HOTĂRÂRE nr. 60 din 1 februarie 2012privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române - Institutul de Biologie, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 8 februarie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române - Institutul de Biologie a suprafeţei de teren de 746 mý din imobilul înregistrat la poziţia cu nr. M.F. 28326, cuprins în anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Academia Română va actualiza în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Ialomiţianup. Preşedintele Academiei Române,acad. Marius Sala,vicepreşedinteBucureşti, 1 februarie 2012.Nr. 60.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române -Institutul de Biologie, ca urmare a restituirii acestuiapersoanelor îndreptăţite
    *Font 8*
    ┌───────┬────────┬──────┬────────────────────────────────────┬────┬─────────────┬────────┬───────┐│ │ │ │ Datele de identificare │Anul│ În │ │ ││ Nr. │Codul de│Denu- ├───────────────┬──────┬─────────────┤do- │administrare/│ │ ││ MFP │clasifi-│mirea │ Datele │Vecină│ │bân-│ concesiune │Institu-│ CUI ││ │ care │ │ cadastrale │tăţi │ Adresa │di- │ │ţia │ ││ │ │ │ │ │ │rii │ │ │ │├───────┼────────┼──────┼───────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────────┼────────┼───────┤│28326/ │ │Teren │Număr │INCDSP│România, │1961│ În │Academia│4192472││parţial│ 8.29.06│746 mý│cadastral 8520,│ │municipiul │ │administrare │Română │ ││ │ │ │înscris în │ │Bucureşti; │ │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 72302 │ │sectorul 6, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Splaiul │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Independenţei│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 296 │ │ │ │ │└───────┴────────┴──────┴───────────────┴──────┴─────────────┴────┴─────────────┴────────┴───────┘__________