ 345.750 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 266│113661 │Masa Jidovului │ │ 345.750 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 267│113662 │Doisprezece Apostoli │ │ 3.392.601 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 268│113663 │Moara Dracului │ │ 27.875 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 269│113664 │Piatra Ţibăului │ │ 435.285 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 270│113665 │Piatra Buhei │ │ 42.885 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 271│113666 │Clipa de calcare triasice Pfrful Cailor │ │ 1.247 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 272│113667 │Locul fosilifer Măluşteni │ │ 59.354 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 273│113668 │Locul fosilifer Nisipăria Hulubăţ │ │ 672.293 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 274│113669 │Piramidele din Valea Stfncioiului │ │ 2.074.503 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 275│113670 │Piramidele de la Slătioara │ │ 1.815.190 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 276│113672 │Peştera Caprelor │ │ 91.240 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 277│113673 │Avenul Piciorul Boului │ │ 14.598 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 278│113675 │Peştera Liliecilor │ │ 230.500 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 279│113677 │Peştera Munteanu-Murgoci │ │ 230.500 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 280│113678 │Peştera Pagodelor │ │ 57.625 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 281│113682 │Peştera Rac │ │ 36.496 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 282│113684 │Peştera Valea Bistriţa │ │ 45.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 283│113685 │Peştera cu Lac │ │ 18.248 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 284│113687 │Peştera cu Perle │ │ 91.240 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 285│113688 │Peştera Arnăuţilor │ │ 72.992 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 286│113689 │Peştera Clopot │ │ 18.248 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 287│113691 │Focul Viu de la Andreiaşu de Jos │ │ 391.851 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 288│113918 │Cheile Râmeţului │ │ 334.832 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 289│113921 │Pădurea Vidolm │ │ 369.989 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 290│113923 │Poiana cu narcise de la Negrileasa │ │ 218.369 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 291│113924 │Molhaşurile Căpăţfnei │ │ 218.369 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 292│113925 │Poienile cu narcise de la Tecşeşti │ │ 87.347 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 293│113926 │Iezerul Surianul │ │ 873.475 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 294│113927 │Calcarele de la Ampoiţa │ │ 436.737 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 295│113929 │Cheile Întregalde │ │ 245.665 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 296│113931 │Cheile Vălişoarei │ │ 196.532 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 297│113932 │Şesul Craiului-Scăriţa Belioara │ │ 2.083.237 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 298│113933 │Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului │ │ 87.347 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 299│113944 │Dealul cu Melci │ │ 218.369 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 300│113945 │Pârâul Bobii │ │ 20.169 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 301│113946 │Calcarele de la Valea Mică │ │ 43.674 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 302│113947 │Pădurea Slobodă │ │ 196.532 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 303│113948 │Iezerul Ighiel │ │ 873.475 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 304│113949 │Tăul fără fund de la Băgău │ │ 323.186 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 305│113950 │Cheile Gfrdişoarei │ │ 152.858 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 306│113951 │Cheile Ordfncuşei │ │ 105.545 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 307│113952 │Cheile Albacului │ │ 305.716 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 308│113953 │Cheile Văii Morilor │ │ 262.042 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 309│113954 │Cheile Poşegii │ │ 105.545 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 310│113955 │Cheile Runcului │ │ 196.532 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 311│113956 │Cheile Pociovaliştei │ │ 245.665 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 312│113957 │Cheile Glodului │ │ 196.532 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 313│113958 │Cheile Cibului │ │ 152.858 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 314│113959 │Cheile Caprei │ │ 152.858 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 315│113960 │Cheile Ampoiţei │ │ 152.858 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 316│113961 │Cheile Văii Cetăţii │ │ 105.545 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 317│113962 │Cheile Gfldiţei şi Turcului │ │ 698.780 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 318│113963 │Cascada Vârciorog │ │ 52.772 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 319│113964 │Cascada Pişoaia │ │ 52.772 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 320│113965 │Piatra Ceţii │ │ 3.275.531 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 321│113966 │Luncile Prigoanei │ │ 545.922 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 322│113996 │Cheile Mânăstirii │ │ 189.253 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 323│113997 │Dosul Laurului │ │ 527.360 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 324│113998 │Bălţile Gurahonţ │ │ 40.034 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 325│113999 │Runcu-Groşi │ │ 3.168.111 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 326│114000 │Poiana cu narcise Rovina │ │ 3.458 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 327│114001 │Balta Rovina │ │ 7.376.010 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 328│114002 │Balta Şoimoş │ │ 169.034 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 329│114003 │Pădurea Sic │ │ 291.522 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 330│114004 │Peştera lui Duţu │ │ 3.057 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 331│114005 │Peştera Sinesie │ │ 3.057 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 332│114006 │Locul fosilifer Monoroştia │ │ 3.166 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 333│114007 │Locul fosilifer Zăbalţ │ │ 85.073 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 334│114035 │Pădurea de stejar de la Cărând │ │ 46.388 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 335│114447 │Rezervaţia de soluri sărăturate │ │ 1.003.637 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 336│114448 │Arboretul Macea │ │ 354.394 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 337│114449 │Microrelieful carstic de la Cetăţeni │ │ 138.300 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 338│114450 │Poiana cu narcise Negraşi │ │ 283.515 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 339│114451 │Zona carstică - Cheile Dâmboviţa - │ │ 14.982.520 lei│ │ │ │Dâmbovicioara - Brusturet │ │ │ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 340│114453 │Golul alpin Moldoveanu-Capra │ │ 56.844.105 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 341│114454 │Peştera de la Piscul Negru │ │ 37.456.300 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 342│114455 │Peştera Dobreştilor │ │ 76.833 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 343│114456 │Peştera nr. 15 │ │ 76.833 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 344│114457 │Peştera Dâmbovicioara │ │ 76.833 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 345│115000 │Peştera Uluce │ │ 76.833 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 346│115002 │Peştera Stanciului │ │ 76.833 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 347│115003 │Avenul din Grind │ │ 76.833 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 348│115004 │Valea Vflsanului │ │ 181.973.925 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 349│115006 │Dealul Perchiu │ │ 985.389 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 350│115007 │Pădurea Runc │ │ 629.554 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 351│115008 │Pădurea Izvorul Alb │ │ 27.372 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 352│115009 │Pădurea Arsura │ │ 397.613 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 353│115010 │Pădurea de pini │ │ 84.709 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 354│115012 │Rezervaţia de arini Dofteana │ │ 1.633 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 355│115013 │Vârful Buteasa │ │ 23.020 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 356│115015 │Molhaşurile din Valea Izbucelor │ │ 1.453.264 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 357│115016 │Fâneaţa Izvoarelor Crişul Pietros │ │ 13.102 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 358│115017 │Cetăţile Ponorului │ │ 92.188 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 359│115019 │Valea Galbenei │ │ 381.668 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 360│115036 │Valea Sighiştelului │ │ 3.318.644 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 361│115037 │Pietrele Boghii │ │ 402.497 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 362│115038 │Săritoarea Bohodeiului │ │ 111.756 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 363│115040 │Cetatea Rădesei │ │ 123.742 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 364│115041 │Poiana Florilor │ │ 29.116 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 365│115043 │Platoul carstic Padiş │ │ 408.786 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 366│115048 │Depresiunea Bălileasa │ │ 29.116 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 367│115050 │Groapa de la Bfrsa │ │ 405.681 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 368│115051 │Vârful Biserica Moţului │ │ 48.341 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 369│115055 │Platoul carstic Lumea Pierdută │ │ 408.786 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 370│115057 │Izbucul intermitent de la Călugări │ │ 89.094 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 371│115059 │Fâneaţa Valea Roşie │ │ 41.927 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 372│115060 │Defileul Crişului Repede │ │ 2.476.741 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 373│115063 │Defileul Crişului Negru la Borz │ │ 94.597 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 374│115065 │Pădurea cu narcise din Oşorhei │ │ 22.929 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 375│115066 │Vârful Cârligaţi Versantul Sudic │ │ 78.831 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 376│115069 │Pfrful Peţea │ │ 554.737 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 377│115070 │Dealul Pacău │ │ 54.592 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 378│115072 │Poiana cu narcise de la Goronişte │ │ 29.116 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 379│115074 │Piatra Grăitoare coasta de S-E a Brăiesei │ │ 34.575 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 380│115076 │Valea Iadei cu Syringa josichaea │ │ 26.423 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 381│115079 │Păşunea cu Corynephorus de la Voievozi │ │ 48.021 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 382│115081 │Complexul hidrografic Valea Rece │ │ 321.164 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 383│115085 │Lacul Cicoş │ │ 1.074.253 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 384│115086 │Gruiul Pietrii │ │ 6.114 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 385│115088 │Calcarele tortoniere de la Miheleu │ │ 1.068 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 386│115090 │Locul fosilifer de pe Dealul Şimleului │ │ 52.408 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 387│115092 │Calcarele tortoniene de la Tăşad │ │ 4.270 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 388│115094 │Locul fosilifer din Valea Lionii-Peştiş │ │ 910 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 389│115095 │Lentila 204 Brusturi-Cornet │ │ 2.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 390│115096 │Calcarele cu hippuriţi din Valea Crişului │ │ 4.270 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 391│115097 │Locul fosilifer de la Corniţel │ │ 819 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 392│115098 │Peştera Meziad │ │ 2.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 393│115099 │Colonia de Păsări de la Pădurea Rădvani │ │ 39.934 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 394│115100 │Izvoarele mezotermale Răbăgani │ │ 57.322 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 395│115104 │Peştera Vacii │ │ 2.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 396│115106 │Peştera Grust │ │ 2.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 397│115108 │Peştera Igriţa │ │ 2.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 398│115109 │Peştera Farcz │ │ 2.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 399│115111 │Peştera Topliţa │ │ 2.620 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 400│115114 │Poiana cu narcise de pe Şesul Mogoşenilor │ │ 85.285 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 401│115116 │La Sărătură │ │ 71.071 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 402│115117 │Poiana cu narcise de pe masivul Saca │ │ 71.071 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 403│115118 │Poiana cu narcise de pe Şesul Văii Budacului │ │ 85.285 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 404│115119 │Piatra Fântânele │ │ 54.744 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 405│115120 │Piatra Cuşmei │ │ 54.744 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 406│115121 │Pădurea Posmuş │ │ 27.660 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 407│115122 │Valea Repedea │ │ 1.765.402 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 408│115123 │Tăul Zânelor │ │ 355.835 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 409│115124 │Lacul Zagra │ │ 33.615 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 410│115125 │Locul fosilifer Rfpa Mare │ │ 14.406 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 411│115126 │Cheile Bistriţei Ardelene │ │ 480.209 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 412│115127 │Crovul de la Larion │ │ 1.988.065 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 413│115223 │Izvoarele Mihăiesei │ │ 480.206 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 414│115224 │Stfncile Tătarului │ │ 264.115 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 415│115225 │Ineu-Lala │ │ 18.941.593 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 416│115226 │Stânca Ştefăneşti │ │ 12.485 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 417│115229 │Turbăria de la Dersca │ │ 100.844 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 418│115230 │Bucecea-Bălţile Siretului │ │ 21.129 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 419│115232 │Stânca Ripiceni │ │ 11.525 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 420│115234 │Pădurea Ciornohal │ │ 614.226 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 421│115236 │Pădurea Tudora │ │ 502.548 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 422│115238 │Arinişul de la Horlăceni │ │ 45.332 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 423│115241 │Făgetul secular Stuhoasa │ │ 509.519 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 424│115244 │Bucegi (Abruptul Bucşoiu, Mălăieşti, Gaura) │ │ 18.015.305 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 425│115246 │Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului │ │ 6.271.114 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 426│115249 │Dealul Cetăţii-Lempeş │ │ 4.720.449 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 427│115250 │Mlaştina Hărman │ │ 240.752 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 428│115252 │Postăvarul Muntele │ │ 11.306.423 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 429│115253 │Cotul Turzunului │ │ 34.393 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 430│115255 │Tâmpa Muntele │ │ 3.595.987 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 431│115258 │Stejerişul Mare │ │ 1.661.058 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 432│115259 │Pădurea Bogăţii │ │ 577.464 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 433│115260 │Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer │ │ 5.156.897 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 434│115263 │Pădurea Cameniţa │ │ 18.478 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 435│115264 │Lacul Jirlău-Vişani │ │ 10.981.520 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 436│115266 │Vulcanii noroioşi Pfclele Mari │ │ 513.862 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 437│115267 │Vulcanii noroioşi Pfclele Mici │ │ 352.665 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 438│115268 │Pădurea Crivineni │ │ 247.004 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 439│115269 │Pădurea Brădeanu │ │ 117.647 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 440│115270 │Platoul Melenic │ │ 771.456 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 441│115273 │Pădurea "Lacurile Bisoca" │ │ 184.400 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 442│115274 │Dealul cu Lilieci Cernăteşti │ │ 69.150 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 443│115275 │Pădurea cu tisă │ │ 969.830 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 444│115277 │Balta Albă │ │ 58.777.578 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 445│115279 │Balta Amară │ │ 88.166.367 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 446│115281 │Valea Mare │ │ 9.154.016 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 447│115283 │Balta Nera-Dunăre │ │ 564.119 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 448│115284 │Ffneaţa cu narcise Zerveşti │ │ 1.132.282 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 449│115285 │Cheile Globului │ │ 1.815.190 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 450│115288 │Cheile Rudăriei │ │ 2.016.878 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 451│115289 │Cuptor-Brădişoru de Jos │ │ 38.417 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 452│115291 │Râpa Neagră │ │ 88.965 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 453│115292 │Râpa cu lăstuni din Valea Divici │ │ 88.965 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 454│115294 │Dealul Petrolea-Cuptoare │ │ 88.965 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 455│115296 │Valea Greatca │ │ 97.530 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 456│115298 │Ravena Crouri │ │ 112.096 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 457│115299 │Ogaşul Slătinic │ │ 23.293 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 458│115301 │Baziaş │ │ 1.112.544 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 459│115302 │Pădurea Ezerişel │ │ 1.537.316 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 460│115304 │Pădurea Ciornuleasa │ │ 749.299 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 461│115305 │Fânaţele Suatu I şi II │ │ 1.309.565 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 462│115307 │Ffnaţele Clujului-Copfrşaie │ │ 259.313 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 463│115308 │Valea Morilor │ │ 172.875 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 464│115310 │Fânaţele Clujului-Valea lui Craiu │ │ 172.875 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 465│115312 │Pârâul Dumbrava │ │ 51.244 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 466│115313 │Cheile Turzii │ │ 1.364.236 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 467│115315 │Lacul Ştiucilor │ │ 2.664.681 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 468│115317 │Valea Legiilor │ │ 177.088 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 469│115319 │Stufărişurile de la Sic │ │ 345.750 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 470│115320 │Făgetul Clujului │ │ 131.177 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 471│115323 │Peştera Mare de pe Valea Firei │ │ 345.750 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 472│115325 │Molhaşul Mare de la Izbuc │ │ 1.383.002 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 473│115326 │Cheile Baciului │ │ 518.626 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 474│115329 │Cheile Turenilor │ │ 4.321.881 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 475│115330 │Sărăturile şi Ocna Veche │ │ 1.728.752 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 476│115332 │Parcul Munţii Apuseni │ │ 81.329.436 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 477│115333 │Valu lui Traian │ │ 72.790 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 478│115335 │Pădurea Hagieni │ │ 4.118.259 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 479│115337 │Recifii jurasici Cheia │ │ 1.447.785 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 480│115338 │Pădurea Dumbrăveni │ │ 3.623.523 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 481│115344 │Pădurea Canaraua Fetei │ │ 1.764.070 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 482│115346 │Fântâniţa Murfatlar │ │ 761.233 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 483│115347 │Pădurea Esechioi │ │ 331.193 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 484│115350 │Dunele marine de la Agigea │ │ 236.566 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 485│115351 │Dealul Alah Bair │ │ 94.626 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 486│115353 │Lacul Agigea │ │ 947.625 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 487│115354 │Canaralele din portul Hfrşova │ │ 77.157 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 488│115356 │Mestecănişul de la Reci │ │ 425.888 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 489│115357 │Cheile Tătarului │ │ 5.251.767 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 490│115358 │Zănoaga-Lucăcilă │ │ 9.440.807 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 491│115359 │Rezervaţia Plaiul Domnesc │ │ 33.438 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 492│115361 │Turbăria Lăptici │ │ 1.423.491 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 493│115362 │Poiana Crucii │ │ 33.438 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 494│115363 │Rezervaţia plaiul Hoţilor │ │ 33.438 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 495│115364 │Izvorul de la Corbii Ciungi │ │ 1.056.460 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 496│115365 │Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa │ │ 423.544 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 497│115366 │Valea Rea-Radovan │ │ 230.500 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 498│115367 │Dunele Dăbuleni "La Cetate" │ │ 51.632 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 499│115368 │Pajiştea halofilă Gighera │ │ 17.749 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 500│115369 │Pajiştea Cetate din Lunca Dunării │ │ 26.623 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 501│115370 │Pajiştea Gogoşu- Ştefănel │ │ 64.540 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 502│115371 │Locul fosilifer Bucovăţ │ │ 36.496 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 503│115372 │Locul fosilifer Dranic │ │ 54.744 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 504│115373 │Ciuperceni Desa │ │ 1.774.852 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 505│115374 │Lacul Adunaţii de Geormana │ │ 1.028.608 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 506│115375 │Complexul lacustru Preajba-Făcăi │ │ 282.363 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 507│115377 │Balta Cilieni-Băileşti │ │ 473.966 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 508│115378 │Lacul Ionele │ │ 40.893 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 509│115379 │Balta Neagră │ │ 18.256 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 510│115382 │Balta Lată │ │ 282.363 le│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 511│115384 │Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de │ │ 282.363 lei│ │ │ │Fântânele │ │ │ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 512│115385 │Râul Bălăşan amonte de Băileşti │ │ 2.009.819 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 513│115386 │Lacul Caraula │ │ 789.608 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 514│115387 │Dunele de nisip de la Hanu Conachi │ │ 1.224.025 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 515│115388 │Pădurea Breana-Roşcani │ │ 316.718 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 516│115389 │Pădurea Gfrboavele │ │ 1.027.748 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 517│115390 │Locul fosilifer Tirighina-Bărboşi │ │ 517.615 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 518│115391 │Locul fosilifer Rateş │ │ 928.067 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 519│115392 │Pădurea Fundeanu │ │ 215.190 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 520│115393 │Pădurea Tălăşmani │ │ 80.899 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 521│115394 │Pădurea Buciumeni │ │ 287.999 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 522│115395 │Ostrovul Prut │ │ 451.295 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 523│115397 │Balta Potcoava │ │ 520.737 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 524│115398 │Balta Talabasca │ │ 1.477.192 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 525│115401 │Locul fosilifer Bereşti │ │ 481.503 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 526│115402 │Lunca joasă a Prutului │ │ 860.809 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 527│115404 │Lacul Pochina │ │ 794.920 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 528│115406 │Lacul Vlăşcuţa │ │ 444.220 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 529│115408 │Pădurea Pogăneşti │ │ 135.505 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 530│115410 │Pădurea Oloaga-Grădinari │ │ 2.572.383 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 531│115413 │Pădurea Padina Tătarului │ │ 2.385.678 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 532│115414 │Pădurea Manafu │ │ 346.365 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 533│115417 │Rezervaţia Tesila │ │ 677.671 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 534│115419 │Cheile Corcoaiei │ │ 618.711 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 535│115422 │Cotul cu Aluni │ │ 394.277 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 536│115423 │Rezervaţia botanică Cioclovina │ │ 218.369 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 537│115425 │Pădurea Tismana-Pocruia │ │ 751.188 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 538│115427 │Pădurea Gorganu │ │ 361.764 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 539│115429 │Pădurea Polovragi │ │ 194.106 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 540│115431 │Formaţiunile eocene de la Săcelu │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 541│115432 │Cheile Sohodolului │ │ 3.789.182 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 542│115434 │Muntele Oşlea │ │ 3.216.248 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 543│115435 │Cheile Olteţului şi Peştera Polovragi │ │ 2.138.558 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 544│115437 │Cornetul Pocruiei │ │ 1.077.480 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 545│115438 │Piatra Boroştenilor │ │ 421.209 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 546│115439 │Locul fosilifer Groşera │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 547│115441 │Locul fosilifer Gârbovu │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 548│115442 │Locul fosilifer Buzeşti │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 549│115443 │Locul fosilifer Săuleşti │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 550│115444 │Locul fosilifer Valea Deşului │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 551│115445 │Valea Sodomului │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 552│115446 │Valea Ibanului │ │ 25.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 553│115447 │Pădurea Barcului │ │ 377.849 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 554│115448 │Tinovul Luci │ │ 2.782.017 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 555│115450 │Mlaştina După Lunca │ │ 407.622 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 556│115451 │Tinovul de la Plăieşii de Jos │ │ 152.858 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 557│115452 │Poiana narciselor de la Vlăhiţa │ │ 238.204 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 558│115453 │Piemontul Nyeres │ │ 238.204 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 559│115456 │Pietrele Roşii │ │ 126.775 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 560│115457 │Mlaştina cea Mare │ │ 48.405 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 561│115458 │Mlaştina Valea de Mijloc │ │ 92.200 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 562│115463 │Mlaştina Beneş │ │ 92.200 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 563│115464 │Pârâul Dobrogeanului │ │ 92.200 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 564│115466 │Mlaştina Buydos-Sântimbru │ │ 36.304 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 565│115467 │Mlaştina Nadas │ │ 92.200 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 566│115470 │Mlaştina Dumbrava Harghitei │ │ 46.100 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 567│115472 │Mlaştina Borsaros-Sâncrăieni │ │ 13.375 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 568│115474 │Scaunul Rotund │ │ 2.305.003 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 569│115476 │Rezervaţia Lacul Iezer din Călimani │ │ 12.988.692 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 570│115477 │Rezervaţia botanică Borsec │ │ 20.169 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 571│115480 │Cheile Bicazului şi Lacul Roşu │ │ 18.393.924 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 572│115482 │Masivul Hăşmaşu Mare, Piatra Singuratică- │ │ 8.152.432 lei│ │ │ │Hăşmaşu Negru │ │ │ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 573│115484 │Piatra Şoimilor │ │ 14.861 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 574│115487 │Cheile Vârghişului şi peşterile din chei │ │ 8.152.432 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 575│115489 │Lacul Sf. Ana │ │ 9.681.013 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 576│115491 │Tinovul Mohoş │ │ 2.445.730 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 577│115493 │Dealul Firtuş │ │ 449.476 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 578│115495 │Popasul păsărilor de Sânpaul │ │ 127.382 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 579│115497 │Mlaştina Nyirkert │ │ 50.953 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 580│115500 │Mlaştina Csemo-Vrabia │ │ 93.413 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 581│115502 │Lacul Dracului │ │ 680.360 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 582│115506 │Complexul carstic Ponorici-Cioclovina │ │ 69.757 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 583│115508 │Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga │ │ 1.002.636 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 584│115509 │Fânaţele Pui │ │ 194.930 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 585│115511 │Fânaţele cu narcise Nucşoara │ │ 285.335 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 586│115512 │Mlaştina Peşteana │ │ 64.702 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 587│115514 │Calcarelele de la Faţa Fetii │ │ 145.579 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 588│115515 │Vârful Poieni │ │ 37.204 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 589│115517 │Măgurile Săcărâmbului │ │ 190.436 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 590│115518 │Pădurea Chizid │ │ 726.632 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 591│115519 │Pădurea Bejan │ │ 976.593 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 592│115520 │Muntele Vulcan │ │ 83.708 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 593│115521 │Podul Natural de la Grohot │ │ 40.439 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 594│115522 │Pădurea Slivuţ │ │ 627.810 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 595│115523 │Calcarele din Dealul Măgura │ │ 1.423.036 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 596│115524 │Dealul Cetăţii Deva │ │ 473.890 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 597│115525 │Măgura Uroiului │ │ 146.489 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 598│115526 │Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna │ │ 206.995 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 599│115527 │Cheile Madei │ │ 265.075 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 600│115528 │Cheile Crivadiei │ │ 255.774 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 601│115529 │Dealul şi Peştera Bolii │ │ 147.884 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 602│115530 │Codrii seculari pe Valea Dobrişoarei şi │ │ 1.619.517 lei│ │ │ │Prisloapei │ │ │ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 603│115532 │Pădurea Pojoga │ │ 558.053 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 604│115533 │Calcarele de la Godineşti │ │ 104.635 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 605│115534 │Cheile Jieţului │ │ 279.027 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 606│115535 │Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor │ │ 511.549 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 607│115537 │Cheile Cernei │ │ 90.219 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 608│115538 │Cheile Tăia │ │ 91.149 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 609│115540 │Apele mezotermale Geoagiu-Băi │ │ 122.772 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 610│115541 │Rezervaţia Boholţ │ │ 46.504 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 611│115542 │Calcarele de la Boiul de Sus │ │ 592.932 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 612│115544 │Fântânele seculare Valea lui David │ │ 1.546.657 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 613│115545 │Făgetul secular Humosu │ │ 622.324 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 614│115547 │Pădure Uriani │ │ 577.326 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 615│115549 │Pădurea Roşcani │ │ 311.037 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 616│115550 │Pădurea Cătălina-Cotnari │ │ 75.742 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 617│115551 │Locul fosilifer Dealul Repedea │ │ 299.044 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 618│115552 │Bohotin-Pietrosu │ │ 12.896 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 619│115553 │Poiana cu Schit │ │ 91.203 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 620│115554 │Poieni-Cărbunăriei │ │ 88.323 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 621│115556 │Pădurea Frumuşica │ │ 874.680 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 622│115557 │Pădurea Tătăruşi │ │ 448.577 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 623│115558 │Pietrosu │ │ 746.129 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 624│115559 │Pădurea Iecuşeni │ │ 115.865 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 625│115560 │Lunca Mirceşti Vasile Alecsandri │ │ 249.559 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 626│115563 │Sărăturile din Valea Ilenei │ │ 304.200 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 627│115564 │Pruteţul Bălălău │ │ 905.866 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 628│115565 │Balta Teiva Vişina │ │ 144.572 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 629│115566 │Cotul Bran pe Râul Prut │ │ 230.500 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 630│115569 │Cotul Sălăgeni │ │ 121.734 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 631│115570 │Râul Prut │ │ 54.716.162 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 632│115571 │Acumularea Chiriţa │ │ 1.348.427 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 633│115572 │Acumularea Pârcovaci │ │ 864.376 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 634│115573 │Pădurea Dancu-Iaşi │ │ 98.746 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 635│115574 │Lacul Snagov │ │ 13.830.018 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 636│115576 │Pădurea Snagov │ │ 2.420.253 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 637│115577 │Lacul Morărenilor │ │ 2.049.754 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 638│115578 │Stâncăriile Sâlhoi-Zâmbroslavele │ │ 864.376 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 639│115580 │Mlaştina Poiana Brazilor │ │ 518.626 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 640│115581 │Mlaştinile Vlaschinescu │ │ 518.626 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 641│115582 │Tăul lui Dumitru │ │ 518.626 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 642│115583 │Pădurea Ronişoara │ │ 875.325 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 643│115592 │Pădurea Crăiasa │ │ 621.198 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 644│115593 │Pădurea Bavna │ │ 367.072 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 645│115596 │Pădurea de larice Coştini │ │ 9.883 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 646│115598 │Creasta Cocoşului │ │ 8.643.761 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 647│115599 │Cheile Tătarului │ │ 211.772 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 648│115602 │Cheile Babei │ │ 211.772 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 649│115603 │Cornu Nedeii-Ciungii Bălăşinii │ │ 138.300.183 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 650│115604 │Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare│ │ 4.658.532 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 651│115605 │Peştera şi izbucul Izvorul Albastru al Izei │ │ 17.287.523 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 652│115606 │Cheile Lăpuşului între Groapele şi │ │ 352.954 lei│ │ │ │Împreunături │ │ │ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 653│115607 │Pădurea cu pini Conja │ │ 7.059 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 654│115608 │Arcer-Ţibleş Bran │ │ 1.397.560 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 655│115609 │Vârful Farcău-Lacul Vinderelul-Vârful │ │ 17.287.523 lei│ │ │ │Mihăilescu │ │ │ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 656│115610 │Poiana cu narcise Tomnatic-Sehleanu │ │ 17.287.523 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 657│115611 │Piatra Rea │ │ 8.643.761 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 658│115612 │Mlaştina Iezerul Mare │ │ 864.376 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 659│115613 │Dealul Solovan │ │ 176.333 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 660│115614 │Mlaştina Tăul Negru │ │ 176.333 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 661│115615 │Gura Văii-Vârciorova │ │ 2.312.585 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 662│115616 │Valea Oglanicului │ │ 1.213.160 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 663│115617 │Lunca Vinjului │ │ 274.932 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 664│115618 │Pădurea de liliac Ponoarele │ │ 333.809 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 665│115619 │Tufărişurile mediteraneene de la Isverna │ │ 178.949 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 666│115620 │Vârful lui Stan │ │ 873.475 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 667│115621 │Valea Ţesna │ │ 1.261.686 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 668│115622 │Pădurea Borovăţ │ │ 458.999 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 669│115624 │Pădurea Bunget │ │ 285.930 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 670│115625 │Pădurea Drăghiceanu │ │ 576.251 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 671│115626 │Dealul Duhovnei │ │ 505.483 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 672│115628 │Dealul Văranic │ │ 2.377.793 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 673│115629 │Cazanele Mari şi Cazanele Mici │ │ 1.523.243 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 674│115631 │Locul fosilifer Sviniţa │ │ 783.701 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 675│115632 │Locul fosilifer Bahna │ │ 189.273 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 676│115633 │Pădurea Stârmina │ │ 827.423 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 677│115634 │Complexul carstic de la Ponoare │ │ 20.573 lei/ha│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 678│115635 │Pereţii calcaroşi de la Izvoarele Coşuştei │ │ 553.201 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 679│115636 │Cheile Coşuştei │ │ 485.264 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 680│115638 │Cornetul Babelor şi Cerboanei │ │ 407.622 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 681│115639 │Cornetul Piatra Încălecată │ │ 216.804 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 682│115640 │Cheile Topolniţei şi Peştera Topolniţei │ │ 553.201 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 683│115641 │Cornetul Bălţii │ │ 350.300 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 684│115642 │Cornetul Văii şi Valea Mânăstirii │ │ 407.622 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 685│115644 │Cracul Găioara │ │ 98.078 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 686│115645 │Tufărişurile mediteraneene Cornetu Obârşia- │ │ 541.554 lei│ │ │ │Cloşani │ │ │ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 687│115646 │Cracul Crucii │ │ 40.608 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 688│115650 │Faţa Virului │ │ 113.564 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 689│115652 │Rezervaţia de bujori Zău de Câmpie │ │ 28.761 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 690│115653 │Pădurea Mociar │ │ 212.982 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 691│115654 │Pădurea Sabed │ │ 256.804 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 692│115655 │Rezervaţia cu lalea pestriţă Vălenii de Mureş │ │ 23.194 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 693│115657 │Rezervaţia de stejar pufos │ │ 57.831 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 694│115658 │Molidul de rezonanţă din pădurea Lăpuşna │ │ 378.086 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 695│115659 │Arboretul cu Chamaecyparis Lawsoniana │ │ 26.961 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 696│115661 │Stejarii seculari de la Breite │ │ 304.683 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 697│115662 │Poiana cu narcise Gurghiu │ │ 27.833 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 698│115663 │Defileul Deda-Topliţa │ │ 61.919.661 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 699│115664 │Defileul Mureşului │ │ 79.804.123 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 700│115665 │Stejarii seculari de la Sângeorgiu de Mureş │ │ 951 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 701│115666 │Cheile Bicazului │ │ 100.267.633 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 702│115667 │Rezervaţia forestieră Dobreni │ │ 497.496 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 703│115669 │Dealul Vulpii-Botoaia Ochiul de Stepă │ │ 195.925 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 704│115670 │Pădurea Goşman │ │ 2.235.373 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 705│115672 │Locul fosilifer Cozla │ │ 141.181 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 706│115675 │Locul fosilifer Cernegura │ │ 2.798.216 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 707│115676 │Locul fosilifer Pietricica │ │ 557.667 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 708│115677 │Locul fosilifer Agircia │ │ 13.830 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 709│115679 │Codrii de Aramă │ │ 96.810 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 710│115680 │Codrii de Argint │ │ 27.660 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 711│115681 │Rezervaţia de Zimbri-Neamţ │ │ 110.448.063 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 712│115683 │Rezervaţia forestieră Pângăraţi │ │ 30.733 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 713│115684 │Pârâul Borcuţa │ │ 71.225 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 714│115685 │Lacul Izvorul Muntelui │ │ 7.347.197 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 715│115686 │Rezervaţia faunistică Brateş │ │ 412.788 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 716│115687 │Rezervaţia faunistică Borca │ │ 3.771.561 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 717│115689 │Pădurea seacă Optăşani │ │ 560.116 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 718│115690 │Pădurea Braniştea Catârilor │ │ 1.250.095 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 719│115691 │Pădurea Călugărească │ │ 175.180 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 720│115692 │Casa Pădurii din Pădurea Potelu │ │ 14.522 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 721│115694 │Rezervaţia de bujori a Academiei │ │ 474.543 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 722│115695 │Rezervaţia de arborete de gârniţă │ │ 1.045.895 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 723│115700 │Munţii Colţii lui Barbeş │ │ 13.804.567 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 724│115701 │Tigăile din Ciucaş │ │ 160.137 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 725│115702 │Arinişul de la Sinaia - Cumpătul │ │ 3.144.600 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 726│115704 │Pădurea Urziceni │ │ 485.395 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 727│115705 │Dunele de nisip Foieni │ │ 100.844 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 728│115707 │Tinoavele din Munţii Oaş │ │ 16.807 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 729│115709 │Mlaştina Vermeş │ │ 100.844 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 730│115713 │Cursul inferior al râului Tur │ │ 743.363 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 731│115716 │Pădurea Runc │ │ 921.041 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 732│115717 │Poiana cu narcise de la Racâş-Hida │ │ 18.728 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 733│115718 │Calcarele de Rona │ │ 8.068 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 734│115719 │Balta Cehei │ │ 332.113 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 735│115720 │Lunca cu lalea pestriţă - Valea Sălajului │ │ 105.646 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 736│115721 │Rezervaţia peisagistică Stâna Cliţului │ │ 169.034 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 737│115722 │Rezervaţia peisagistică Tusa - Barcău │ │ 158.469 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 738│115723 │Mlaştina de la Iaz │ │ 105.838 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 739│115724 │Pădurea "La Castani" │ │ 82.554 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 740│115725 │Stejărişul Panic │ │ 27.891 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 741│115726 │Stejărişul de baltă Panic │ │ 22.531 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 742│115727 │Dealul Zackel │ │ 1.565.785 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 743│115728 │Suvara Saşilor │ │ 2.846.881 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 744│115729 │Valea Bâlii │ │ 25.621.929 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 745│115731 │Iezerele Cindrelului │ │ 71.310.340 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 746│115732 │Parcul Natural Dumbrava Sibiului │ │ 13.027.321 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 747│115733 │Parcul Natural Cindrel │ │ 1.405.362.786 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 748│115735 │Golul alpin al Munţilor Făgăraş între Podragu │ │ 994.871.020 lei│ │ │ │- Suru │ │ │ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 749│115736 │Rezervaţia Bâla - Lala │ │ 4.865.887 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 750│115737 │Tinovul Poiana Ştampei │ │ 10.204.743 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 751│115739 │Fânaţele montane Todirescu │ │ 446.738 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 752│115742 │Tinovul Şarul Dornei │ │ 862.120 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 753│115743 │Fânaţele seculare Ponore │ │ 247.068 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 754│115745 │Fânaţele seculare Frumoasa │ │ 95.802 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 755│115746 │Tinovul Găina - Lucina │ │ 23.948 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 756│115748 │Pădurea (Quercetumul) Crujana │ │ 802.596 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 757│115749 │Pietrele Doamnei │ │ 5.048.988 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 758│115751 │Codrul secular Slătioara │ │ 18.052.027 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 759│115752 │Codrul secular Giumalău │ │ 5.250.049 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 760│115753 │Răchitişul Mare │ │ 1.974.494 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 761│115754 │Făgetul Dragomirna │ │ 2.286.613 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 762│115756 │Pădurea Zamoştea-Lunca │ │ 1.825.219 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 763│115757 │Cheile Zugrinilor │ │ 2.546.147 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 764│115761 │Cheile Lucavei │ │ 412.201 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 765│115763 │Jnepenişul cu Pinus cembra - Călimani │ │ 6.517.186 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 766│115765 │Piatra Pinului şi Piatra Şoimului │ │ 13.800 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 767│115767 │Stratele cu Aptychus de la Pojorâta │ │ 12.467 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 768│115770 │Fânaţele seculare de la Calafindeşti │ │ 174.460 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 769│115771 │Pădurea Cenad │ │ 3.056.895 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 770│115772 │Lunca Pogănişului │ │ 835.333 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 771│115774 │Movila Sisitak │ │ 66.269 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 772│115775 │Arboretumul Bazoş │ │ 663.841 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 773│115777 │Locul fosilifer Rădmăneşti │ │ 96.810 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 774│115779 │Mlaştinile Satchinez │ │ 2.719.904 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 775│115780 │Pădurea Bistra │ │ 232.406 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 776│115782 │Beba Veche │ │ 20.164.167 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 777│115784 │Mlaştinile Murani │ │ 2.305.003 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 778│115786 │Insula Mare Cenad │ │ 308.582 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 779│115787 │Insula Igriş │ │ 96.810 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 780│115789 │Sărăturile Diniaş │ │ 96.810 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 781│115791 │Pajiştea cu narcise Băteşti │ │ 326.542 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 782│115794 │Lacul Surduc │ │ 22.984.410 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 783│115797 │Pădurea Valea Fagilor │ │ 1.136.528 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 784│115800 │Rezervaţia Naturală Dealul Bujorului │ │ 388.260 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 785│115801 │Rezervaţia de liliac Valea Oilor │ │ 4.034 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 786│115805 │Rezervaţia de liliac Fântâna Mare │ │ 3.458 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 787│115807 │Vârful Secaru │ │ 263.680 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 788│115810 │Rezervaţia botanică Korum Tarla │ │ 23.050 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 789│115814 │Locul fosilifer Dealul Bujoarelor │ │ 82.980 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 790│115818 │Rezervaţia Geologică Agighiol │ │ 100.613 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 791│115819 │Pădurea Niculiţel │ │ 81.181 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 792│115822 │Movila lui Burcel │ │ 71.225 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 793│115827 │Tanacu-Coasta Rupturile │ │ 101.824 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 794│115828 │Pădurea Bădeana │ │ 1.873.948 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 795│115830 │Pădurea Hârboanca │ │ 662.304 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 796│115832 │Pădurea Bălteni │ │ 338.067 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 797│115836 │Fâneaţa de la Glodeni │ │ 101.824 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 798│115838 │Jnepenişul Stricatul │ │ 2.449.066 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 799│115843 │Mlaştina Mosoroasa │ │ 36.496 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 800│115845 │Pădurea Tisa Mare │ │ 618.509 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 801│115849 │Pădurea Silea │ │ 195.925 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 802│115850 │Pădurea Călineşti-Brezoi │ │ 1.936.203 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 803│115854 │Căldarea Gâlcescu │ │ 21.129.195 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 804│115856 │Rezervaţia Miru-Bora │ │ 3.361.463 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 805│115857 │Rezervaţia Ocnele Mari │ │ 2.016.878 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 806│115864 │Rezervaţia Radiţa-Mânzu │ │ 1.056.460 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 807│115867 │Iezerul Latoriţa │ │ 1.056.460 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 808│115870 │Muntele Stogu │ │ 1.056.460 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 809│115872 │Pădurea Latoriţa │ │ 64.917 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 810│115877 │Rezervaţia Sterpu-Dealu Negru │ │ 864.376 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 811│115878 │Rezervaţia Cristeşti │ │ 547.438 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 812│115879 │Pădurea Valea Cheii │ │ 18.555 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 813│115880 │Rezervaţia paleontologică Goleşti │ │ 1.728.752 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 814│115883 │Căldările Zăbalei-Zârna Mică-Raoaza │ │ 2.742.954 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 815│115885 │Muntele Goru │ │ 2.727.625 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 816│115888 │Lacu Negru-Cheile Nărujei I │ │ 1.037.251 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 817│115889 │Pădurea Verdele-Cheile Nărujei II │ │ 2.016.878 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 818│115896 │Pădurea Cenar │ │ 3.091.470 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 819│115897 │Pădurea Lepşa-Zboina │ │ 1.699.824 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 820│115900 │Pădurea Schitul Dălhăuţi │ │ 1.518.306 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 821│115903 │Cascada Mişina │ │ 1.480.388 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 822│115905 │Groapa cu Pini │ │ 89.549 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 823│115909 │Pădurea Reghiu-Scruntaru │ │ 772.061 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 824│115910 │Râpa Roşie-Dealul Morii │ │ 400.149 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 825│115912 │Strâmtura-Coza │ │ 121.013 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 826│115915 │Rezervaţia Algheanu │ │ 80.675 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 827│115916 │Cascada Putnei │ │ 88.358 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 828│115919 │Pârâul Bozu │ │ 259.313 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 829│115922 │Valea Tişiţei │ │ 2.476.726 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 830│115924 │Lunca Siretului │ │ 3.133.421 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 831│151925 │Peştera Răsuflătoarei │ │ 25.622 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 832│151927 │Peştera Liliecilor │ │ 216.549 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 833│151928 │Buila-Vânturariţa │ │ 17.774.000 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 834│151929 │Peştera Smeilor de la Onceasca │ │ 7.563 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 835│151930 │Pădurea Alexeni │ │ 481.786 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 836│151931 │Peştera Măgurici │ │ 11.525 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 837│151932 │Prundul Mare │ │ 6.859.689 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 838│151933 │Golul alpin Valea Rea-Zârna │ │ 41.075.154 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 839│151934 │Măgura-Nucşoara │ │ 209.410 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 840│151936 │Lacul lui Bârcă │ │ 273.911 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 841│151937 │Măgura-Târgu Ocna │ │ 982.104 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 842│151938 │Lacul Balătău │ │ 278.329 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 843│151939 │Buciaş │ │ 5.500.659 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 844│151940 │Nemira │ │ 46.942.155 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 845│151941 │Complexul carstic din Valea Ponorului (Parcul │ │ │ │ │ │Natural Apuseni) │ │ 1.299.294 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 846│151942 │Sistemul carstic Peştera Cerbului-Avenul cu │ │ │ │ │ │Vaca (Parcul Natural Apuseni) │ │ 246.347 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 847│151943 │Holbav │ │ 501.375 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 848│151944 │Peştera Comana │ │ 1.043.257 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 849│151945 │Peştera cu apă din Valea Polevii (Parcul │ │ │ │ │ │Natural Porţile de Fier) │ │ 66.462 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 850│151946 │Dăncioanea │ │ 3.447.840 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 851│151947 │Peştera Exploratorii 85 (Parcul Naţional │ │ │ │ │ │Semenic Cheile Caraşului) │ │ 200.550 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 852│151948 │Pădurea Pleşu │ │ 19.024.282 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 853│151949 │Rusca Montană │ │ 7.752.477 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 854│151950 │Dealul Caraula │ │ 809.769 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 855│151951 │Ostrovul Şoimul │ │ 204.830 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 856│151952 │Ostrovul Haralambie │ │ 458.574 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 857│151953 │Ostrovul Ciocăneşti │ │ 2.142.925 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 858│151954 │Sic │ │ 71.883.744 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 859│151955 │Dealul cu fluturi │ │ 2.846.881 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 860│151956 │Celea Mare-Valea lui Ene │ │ 510.983 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 861│151957 │Pădurea Cetate │ │ 965.271 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 862│151958 │Pădurea Bratca │ │ 1.043.115 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 863│151959 │Lacul Oltina │ │ 19.445.002 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 864│151960 │Lacul Bugeac │ │ 12.176.477 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 865│151961 │Lacul Dunăreni │ │ 5.969.361 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 866│151962 │Lacul Vederoasa │ │ 4.877.761 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 867│151963 │Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului │ │ 9.608.482 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 868│151964 │Valea Neajlovului │ │ 1.160.084 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 869│151965 │Zăval │ │ 2.430.131 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 870│151966 │Pădurea Canton-Hăţiş │ │ 89.677 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 871│151967 │Scheia │ │ 68.746 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 872│151968 │Pârâul Pietrei-Bazga Răducăneni │ │ 14.143 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 873│151969 │Peştera Izverna │ │ 46.009 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 874│151970 │Scaunul Domnului │ │ 463.882 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 875│151971 │Seaca │ │ 6.116.912 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 876│151972 │Lacul Cuejdel │ │ 5.540.075 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 877│151973 │Codrul secular Runc │ │ 774.481 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 878│151974 │Secu │ │ 7.459.566 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 879│151975 │Valea Olteţului │ │ 5.374.552 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 880│151976 │Pădurea Reşca │ │ 253.472 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 881│151977 │Pădurea Lapiş │ │ 3.306.911 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 882│151978 │Lacul Tătarilor │ │ 3.382.095 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 883│151979 │Ostrovul Gâsca │ │ 485.506 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 884│151980 │Pădurea Troianu │ │ 594.327 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 885│151981 │Pădurea Babadag-Codru │ │ 4.560.873 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 886│151982 │Lacul Traian │ │ 2.768.430 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 887│151983 │Muchiile Cernei-Iaila │ │ 13.317.161 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 888│151984 │Beidaud │ │ 8.771.689 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 889│151985 │Valea Mahomencea │ │ 8.946.445 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 890│151986 │Dealul Ghiunghiurmez │ │ 12.354.614 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 891│151987 │Chervant-Priopcea │ │ 4.823.522 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 892│151988 │Călugăru-Iancina │ │ 1.340.541 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 893│151989 │Muntele Consul │ │ 2.785.414 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 894│151990 │Dealul Sarica │ │ 1.164.633 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 895│151991 │Dealurile Beştepe │ │ 3.524.228 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 896│151992 │Enisala │ │ 587.776 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 897│151993 │Carasan - Teke │ │ 1.864.869 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 898│151994 │Valea Ostrovului │ │ 689.075 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 899│151995 │Uspenia │ │ 266.895 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 900│151996 │Edirlen │ │ 318.333 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 901│151997 │Casimcea │ │ 1.047.078 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 902│151998 │Colţanii Mari │ │ 514.380 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 903│151999 │Pecenegea │ │ 1.281.096 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 904│152000 │Măgurele │ │ 2.479.698 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 905│152001 │Războieni │ │ 497.395 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 906│152002 │Dealul Deniz Tepe │ │ 2.590.096 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 907│152003 │Dealul Mândreşti │ │ 60.658 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 908│152004 │Mânăstirea Cocoş │ │ 33.948 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 909│152005 │Seaca-Movileni │ │ 737.601 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 910│152006 │Poiana Muntioru │ │ 202.840 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 911│152007 │Lunca Mureşului │ │ 178.054.571 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 912│152008 │Lunca joasă a Prutului Inferior │ │ 72.035.470 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 913│152009 │Comana │ │ 258.929.060 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 914│152010 │Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului │ │ 414.539.734 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 915│152011 │Munţii Maramureşului │ │ 884.836.079 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 916│152012 │Geoparcul Platoul Mehedinţi │ │ 428.649.690 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 917│152013 │Putna-Vrancea │ │ 249.504.287 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 918│152014 │Pădurea Lunca-colonie de stârci │ │ 47.313 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 919│152015 │Pădurea Socodor - colonie de stârci │ │ 70.970 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 920│152016 │Lacul Bâscov │ │ 4.854.336 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 921│152017 │Lacul Lilieci │ │ 13.587.993 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 922│152018 │Lacul Bacău II │ │ 10.476.239 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 923│152019 │Lacul Galbeni │ │ 58.708.428 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 924│152020 │Lacul Răcăciuni │ │ 92.384.522 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 925│152021 │Lacul Bereşti │ │ 82.980.110 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 926│152022 │Lacul Stânca-Costeşti │ │ │ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 927│152023 │Complexul piscicol Dumbrăviţa │ │ 109.866.757 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 928│152024 │Rotbav │ │ 11.145.903 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 929│152025 │Zona umedă Ostrov-Moldova Veche (Parcul │ │ │ │ │ │Natural Porţile de Fier) │ │ 12.790.292 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 930│152026 │Zona umedă Insula Calinovăţ (Parcul Natural │ │ │ │ │ │Porţile de Fier) │ │ 229.287 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 931│152027 │Divici-Pojejena (Parcul Natural Porţile de │ │ │ │ │ │Fier) │ │ 3.705.474 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 932│152028 │Iezerul Călăraşi │ │ 26.176.949 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 933│152029 │Lacul Fundata │ │ 16.705.206 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 934│152030 │Lacul Amara │ │ 5.306.360 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 935│152031 │Lacul Strachina │ │ 34.393.072 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 936│152032 │Lacurile Bentu Mic - Bentu Mic Cotoi - Bentu │ │ │ │ │ │Mare │ │ 4.159.924 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 937│152033 │Lacul Pângăraţi │ │ 7.934.973 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 938│152034 │Lacul Vaduri │ │ 6.171.646 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 939│152035 │Lacul Strejăreşti │ │ 14.304.263 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 940│152036 │Lacul Slatina │ │ 4.769.916 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 941│152037 │Lacul Izbiceni │ │ 7.245.368 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 942│152038 │Iris-Malu Roşu │ │ 9.131.148 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 943│152039 │Heleşteele de la Moftinu Mic │ │ 1.920.836 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 944│152040 │Balta Suhaia │ │ 14.258.858 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 945│152041 │Perchiu │ │ 2.255.445 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 946│152042 │Izvorul Alb │ │ 207.887 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 947│152043 │Valea Legiilor │ │ 1.639.706 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 948│152044 │Cheile Turzii │ │ 4.250.119 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 949│152045 │Suatu │ │ 1.608.488 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 950│152046 │Fânaţele Clujului "La Copârşaie" │ │ 16.768.897 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 951│152047 │Fânaţele Clujului "La Craiu" │ │ 380.326 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 952│152048 │Lacul Ştiucilor │ │ 14.348.280 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 953│152049 │Mestecănişul Reci-Bălţile de la Ozun- │ │ │ │ │ │Sântionlunca │ │ 19.866.053 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 954│152050 │Râul Tur │ │ 95.457.860 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 955│152051 │Rarău-Pietrele Doamnei │ │ 17.439.962 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 956│152052 │Cheile Lucavei │ │ 576.742 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 957│152054 │Tişiţa │ │ 21.992.034 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ 958│152055 │Lacul Negru │ │ 4.563.906 lei│ ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤ │ │ │TOTAL: │ │15.969.225.233 lei│ └────┴───────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┘----