HOTĂRÂRE nr. 1.259 din 21 decembrie 2011pentru modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 24 ianuarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I (1) Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie a bunurilor rezultate din investiţii noi puse în funcţiune, în condiţiile legii, sau identificate ca neînregistrate la inventarele anuale, potrivit anexei nr. 1. (2) Valoarea de inventar şi caracteristicile unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a evaluării, reevaluării şi a efectuării unor lucrări de cadastru şi de modernizare.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 21 decembrie 2011.Nr. 1.259.  +  Anexa 1 SITUAŢIAintrărilor de bunuri în inventarul bunurilor din domeniulpublic al statului şi darea în administrareaMinisterului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională deMeteorologie a bunurilor rezultate din investiţii noi puse în funcţiune*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  2. Ordonator secundar de credite 11672708 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.
  3. Ordonator terţiar de credite
  ┌────┬───────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────────────────┬────────┬──────┐│Nr. │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia legală │Situaţia│Tipul ││crt.│ Codul │ │ │ │ │ │juridică│imobi-││ │ de │ │ │ │ Valoarea│ │actuală │lului ││ │clasi- │ Denumire ├────────────────────┬──────────┬───────────────┤ Anul │ de ├──────────────┬────────┼────────┤ ││ │ficare │ │ Descrierea │ Veci- │ Adresă │dobân-│inventar │ Bază │ În │Concesi-│ ││ │ MF │ │ tehnică │ nătăţi │ │dirii/│ (lei) │ legală │adminis-│ une/ │ ││ │ │ │ (pe scurt) │ (după │ │dării │ │ │ trare/ │ închi- │ ││ │ │ │ │ caz, │ │ în │ │ │ conce- │ riere/ │ ││ │ │ │ │ (pe │ │folo- │ │ │ siune │ dat cu │ ││ │ │ │ │ scurt) │ │sinţă │ │ │ │ titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 1│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2007 │ 40.453│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│platformei│Judeţul: Arad; │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Logotronic SM │memorare şi transfer│meteoro- │Oraşul: │ │ │NDC 251/ │ │ │ ││ │ │Chişineu-Criş │date; interfeţe │logice a │Chişineu-Criş; │ │ │31.12.2007, │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │staţiei │Str. Gării │ │ │NDC ANM 647/ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │nr. 12 │ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 2│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2007 │ 40.453│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│platformei│Judeţul: Timiş;│ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Logotronic SM │memorare şi transfer│meteoro- │Oraşul: │ │ │NDC 251/ │ │ │ ││ │ │Sânnicolau │date; interfeţe │logice a │Sânnicolau Mare│ │ │31.12.2007, │ │ │ ││ │ │Mare │analogice şi digi- │staţiei │Str. Dr. Victor│ │ │NDC ANM 647/ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Babeş nr. 109 │ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 3│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2007 │ 40.454│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│platformei│Judeţul: Timiş;│ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Logotronic SM │memorare şi transfer│meteoro- │Municipiul │ │ │NDC 251/ │ │ │ ││ │ │Lugoj │date; interfeţe │logice a │Lugoj; Str. │ │ │31.12.2007, │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │staţiei │Tapiei nr. 62 │ │ │NDC ANM 647/ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │ │ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 4│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2010 │ 47.134│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│platformei│Judeţul: Arad; │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │MAWS 301 SM │memorare şi transfer│meteoro- │Comuna Şiria │ │ │DEC. ANM 106/ │ │ │ ││ │ │Şiria Cetate │date; interfeţe │logice a │ │ │ │10.06.2010 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │staţiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 5│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2010 │ 47.134│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│platformei│Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │MAWS 301 SM │memorare şi transfer│meteoro- │Hunedoara; │ │ │DEC. ANM 106/ │ │ │ ││ │ │Ţebea │date; interfeţe │logice a │Satul Ţebea: │ │ │10.06.2010 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │staţiei │fără număr │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 6│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2010 │ 47.134│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│platformei│Judeţul: Arad; │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │MAWS 301 SM │memorare şi transfer│meteoro- │Comuna Vărădia │ │ │DEC. ANM 106/ │ │ │ ││ │ │Vărădia de │date; interfeţe │logice a │de Mureş │ │ │10.06.2010 │ │ │ ││ │ │Mureş │analogice şi digi- │staţiei │nr. 308 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 7│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2007 │ 40.453│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│staţiei │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Logotronic SM │memorare şi transfer│meteo │Constanţa; │ │ │NDC 249/ │ │ │ ││ │ │Mangalia │date; interfeţe │ │Municipiul: │ │ │31.12.2007, │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Mangalia, Str. │ │ │NDC ANM 644/ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Izvor nr. 3 │ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 8│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2007 │ 40.453│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│staţiei │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Logotronic SM │memorare şi transfer│meteo │Tulcea; │ │ │NDC 249/ │ │ │ ││ │ │Corugea │date; interfeţe │ │Comuna │ │ │31.12.2007, │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Casimcea; │ │ │NDC ANM 644/ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Satul Corugea │ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 9│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │Pe plat- │Ţara: România; │ 2009 │ 106.958│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│forma │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Logotronic SM │memorare şi transfer│centrală │Constanţa; pe │ │ │NDC ANM 645/ │ │ │ ││ │ │Gloria │date; interfeţe │Gloria │platforma cen- │ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │trală Gloria, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │situată în │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │Marea Neagră │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 10│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2007 │ 40.453│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│SM Făurei │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Logotronic SM │memorare şi transfer│ │Brăila; │ │ │NDC ANM 21/ │ │ │ ││ │ │Făurei │date; interfeţe │ │Localitatea │ │ │31.07.2010 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Făurei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 11│8.28.01│Clădire staţie│Clădire demisol │N - Bd. 1 │Ţara: România; │ 2007 │ 538.005│LG 213/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │meteorologică │(parţial) + parter │Mai, S, E,│Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Suceava │din cărămidă, │V - Staţi-│Suceava; │ │ │PVRTL 5.948/ │ │ │ ││ │ │ │Sc = 158 mp, │unea de │Municipiul │ │ │28.12.2007, │ │ │ ││ │ │ │Sd = 223,90 mp şi │cercetări │Suceava; │ │ │DEC 247/ │ │ │ ││ │ │ │instalaţii aferente │agricole │Bd. 1 Mai │ │ │28.12.2007, │ │ │ ││ │ │ │Extras CF nr. 34561 │ │nr. 25 │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 12│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2010 │ 40.453│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│SM │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Logotronic SM │memorare şi transfer│Dărăbani │Botoşani; │ │ │NDC 223B/ │ │ │ ││ │ │Dărăbani │date; interfeţe │ │Oraşul: │ │ │02.12.2010 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Dărăbani; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │1 Decembrie │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │nr. 47 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 13│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2010 │ 40.453│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│SM Adjud │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Logotronic SM │memorare şi transfer│ │Vrancea; │ │ │NDC 223B/ │ │ │ ││ │ │Adjud │date; interfeţe │ │Municipiul: │ │ │02.12.2010 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Adjud; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Oneşti nr. 16 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 14│8.28.01│Teren plat- │S = 2.264 mp, │N - Socie-│Ţara: România; │ 1960 │ 318.626│LG 216/2004, │în admi-│ │imobil││ │ │formă meteoro-│Extras CF nr. 132913│tatea Co- │Judeţul: │ │ │raport eva- │nistrare│ │ ││ │ │logică SM │ │mercială │Prahova; │ │ │luare │ │ │ ││ │ │Ploieşti │ │"Royal │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Drăghici" │Ploieşti, Str.│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │- S.R.L., │Republicii │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │E - Str. │nr. 299 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Laborato- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │rului, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S - Socie-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │tatea Co- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │mercială │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Eco" - │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │V - teren │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │agricol │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 15│8.28.01│Teren plat- │S = 697 mp │N, E - │Ţara: România; │ 1961 │ 77.882│LG 216/2004, │în admi-│ │imobil││ │ │formă meteoro-│Extras CF nr. 24210 │Casa │Judeţul: │ │ │raport eva- │nistrare│ │ ││ │ │logică SM │ │solară 2 │Prahova; │ │ │luare │ │ │ ││ │ │Câmpina │ │INCERC │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Bucureşti,│Câmpina; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S - uliţă,│Str. Ion │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │V - str. │Heliade │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Ion │Rădulescu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Heliade │nr. 89 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Rădulescu │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 16│8.28.01│Teren plat- │S = 672 mp, │N, E, V, S│Ţara: România; │ 1960 │ 10.423│LG 216/2004, │în admi-│ │imobil││ │ │formă meteoro-│Extras CF nr. 80121 │- teren │Judeţul: Argeş;│ │ │raport de eva-│nistrare│ │ ││ │ │logică SM │ │Bistriţa │Comuna │ │ │luare │ │ │ ││ │ │Morăreşti │ │Morăreşti │Morăreşti │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 17│8.28.01│Teren plat- │S = 680 mp, │N - alee │Ţara: România; │ 1960 │ 345.325│LG 216/2004, │în admi-│ │imobil││ │ │formă meteoro-│Extras CF nr. 84566 │acces, E -│Judeţul: Argeş;│ │ │raport de eva-│nistrare│ │ ││ │ │logică SM │ │Enache Ion│Municipiul │ │ │luare │ │ │ ││ │ │Piteşti │ │S - Tudor │Piteşti; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Pendiuc, │Nicolae Dobrin │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │V - str. │nr. 39 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Dobrin │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 18│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2001 │ 56.200│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│staţiei │Judeţul: Argeş;│ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │MAWS SMJ │memorare şi transfer│meteo │Municipiul: │ │ │PROTOCOL 3.819│ │ │ ││ │ │Piteşti │date; interfeţe │ │Piteşti; Str. │ │ │/30.06.2004 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Nicolae Dobrin │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │nr. 39 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 19│ 8.30│Sistem porta- │Aparatură de măsură │În incinta│Ţara: România; │ 2007 │ 6.413│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │bil de măsu- │parametrii meteoro- │staţiei │Judeţul: Argeş;│ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │rare umiditate│logici │meteo │Municipiul: │ │ │DEC 218/ │ │ │ ││ │ │sol SM Piteşti│ │ │Piteşti; Str. │ │ │31.10.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nicolae Dobrin │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 39 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 20│ 8.30│Sistem porta- │Aparatură de măsură │În incinta│Ţara: România; │ 2007 │ 6.125│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │bil de măsu- │parametrii meteoro- │staţiei │Judeţul: Argeş;│ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │rare umiditate│logici │meteo │Municipiul: │ │ │DEC 218/ │ │ │ ││ │ │sol SMAC │ │ │Piteşti; Str. │ │ │31.10.2007 │ │ │ ││ │ │Piteşti │ │ │Nicolae Dobrin │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 39 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 21│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2001 │ 56.200│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│staţiei │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │MAWS SMJ │memorare şi transfer│meteo │Teleorman; │ │ │PROTOCOL 3.819│ │ │ ││ │ │Alexandria │date; interfeţe │ │Municipiul: │ │ │/30.06.2004 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Alexandria; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Str. Bucureşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 22│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2001 │ 56.200│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│staţiei │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │MAWS SMJ │memorare şi transfer│meteo │Giurgiu; │ │ │PROTOCOL 3.819│ │ │ ││ │ │Giurgiu │date; interfeţe │ │Municipiul: │ │ │/30.06.2004 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Giurgiu; Şos. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Sloboziei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │nr. 295 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 23│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2002 │ 83.662│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│staţiei │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │MAWS W28201 │memorare şi transfer│meteo │Prahova; │ │ │PROTOCOL 3.819│ │ │ ││ │ │ROM 1 4.2001 │date; interfeţe │ │Municipiul: │ │ │/30.06.2004 │ │ │ ││ │ │SIMIN SM │analogice şi digi- │ │Ploieşti; │ │ │ │ │ │ ││ │ │Ploieşti │tale; traductori │ │Str. Republicii│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │nr. 299 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 24│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2002 │ 51.879│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│staţiei │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │MAWS W 16333 │memorare şi transfer│meteo │Prahova; │ │ │PROTOCOL 3.819│ │ │ ││ │ │ROM 1 4.2001 │date; interfeţe │ │Oraşul Sinaia; │ │ │/30.06.2004 │ │ │ ││ │ │SIMIN SM │analogice şi digi- │ │Cota 1500 │ │ │ │ │ │ ││ │ │Sinaia │tale; traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 25│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2001 │ 83.693│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│staţiei │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │MAWS SM │memorare şi transfer│meteo │Ialomiţa; │ │ │PROTOCOL 3.819│ │ │ ││ │ │Slobozia │date; interfeţe │ │Municipiul: │ │ │/30.06.2004, │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Slobozia; Şos. │ │ │NDC 199/ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Slobozia - │ │ │30.09.2008 │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │Călăraşi km 2 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 26│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter + │E - teren │Ţara: România; │ 2008 │ 308.568│LG 313/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │meteo │etaj (parţial) din │arabil, │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Târgovişte │BCA, structură cadre│N - str. │Dâmboviţa; │ │ │PVRTL 4.317/ │ │ │ ││ │ │ │de beton, │Câmpulung,│Municipiul │ │ │25.08.2008, │ │ │ ││ │ │ │Sc = 152 mp, │V - teren │Târgovişte; │ │ │NDC 177/ │ │ │ ││ │ │ │Sd = 236 mp şi │arabil, │Şos. Câmpulung │ │ │08.10.2008 │ │ │ ││ │ │ │instalaţii aferente │S - teren │nr. 152 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Extras CF nr. 13837 │arabil │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 27│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2008 │ 40.453│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│staţiei │Municipiul │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Logotronic SM │memorare şi transfer│meteo │Bucureşti; │ │ │NDC 214/ │ │ │ ││ │ │Filaret │date; interfeţe │ │sectorul 4; │ │ │31.12.2008, │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Str. Cuţitul │ │ │NDC 650/ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │de Argint nr. 5│ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 28│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta│Ţara: România; │ 2010 │ 47.134│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │sistem de achiziţie,│SM │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │VAISALA │memorare şi transfer│Urziceni │Ialomiţa; │ │ │DEC 144/ │ │ │ ││ │ │Urziceni │date; interfeţe │ │Municipiul │ │ │19.08.2010 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Urziceni; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Vânătorilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 29│8.28.01│Teren SM │S = 9.994 mp, │N- Tomescu│Ţara: România; │ 1965 │ 124.920│LG 216/2004, │în admi-│ │imobil││ │ │Stolnici │Extras CF nr. 80246 │Vasile, │Judeţul: Argeş;│ │ │raport eva- │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Manea Gh.,│Comuna Stolnici│ │ │luare │ │ │ ││ │ │ │ │drum ex- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ploatare, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │E - Moraru│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Aurel, V -│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │zona CFR │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 30│8.28.01│Teren SM │S = 1.642 mp, │N - drum, │Ţara: România; │ 1988 │ 26.401│LG 216/2004, │în admi-│ │imobil││ │ │Pătârlagele │Extras CF nr. 20051 │E, S - │Judeţul: Buzău;│ │ │raport eva- │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Japie Ion,│Comuna Pănătău;│ │ │luare │ │ │ ││ │ │ │ │V - râul │Satul Sibiciu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Buzău │de Jos │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 31│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2010 │ 47.134│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │platformei│Judeţul: Gorj; │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │VAISALA SM │rare şi transfer │meteo │Comuna │ │ │NDC 108/ │ │ │ ││ │ │Polovragi │date; interfeţe │ │Polovragi │ │ │10.06.2010 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 32│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2009 │ 35.000│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │platformei│Judeţul: Vâlcea│ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │VAISALA SM │rare şi transfer │meteo │Localitatea │ │ │DEC. ANM 164/ │ │ │ ││ │ │Voineasa │date; interfeţe │ │Voineasa; Str. │ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Stupina │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 33│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2009 │ 35.000│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │platformei│Judeţul: Vâlcea│ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │VAISALA SM │rare şi transfer │meteo │Comuna Voineasa│ │ │DEC. ANM 164/ │ │ │ ││ │ │Obârşia │date; interfeţe │ │Satul Obârşia │ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │Lotrului │analogice şi digi- │ │Lotrului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 34│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2003 │ 60.779│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │ANM sediul│Municipiul │ │ │HG 1.073/1999,│nistrare│ │ ││ │ │MAWS 301 plus │rare şi transfer │central │Bucureşti; │ │ │Contr. 1.704/ │ │ │ ││ │ │piese de │date; interfeţe │ │Sectorul 1; │ │ │2000, │ │ │ ││ │ │schimb │analogice şi digi- │ │Şos. Bucureşti-│ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Ploieşti nr. 97│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2003 │ 60.779│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │ANM sediul│Municipiul │ │ │HG 1.073/1999,│nistrare│ │ ││ │ │MAWS 301 plus │rare şi transfer │central │Bucureşti; │ │ │Contr. 1.704/ │ │ │ ││ │ │piese de │date; interfeţe │ │Sectorul 1; │ │ │2000, │ │ │ ││ │ │schimb │analogice şi digi- │ │Şos. Bucureşti-│ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Ploieşti nr. 97│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 36│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2004 │ 60.779│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │ANM sediul│Municipiul │ │ │HG 1.073/1999,│nistrare│ │ ││ │ │MAWS 301 plus │rare şi transfer │central │Bucureşti; │ │ │Contr. 1.704/ │ │ │ ││ │ │piese de │date; interfeţe │ │Sectorul 1; │ │ │2000, │ │ │ ││ │ │schimb │analogice şi digi- │ │Şos. Bucureşti-│ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Ploieşti nr. 97│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 37│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2004 │ 44.200│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │ANM sediul│Municipiul │ │ │HG 1.073/1999,│nistrare│ │ ││ │ │MAWS 201 plus │rare şi transfer │central │Bucureşti; │ │ │Contr. 1.704/ │ │ │ ││ │ │piese de │date; interfeţe │ │Sectorul 1; │ │ │2000, │ │ │ ││ │ │schimb │analogice şi digi- │ │Şos. Bucureşti-│ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Ploieşti nr. 97│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 38│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2004 │ 44.200│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │ANM sediul│Municipiul │ │ │HG 1.073/1999,│nistrare│ │ ││ │ │MAWS 201 plus │rare şi transfer │central │Bucureşti; │ │ │Contr. 1.704/ │ │ │ ││ │ │piese de │date; interfeţe │ │Sectorul 1; │ │ │2000, │ │ │ ││ │ │schimb │analogice şi digi- │ │Şos. Bucureşti-│ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Ploieşti nr. 97│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 39│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2007 │ 40.453│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │platformei│Judeţul: Cluj; │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Logotronic SM │rare şi transfer │meteorolo-│Localitatea │ │ │DEC ANM 250/ │ │ │ ││ │ │Huedin │date; interfeţe │gice a │Huedin; Str. │ │ │31.12.2007 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │staţiei │Câmpului nr. 6 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 40│8.28.01│Teren plat- │S = 1.658 mp, │N-E - │Ţara: România; │ 1956 │ 93.583│LG 216/2004, │în admi-│ │imobil││ │ │forma SM │Extras CF nr. 18588 │Bledea Şt.│Judeţul: │ │ │raport de eva-│nistrare│ │ ││ │ │Sighetu │ │Ştirb I., │Maramureş; │ │ │luare │ │ │ ││ │ │Marmaţiei │ │S-E - │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Domus M., │Sighetu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Ştirb I., │Marmaţiei; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S-V - Str.│Str. Dragoş │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Florilor, │Vodă nr. 110 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Teleptean │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │M. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 41│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2010 │ 47.134│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │platformei│Judeţul: Cluj; │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │MAWS 301 SM │rare şi transfer │meteorolo-│Municipiul Dej;│ │ │DEC ANM 109/ │ │ │ ││ │ │Dej │date; interfeţe │gice a │Str. Dumbrava │ │ │10.06.2010 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │staţiei │Roşie nr. 6 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 42│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2007 │ 40.453│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │platformei│Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Logotronic SM │rare şi transfer │meteorolo-│Braşov; │ │ │DECIZIA 252/ │ │ │ ││ │ │Făgăraş │date; interfeţe │gice │Localitatea │ │ │31.12.2007 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Beclean │ │ │NDC 648/ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │ │ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 43│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2007 │ 40.453│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │platformei│Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │Logotronic SM │rare şi transfer │meteorolo-│Sibiu; │ │ │DECIZIA 252/ │ │ │ ││ │ │Boiţa │date; interfeţe │gice │Localitatea │ │ │31.12.2007 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Tălmaciu │ │ │NDC 648/ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │ │ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 44│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2010 │ 47.134│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │SM Blaj │Judeţul: Alba; │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │VAISALA SM │rare şi transfer │ │Localitatea │ │ │DECIZIA 107/ │ │ │ ││ │ │Blaj │date; interfeţe │ │Blaj; Str. │ │ │10.06.2010 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Crucea lui │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Iancu nr. 1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 45│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2010 │ 47.134│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │SM Joseni │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │VAISALA SM │rare şi transfer │ │Harghita; │ │ │DECIZIA 107/ │ │ │ ││ │ │Joseni │date; interfeţe │ │Localitatea │ │ │10.06.2010 │ │ │ ││ │ │ │analogice şi digi- │ │Joseni; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Budai nr. 44 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 46│ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - sistem │În incinta│Ţara: România; │ 2010 │ 47.134│LG 139/2000, │în admi-│ │mobil ││ │ │automată │de achiziţie, memo- │SM │Judeţul: │ │ │LG 216/2004, │nistrare│ │ ││ │ │VAISALA SM │rare şi transfer │Întorsura │Covasna; │ │ │DECIZIA 107/ │ │ │ ││ │ │Întorsura │date; interfeţe │Buzăului │Localitatea │ │ │10.06.2010 │ │ │ ││ │ │Buzăului │analogice şi digi- │ │Întorsura │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tale; traductori │ │Buzăului; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologici │ │Libertăţii nr.5│ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 47│8.28.01│Teren staţia │S = 2.767 mp, │S, V - │Ţara: România; │ 1989 │ 12.312│LG 216/2004, │în admi-│ │imobil││ │ │meteo Batoş │Extras CF nr. 50532 │Societatea│Judeţul: Mureş;│ │ │raport de eva-│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Comercială│Comuna Batoş; │ │ │luare │ │ │ ││ │ │ │ │"Agroin- │Nr. 304 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │dustriala │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Batoş", │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │E- Parohia│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │româno- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │catolică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │N-E - │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │teren │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Primăria │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Batoş │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴──────────────┴────────────────────┴──────────┴───────────────┴──────┴─────────┴──────────────┴────────┴────────┴──────┘
   +  Anexa 2 BUNURIaflate în domeniul public al statului şi în administrarea MinisteruluiMediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie,la care se modifică datele de identificare ca urmare a evaluării,reevaluării şi a efectuării unor lucrări de cadastru şi de modernizare*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  2. Ordonator secundar de credite 11672708 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.
  3. Ordonator terţiar de credite
  ┌───┬───────┬───────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬───────────────────────┬────────┬──────┐│Nr.│ Nr. │ │ │ Date de identificare │Anul│ │ Situaţia juridică │Situaţia│ ││crt│ MF │ Codul │ │ │do- │ │ │juridică│ ││ │ │ de │ │ │bân-│Valoarea │ │actuală │ ││ │ │clasi- │ Denumirea ├───────────────────┬────────────┬──────────────┤di- │ de ├──────────────┬────────┼────────┤Tipul ││ │ │ficare │ │ Descrierea │ Veci- │ Adresa │rii/│inventar │ Baza │ În │Concesi-│imobi-││ │ │ MF │ │ tehnică │ nătăţi │ │dă- │ (lei) │ legală │adminis-│ une/ │lului ││ │ │ │ │ (pe scurt) │ (după │ │rii │ │ │trare/ │ închi- │ ││ │ │ │ │ │ caz, │ │în │ │ │conce- │ riere/ │ ││ │ │ │ │ │ (pe │ │fo- │ │ │siune │ dat cu │ ││ │ │ │ │ │ scurt) │ │lo- │ │ │ │ titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 1│ 62846│8.28.01│Teren SM │S = 8.000 mp │N - Şos. │Ţara: România;│1945│ 308.180│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Moldova Veche │Extras CF nr. 31276│judeţeană │Judeţul:Caraş-│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Moldova │Severin; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nouă- │Localitatea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Berzasca, │Moldova Veche;│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E-V - │Str. Unirii │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietate │nr. 132 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulară,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Păşune │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │comunală │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 2│ 114934│8.28.01│Teren SM │S = 7.800 mp │N, S, V - │Ţara: România;│1963│ 136.340│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Bozovici │Extras CF nr. 840 │Terenuri │Judeţul:Caraş-│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │particulare,│Severin; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - str. │Oraşul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Tudor │Bozovici; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Vladimirescu│Str. Tudor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Vladimirescu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 947 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 3│ 62853│8.28.01│Teren SM Şiria│S = 4.322 mp │N, V, S - │Ţara: România;│1970│ 109.608│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Cetate │Extras CF │Teren │Judeţul: Arad;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │nr. 302171 │comunal, │Comuna Şiria │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - releu │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │radio-TV │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 4│ 62852│8.28.01│Teren SM │S = 803 mp │N, E, S, V -│Ţara: România;│1945│ 29.449│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Semenic │Extras CF nr. 31334│Păşune │Judeţul:Caraş-│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │comunală │Severin; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Văliug;│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Vf. Semenic │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 5│ 62857│8.28.01│Teren sediu │S = 7.681 mp │N, E, S, V -│Ţara: România;│1945│1.298.722│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │CMR Banat- │Extras CF │Teren │Judeţul:Timiş;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │Crişana │nr. 422115 │Direcţia │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │pelor Banat-│Timişoara; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Crişana │Str. Gheorghe │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Adam nr. 25 A │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 6 │ 62851│8.28.01│Teren SM │S = 9.783 mp │N - Teren │Ţara: România;│1945│ 569.819│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Sânnicolau │Extrase CF │agricol, │Judeţul:Timiş;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │Mare │nr. 403623-403627 │E - str. │Oraşul │ │ │ valuare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Victor Babeş│Sânnicolau │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Str. │Mare; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Scurtă, │Dr. Victor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - teren │Babeş nr. 109 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particular │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 7 │ 62840│8.28.01│Teren SM │S = 7.862 mp │N - Drum │Ţara: România;│1945│ 309.653│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Chişineu-Criş │Extras CF nr.301821│judeţean, │Judeţul: Arad;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │E, V, S - │Oraşul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Teren │Chişineu-Criş;│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricol │Str. Gării │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 12 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 8 │ 62842│8.28.01│Teren SM Deva │S = 5.000 mp │E - Liceul │Ţara: România;│1965│ 307.661│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │Extras CF nr. 66100│"Traian", │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │N, S, V - │Hunedoara; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Teren │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricol │Deva; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particular │Str.Minerului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 32 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 9 │ 62844│8.28.01│Teren SM Holod│S = 1.595 mp │N - Drum │Ţara: România;│1970│ 9.005│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │Extras CF nr. 486 │judeţean, │Judeţul:Bihor;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │E, S, V - │Comuna Holod │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Păşune │nr. 166/A │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│10 │ 62849│8.28.01│Teren SM │S = 2.600 mp │N, S, E, V -│Ţara: România;│1960│ 129.436│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Reşita │Extrase CF │Proprietăţi │Judeţul:Caraş-│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │nr. 36978-36980 │particulare │Severin; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricole │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Reşiţa; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Căminelor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 9 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 11│ 62843│8.28.01│Teren SM │S = 1.500 mp │N - releu │Ţara: România;│1970│ 3.893│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Dumbrăviţa de │Extras CF nr. 3ndf │radio-TV │Judeţul:Bihor;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │Codru │ │Cluj, │Comuna Şoimi; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │S, E, V - │Satul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Lizieră │Dumbrăviţa de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │pădure │Codru │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 12│ 62892│8.28.01│Teren SM │S = 2.304 mp │E - Drum │Ţara: România;│1927│ 35.521│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Gurahonţ │Extras CF │comunal │Judeţul: Arad;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │nr. 300597 │Gurahonţ- │Comuna │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Josas, │Gurahonţ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │N, V, S - │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Păşune │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │comunală │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 13│ 62848│8.28.01│Teren SM │S = 11.032 │E - Drum │Ţara: România;│1945│ 311.759│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Oraviţa │Extras CF nr. 32018│comunal, │Judeţul:Caraş-│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S, V, N - │Severin;Oraşul│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Teren │Oraviţa; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particular │Str. Dimitrie │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cantemir nr. 7│ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 14│ 62855│8.28.01│Teren SM Ţarcu│S = 706 mp │N, E, S, V -│Ţara: România;│1945│ 3.817│LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. 30034│Păşune │Judeţul:Caraş-│ │ │Raport de │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │ │alpină │Severin;Comuna│ │ │evaluare │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │(comunele │Armeniş; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Bolvaşniţa, │Vf. Ţarcu; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Armeniş, │Fără număr │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Slatina, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Teregova) │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 15│ 62858│8.28.01│Teren SM │S = 2.486 mp │N, E, S, V -│Ţara: România;│1960│ 18.454│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Vărădia de │Extrase CF │Păşune │Judeţul: Arad;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │Mureş │nr. 300613-300614 │comunală │Comuna Vărădia│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │de Mureş │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 308 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 16│ 152210│8.28.01│Teren SM │S = 5.276,08 mp │N, E - │Ţara: România;│2003│ 25.282│OUG 207/2002 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Corugea │Extras CF nr. 32036│Primăria │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Corugea, │Tulcea; Comuna│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Drum │Casimcea;Satul│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │stradal, │Corugea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Drum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │judeţean │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 17│ 114974│8.28.01│Teren staţia │S = 3.134,78 mp │N, V - Teren│Ţara: România;│1968│ 15.021│HG 980/1998, │ │ │ ││ │ │ │meteo │Extras CF nr. 30618│proprietate │Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Jurilovca │ │privată, S,V│Tulcea; Comuna│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │-Proprietate│Jurilovca │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Şosea │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 18│ 62878│8.28.01│Teren staţia │S = 1.236 mp │E - Staţie │Ţara: România;│1968│ 8.632│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Mahmudia│Extras CF nr. 30298│releu, S,N,V│Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │- Teren │Tulcea; Comuna│ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │proprietate │Mahmudia │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 19│ 114973│8.28.01│Teren staţia │S = 2.101 mp │N, V, E - │Ţara: România;│1974│ 62.781│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Tulcea │Extras CF nr. 34233│Teren │Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │proprietate │Tulcea; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată, │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Şosea │Tulcea; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Prislav │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 263 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 20│ 62877│8.28.01│Teren SM Gura │S = 2.833,85 mp │E - Marea │Ţara: România;│1987│ 64.969│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Portiţei │Extras CF nr. 30617│Neagră, │Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S, N, V - │Tulcea; Comuna│ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Razelm │Jurilovca;Gura│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Portiţei │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 21│ 114942│8.28.01│Teren CMR │S = 9.083,40 mp │N - Apele │Ţara: România;│1967│ 16308975│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Constanţa │Extras CF nr.229006│Române, │Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S - INCERC │Constanţa; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │filiala │MRJ Constanţa;│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Constanţa, │bd. Mamaia │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V, E - │nr. 300 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │local │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│22 │ 114970│8.28.01│Teren SM │S = 4.847,53 mp │N, V - Teren│Ţara: România;│1960│ 632.237│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Hârşova │Extras CF nr.101082│proprietate │Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │privată, │Constanţa; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Şosea, │Oraşul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Teren │Hârşova; Şos. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │consiliul │Constanţei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │local │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 23│ 62767│8.28.01│Teren SM │S = 196 mp Extras │N - Braţul │Ţara: România;│1974│ 29.784│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Sulina │CF nr. 30345 │Sulina │Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S - Marea │Tulcea; Oraşul│ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Neagră E, │Sulina; Str. │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Dig │A1-A C-Dor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │protecţie │Eugeniu Botez │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 302 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 24│ 62880│8.28.01│Teren SM │S = 1.140,95 mp │E - Marea │Ţara: România;│1960│ 209.770│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Mangalia │Extras CF nr.107384│Neagră, │Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S - Hotel, │Constanţa; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │N - Staţie │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │pompare, │Mangalia, Str.│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Şosea │Izvor nr. 3 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 25│ 114944│8.28.01│Teren SM │S = 9.614 mp │N, S, E, V -│Ţara: România;│1968│1.179.217│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Medgidia │Extras CF nr.104992│FRUVIMED │Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Medgidia │Constanţa; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Medgidia; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. 7 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Noiembrie │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 7 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 26│ 62790│8.28.01│Teren SM │S = 2.160 mp │N - Teren │Ţara: România;│1987│ 48.300│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Dărăbani │Extras CF nr. 51101│Modest │Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Gheorghe, │Botoşani; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Str. │Oraşul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │1 Decembrie,│Dărăbani; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Aramă │Str. 1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Petru, V - │Decembrie │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Drum acces │nr. 47 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 27│ 62780│8.28.01│Teren SM Adjud│S = 5.055 mp │N, E - Teren│Ţara: România;│1963│ 113.024│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │Extras CF nr. 51605│Consiliul │Judeţul: │ │ │HG 739/2003, │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Local Adjud,│Vrancea; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Str. │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Oneşti, │Adjud; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Iftimie │Oneşti nr. 126│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Mihalcea │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 28│ 62775│8.28.01│Teren SM │S = 1.665 mp │N, E - │Ţara: România;│1982│ 49.753│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Focşani │Extras CF nr. 7126 │Societatea │Judeţul: │ │ │HG 739/2003, │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Comercială │Vrancea; MRJ │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │CERES SA, │Focşani; Bd. │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Bd. │Brăilei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Brăilei, │nr. 123 A │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - CSV │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Focşani │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 29│ 121513│8.28.01│Teren SM │S = 1.465,41 mp │N, S, V-IAS │Ţara: România;│1979│ 7.624│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Cotnari │Extras CF nr. 60344│Cotnari, │Judeţul: Iaşi;│ │ │HG 739/2003, │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │E - Drum de │Comuna Cotnari│ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │exploatare │Fără număr │ │ │evaluare │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 30│ 117379│8.28.01│Teren SM │S = 3.000 mp │N-Bd. 1 Mai,│Ţara: România;│2004│ 89.221│HG 2065/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Suceava │Extras CF nr. 34561│S, E, V - │Judeţul: │ │ │Raport │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Staţiunea de│Suceava; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │cercetări │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricole │Suceava; Bd. 1│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Mai nr. 25 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 31│ 62781│8.28.01│Teren SM │S = 5.000 mp │N, S, V - │Ţara: România;│1999│ 6.361│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Călimani │Extras CF nr. 31059│Teren │Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │Suceava;Comuna│ │ │Raport │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local Şaru │Şaru Dornei; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Dornei, E - │Fără număr │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Drum acces │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │şi teren │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local Şaru │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Dornei │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 32│ 62791│8.28.01│Teren SM │S = 9.919,36 mp │N-Drum acces│Ţara: România;│1961│ 224.379│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Tecuci │Extras CF │S-Str.Izvor,│Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │nr. 102108 │E - │Galaţi; │ │ │Raport │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietate │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Rusu Elena, │Tecuci; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - │Izvor nr. 32 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietate │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Jiga │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 33│ 62785│8.28.01│Teren SM │S = 9.792 mp │N, E - │Ţara: România;│1962│ 292.607│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Bârlad │Extras CF 70489 │Pomicola - │Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S.A., S - │Vaslui; Comuna│ │ │Raport │ │ │ ││ │ │ │ │ │Şos. Crâng, │Perieni; Satul│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │V-Drum acces│Perieni; şos. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Crâng nr. 3 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 34│ 62789│8.28.01│Teren SM │S = 2.381 mp │N, E, V - │Ţara: România;│1978│ 30.364│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Negreşti │Extras CF nr. 70047│Centrul │Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │experimental│Vaslui; Oraşul│ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Negreşti, │Negreşti; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Str. │Str. Mihail │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Mihail │Kogălniceanu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Kogălniceanu│nr. 50 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35│ 62788│8.28.01│Teren SM Iaşi │S = 9.704,14 mp │N, E - │Ţara: România;│1971│ 336.858│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │Extras CF nr.132709│Geprocon - │Judeţul: Iaşi;│ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S.A., S,V - │MRJ Iaşi; Str.│ │ │Raport evaluar│ │ │ ││ │ │ │ │ │Teren │Aeroportului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │aeroport │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 36│ 114919│8.28.01│Teren SM Târgu│S = 10.255 mp │N - Str. │Ţara: România;│1967│ 229.088│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │cna │Extras CF nr. 60335│Costache │Judeţul:Bacău;│ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Negri, │Oraşul Târgu │ │ │Raport │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Cântea │Ocna; Str. │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Georgeta, │Costache Negri│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Pârâul │nr. 176 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Galean,V - │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Societatea │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Comercială │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Dobreniţa - │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 37│ 62776│8.28.01│Teren SM │S = 4.715 mp │N, S - Str. │Ţara: România;│1959│ 105.381│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Târgu-Neamţ │Extras CF nr. 51484│Batalion, │Judeţul:Neamţ;│ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │E - Luca │Oraşul Târgu- │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Mihai, │Neamţ; Str. │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Teren │Batalion nr. 1│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local Târgu-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Neamţ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 38│ 62783│8.28.01│Teren SM Roman│S = 10.450,90 mp │N-Oprea Ion,│Ţara: România;│1966│ 37.197│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │Extras CF nr. 50562│S, E-Apostol│Judeţul:Neamţ;│ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Catinca, │Comuna Cordun;│ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Oprea │Şos. Roman- │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Alexandrina,│Iaşi; Km 5 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Drum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │acces şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Vamanu │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 39│ 62784│8.28.01│Teren radar │S = 2.280 mp │N, S, V - │Ţara: România;│1975│ 8.104│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Bârnova │(1.512 mp + 768 mp)│Ocolul │Judeţul: Iaşi;│ / │ 6.029│HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. 62017│silvic │Comuna Ciurea;│2002│ │Rapoarte de │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. 62030│Pădureni, │Satul Ciurea │ │ │ evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Drum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 40│ 121515│8.28.01│Teren staţia │S = 3.163 mp │N, E - ANAR │Ţara: România;│1984│ 5.749│HG 739/2003 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Stânca │(S=2.900 mp+263 mp)│exploatarea │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │Ştefăneşti │Extras CF nr. 50458│complexă │Botoşani; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. 50454│Stânca │Oraşul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Costeşti, │Ştefăneşti; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Drum │Localitatea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │acces, V - │Stânca; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Teren │Grigore │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │Antipa nr. 95 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Orăşenesc │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Ştefăneşti │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 41│ 62792│8.28.01│Teren SM │S = 11.954 mp │N - Balţatu │Ţara: România;│1959│ 357.194│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Vaslui │Extras CF nr. 73701│Ionel, V, │Judeţul: │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S - Str. │Vaslui; MRJ │ │ │Rapoarte de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Valentin │Vaslui; Str. │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Silvestru, │Valentin │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Str. │Silvestru │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Ştefan │nr. 2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Procopiu │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 42│ 153852│8.28.01│Teren Bacău │S = 700 mp │N-Ministerul│Ţara: România;│2008│ 114.714│HG nr. 706/ │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │Extras CF nr. 63616│Apărării │Judeţul:Bacău;│ │ │02.07.2008 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Naţionale, │MRJ Bacău; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │S, V - │Str. Timpului │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │nr. 3 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local Bacău,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Str. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Timpului │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 43│ 37914│8.28.01│Teren SM │S = 200 mp, │E - Teren │Ţara: România;│2005│ 16.674│HG 2158/2005 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Târgovişte │Extras CF nr. 13837│arabil, │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │N - Str. │Dâmboviţa; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Câmpulung, │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Teren │Târgovişte; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │arabil, S - │Şos. Câmpulung│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Teren arabil│nr. 152 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 44│ 62757│8.28.01│Teren SM │S = 1.810 mp │N, E-Domeniu│Ţara: România;│1970│ 155.777│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Călăraşi │Extras CF nr. 24895│privat, │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S - Strada, │Călăraşi; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Drum │Municipiul │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │naţional │Călăraşi; Str.│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │DN 21 │Sloboziei nr.1│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Călăraşi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Slobozia │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 45│ 62751│8.28.01│Teren SM │S = 6.257 mp │N - Sistemul│Ţara: România;│1960│ 335.535│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Giurgiu │Extras CF nr. 33015│de irigaţii │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Giurgiu, │Giurgiu; MRJ │ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - SMA │Giurgiu; Şos. │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Giurgiu, │Sloboziei │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Zona CFR│nr. 295 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │DN Giurgiu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Alexandria │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│46 │ 62740│8.28.01│Teren SM Buzău│S = 4.056 mp │N - Drum │Ţara: România;│1960│ 340.695│HG 980/1998, │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. 50657│acces, E, │Judeţul:Buzău;│ │ │HG 739/ │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │ │V - Staţiune│MRJ Buzău; │ │ │09.07.2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │cercetări │Aleea │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │legumicole, │Industriilor │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - │nr. 1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Societatea │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Comercială │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │"Gerom"-S.A.│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 47│ 62759│8.28.01│Teren SM │S = 4.865 mp │N-Societatea│Ţara: România;│1960│ 684.646│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Ploieşti │Extras CF nr.126617│Comercială │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │"Universal │Prahova; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Montaj │Municipiul │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Domus" - │Ploieşti; Str.│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │S.R.L. │Laboratorului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │proprietate │nr. 3 A │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulară,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E-Societatea│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Comercială │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │"Extrapan" │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │- S.A., │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Teren │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricol, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Strada │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Laborato- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │rului │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 48│ 62744│8.28.01│Teren SM │S = 817 mp │N, E, S - │Ţara: România;│1961│ 91.312│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Câmpina │Extras CF nr. 24176│Cord Ion, │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │V - Str. Ion│Prahova; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Heliade │Municipiul │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Rădulescu │Câmpina; Str. │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ion Heliade │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rădulescu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr 89 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 49│ 62764│8.28.01│Teren SM │S = 291 mp │N, E, V, S -│Ţara: România;│1963│ 40.972│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Sinaia │Extras CF nr. 22672│Domeniul │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │public │Prahova;Oraşul│ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Primăria │Sinaia; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Sinaia │Cota 1500 │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 50│ 62765│8.28.01│Teren SM │S = 1.486 mp │N, S, E - │Ţara: România;│1968│ 98.960│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Slobozia │Extras CF nr. 33252│Proprietate │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │privată,V - │Ialomiţa; │ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Adminis- │Municipiul │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │traţia │Slobozia; Şos.│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Judeţeană │Slobozia- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Drumuri şi │Călăraşi Km 2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Poduri │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Ialomiţa │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 51│ 62752│8.28.01│Teren staţia │S = 10.062 mp │N - Canal │Ţara: România;│1970│ 81.626│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Griviţa │Extras CF nr. 20387│HC 309, E, S│Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │- Domeniu │Ialomiţa; │ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │privat, │Comuna Griviţa│ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Drum de │ │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │exploatare │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │DE 314 │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 52│ 62770│8.28.01│Teren SM Turnu│S = 3.849 mp │N - Vinalcol│Ţara: România;│1960│ 261.204│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Măgurele │Extras CF nr. 21659│S - Stadion,│Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │E - Cf, │Teleorman; │ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Şosea │Municipiul │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Turnu │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Măgurele; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Alexandriei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 22 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 53│ 62750│8.28.01│Teren SM │S = 8.482 mp │N, V-Ocolul │Ţara: România;│1961│ 362.862│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Fundata │Extras CF nr.100005│silvic AG, │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │E, S - │Braşov; Comuna│ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietate │Fundata │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată │ │ │ │evaluare │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 54│ 62734│8.28.01│Teren SM │S = 706 mp │N-E - Drum │Ţara: România;│1970│ 24.161│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Brăila │Extras CF nr. 71731│exploatare │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │524, S-E, │Brăila; Comuna│ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │S-V, N-V - │Chiscani │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Staţiunea de│ │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │cercetări │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ameliorarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │soiurilor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 55│ 62739│8.28.01│Teren SM Vf. │S = 376 mp │N, E, S, V -│Ţara: România;│1960│ 31.013│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Omu │Extras CF nr. 23231│Primăria │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Buşteni │Prahova;Oraşul│ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Buşteni;Vf.Omu│ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 56│ 62749│8.28.01│Teren SM │S = 2.813 mp │N - Domeniu │Ţara: România;│1970│ 160.739│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Feteşti │Extras CF nr. 21834│privat, E- │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Societatea │Ialomiţa; │ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Comercială │Municipiul │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Agrozoo- │Feteşti; Str. │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │tehnica, │Călăraşi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - SNIF │nr. 509 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Ialomiţa, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Drum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exploatare │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 57│ 62731│8.28.01│Teren SM │S = 10.115 mp │N - Schiopu │Ţara: România;│1960│ 727.592│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Alexandria │Extras CF nr. 21730│Petre, │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S-Societatea│Teleorman; │ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Comercială │Municipiul │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │"Petrom" │Alexandria; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │teren │Str. Bucureşti│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │primărie, │nr. 1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - DE7, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Asociaţi│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │"Agrotel" │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 58│ 62748│8.28.01│Teren SM │S = 2.081 mp │N, E, S-IAS,│Ţara: România;│1960│ 99.799│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Curtea de │Extras CF nr. 82326│V - Drum │Judeţul:Argeş;│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │Argeş │ │naţional │Municipiul │ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Curtea de │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Argeş; Str. │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Albeşti nr.12 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 59│ 62756│8.28.01│Teren SM │S = 525 mp │N - Sima │Ţara: România;│1960│ 8.142│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Morăreşti │Extras CF nr. 80122│Florin, │Judeţul:Argeş;│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │E - Izlaz │Comuna │ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │comunal, │Morăreşti │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Drum │ │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │acces, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Drum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │comunal │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 60│ 62758│8.28.01│Teren SM │S = 344 mp │N - Proca │Ţara: România;│1960│ 174.692│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Piteşti │Extras CF nr. 84565│Marcel, │Judeţul:Argeş;│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │E - Proca │Municipiul │ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Marcel, │Piteşti; Str. │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Alee │Nicolae Dobrin│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │acces, │nr. 39 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Str. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Dobrin │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 61│ 62769│8.28.01│Teren SM Titu │S = 1.709 mp │N, V - │Ţara: România;│1950│ 71.495│HG 980/1998, │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. 70502│Societatea │Judeţul: │ │ │HG 739/ │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │ │Comercială │Dâmboviţa; │ │ │19.07.2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │"Vasirom" - │Str. Teiului │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │S.R.L., │nr. 140 │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Str. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Teiului, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │proprietate │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 62│ 62774│8.28.01│Teren SM │S = 3.057 mp │E,S-Locuinţe│Ţara: România;│1970│ 146.800│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Zimnice │Extras CF nr. 20488│particulare,│Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │N - │Teleorman; │ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Societatea │Oraşul │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Comercială │Zimnicea; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Prod, │Str. Turnu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Câmp │Măgurele nr.2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricol │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 63│ 62732│8.28.01│Teren SM │S = 872 mp │V-Proprie- │Ţara: România;│1970│ 13.703│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Bisoca │Extras CF nr. 20048│tate privată│Judeţul:Buzău;│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │N, E - Teren│Comuna Bisoca;│ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │consiliul │nr. 2 │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │local, │ │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Drum │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 64│ 62753│8.28.01│Teren SM │S = 1.468 mp │N, E, S, V -│Ţara: România;│1970│ 18.076│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Penteleu │Extras CF nr. 20146│teren │Judeţul:Buzău;│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Primăria │Comuna Gura │ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Gura Teghii │Teghii │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 65│ 62762│8.28.01│Teren SM │S = 3.102 mp │N, E-Proprie│Ţara: România;│1970│ 125.971│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Râmnicu Sărat │Extras CF nr. 31440│tate privată│Judeţul:Buzău;│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │N - Drum, │Municipiul │ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Romgaz, │Râmnicu Sărat;│ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Proprie │Str. 8 Martie │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │tate privată│nr. 2A │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 66│ 62771│8.28.01│Teren SM │S = 705 mp │N - Drum │Ţara: România;│1960│ 32.514│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Urziceni │Extras CF nr. 20268│stradal, │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │E - Agenţia │Ialomiţa; │ │ │19.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Naţională de│Municipiul │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Mediu, │Urziceni; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Stoica │Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Cristian, │Vânătorilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Matei │nr. 2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │C. Ioan │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 67│ 62745│8.28.01│Teren staţia │S = 2.605 mp │N - Drum, E,│Ţara: România;│1960│ 198.257│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │Extras CF nr. 81350│S, V - │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │Câmpulung │ │Proprietate │Argeş; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │Muscel │ │privată │Municipiul │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Câmpulung; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Grui │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 42 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 68│ 62763│8.28.01│Teren staţia │S = 1.144 mp │S - Primărie│Ţara: România;│1965│ 127.647│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Roşiori │Extras CF │N - Drum, │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │de Vede │nr. 20452 │E - Romgaz, │Teleorman; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - │Municipiul │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietate │Roşiori de │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată │Vede; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Sfântul Teodor│ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 69│ 62735│8.28.01│Teren │S = 36.643,4 mp │E, S, N - │Ţara: România;│1961│4.781.097│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │platforma SM │Extras CF nr. 2820 │Terenuri │Judeţul: Ilfov│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │Afumaţi │ │private, V -│Comuna Afumaţi│ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Şos. Afumaţi│nr. 2.581 │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 70│ 62772│8.28.01│Teren staţia │S = 2.280 mp │N - Prod │Ţara: România;│1975│ 85.685│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Videle │Extras CF nr. 20662│Silva-S.R.L.│Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S - │Teleorman; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietate │Oraşul Videle;│ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată, E -│Str. Gării │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietate │nr. 27 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată, V -│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricol │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 71│ 62795│8.28.01│Teren centru │S = 800 mp │N - Unitatea│Ţara: România;│1978│ 27.770│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Radar Craiova │Extras CF nr. 18330│militară, E,│Judeţul: Dolj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S, V - │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Staţiunea │Craiova; Calea│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Banu │Bucureşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Mărăcine │nr. 150 B │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 72│ 62796│8.28.01│Teren SM │S = 2.493 mp │N - Unitatea│Ţara: România;│1945│ 86.540│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Craiova │Extras CF nr. 18330│militară, E,│Judeţul: Dolj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S, V - │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Staţiunea │Craiova; Calea│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Banu │Bucureşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Mărăcine │nr. 150 B │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 73│ 62797│8.28.01│Teren SM │S = 3.626 mp │N, V - Case │Ţara: România;│1945│ 81.097│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Calafat │Extras CF nr. 1430 │particulare,│Judeţul: Dolj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │E - Şosea │Localitatea │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Calafat │Calafat; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Poiana Mare,│Calafat Poiana│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Primăria│Mare nr. 3 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Calafat │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 74│ 62798│8.28.01│Teren SM │S = 1.892 mp │N, S, E - │Ţara: România;│1945│ 42.315│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Băileşti │Extras CF nr. 770 │Case │Judeţul: Dolj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │particulare,│Localitatea │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Str. │Băileşti; Str.│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Brâncoveni │Brâncoveni │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 9 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 75│ 62799│8.28.01│Teren SM │S = 6.220 mp │N, S, E - │Ţara: România;│1954│ 73.670│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Bechet │Extras CF nr. 35 │Case │Judeţul: Dolj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │particulare │Localitatea │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bechet; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │A.I. Cuza │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 7 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 76│ 62800│8.28.01│Teren SM │S = 2.970 mp │N, S, V - │Ţara: România;│1945│ 88.748│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Drobeta-Turnu │Extras CF nr. 56484│Societăţi, E│Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │Severin │ │- Str. │Mehedinţi; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Aeroportului│Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Drobeta-Turnu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Severin; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Aeroportului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 77│ 152241│8.28.01│Teren SM │S = 9.970 mp │N - Drum │Ţara: România;│1998│ 45.045│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Bâcleş │Extras CF nr. 50143│judeţean, E │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │- Spital, S,│Mehedinţi; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - │Localitatea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietăţi │Bâcleş │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │private │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 78│ 62808│8.28.01│Teren SM │S = 664 mp Extras │N-E - Str. │Ţara: România;│1950│ 18.339│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Voineasa │CF nr. 35592 │Stupina, │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S-V - Râul │Vâlcea; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Lotru, N-V │Localitatea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │- DA Olt │Voineasa; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Stupina │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 79│ 62802│8.28.01│Teren staţia │S = 656 mp Extras │N, E, S, V -│Ţara: România;│1945│ 7.578│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Apa │CF nr. 35772 │Proprietăţi │Judeţul: Gorj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │Neagră - │ │particulare │Comuna Padeş; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │platforma │ │ │Sat Apa Neagră│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteorologică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 80│ 152243│8.28.01│Teren staţia │S = 2.339 mp │N, V - │Ţara: România;│1998│ 20.492│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │Extras CF nr. 35364│Primăria │Judeţul: Gorj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │Polovragi │ │Polovragi, E│Comuna │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │-Proprietăţi│Polovragi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulare,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Drum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │judeţean │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 81│ 62804│8.28.01│Teren staţia │S = 2.378 mp │N - Drum, │Ţara: România;│1945│ 132.353│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │Extras CF nr. 62540│S - E - │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │Petroşani │ │Cimitir, V -│Hunedoara; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Garaje │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Petroşani; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Independenţei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 82│ 62810│8.28.01│Teren staţia │S = 683 Extras │N, V, S, E -│Ţara: România;│1945│ 61.815│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Slatina │CF nr. 54135 │Colegiul │Judeţul: Olt; │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Naţional │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Agricol │Slatina; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │"Carol" │Strehareţ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 256 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 83│ 62811│8.28.01│Teren staţia │S = 3.402 mp │N - Drum, S,│Ţara: România;│1945│ 197.824│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Caracal │Extras CF nr. 51743│E- Consiliul│Judeţul: Olt; │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Local │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Caracal │Caracal; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │General │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Magheru nr. 35│ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 84│ 62794│8.28.01│Teren Centrul │S = 218 mp │S, E - Baza │Ţara: România;│1970│ 7.568│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Meteorologic │Extras CF nr. 18331│DA, N - │Judeţul: Dolj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │Regional │ │Direcţia de │MRJ Craiova; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │Oltenia - │ │drumuri şi │Calea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │garaj magazie │ │poduri │Severinului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 169 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 85│ 62809│8.28.01│Teren SM │S = 2.712 mp │E - Str. │Ţara: România;│1945│ 296.534│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Drăgăşani │Extras CF nr. 35517│Regele │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Ferdinand, │Vâlcea; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │N, S, V - │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Plantaţie │Drăgăşani; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │vie │Str. Regele │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 64 E │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 86│ 62806│8.28.01│Teren SM │S = 2.728 mp │N, V - │Ţara: România;│1945│ 496.480│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Râmnicu Vâlcea│Extras CF nr. 40266│Proprietăţi │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │particulare,│Vâlcea; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │S, V - │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietăţi │Râmnicu Vâlcea│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulare,│Str. Ion │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - E - │Creangă nr. 22│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Primăria │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Râmnicu │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Vâlcea, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │N-E - DA Olt│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 87│ 62747│8.28.01│Teren SM Cozia│S = 151 mp Extras │N, V, S, E -│Ţara: România;│1974│ 1.372│LG. 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │CF nr. 35154 │Primăria │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Sălătrucel │Vâlcea; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Sălătrucel │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 88│ 62736│8.28.01│Teren │S = 92.254,66 mp │E - Şoseaua │Ţara: România;│1961│162218881│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Administraţia │(suprafaţă │Bucureşti- │Municipiul │ │ │HG 739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │Naţională de │diminuată cu │Ploieşti, S │Bucureşti; │ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │Meteorologie -│2.095,34 mp pentru │- F. │Sectorul 1; │ │ │OUG 81/2003 │ │ │ ││ │ │ │sediul central│nr. 153327 pentru │Sericicola, │Şos. Bucureşti│ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │Băneasa │MTT) Extras CF │V - │- Ploieşti │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 57914 │Proprietate │nr. 97 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │N - Şos. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Jandarmeriei│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 89│ 62861│8.28.01│Teren SM │S = 4.208 mp │N - Între- │Ţara: România;│1964│ 57.508│LG. 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Huedin │Extras CF nr. 50874│prindere │Judeţul: Cluj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │auto, S, V -│Localitatea │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Sect. dru- │Huedin; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │muri şi │Câmpului nr. 6│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │poduri, E - │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Câmpului │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 90│ 62867│8.28.01│Teren SM │S = 10.000 mp │S - Depozit,│Ţara: România;│1961│ 298.867│LG. 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Bistriţa │Extras CF nr. 61535│N-V - Teren,│Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │V - Casă │Bistriţa- │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulară │Năsăud; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bistriţa; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Calea Moldovei│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 17 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 91│ 62870│8.28.01│Teren SM │S = 1.305 mp │E - Str. │Ţara: România;│1986│ 58.979│LG. 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Târgu Lăpuş │Extrase CF │Stadionului,│Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │nr. 51400-51401 │V, S - Teren│Maramureş; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │particular, │Oraşul Târgu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Cornea Ana, │Lăpuş; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │N - Farcas │Stadionului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V., Farcas │nr. 68 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │A., Drum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exploatare │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 92│ 62871│8.28.01│Teren SM Iezer│S = 2.730 mp │Teren │Ţara: România;│1957│ 4.961│LG. 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │Extras CF nr. 51888│Consiliul │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Local Borşa,│Maramureş; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │judeţul │Oraşul Borşa; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Maramureş │Vf. Pietrosul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rodnei │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 93│ 62872│8.28.01│Teren SMJ │S = 7.374 mp │N - Şos. │Ţara: România;│1969│ 220.017│LG. 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Satu Mare │Extras CF nr. 54799│Satu Mare - │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Zalău, S, E │Satu Mare; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │- Aeroclub │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │teren │Satu Mare; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │domeniu │Bd. Lucian │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │public, V - │Blaga │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Teren IAS │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 94│ 62873│8.28.01│Teren SM │S = 4.614 mp Extras│S, V - Teren│Ţara: România;│1969│ 10.900│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Supuru de Jos │CF nr. 100568 │particular, │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │N, E - │Satu Mare; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Drumuri de │Satul Supuru │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exploatare │de Jos; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Gării nr. 84 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 95│ 62874│8.28.01│Teren SM Zalău│S = 3.101 mp │N-N-E - │Ţara: România;│1960│ 92.547│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │Extras CF nr. 7788 │Teren sport,│Judeţul: Sălaj│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │N-E-S-S-V - │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Str. Mete- │Zalău; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │orologiei, │Meteorologiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S-V-N - │nr. 93 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Terenuri │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulare │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 96│ 114959│8.28.01│Teren SM Ocna │S = 8.108 mp │N - │Ţara: România;│1981│ 72.154│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Şugatag │Extras CF nr. 722 │Societatea │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Comercială │Maramureş; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │"Taina" - │Localitatea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S.R.L., │Ocna Şugatag; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Str. │Str. Coşbuc │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Coşbuc şi │nr. 16 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │drum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exploatare, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S, V - Teren│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local Ocna │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Şugatag │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 97│ 152244│8.28.01│Teren SM Turda│S = 1.757 mp │N, S, E, V -│Ţara: România;│2003│ 106.278│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │Extras CF nr. 54847│Staţiunea de│Judeţul: Cluj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │cercetare │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricolă │Turda; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Turda │Agriculturii │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 34 B │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 98│ 62866│8.28.01│Teren SM │S = 5.694 mp │S - Cabana │Ţara: România;│1964│1.064.558│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Băişoara │Extras CF nr. 50901│particulară │Judeţul: Cluj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │"Ghiocel", N│Comuna Muntele│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │- Drum, E - │Băişorii │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Cabana │nr. 311 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │"Schiorul", │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Cabană │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulară │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │pădure │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 99│ 62863│8.28.01│Teren │S = 676 mp Extras │V - Cale │Ţara: România;│1974│ 46.941│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │platformă │CF nr. 53711 │ferată, N, │Judeţul: Cluj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │SM Dej │ │S, E - Teren│Municipiul Dej│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │persoane │Str. Dumbrava │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulare │Roşie nr. 6 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│100│ 62869│8.28.01│Teren SM │S = 1.234 mp │N-E - Bledea│Ţara: România;│1956│ 81.921│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Sighetu │Extras CF nr. 18588│ST, Stirb I.│Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │Marmaţiei │ │S-E - Domus │Maramureş; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │M., Stirb L.│Localitatea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S-V - Str. │Sighetu- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Florilor, │Marmaţiei, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Teleptean M.│Str. Dragoş │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Vodă nr. 110 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│101│ 62865│8.28.01│Teren SM │S = 4.200 mp │N, E, S, V -│Ţara: România;│1961│ 75.393│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Vlădeasa 1800 │Extras CF nr. 50410│Teren │Judeţul: Cluj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │Sat Rogojelu; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local │Comuna Săcuieu│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Săcuieu │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│102│ 116505│8.28.01│Teren │S = 212 mp Extrase│N - Teren │Ţara: România;│2004│ 39.052│HG 2064/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │observator │CF nr. 172013- │agricol, S -│Judeţul: Bihor│ │ │LG 216/2004 │nistrare│ │ ││ │ │ │radar Oradea │172014 │Curte şi │MRJ Oradea; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │clădire │Calea Aradului│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Societatea │nr. 5 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Comercială │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │AZ, E - Drum│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │naţional, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Magazie, V -│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Clădire │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │agrochimie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│103│ 149064│8.28.01│Teren radar │S = 700 mp Extras │N, S, V, E -│Ţara: România;│2001│ 65.189│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Gematronik - │CF nr. 172015 │Terenuri │Judeţul: Bihor│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │observator │ │particulare │MRJ Oradea; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │radar doppler │ │ │Dealul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Oradea │ │ │Vântului │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│104│ 62862│8.28.01│Teren SM Cluj │S = 1.368 mp │E - Str. │Ţara: România;│1957│ 525.969│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │ │Extras CF │Vânătorului,│Judeţul: Cluj;│ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │nr. 270557 │V - Bazin │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │apă RAJAC, │Cluj Napoca; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │N - Str. │Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Vântului, S │Vânătorului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │- Teren │nr. 17 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particular │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│105│ 62868│8.28.01│Teren SM Baia │S = 654 mp │Teren │Ţara: România;│1968│ 11.328│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Mare │Extras CF nr. 796 │particular │Judeţul: │ │ │Raport de │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Frenţiu │Maramureş; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Sanda Maria,│Oraşul Tăuţii-│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Frenţiu │Măgherăuş │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Iuliana │nr. 230; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Rozalia │Victoriei │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│106│ 62822│8.28.01│Teren staţia │S = 3.003 mp │N, S, E, V -│Ţara: România;│1945│ 11.307│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Boiţa │Extras CF 1878 │Consiliul │Judeţul: Sibiu│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Local │Localitatea │ │ │LEGEA │ │ │ ││ │ │ │ │ │Tălmaciu │Tălmaciu │ │ │nr. 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│107│ 62821│8.28.01│Teren staţia │S = 7.902 mp │E - Drum │Ţara: România;│1945│ 34.620│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Joseni │Extras CF nr. 51229│acces, S, N │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │- Teren │Harghita; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricol │Localitatea │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │privat, V - │Joseni; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Drum acces │Budai nr. 44 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│108│ 62817│8.28.01│Teren staţia │S = 13.653 mp │N, S, V - │Ţara: România;│1965│ 21.089│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Bucin │Extras CF nr. 51250│Pădure │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │(Praid) │ │proprietate,│Harghita; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Păşune │Localitatea │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │proprietate │Praid │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│109│ 62813│8.28.01│Teren staţia │S = 2.006 mp │V, S, V - │Ţara: România;│1945│ 44.872│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Topliţa │Extras CF nr. 51530│Teren privat│Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │Persoană │Harghita; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │fizică │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Tripon │Topliţa; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Rodica Anda,│Avram Iancu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Primăria │nr. 9 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Topliţa │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│110│ 62829│8.28.01│Teren staţia │S = 2.541 mp │S, V, N, E -│Ţara: România;│1952│ 56.806│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │Extras CF nr. 56045│Teren │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Miercurea-Ciuc│ │Consiliul │Harghita; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local │Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Miercurea- │Miercurea-Ciuc│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Ciuc │Str. Harghitei│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 132 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│111│ 121510│8.28.01│Teren staţia │S = 4.003 mp │V - Drum │Ţara: România;│2001│ 20.553│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │Extras CF │acces, N, S,│Judeţul: Mureş│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Târnăveni │nr. 446/N │E - Teren │Satul │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │(Bobohalma) │ │agricol │Bobohalma │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │proprietate │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│112│ 62820│8.28.01│Teren staţia │S = 3.126 mp │N - Drum │Ţara: România;│1960│ 84.434│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Sărmaşu │Extras CF nr. 50630│acces, E, V,│Judeţul: Mureş│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │S - Teren │Oraşul Sărmaşu│ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricol │Str. Câmpului │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │privat │nr. 23 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│113│ 62814│8.28.01│Teren staţia │S = 6.513 mp │N, V, S - │Ţara: România;│1945│ 286.462│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Odorheiu│Extras CF nr. 55265│Parohia │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Secuiesc │ │ortodoxă, E │Harghita; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │- Drum acces│Municipiul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Odorheiu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Secuiesc; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Văii │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 31 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│114│ 62824│8.28.01│Teren staţia │S = 2.971,54 mp │S - DN1, E, │Ţara: România;│1945│ 59.812│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Făgăraş │Extras CF │V, N - Teren│Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │(Beclean) │nr. 100862 │agricol │Braşov; │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │privat │Localitatea │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Beclean │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│115│ 62823│8.28.01│Teren staţia │S = 600 mp │N, V, S, E -│Ţara: România;│1960│ 13.588│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │Extras CF nr. 1943 │Teren │Judeţul: Sibiu│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Bâlea-Lac │ │stâncos │Comuna │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │proprietatea│Cârţişoara │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliului │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Cârţişoara │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│116│ 62818│8.28.01│Teren staţia │S = 7.421 mp │N - Drum │Ţara: România;│1960│ 175.687│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │Extras CF 100251 │judeţean, V │Judeţul: Sibiu│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Dumbrăveni │ │- Teren │Oraşul │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │proprietate │Dumbrăveni; │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată cu │Str. Cuza Vodă│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │construcţie,│nr. 211 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S, E - Teren│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricol │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│117│ 152209│8.28.01│Teren staţia │S = 2.172 mp │N, E, S, V -│Ţara: România;│2005│ 55.234│LG 216/2004, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteorologica │Extras CF 31333 │Păşune │Judeţul: Caraş│ │ │CVC 0763/2005 │nistrare│ │ ││ │ │ │Semenic │ │comunală │-Severin; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Văliug;│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Vf. Semenic │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│118│ 149055│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - │N - Pădure, │Ţara: România;│2003│ 51.879│Legea 216/2004│în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată MAWS │sistem de achiziţie│S - Hotel │Judeţul: Caraş│ │ │PV de │nistrare│ │ ││ │ │ │301 - SM Băile│memorare şi │"Diana", S -│-Severin; │ │ │instalare şi │ │ │ ││ │ │ │Herculane │transfer date; │S-E Hotel │Oraşul Băile │ │ │punere în │ │ │ ││ │ │ │ │interfeţe analogice│"Afrodita", │Herculane; │ │ │funcţiune │ │ │ ││ │ │ │ │şi digitale; │E - Muntele │Aleea Teilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │Domogled, │nr. 4 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │V - Bloc de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │locuinţe │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│119│ 63398│8.28.01│Clădire staţie│Cabană scândură, │N - Releu │Ţara: România;│1978│ 82.183│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │consolidată şi │radio TV │Judeţul: Bihor│ │ │LG 216/2004 │nistrare│ │ ││ │ │ │Dumbrăviţa de │izolată termic, │Cluj S, E, │Comuna Şoimi; │ │ │HG 739/ │ │ │ ││ │ │ │Codru - casă │parter, │V - Liziera │Satul │ │ │09.07.2003, │ │ │ ││ │ │ │tip "Nora" │Sc = 59 mp, │pădure │Dumbrăviţa de │ │ │PVRTL 03/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 59 mp, extras │ │Codru │ │ │22.05.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │CF nr. 3ndf │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│120│ 114936│8.28.01│Clădire staţie│Parter, zidărie │N, S, V - │Ţara: România;│1972│ 39.661│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Bozovici│cărămidă, │Terenuri │Judeţul: Caraş│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 58,10 mp, │particulare,│-Severin; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 58,10 mp, │E - Str. │Oraşul │ │ │PVR 5.740/ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 840 │Tudor │Bozovici; Str.│ │ │04.10.2006 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Vladimirescu│Tudor │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Vladimirescu; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 947 │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVR 6.285/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │06.12.2010 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│121│ 63432│8.28.01│Clădire - │Clădire din beton, │N - Teren │Ţara: România;│1973│ 550.123│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │extindere │parter + etaj, │agricol, S -│Judeţul: Bihor│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │staţie │Sc = 325 mp, │Curte şi │MRJ Oradea; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │Oradea │Sd = 650 mp, │clădire SCAZ│Calea Aradului│ │ │PVRTL 1/ │ │ │ ││ │ │ │ │HCL Municipiul │E - Drum │nr. 5 │ │ │14.12.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │Oradea │naţional, │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 803/2006 │Magazie, │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Clădire │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │agrochimie │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│122│ 63471│8.28.01│Clădire staţie│Cabană consolidată │N, V, S - │Ţara: România;│1984│ 87.495│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Şiria │şi izolată termic, │Teren │Judeţul: Arad;│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │Cetate - casă │subsol + parter, │comunal, E -│Comuna Şiria │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │prefabricate │Sc = 72,92 mp, │Releu │ │ │ │PVRTL 1/ │ │ │ ││ │ │ │"Nora" │Sd = 102,44 mp, │radio TV │ │ │ │15.11.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 302171 │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│123│ 63490│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din piatră,│N, E, S, V -│Ţara: România;│1960│ 653.541│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Ţarcu │parter + 2 etaje, │Păşune │Judeţul: Caraş│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │consolidată şi │alpină │-Severin; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │izolată termic, şi │(comunele │Comuna Armeniş│ │ │PVRTL 4.591/ │ │ │ ││ │ │ │ │instalaţiile │Bolvaşniţa, │Vf. Ţarcu; │ │ │03.10.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │aferente, │Armeniş, │fără număr │ │ │DEC ANM 248/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 171,82 mp, │Slatina, │ │ │ │12.12.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 303,56 mp, │Teregova) │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 30034│ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│124│ 149077│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2002│ 63.803│HG 980/1998, │în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată MAWS │de achiziţie, │platformei │Judeţul: Caraş│ │ │DECIZIA ANM │nistrare│ │ ││ │ │ │301, sr w28512│memorare şi │meteorolo- │-Severin; │ │ │284/07.10.2002│ │ │ ││ │ │ │- SM Semenic │transfer date; │gice a │Comuna Văliug;│ │ │NDC ANM 198/ │ │ │ ││ │ │ │ │interfeţe analogice│staţiei │Vf. Semenic │ │ │30.09.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │şi digitale; │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│125│ 149056│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2002│ 64.057│HG 980/1998, │în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată MAWS │de achiziţie, │platformei │Judeţul: Caraş│ │ │DECIZIA ANM │nistrare│ │ ││ │ │ │301, sr w47416│memorare şi │meteorolo- │-Severin; │ │ │284/07.10.2002│ │ │ ││ │ │ │- SM Oraviţa │transfer date; │gice a │Oraşul Oraviţa│ │ │NDC ANM 198/ │ │ │ ││ │ │ │ │interfeţe analogice│staţiei │Str. Dimitrie │ │ │30.09.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │şi digitale; │ │Cantemir nr. 7│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│126│ 152301│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2005│ 39.092│LG 216/2004, │în admi-│ │ mobil││ │ │ │automată MAWS │de achiziţie, │platformei │Judeţul: Caraş│ │ │DECIZIA ANM │nistrare│ │ ││ │ │ │301 - staţie │memorare şi │meteorolo- │-Severin; │ │ │227/02.06.2005│ │ │ ││ │ │ │meteo │transfer date; │gice a │Municipiul │ │ │NDC ANM 198/ │ │ │ ││ │ │ │Caransebeş │interfeţe analogice│staţiei │Caransebeş; │ │ │30.09.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │şi digitale; │ │Str. Muntele │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │Mic nr. 231 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│127│ 149059│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2002│ 95.840│HG 980/1998, │în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată MAWS │de achiziţie, │platformei │Judeţul: Bihor│ │ │DECIZIA ANM │nistrare│ │ ││ │ │ │301, sr w23221│memorare şi │meteorolo- │MRJ Oradea; │ │ │284/07.10.2002│ │ │ ││ │ │ │- SM Oradea │transfer date; │gice a │Calea Aradului│ │ │NDC ANM 198/ │ │ │ ││ │ │ │ │interfeţe analogice│staţiei │nr. 5 │ │ │30.09.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │şi digitale; │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│128│ 63496│8.28.01│Anexa radar │Clădire tip parter,│N, E, S, V -│Ţara: România;│1994│ 131.102│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │Timişoara │cărămidă, BCA, │Teren │Judeţul: Timiş│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 243,50 mp, │Direcţia │Municipiul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 243,50 mp, │Apelor Banat│Timişoara; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 429115 │-Crişana │Str. Gheorghe │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Adam nr. 25 A │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│129│ 63388│8.28.01│Clădire staţie│Cabana din lemn, │Păşune │Ţara: România;│1978│ 30.356│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Cuntu │S+P+E+M, │comuna │Judeţul: Caraş│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 271,44 mp, │Bolvaşniţa, │-Severin; fără│ │ │PVR 20/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 965,92 mp, │satul │număr; Cuntu │ │ │03.11.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 30217 │Vârciorova │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│130│ 63400│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter din │N - Pădure, │Ţara: România;│1990│ 97.883│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Băile │cărămidă, │S - Hotel │Judeţul: Caraş│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Herculane │Sc = 173 mp, │"Diana", S -│-Severin; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 173 mp, │SE Hotel │Oraşul Băile │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 30926 │"Afrodita", │Herculane; │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Muntele │Aleea Teilor │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Domogled, V │nr. 4 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │- Bloc de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │locuinţe │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│131│ 63443│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter + 2 │N, S, E, V -│Ţara: România;│1981│ 347.472│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Reşiţa │etaje, din cărămidă│Proprietăţi │Judeţul: Caraş│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 110 mp, │particulare │-Severin; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 330 mp, │agricole │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 36978 │ │Reşiţa; Str. │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Căminelor │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 9 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│132│ 63366│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă, │N - DN 60, │Ţara: România;│1972│ 53.358│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Boro d │parter, │S, E - │Judeţul: Bihor│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 102 mp, │Păşune │Comuna Borod │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 102 mp, │comunală, V │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 57564 │- Clădire │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │firmă │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│133│ 63409│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din │N - Drum │Ţara: România;│1974│ 47.605│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Holod │cărămidă, parter, │judeţean, E,│Judeţul: Bihor│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 106 mp, │S, V - │Comuna Holod │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 106 mp, │Păşune │nr. 166/A │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 486 │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│134│ 63488│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din beton, │N, S, V - │Ţara: România;│1980│ 478.514│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Stâna │parter + 2 etaje, │Pădure brad,│Judeţul: Bihor│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │de Vale │Sc = 121 mp, │E - Cabană │fără număr; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 363 mp, │drumuri │Stâna de Vale │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 816 │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│135│ 63390│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din │E - Liceul │Ţara: România;│1976│ 422.802│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Deva │cărămidă parter + │Traian, N, │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │etaj, │S, V - Teren│Hunedoara; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 249,35 mp, │agricol │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 426,83 mp, │particular │Deva; Strada │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 66100 │ │Minerului │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 32 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│136│ 63500│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din lemn, │N, E, S, V -│Ţara: România;│1976│ 22.367│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Vărădia │parter + mansardă, │Păşune │Judeţul: Arad;│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │de Mureş │Sc = 143,51 mp, │comunală │Comuna Vărădia│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 210,38 mp, │ │de Mureş │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 300613 │ │nr. 308 │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│137│ 63391│8.28.13│Depozit │Magazie din │E - Liceul │Ţara: România;│1981│ 13.484│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │hidrogen │cărămidă │Traian, N, │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │S, V - Teren│Hunedoara; MRJ│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Deva │ │agricol │Deva; Strada │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │particular │Minerului │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 32 │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│138│ 114924│8.28.01│Clădire staţie│Parter, zidărie din│E, S, V - │Ţara: România;│1993│ 11.416│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Ştei │cărămidă, │Izlaz │Judeţul: Bihor│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 69 mp, │comunal, N -│Localitatea │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 69 mp, extras │Cimitir │Ştei; Str. 13 │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │CF nr. 31ndf │ │Septembrie │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 20 │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│139│ 62902│8.28.01│Clădire staţie│Parter + etaj, │E - Drum │Ţara: România;│1993│ 77.955│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Gurahonţ│zidărie din │comunal │Judeţul: Arad;│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │cărămidă, │Gurahonţ- │Comuna │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 107,36 mp, │Josas, N, V,│Gurahonţ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 214,82 mp, │S - Păşune │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │comunală │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 300597 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│140│ 143699│8.28.13│Depozit de │Depozit din pereţi │N, S, V - │Ţara: România;│2002│ 11.189│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │lemne Stâna │de tablă metalică │Pădure brad,│Judeţul: Bihor│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │de Vale │ │E - Cabană │Localitatea │ │ │PVR 2 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │drumuri │Stâna de Vale;│ │ │23/07/2002 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără număr │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│141│ 152193│8.28.13│Anexa │Construcţie BCA, │N, S, V, E -│Ţara: România;│2002│ 30.907│OM 63/2001, │în admi-│ │imobil││ │ │ │construcţie │parter, Sc = 32 mp,│Terenuri │Judeţul: Bihor│ │ │fonduri BEI şi│nistrare│ │ ││ │ │ │exploatare │Sd = 32 mp, │particulare │MRJ Oradea; │ │ │PHARE, │ │ │ ││ │ │ │radar Oradea- │extras CF │ │Dealul │ │ │LG 739/2003 │ │ │ ││ │ │ │Dealul │nr. 172015 │ │Vântului │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Vântului │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│142│ 152190│8.28.13│Magazie CMR │Clădire tip parter,│N, E, S, V -│Ţara: România;│1981│ 12.593│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Banat Crişana │cărămidă acoperiş │Teren │Judeţul: Timiş│ │ │Protocol │nistrare│ │ ││ │ │ │- Timişoara │din plăci de │Direcţia │MRJ Timişoara;│ │ │8.441/ │ │ │ ││ │ │ │ │azbociment, două │Apelor Banat│Str. Gheorghe │ │ │16.07.2003, │ │ │ ││ │ │ │ │clădiri separate │-Crişana │Adam nr. 25 A │ │ │LG 739/2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│143│ 152191│8.28.13│Magazie CMR │Clădire tip parter,│N, E, S, V -│Ţara: România;│1981│ 20.997│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Banat Crişana │cărămidă, acoperiş │Teren │Judeţul: Timiş│ │ │Protocol 8.441│nistrare│ │ ││ │ │ │- Timişoara │tip planşeu, │Direcţia │MRJ Timişoara;│ │ │/16.07.2003, │ │ │ ││ │ │ │ │4 încăperi separate│Apelor Banat│Str. Gheorghe │ │ │LG 739/2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │-Crişana │Adam nr. 25 A │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│144│ 63419│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din │N - Şos. │Ţara: România;│1961│ 49.666│HG 980 şi │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Moldova │cărămidă, parter, │judeţeană │Judeţul: Caraş│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Veche │Sc = 102 mp, │Moldova Nouă│-Severin; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 102 mp, extras│- Berzasca, │Localitatea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │CF 31276 │E, V - │Moldova Veche;│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietate │Str. Unirii │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulară,│nr. 132 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Păşune │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │comunală │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│145│ 63357│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter din │E - Drum │Ţara: România;│1972│ 87.120│HG 980 şi │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Banloc │cărămidă, │comunal │Judeţul: Timiş│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 101,27 mp, │Banloc │Comuna Banloc │ │ │PV 49/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 101,27 mp, │Partos, N, │ │ │ │28.12.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 402906 │V, S - │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │Păşune │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │comunală │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│146│ 63374│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din │N - Drum │Ţara: România;│1961│ 38.153│HG 980 şi 739/│în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │cărămidă, parter, │judeţean, E,│Judeţul: Arad;│ │ │09.07.2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │Chişineu-Criş │Sc = 122,60 mp, │V, S - Teren│Oraşul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 122,60 mp, │agricol │Chişineu-Criş;│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 301821 │ │Str. Gării │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 12 │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│147│ 63351│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter + │N - Drum │Ţara: România;│1973│ 258.772│HG 980 şi 739/│în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Arad │etaj + turn │judeţean │Judeţul: Arad;│ │ │09.07.2003 PVR│nistrare│ │ ││ │ │ │ │observaţii, │682, E, S, │MRJ Arad; Str.│ │ │29/25.11.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │cărămidă, │V - Păşune │Steagului │ │ │PVRTL 1.984/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 113,30 mp, │comunală │nr. 128 │ │ │15.04.2010 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 259 mp, │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 321324 │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│148│ 152189│8.28.01│Clădire │Etaj 1 + turn │N, E, S, V -│Ţara: România;│1968│ 709.345│HG 980 şi 739/│în admi-│ │imobil││ │ │ │Centrul │observaţii, │Teren │Judeţul: Timiş│ │ │09.07.2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │Meteorologic │construcţie din │Direcţia │Timişoara, │ │ │PROTOCOL 8.441│ │ │ ││ │ │ │Regional Banat│cărămidă, │Apelor Banat│Str. Gheorghe │ │ │/16.07.2003, │ │ │ ││ │ │ │Crişana - │Sc = 453,41 mp, │-Crişana │Adam nr. 25 A │ │ │PV │ │ │ ││ │ │ │Timişoara │Sd = 479,36 mp, │ │ │ │ │54/31.12.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │408000-C1-U1 │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│149│ 63370│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din │S - Şosea │Ţara: România;│1959│ 148.870│HG 980 şi 739/│în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │cărămidă, parter şi│comunală │Judeţul: Caraş│ │ │09.07.2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │Caransebeş │instalaţiile │Caraş- │-Severin; │ │ │PVRTL 538/ │ │ │ ││ │ │ │ │aferente, │Severin- │Municipiul │ │ │06.02.2008 DEC│ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 98,10 mp, │Muntele Mic,│Caransebeş; │ │ │209/15.12.2008│ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 98,10 mp, │N, E, V - │Str. Muntele │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 34987 │Proprietăţi │Mic nr. 131 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulare │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│150│ 63695│ 8.30│Împrejmuire │Plasă de sârmă │E, N, V - │Ţara: România;│1985│ 8.507│HG 980 şi 739/│în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │împletită │Proprietăţi │Judeţul: Caraş│ │ │09.07.2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │Băile │ │particulare,│-Severin; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Herculane │ │S - Hotel │Oraşul Băile │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │"Diana" │Herculane; │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Aleea Teilor │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 4 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│151│ 152293│ 8.30│Centrală │Funcţionează cu │În incinta │Ţara: România;│2004│ 16.363│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │termică │combustibil solid │staţiei │Judeţul: Caraş│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │Semenic │cu putere instalată│meteo │Severin; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │de 40 kW │ │Comuna Valiug;│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără număr │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│152│ 63361│ 8.30│Reţea │Reţea conductori │În incinta │Ţara: România;│1974│ 2.131│HG 980 şi 739/│în admi-│ │imobil││ │ │ │alimentare │electrici de pe │staţiei │Judeţul: Bihor│ │ │09.07.2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │energie │stâlpi din beton de│meteo │ Comuna Borod;│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │electrică │alimentare cu │ │fără număr │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Borod │energie electrică │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│153│ 63477│ 8.30│Racord │Instalaţie şi │În incinta │Ţara: România;│1980│ 4.174│HG 980 şi 739/│în admi-│ │imobil││ │ │ │electric Stâna│panouri siguranţe, │staţiei │Judeţul: Bihor│ │ │09.07.2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │de Vale │contor energie │meteo │Localitatea │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │electrică │ │Stâna de Vale;│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără număr │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│154│ 152286│ 8.30│Racord │Post transformare │În incinta │Ţara: România;│2004│ 7.953│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │electric de │în anvelopă de │staţiei │Judeţul: Bihor│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │joasă tensiune│beton 2 X 160 KVA │meteo │MRJ Oradea; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │radar Oradea │6/04 KV │ │Calea Aradului│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 5 │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│155│ 152294│ 8.30│Reţele │Instalaţie │În incinta │Ţara: România;│2004│ 15.232│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │electrice │electrică pe stâlp │staţiei │Judeţul: Caraş│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │exterioare CMR│pentru iluminare │meteo │-Severin; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Banat Crişana │platformă meteo şi │ │Comuna Văliug;│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │- staţie meteo│cale de acces │ │fără număr │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │Semenic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│156│ 152295│ 8.30│Branşament │Alimentare cu │În incinta │Ţara: România;│2004│ 31.332│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │electric │energie electrică │staţiei │Judeţul: Caraş│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │Semenic │prin PTA 20/04 kv │meteo │-Severin; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │40 kva │ │Comuna Văliug;│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără număr │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│157│ 143698│ 8.30│Reţele │Reţea tuburi beton │În incinta │Ţara: România;│2002│ 60.587│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │exterioare │evacuare ape uzate,│staţiei │Judeţul: Bihor│ │ │PVR 2/ │nistrare│ │ ││ │ │ │apă-canal, │reţea conductă │meteo │MRJ Oradea; │ │ │26.06.2002 │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │metalică alimentare│ │Calea Aradului│ │ │739/09.07.2003│ │ │ ││ │ │ │Oradea │cu apă potabilă, │ │nr. 5 │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │îngropate în sol │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│158│ 143700│ 8.30│Reţele │Reţea tuburi beton │În incinta │Ţara: România;│2002│ 54.548│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │exterioare apă│evacuare ape uzate │staţiei │Judeţul: Bihor│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │-canal, staţie│ │meteo │Stâna de Vale;│ │ │PVR 2/ │ │ │ ││ │ │ │meteo Stâna de│ │ │fără număr │ │ │23.07.2002 │ │ │ ││ │ │ │Vale │ │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│159│ 152297│ 8.30│Reţele │Reţea exterioară │În incinta │Ţara: România;│2004│ 39.519│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │exterioare apă│subterană din │staţiei │Judeţul: Caraş│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │-canal, staţie│tuburi de │meteo │-Severin; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │meteo Semenic │polietilenă │ │Comuna Văliug;│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │d = 225 mm şi un │ │fără număr │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │cămin de vizitare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │care conduce apele │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │uzate către │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │exterior │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│160│ 63478│ 8.30│Reţele apă, │Conductă metalică │În incinta │Ţara: România;│1980│ 7.733│HG 980 şi 739/│în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │îngropată în sol │staţiei │Judeţul: Bihor│ │ │09.07.2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │Stâna de Vale │ │meteo │Localitatea │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Stâna de Vale;│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără număr │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│161│ 63352│ 8.30│Alimentare apă│Conducte metalice │În incinta │Ţara: România;│1986│ 5.785│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │îngropate în şanţ │staţiei │Judeţul: Arad;│ │ │739/09.07.2009│nistrare│ │ ││ │ │ │Arad │pentru aducţiune │meteo │MRJ Arad; Str.│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │apa rece │ │Steagului nr. │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │228 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│162│ 63479│ 8.30│Canalizare │Canalizare Stâna de│În incinta │Ţara: România;│1980│ 13.555│HG 980 şi 739/│în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │Vale │staţiei │Judeţul: Bihor│ │ │09.07.2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │Stâna de Vale │ │meteo │Localitatea │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Stâna de Vale;│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără număr │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│163│ 152296│ 8.30│Rezervor de │Rezervor apă pentru│În incinta │Ţara: România;│2004│ 36.697│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │apă pentru │incendiu din beton │staţiei │Judeţul: Caraş│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │incendiu, │armat semiîngropat │meteo │-Severin; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │cu capacitatea de │ │Comuna Văliug;│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │Semenic │90 mc, prevăzut cu │ │fără număr │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │o pompă │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│164│ 152326│ 8.30│Reţele │Conducte, cămine │În incinta │Ţara: România;│2005│ 37.558│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │exterioare │ │staţiei │Judeţul: │ │ │PVR ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │apă-canal CMR │ │meteo │Constanţa; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Dobrogea, │ │ │Oraşul Hârşova│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │Şos. Constan- │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │Hârşova │ │ │ţei nr. 2 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│165│ 63547│8.28.01│Clădire staţie│Parter cărămidă, │N, V, E - │Ţara: România;│1975│ 37.918│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Tulcea │Sc = 33,84 mp; │Teren │Judeţul: │ │ │739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sd = 33,84 mp; │proprietate │Tulcea; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 34233 │privată, S -│Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Şosea │Tulcea; Str. │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Prislav nr. │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │263 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│166│ 63539│8.28.01│Clădire staţie│Parter cărămidă, │E - Staţie │Ţara: România;│1996│ 61.669│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Mahmudia│Sc = 117,42 mp; │releu, S, N,│Judeţul: │ │ │739/2003 PVR │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sd = 117,42 mp; │V - Teren │Tulcea; Comuna│ │ │1/02.07.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 30298 │proprietate │Mahmudia │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│167│ 63540│8.28.01│Clădire staţie│Parter cărămidă, │N, E - Teren│Ţara: România;│1996│ 31.107│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Sfântu │Sc = 129,30 mp; │proprietate │Judeţul: │ │ │739/2003 ORDIN│nistrare│ │ ││ │ │ │Gheorghe │Sd = 129,30 mp; │privată, │Tulcea; Comuna│ │ │MEF 3.471/2008│ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 30132│S - Drum, │Sfântu │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Teren │Gheorghe │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│168│ 63542│8.28.01│Clădire staţie│Parter cărămidă, │N, V - Teren│Ţara: România;│1971│ 79.641│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │Sc = 118,53 mp; │proprietate │Judeţul: │ │ │739/2003 ORDIN│nistrare│ │ ││ │ │ │Jurilovca │Sd = 118,53 mp; │privată, S,V│Tulcea; Comuna│ │ │MEF 3.471/2008│ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 30618 │-Proprietate│Jurilovca │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată, │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Şosea │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│169│ 63538│8.28.01│Clădire staţie│Parter + etaj + │E - Marea │Ţara: România;│1988│ 709.988│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Gura │mansardă, cărămidă,│Neagră, S, │Judeţul: │ │ │739/2003 ORDIN│nistrare│ │ ││ │ │ │Portiţei │Sc = 107,57 mp; │N, V- Razelm│Tulcea; Comuna│ │ │MEF 3.471/2008│ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 215,14 mp; │ │Jurilovca; │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 30617 │ │Gura Portiţei │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│170│ 152211│8.28.01│Clădire staţie│Parter cărămidă, │N, E - │Ţara: România;│2003│ 46.755│OUG 207/2002 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Corugea │Sc = 128,20 mp; │Primăria │Judeţul: │ │ │PVRTL 54/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sd = 128,20 mp; │Corugea, V -│Tulcea; Comuna│ │ │12.01.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 32036 │Drum stradal│Casimcea; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Drum │Satul Corugea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │judeţean │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│171│ 114941│8.28.01│Clădire CMR │Parţial demisol + │N - Apele │Ţara: România;│1969│2.251.002│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Constanţa │parter + parţial │Române, S - │Judeţul: │ │ │739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │etaj, cărămidă, │INCERC │Constanţa; MRJ│ │ │PV 203 ORDIN │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 856,25 mp; │filiala │Constanţa; Bd.│ │ │MEF 3.471/2008│ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 1.721,17 mp; │Constanţa, │Mamaia nr. 300│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 229006 │V, E - │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │local │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│172│ 152328│ 8.30│Împrejmuire │Împrejmuire gard │N - Apele │Ţara: România;│2005│ 10.643│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │sediu CMR │plasă │Române, S - │Judeţul: │ │ │DEC 250/2005 │nistrare│ │ ││ │ │ │Dobrogea │ │INCERC │Constanţa; MRJ│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │filiala │Constanţa; Bd.│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Constanţa, │Mamaia nr. 300│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │V, E - │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │local │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│173│ 152329│ 8.30│Reţele │Conducte şi │În incinta │Ţara: România;│2005│ 103.497│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │exterioare │racorduri │sediului CMR│Judeţul: │ │ │DEC 250/2005 │nistrare│ │ ││ │ │ │apă-canal CMR │ │Dobrogea │Constanţa; MRJ│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Dobrogea │ │ │Constanţa; Bd.│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Mamaia nr. 300│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│174│ 152327│ 8.30│Centrală │Centrală termică pe│În incinta │Ţara: România;│2005│ 19.221│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │termică şi │lemne │SM Hârşova │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │instalaţii │ │ │Constanţa; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │încălzire │ │ │Oraşul Hârşova│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │Şos.Constanţei│ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │Hârşova │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│175│ 152330│ 8.30│Instalaţie │Conducte şi │În incinta │Ţara: România;│2005│ 2.614│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │alimentare cu │racorduri │sediului CMR│Judeţul: │ │ │DEC 250/2005 │nistrare│ │ ││ │ │ │apă CMR │ │Dobrogea │Constanţa; MRJ│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Dobrogea │ │ │Constanţa; Bd.│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Mamaia nr. 300│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│176│ 149083│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2002│ 64.057│LEGEA 216/2004│în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată MAWS │de achiziţie, │staţiei │Judeţul: │ │ │NDC │nistrare│ │ ││ │ │ │301sw 23204 - │memorare şi │meteo Gura │Tulcea; Comuna│ │ │203/30.09.2008│ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │transfer date; │Portiţei │Jurilovca; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Gura Portiţei │interfeţe analogice│ │Gura Portiţei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │şi digitale; │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│177│ 149084│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2002│ 64.057│LEGEA 216/2004│în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată MAWS │de achiziţie, │staţiei │Judeţul: │ │ │NDC │nistrare│ │ ││ │ │ │301 sw 23229 │memorare şi │meteo │Tulcea; Comuna│ │ │203/30.09.2008│ │ │ ││ │ │ │- staţie meteo│transfer date; │Mahmudia │Mahmudia │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Mahmudia │interfeţe analogice│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │şi digitale; │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│178│ 152331│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2005│ 46.773│LEGEA 216/2004│în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată MAWS │de achiziţie, │staţiei │Judeţul: │ │ │NDC │nistrare│ │ ││ │ │ │301sz 3850009 │memorare şi │meteo │Constanţa; MRJ│ │ │203/30.09.2008│ │ │ ││ │ │ │-CMR Dobrogea,│transfer date; │ │Constanţa; Bd.│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │interfeţe analogice│ │Mamaia nr. 300│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Constanţa │şi digitale; │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│179│ 152168│ 8.30│Sistem │Aparatură │În incinta │Ţara: România;│2005│ 6.415│LEGEA 216/2004│în admi-│ │ mobil││ │ │ │portabil de │electronică │staţiei │Judeţul: │ │ │ │nistrare│ │ ││ │ │ │măsurare a │ │meteo │Brăila; Comuna│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │umidităţii │ │ │Chişcani │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │solului SM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Brăila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│180│ 152333│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2005│ 51.879│LG 216/2004 │în admi-│ │ mobil││ │ │ │automată MAWS │de achiziţie, │SM Hârşova │Judeţul: │ │ │DEC 394 bis/ │nistrare│ │ ││ │ │ │301 sz 3850016│memorare şi │ │Constanţa; │ │ │30.12.2005 │ │ │ ││ │ │ │-CMR Dobrogea,│transfer date; │ │Oraşul Hârşova│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │interfeţe analogice│ │Şos.Constanţei│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Hârşova │şi digitale; │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│181│ 152182│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2005│ 39.092│LG 216/2004 │în admi-│ │ mobil││ │ │ │automată MAWS │de achiziţie, │staţiei │Judeţul: │ │ │DEC 395/2005 │nistrare│ │ ││ │ │ │301 CMR │memorare şi │meteo │Suceava Comuna│ │ │DEC 197/ │ │ │ ││ │ │ │Moldova, │transfer date; │ │Poiana Stampei│ │ │30.09.2008 │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │interfeţe analogice│ │Satul Tesna │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Poiana Stampei│şi digitale; │ │nr. 58 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│182│ 149102│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2002│ 95.840│LG 216/2004 │în admi-│ │ mobil││ │ │ │automată MAWS │de achiziţie, │staţiei │Judeţul: Neamţ│ │ │DEC 197/ │nistrare│ │ ││ │ │ │301, SM │memorare şi │meteo │MRJ │ │ │30.09.2008 │ │ │ ││ │ │ │Piatra-Neamţ │transfer date; │ │Piatra-Neamţ; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │interfeţe analogice│ │Str. Sirenei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │şi digitale; │ │nr. 21 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│183│ 63174│8.28.01│Construcţie │Clădire cu zidărie │N, E, S, V -│Ţara: România;│1969│ 278.773│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │hidro-meteo, │din cărămidă cu │DA Prut Iaşi│Judeţul: Iaşi;│ │ │739/2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │sediul CMR │două nivele din 4 │ │MRJ Iaşi; Str.│ │ │DECIZIA 4.545/│ │ │ ││ │ │ │Moldova │(parţial subsol + │ │Theodor │ │ │29.12.2005, │ │ │ ││ │ │ │(partea ANM) │etaj 1), │ │Văscăuteanu │ │ │DECIZIA │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 308,69 mp, │ │nr. 10 │ │ │2.895/2006 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 389,66 mp, │ │ │ │ │DECIZIA 3.497/│ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. │ │ │ │ │31.12.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │speciala, nr. │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │cadastral 14308/1 │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│184│ 63086│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din lemn, │N - Poteca, │Ţara: România;│1965│ 857.216│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Ceahlău │subsol + parter + │E, S, V - │Judeţul: Neamţ│ │ │PVRTL 5.589/ │nistrare│ │ ││ │ │ │- sediu social│etaj, Sc = 104 mp, │Teren │Oraşul Bicaz; │ │ │14.11.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 312 mp, │Consiliul │fără număr │ │ │DEC 213/ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 50867│Local Bicaz │ │ │ │31.12.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│185│ 63087│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter cu │N - Poteca, │Ţara: România;│1965│ 25.474│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Ceahlău │zidărie din piatră,│E, S, V - │Judeţul: Neamţ│ │ │PVRTL 5.589/ │nistrare│ │ ││ │ │ │- birou staţie│Sc = 62,32 mp, │Teren │Oraşul Bicaz; │ │ │14.11.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 62,32 mp │Consiliul │fără număr │ │ │DEC 213/ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │Local Bicaz │ │ │ │31.12.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 442/N/S │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│186│ 63177│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter cu │N - Balţatu │Ţara: România;│1965│ 48.638│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Vaslui │zidărie din │Ionel, V, S │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │cărămidă, │- Str. │Vaslui; MRJ │ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 107 mp, │Valentin │Vaslui; Str. │ │ │DECIZIA 5.287/│ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 107 mp, │Silvestru, │Valentin │ │ │28.12.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 73701│E - Str. │Silvestru │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │Ştefan │nr. 2 │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Procopiu │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│187│ 63122│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter din │N - Drum │Ţara: România;│1965│ 59.822│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Tecuci │cărămidă, │acces, S - │Judeţul Galaţi│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 82 mp, │Str. Izvor, │Municipiul │ │ │DEC 125/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 82 mp, │E - Proprie-│Tecuci; Str. │ │ │31.12.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │tate Rusu │Izvor nr. 32 │ │ │DEC 1.373/ │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 102108 │Elena, V - │ │ │ │02.06.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietate │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │Jiga │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│188│ 63188│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter │N, E - │Ţara: România;│1962│ 27.524│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Bârlad │zidărie din │Pomicola - │Judeţul Vaslui│ │ │739/09.07.03 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │cărămidă, │S.A., S - │Comuna Perieni│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 94 mp, │Şos. Crâng, │Satul Perieni;│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 94 mp, │V - Drum │Şos. Crâng │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 70489│acces │nr. 3 │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│189│ 149111│8.28.01│Baracă tip │Baraca tip │N, E - ANAR │Ţara: România;│1987│ 52.459│LG 216/ │în admi-│ │imobil││ │ │ │"Ghiocel" │"Ghiocel", │exploatarea │Judeţul: │ │ │27.05.2004 │nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │construcţie parter │complexă │Botoşani; │ │ │DECIZIA 5.498/│ │ │ ││ │ │ │Stânca- │cu zidărie din │Stânca- │Oraşul │ │ │30.11.2004 │ │ │ ││ │ │ │Ştefăneşti │cărămidă, │Costeşti, │Ştefăneşti; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 67 mp, │S-Drum acces│Localitatea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 67 mp, extras │V - Teren │Stânca; Str. │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │CF nr. 50454 │Consiliul │Grigore Antipa│ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Orăşenesc │nr. 95 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Ştefăneşti │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│190│ 63099│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din │N - Familia │Ţara: România;│1974│ 176.463│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Botoşani│cărămidă parter, │Cristescu │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 102,57 mp, │Ion, S-Alexa│Botoşani; MRJ │ │ │DEC 3.905/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 102,57 mp │Emil, E - │Botoşani; Str.│ │ │29.12.2006 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 54849│Str. George │George Enescu │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │Enescu nr. 4│nr. 4 │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Teren │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Municipal │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Botoşani │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│191│ 63045│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cu zidărie │N, E, S - │Ţara: România;│1986│ 60.894│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │H+M Piatra- │din cărămidă, │Consiliul │Judeţul: Neamţ│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Neamţ, ANM-RA │parţial subsol + │Local │MRJ Piatra- │ │ │DEC 125/ │ │ │ ││ │ │ │ │parter, │Piatra-Neamţ│Neamţ; Str. │ │ │31.12.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 118,80 mp, │V - Str. │Sirenei nr. 21│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 210,45 mp, │Sirenei │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 5575/N │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│192│ 63158│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cu zidărie │N, E - │Ţara: România;│1971│ 33.670│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Iaşi │din cărămidă, │Geprocon - │Judeţul: Iaşi;│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │subsol + parter + │S.A., S, V -│MRJ Iaşi; Str.│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │etaj, │Teren │Aeroportului │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 118,68 mp, │aeroport │nr. 1 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 233,30 mp, │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 132709 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│193│ 63047│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cu zidărie │N, S, V - │Ţara: România;│1989│ 491.995│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Călimani│din cărămidă, │Teren │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │parter + etaj 1 + │Consiliul │Suceava Comuna│ │ │DEC 303/ │ │ │ ││ │ │ │ │etaj 2, Sc = 244 mp│Local Şaru │Şaru Dornei; │ │ │30.09.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 732 mp, │Dornei, E - │fără nr. │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 31059│Drum acces │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │şi teren │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local Şaru │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Dornei │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│194│ 63048│8.28.13│Clădire anexă │Clădire parter, │N, S, V - │Ţara: România;│1989│ 28.569│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │tehnică, │zidărie din │Teren │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │cărămidă, │Consiliul │Suceava Comuna│ │ │DEC 303/ │ │ │ ││ │ │ │Călimani │Sc = 53 mp, │Local Şaru │Şaru Dornei; │ │ │30.09.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 53 mp, │Dornei, E - │fără nr. │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │Drum acces │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 31059 │şi teren │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local Şaru │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Dornei │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│195│ 63164│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cu zidărie │N, S, V - │Ţara: România;│1980│ 208.586│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Cotnari │din cărămidă, │IAS Cotnari,│Judeţul: Iaşi;│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │subsol + parter + │E - Drum │Comuna Cotnari│ │ │DEC 4.545/ │ │ │ ││ │ │ │ │etaj, Sc = 81 mp, │exploatare │fără nr. │ │ │29.12.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 243 mp, │ │ │ │ │DEC 3.905/ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 60344│ │ │ │ │29.12.2006 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DEC 2.595/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2010 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│196│ 63116│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter + │N - Teren │Ţara: România;│1988│ 303.497│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Dărăbani│etaj, cu zidărie │Modest │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │din cărămidă, │Gheorghe, │Botoşani; │ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 102,29 mp, │S - Str. 1 │Oraşul │ │ │HOT 2.877/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 204,58 mp, │Decembrie, │Dărăbani; Str.│ │ │27.10.2006 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 51101│E - Aramă │1 Decembrie │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │Petru, V - │nr. 47 │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Drum acces │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DEC 2.892/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DEC 2.595/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2010 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│197│ 114916│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter cu │N - Str. │Ţara: România;│1967│ 93.631│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Târgu │zidărie din │Costache │Judeţul: Bacău│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Ocna │cărămidă │Negri, S - │Oraşul Târgu │ │ │DEC 125/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 93,50 mp, │Cântea │Ocna; Str. │ │ │31.12.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 93,50 mp, │Georgeta, │Costache Negri│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │E - Pârâul │nr. 176 │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 60335 │Galean, V - │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │Societatea │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Comercială │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Dobreniţa - │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│198│ 63165│8.28.01│Clădire cu │Clădire cu zidărie │N, S, V - │Ţara: România;│1978│ 159.507│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │fundaţie beton│din cărămidă, │Ocolul │Judeţul: Iaşi;│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │radar Bârnova │parter + etaj, │Silvic │Comuna Ciurea;│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 141,34 mp, │Pădureni, E │Satul Ciurea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 282,68 mp, │-Drum public│ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 62017│ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│199│ 150302│ 8.30│Canalizare cu │Construcţie │În incinta │Ţara: România;│2004│ 21.222│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │bazin │subterană din beton│staţiei │Judeţul Vaslui│ │ │DEC 3.905/ │nistrare│ │ ││ │ │ │vidanjabil, │plus ţevi de │meteo │Oraşul │ │ │29.1.2006 │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │legătură pentru │ │Negreşti; Str.│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Negreşti │alimentare grup │ │Mihail │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │sanitar şi evacuare│ │Kogălniceanu │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │în bazin │ │nr. 50 │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│200│ 63184│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cu zidărie │N, E, V - │Ţara: România;│1988│ 168.575│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Negreşti│din cărămidă, │Centrul │Judeţul Vaslui│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │parter + etaj, │experimental│Oraşul │ │ │LEGEA 216/2004│ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 99 mp, │Negreşti, S │Negreşti; Str.│ │ │DECIZIA 2.720/│ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 198 mp, │-Str. Mihail│Mihail │ │ │30.06.2004, │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 70047│Kogălniceanu│Kogălniceanu │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 50 │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│201│ 63134│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cu zidărie │N, V - │Ţara: România;│1992│ 111.589│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Galaţi │din cărămidă, │Societatea │Judeţul Galaţi│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │parţial parter + │Comercială │MRJ Galaţi; │ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │ │parţial etaj, │"Viva │Strada Traian │ │ │DECIZIA 5.287/│ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 141,60 mp, │Company" - │nr. 431 │ │ │28.12.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 176 mp, │S.R.L. S - │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │Alee meteo, │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 109331 │E - Str. │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │Traian │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│202│ 65187│8.28.01│Clădire staţie│parter + etaj, │N, E - │Ţara: România;│1977│ 148.319│LEGEA APELOR │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Poiana │zidărie BCA, │Consiliul │Judeţul: │ │ │207/1996, │nistrare│ │ ││ │ │ │Stampei │Sc = 74,03 mp, │Local Poiana│Suceava Comuna│ │ │HG 981/1998, │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 168,39 mp, │Stampei, S -│Poiana Stampei│ │ │OUG 207/2002, │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 30583│Drum comunal│Satul Tesna │ │ │739/09.07.2003│ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Isopel │nr. 58 │ │ │LG 216/2004, │ │ │ ││ │ │ │ │ │Alexandru │ │ │ │DECIZIA 5.287/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.12.2004, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DEC 32.871/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │29.09.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│203│ 63063│ 8.30│Platformă │ │În incinta │Ţara: România;│1982│ 17.652│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │ │staţiei │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Focşani │ │meteo │Vrancea; MRJ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Focşani; Bd. │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Brăilei │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 123 │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│204│ 152173│ 8.30│Centrală │Centrală pentru │În incinta │Ţara: România;│2005│ 31.791│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │termică, │încălzire clădire │staţiei │Judeţul: │ │ │DEC 303/ │nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │cu lemne │meteo │Suceava; Satul│ │ │30.09.2005 │ │ │ ││ │ │ │Călimani │ │ │Neagra Şarului│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│205│ 150314│ 8.30│Alimentare cu │Instalaţie │În incinta │Ţara: România;│2004│ 9.710│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │apă staţie │alimentare │staţiei │Judeţul: Bacău│ │ │DECIZIA 5.498/│nistrare│ │ ││ │ │ │meteo Târgu │racordată la │meteo │Oraşul Târgu │ │ │30.11.2004 │ │ │ ││ │ │ │Ocna │conductele oraşului│ │Ocna; Str. │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Costache Negri│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 276 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│206│ 63061│8.28.01│Clădire (tip │Baracă parter din │N, S - Str. │Ţara: România;│1984│ 18.369│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │"Ghiocel") │PAL │Batalion, │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │Sc = 66,98 mp, │E - Luca │Neamţ, │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │Târgu-Neamţ │Sd = 66,98 mp, │Mihai, │Oraşul Târgu- │ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │V - Teren │Neamţ; │ │ │DEC 2895/2006 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 51484 │Consiliul │Str. Batalion │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local │nr. 1 │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Târgu- Neamţ│ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│207│ 152174│ 8.30│Rezervor apă │Rezervor ape │În incinta │Ţara: România;│2005│ 57.551│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │pentru │pluviale prins în │staţiei │Judeţul: │ │ │DEC 47.196 │nistrare│ │ ││ │ │ │incendii, │beton │meteo │Suceava; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │Comuna Şaru │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Călimani │ │ │Dornei; │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără nr. │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│208│ 152175│ 8.30│Reţele │Construcţii │În incinta │Ţara: România;│2005│ 36.998│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │exterioare │încastrate în beton│staţiei │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │apă-canal, │ │meteo │Suceava; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │Comuna Şaru │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │Călimani │ │ │Dornei; │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără nr. │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│209│ 152176│ 8.30│Sistem │Construcţii │În incinta │Ţara: România;│2005│ 7.454│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │alimentare cu │încastrate în beton│staţiei │Judeţul: │ │ │DEC 303/ │nistrare│ │ ││ │ │ │apă la anexe │ │meteo │Suceava; │ │ │30.09.2005 │ │ │ ││ │ │ │gospodăreşti -│ │ │Comuna Şaru │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │bucătărie │ │ │Dornei; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │fără nr. │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │Călimani │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│210│ 152177│ 8.30│Sistem │Construcţii │În incinta │Ţara: România;│2005│ 2.556│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │alimentare cu │încastrate în beton│staţiei │Judeţul: │ │ │DEC 303/ │nistrare│ │ ││ │ │ │apă la anexe │ │meteo │Suceava; │ │ │30.09.2005 │ │ │ ││ │ │ │gospodăreşti -│ │ │Comuna Şaru │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │grup sanitar │ │ │Dornei; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │fără nr. │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │Călimani │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│211│ 152178│ 8.30│Staţie de │Construcţii │În incinta │Ţara: România;│2005│ 15.499│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │epurare │încastrate în beton│staţiei │Judeţul: │ │ │DEC 303/ │nistrare│ │ ││ │ │ │monobloc │ │meteo │Suceava; │ │ │30.09.2005 │ │ │ ││ │ │ │pentru ape │ │ │Comuna Şaru │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │uzate, staţie │ │ │Dornei; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │meteo Călimani│ │ │fără nr. │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│212│ 63046│ 8.30│Platforma │Suprafaţa se │În incinta │Ţara: România;│1986│ 29.297│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteorologică │regăseşte la MF │staţiei │Judeţul: Neamţ│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Piatra-Neamţ │62782. │meteo │MRJ Piatra- │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Neamţ; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Sirenei │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 21 │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│213│ 63049│ 8.30│Platforma │Suprafaţa se │În incinta │Ţara: România;│1989│ 20.675│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo cu │regăseşte la MF │staţiei │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │împrejmuire │62781. │meteo │Suceava; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │SM Călimani │ │ │Comuna Şaru │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Dornei; │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără nr. │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│214│ 63050│ 8.30│Drum acces SM │Tronson acces între│N, S, V - │Ţara: România;│1989│ 17.393│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Călimani │DJ Gura Haitei şi │Teren │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │clădirea staţiei │Consiliul │Suceava; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local Şaru │Comuna Şaru │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Dornei, │Dornei; │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Drum de │fără nr. │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │acces şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │teren │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local Şaru │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Dornei │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│215│ 63038│ 8.30│Clădire staţie│Clădire parter, │N-Oprea Ion,│Ţara: România;│1969│ 159.869│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Roman │zidărie din │S, E-Apostol│Judeţul: Neamţ│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │cărămidă, │Catinca, │Comuna Cordun;│ │ │DEC 4.545/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sc=103,69 mp, │S - Oprea │Şos. Roman- │ │ │29.12.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=103,69 mp, │Alexandrina,│Iaşi km 5 │ │ │DECIZIA 2.399/│ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │V - Drum de │ │ │ │30.08.2006 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 50562 │acces şi │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │Vamanu │ │ │ │nr. 3.471/2008│ │ │ ││ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│216│ 63073│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter, │N, V - Drum │Ţara: România;│1965│ 290.398│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │zidărie din │public, │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Rădăuţi │cărămidă, │S - Str. │Suceava; │ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc=132 mp, │Ştefan cel │Municipiul │ │ │DECIZIA 5.287/│ │ │ ││ │ │ │ │Sd=132 mp, │Mare, │Rădăuţi; │ │ │28.12.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │E- Botnăraşu│Str. Ştefan │ │ │PVRTL 4.473/ │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 35249 │Dumitru │cel Mare │ │ │03.09.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 132 │ │ │DEC 165/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30.09.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│217│ 63051│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter, │N, E - Teren│Ţara: România;│1958│ 53.260│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Adjud │zidărie din │Consiliul │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │cărămidă, │Local Adjud,│Vrancea; │ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc=104 mp, │S - Str. │Municipiul │ │ │DECIZIA │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=104 mp, │Oneşti, │Adjud; │ │ │4.418/ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │V - Iftimie │Str. Oneşti │ │ │30.09.2004, │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 51605 │Mihalcea │nr. 126 │ │ │DEC 4.545/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20.11.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│218│ 63062│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cu zidărie │N, E - │Ţara: România;│1982│ 44.481│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │H+M Focşani, │din cărămidă, │Societatea │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │partea ANM - │parţial subsol + │Comercială │Vrancea; MRJ │ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │CMR Moldova │parter, │CERES -S.A.,│Focşani; │ │ │DEC. 5.498/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 107,70 mp, │S - Bd. │Bd. Brăilei │ │ │30.11.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 143,63 mp, │Brăilei, │nr. 123 A │ │ │DEC 2.230/ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 7126 │V - CSV │ │ │ │29.08.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Focşani │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│219│ 63111│ 8.30│Punere în │Panouri plasă sârmă│În incinta │Ţara: România;│1983│ 2.651│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │siguranţă │împletită │staţiei │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │platformă │ │meteo │Botoşani; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │Oraşul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Stânca │ │ │Ştefăneşti; │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │Ştefăneşti │ │ │Localitatea │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Stânca; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Grigore Antipa│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 95 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│220│ 63181│ 8.30│Punere în │Panouri plasă sârmă│În incinta │Ţara: România;│1983│ 9.148│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │siguranţă │împletită │staţiei │Judeţul: │ │ │739/09.2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │împrejmuire │ │meteo │Vaslui; MRJ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │Vaslui; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Vaslui │ │ │Str. Delea │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 4 │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│221│ 63109│ 8.30│Punere în │Panouri plasă sârmă│În incinta │Ţara: România;│1985│ 7.818│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │siguranţă şi │împletită │staţiei │Judeţul: │ │ │739/09.2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │montaj staţie │ │meteo │Botoşani; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │meteorologică │ │ │Oraşul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Stânca │ │ │Ştefăneşti; │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │Ştefăneşti │ │ │Localitatea │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Stânca; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Grigore │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Antipa nr. 95 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│222│ 63131│ 8.30│Punere în │Panouri plasă sârmă│În incinta │Ţara: România;│1985│ 12.781│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │siguranţă │împletită │staţiei │Judeţul: │ │ │739/09.2003 │nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │meteo │Galaţi; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Tecuci │ │ │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Tecuci; │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Izvor │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 32 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│223│ 63118│ 8.30│Platformă SM │Suprafaţa se │În incinta │Ţara: România;│1987│ 49.432│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Dărăbani │regăseşte la MF │staţiei │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │62790 │meteo │Botoşani; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraşul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Dărăbani; Str.│ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 Decembrie │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│224│ 63110│ 8.30│Punere în │Panouri plasă sârmă│În incinta │Ţara: România;│1986│ 2.582│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │siguranţă │împletită │staţiei │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │meteo │Botoşani; MRJ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Botoşani │ │ │Botoşani; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. George │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Enescu nr. 4 │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│225│ 63112│ 8.30│Punere în │Panouri plasă sârmă│În incinta │Ţara: România;│1991│ 3.049│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │siguranţă │împletită │staţiei │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │platformă │ │meteo │Botoşani; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │Oraşul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Stânca │ │ │Ştefăneşti; │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │Ştefăneşti │ │ │Localitatea │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Stânca; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Grigore │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Antipa nr. 95 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│226│ 150309│ 8.30│Racord │Puţ forat plus │În incinta │Ţara: România;│2004│ 12.175│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │alimentare cu │conducte (ţevi) │staţiei │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │apă staţie │între clădire şi │meteo │Botoşani; │ │ │LG 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │meteo Dărăbani│foraj │ │Oraşul │ │ │DECIZIA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Dărăbani; Str.│ │ │31.671/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 Decembrie │ │ │30.07.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│227│ 150313│ 8.30│Alimentare cu │Puţ forat racordat │În incinta │Ţara: România;│2004│ 11.559│LEGEA 216/2004│în admi-│ │imobil││ │ │ │apă staţie │prin conducte de │staţiei │Judeţul: Iaşi,│ │ │DECIZIA │nistrare│ │ ││ │ │ │meteo Iaşi │clădire │meteo │MRJ Iaşi; │ │ │31.671/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. │ │ │30.07.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Aeroportului │ │ │DEC 1.258/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │25.04.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│228│ 150310│ 8.30│Alimentare cu │Puţ forat plus │În incinta │Ţara: România;│2004│ 13.482│LEGEA 216/2004│în admi-│ │imobil││ │ │ │apă staţie │conducte (ţevi) │staţiei │Judeţul: Iaşi;│ │ │DECIZIA │nistrare│ │ ││ │ │ │meteo Cotnari │între clădire şi │meteo │Comuna │ │ │31.671/ │ │ │ ││ │ │ │ │foraj │ │Cotnari; Satul│ │ │30.07.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cotnari │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│229│ 150311│ 8.30│Sistem │Echipament │În incinta │Ţara: România;│2004│ 5.404│LEGEA 216/2004│în admi-│ │imobil││ │ │ │alarmare │electronic │staţiei │Judeţul: │ │ │DECIZIA 1.270/│nistrare│ │ ││ │ │ │perimetru, │ │meteo │Botoşani; MRJ │ │ │31.03.2004 │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │Botoşani; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Botoşani │ │ │Str. George │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Enescu nr. 4 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│230│ 152172│ 8.30│Sistem │Aparatură de măsură│În incinta │Ţara: România;│2005│ 6.765│LG 216/ │în admi-│ │mobil ││ │ │ │portabil de │parametri │staţiei │Judeţul: │ │ │27.05.2004 │nistrare│ │ ││ │ │ │măsurare a │meteorologici │meteo │Călăraşi; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │umidităţii │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │solului, │ │ │Olteniţa; Şos.│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │Portului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Olteniţa │ │ │nr. 34 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│231│ 62955│8.28.01│Clădire staţie│Construcţie lemn, │N, V- Ocolul│Ţara: România;│1961│ 48.279│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Fundata │parter + mansardă, │Silvic Argeş│Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 86 mp, │E, S - │Braşov; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 172 mp, │Proprietate │Comuna Fundata│ │ │DEC 35 bis/ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │privată │ │ │ │12.10.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 100005 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│232│ 63009│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă, │S -primărie,│Ţara: România;│1970│ 202.610│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Roşiori │parter, Sc=135 mp, │N - drum, │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │de Vede │Sd=135 mp, şi │E - Romgaz, │Teleorman; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │instalaţiile │V - │Municipiul │ │ │PVRTL 5.939/ │ │ │ ││ │ │ │ │aferente, extras │proprietate │Roşiori de │ │ │27.12.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │CF 20452 │privată │Vede; Str. │ │ │NDC 246/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Sfântul │ │ │28.12.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Teodor │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│233│ 63011│ 8.30│Împrejmuire │Panouri de plasă │N - DN, V - │Ţara: România;│1991│ 14.261│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │ │Proprietate │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │Roşiori de │ │particulară,│Teleorman; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │Vede │ │E - zona │Municipiul │ │ │PVRTL 5.939/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │protejată+ST│Roşiori de │ │ │27.12.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │ │gaze, │Vede; │ │ │NDC 246/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Izlaz │Str. Sfântul │ │ │28.12.2007 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Teodor │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│234│ 63021│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă, │N-V - │Ţara: România;│1975│ 24.496│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Titu │parter, Sc=91 mp; │Societatea │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sd=91 mp, extras │Comercială │Dâmboviţa; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │CF nr. 70502 │Vasirom - │Str. Teiului │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │S.R.L., E- │nr. 148 │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Str. Teiului│ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │proprietate │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│235│ 63702│8.28.01│Clădire staţie│Cabană scândură; │E-S-Locuinţe│Ţara: România;│1984│ 25.995│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Zimnicea│parter, │particulare,│Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 61,10 mp, │N - │Teleorman; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 61,10 mp, │Societatea │Oraşul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │Comercială │Zimnicea; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 20488 │"Prod", V - │Str. Turnu │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Câmp agricol│Măgurele nr. 2│ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│236│ 63037│ 8.30│Canalizare şi │Instalaţie apă- │În incinta │Ţara: România;│1989│ 3.321│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │alimentare cu │canalizare │staţiei │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │apă staţie │ │meteo │Teleorman; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │meteo Zimnicea│ │ │Oraşul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Zimnicea; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Turnu │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Măgurele nr. 2│ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│237│ 62951│ 8.30│Construcţie │Panouri sârmă, │În incinta │Ţara: România;│1983│ 2.835│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │platformă │S=576 mp │staţiei │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │meteo │Argeş; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │Curtea de │ │ │Municipiul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Argeş │ │ │Curtea de │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Argeş; │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Albeşti │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 12 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│238│ 63701│8.28.01│Clădire staţie│Construcţie panouri│N-E-S - IAS,│Ţara: România;│1986│ 21.907│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Curtea │lemn "TOMIS" + │V - drum │Judeţul: │ │ │HG, 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │de Argeş │cărămidă ext., │naţional │Argeş; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc=68,50 mp, │ │Municipiul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=68,50 mp, │ │Curtea de │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 82326│ │Argeş; Str. │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Albeşti nr. 12│ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│239│ 62989│ 8.30│Reţea gaze │Branşament gaze │În incinta │Ţara: România;│1996│ 35.163│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │ │staţiei │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │Piteşti │ │meteo │Argeş; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Municipiul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Piteşti; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Nicolae │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Dobrin nr. 39 │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│240│ 62987│8.28.01│Clădire Centru│Clădire BCA, parter│N - Proca │Ţara: România;│1996│ 16.424│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │instruire │Sc=28,15 mp, │Marcel, │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │cadre în │Sd=28,15 mp, │E - Proca │Argeş; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │domeniul │extras CF nr. 84565│Marcel, │Municipiul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │gospodăririi │ │S - Alee │Piteşti; Str. │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │apelor, staţie│ │acces, │Nicolae Dobrin│ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │meteo Piteşti │ │V - Str. │nr. 39 │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Dobrin │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│241│ 62988│8.28.01│Centru │Clădire BCA, │N-V - │Ţara: România;│1996│ 6.802│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │prelevare şi │parter, Sc=94 mp, │Proprietate │Judeţul: Argeş│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │prelucrare │Sd=94 mp, extras │particulară,│Municipiul │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │date, staţie │CF nr. 84565 │S - Direcţia│Piteşti; Str. │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │meteo Piteşti │ │sanitar- │Nicolae Dobrin│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │veterinară, │nr. 39 │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Râul │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Doamnei │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│242│ 62978│8.28.01│Clădire staţie│Clădire bolţari │N - Sima │Ţara: România;│1975│ 24.265│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │beton, parter, │Florin, E - │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │Morăreşti │Sc=95 mp, Sd=95 mp,│Izlaz │Argeş; Comuna │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │comunal, S -│Morăreşti │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 80122 │Drum de │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │acces, V - │ │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Drum comunal│ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│243│ 152163│ 8.30│Staţie │Aparatură │În incinta │Ţara: România;│2005│ 41.347│HG 980/1998, │în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată MAWS │electronică │staţiei │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │301 SM │ │meteo │Teleorman; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │Zimnicea │ │ │Oraşul │ │ │DEC 121/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Zimnicea; │ │ │31.07.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Turnu │ │ │DEC 199/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Măgurele nr. 2│ │ │30.09.2008 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│244│ 149725│ 8.30│RDF - staţie │Aparatură de măsură│Pe stâlpul │Ţara: România;│2003│ 281.068│LG 216/2004 │în admi-│ │mobil ││ │ │ │detecţie │descărcări │conex │Judeţul: │ │ │PROTOCOL │nistrare│ │ ││ │ │ │fulgere CMR │electrice │ │Argeş; Satul │ │ │3.819/ │ │ │ ││ │ │ │Muntenia - SMJ│ │ │Rociu; pe │ │ │30.06.2004 │ │ │ ││ │ │ │Piteşti │ │ │stâlpul Conex │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│245│ 149726│ 8.30│RDF - staţie │Aparatură de măsură│Pe stâlp │Ţara: România;│2003│ 281.071│LG 216/2004 │în admi-│ │mobil ││ │ │ │detecţie │descărcări │conex │Judeţul: │ │ │PROTOCOL │nistrare│ │ ││ │ │ │fulgere CMR │electrice │ │Teleorman; │ │ │3.819/ │ │ │ ││ │ │ │Muntenia - │ │ │Satul │ │ │30.06.2004 │ │ │ ││ │ │ │SMJ Alexandria│ │ │Furuculeşti; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │pe stâlpul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Conex │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│246│ 152337│ 8.30│Sistem │Aparatură │În incinta │Ţara: România;│2005│ 6.413│LG 216/2004 │în admi-│ │mobil ││ │ │ │portabil de │electronică │staţiei │Judeţul: │ │ │DEC 218/ │nistrare│ │ ││ │ │ │măsurare a │ │meteo │Buzău; MRJ │ │ │31.10.2007 │ │ │ ││ │ │ │umidităţii │ │ │Buzău; Aleea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │solului - │ │ │Industriilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │SMAC Buzău │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│247│ 62946│ 8.30│Ecran de │Plasă sârmă │În incinta │Ţara: România;│1984│ 2.607│HG 980/1988, │în admi-│ │imobil││ │ │ │protecţie, │ │staţiei │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │meteo │Argeş; │ │ │PROTOCOL │ │ │ ││ │ │ │Câmpulung │ │ │Municipiul │ │ │3.819/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Câmpulung; │ │ │30.06.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Gruiului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 42 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│248│ 152164│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2005│ 51.879│LG 216/2004 │în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată MAWS │de achiziţie, │staţiei │Judeţul: │ │ │DEC 396B/ │nistrare│ │ ││ │ │ │301 SM Titu │memorare şi │meteo │Dâmboviţa; │ │ │30.12.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │transfer date; │ │Str. Teiului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │interfeţe analogice│ │nr. 148 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │şi digitale; │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│249│ 63210│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din lemn, │N-E - Drum, │Ţara: România;│1967│ 27.923│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Parâng │parter, magazie, │S - Ax │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc=101,15 mp, │telescaun, │Hunedoara; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=101,15 mp, │V - │Vârful Parâng │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 62539│Proprietăţi │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulare │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│250│ 63212│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din panouri│N-S-E - Case│Ţara: România;│1987│ 146.911│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Băileşti│prefabricate din │particulare,│Judeţul: Dolj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │ │beton, parter + │V - Str. │Localitatea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │etaj, Sc=86 mp, │Brâncoveni │Băileşti; │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=120,19 mp, │ │Str. │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 770 │ │Brâncoveni │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 9 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│251│ 63214│ 8.30│Racord │Cabluri electrice, │În incinta │Ţara: România;│1988│ 5.420│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │electric │tablouri electrice,│staţiei │Judeţul: Dolj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │din LEA 380/220 V │meteo │Localitatea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Băileşti │ │ │Băileşti; │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Brâncoveni │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 9 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│252│ 63216│ 8.30│Canalizare │Conducte din beton │În incinta │Ţara: România;│1972│ 6.799│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │D=30 cm │staţiei │Judeţul: Dolj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │Bechet │ │meteo │Localitatea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bechet; Str. │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │A.I. Cuza │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 7 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│253│ 63217│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din panouri│N, S, E - │Ţara: România;│1972│ 124.669│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Bechet │prefabricate din │Case │Judeţul: Dolj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │ │beton, parter + │particulare │Localitatea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │etaj, Sc=112 mp, │ │Bechet; Str. │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=164,26 mp, │ │A.I. Cuza │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 35 │ │nr. 7 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│254│ 63219│8.28.13│Depozit pentru│Clădire din │În incinta │Ţara: România;│1979│ 5.816│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │tuburi de │cărămidă, o │staţiei │Judeţul: Dolj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │hidrogen SM │încăpere, acoperită│meteo │Localitatea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Bechet │cu carton asfaltat │ │Bechet; Str. │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │A.I. Cuza │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 7 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│255│ 63225│8.28.13│Magazie pentru│Clădire din │În incinta │Ţara: România;│1979│ 3.095│LG 216/2004 │în admi-│ │mobil ││ │ │ │materiale SM │cărămidă, o │staţiei │Judeţul: Dolj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │Bechet │încăpere, acoperită│meteo │Localitatea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │cu carton asfaltat │ │Bechet; Str. │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │A.I. Cuza │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 7 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│256│ 63230│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din │N-V - Case │Ţara: România;│1988│ 118.089│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Calafat │cărămidă, parter, │particulare,│Judeţul: Dolj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc=77 mp, Sd=77 mp,│E - Şosea │Localitatea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 1430 │Calafat │Calafat; Str. │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Poiana Mare,│Calafat Poiana│ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Primăria│Mare nr. 3 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Calafat │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│257│ 63236│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din │N - Drum, │Ţara: România;│1977│ 50.441│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Caracal │cărămidă, parter, │S-E - │Judeţul: Olt; │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc=54,74 mp, │Consiliul │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=54,74 mp, │Local │Caracal; Str. │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │Caracal │General │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 51743 │ │Magheru nr. 35│ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│258│ 63238│ 8.30│Împrejmuire │Împrejmuire cu │N, S, E - │Ţara: România;│1987│ 7.249│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │panouri din plasă │Teren │Judeţul: Olt; │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │Caracal │de sârmă stâlpi │agricol │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │metalici S=676 mp │proprietăţi │Caracal; Str. │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulare,│General │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - DN │Magheru nr. 35│ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│259│ 63246│ 8.30│Canalizare │Tuburi din beton, │În incinta │Ţara: România;│1982│ 6.147│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │beton SRPV │D=30 cm, îngropate │SRPV │Judeţul: Dolj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │Craiova │la H=2 m │ │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Craiova; Calea│ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 150 B │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│260│ 63247│8.28.01│Clădire centru│Clădire parter + │N - Unitate │Ţara: România;│1982│1.229.316│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │radar Craiova │etaj + turn radar, │militară, E,│Judeţul: Dolj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │ │cărămidă, │S, V - │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc=128 mp, │Staţiunea │Craiova; Calea│ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=222 mp, │Banu │Bucureşti │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 18330│Mărăcine │nr. 150 B │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│261│ 63256│ 8.30│Reţele │Cabluri electrice, │În incinta │Ţara: România;│1982│ 74.518│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │electrice SRPV│tablouri electrice,│SRPV │Judeţul: Dolj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │Craiova │din LES 380/220V │ │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Craiova; Calea│ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 150 B │ │ │PVR 741/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.05.2010 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│262│ 63262│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din │E - Str. │Ţara: România;│1983│ 44.540│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo cu anexe│cărămidă, subsol + │Regele │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │Drăgăşani │parter + etaj, │Ferdinand, │Vâlcea; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc=146 mp, │N, S, V - │Municipiul │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=438 mp, extras │Plantaţie │Drăgăşani; │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │CF nr. 35517 │vie │Str. Regele │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 64 E │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│263│ 63263│ 8.30│Împrejmuire │Împrejmuire teren │E - Str. │Ţara: România;│1988│ 12.426│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │cu panouri din │Regele │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │Drăgăşani │plasă de sârmă, pe │Ferdinand, │Vâlcea; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │stâlpi metalici │N, S, V - │Municipiul │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Plantaţie │Drăgăşani; │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │vie │Str. Regele │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 64 E │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│264│ 63265│8.28.01│Cabană tip │Clădire din lemn, │N - │Ţara: România;│1977│ 34.362│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │"Laura", │parter, anexe, │Societatea │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │Sc=86 mp, Sd=86 mp,│Comercială │Vâlcea; Comuna│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Obârşia │extras CF │"Cozia │Voineasa; │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │Lotrului │nr. 35593 │Foreşti" - │Satul Obârşia │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │S.A., S, V -│Lotrului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietate │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulară,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - DN 67 │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│265│ 63274│ 8.30│Platformă │Suprafaţă │N, V - │Ţara: România;│1978│ 12.344│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo cu │împrejmuită │Liceul │Judeţul: Olt; │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │împrejmuire │S=683,44 mp │agricol, E, │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Slatina │ │S - Teren │Slatina; Str. │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricol │Strehareţ │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 256 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│266│ 63285│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din │N, S, V - │Ţara: România;│1971│ 128.795│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Drobeta-│cărămidă, parter + │Societăţi, │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │Turnu Severin │etaj şi anexe, │E - Str. │Mehedinţi; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc=184,42 mp, │Aeroportului│Municipiul │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=239,20 mp │ │Drobeta-Turnu │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 56484│ │Severin; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Aeroportului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│267│ 63559│ 8.30│Platformă │S=663,97 mp, │N, E - Drum │Ţara: România;│1994│ 12.699│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Voineasa│împrejmuire │forestier, │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │ │platformă meteo │S-V - Râul │Vâlcea; Comuna│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Lotru, N-V -│Voineasa │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │DA Olt │ │ │ │28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│268│ 63612│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter + │N - Unitate │Ţara: România;│1989│ 454.851│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Craiova │etaj, prefabricate,│militară, E,│Judeţul: Dolj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc=86 mp, │S, V - │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=127,14 mp, │Staţiunea │Craiova; Calea│ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 18330│Banu │Bucureşti │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Mărăcine │nr.150 B │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│269│ 63699│ 8.30│Instalaţie │2 stâlpi ancoraţi │În incinta │Ţara: România;│1981│ 1.771│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │paratrăsnet │pe suport de beton │staţiei │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │Vf. Parâng │H = 20 m │meteo │Hunedoara; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Municipiul │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Petroşani. Vf.│ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Parâng │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│270│ 152220│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter + │N, V - │Ţara: România;│1998│ 79.743│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │etaj, cărămidă, │Primăria │Judeţul: Gorj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │Polovragi │Sc=127,18 mp, │Polovragi, │Comuna │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=154,36 mp, │E - │Polovragi │ │ │HOT. CA nr. │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 35364│Proprietăţi │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulare,│ │ │ │PVR 1422/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Drum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │judeţean │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│271│ 152308│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter + │N, V - │Ţara: România;│2005│ 395.238│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Râmnicu │etaj, cărămidă, │Proprietăţi │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │Vâlcea │Sc=146 mp, │particulare,│Vâlcea; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=292 mp, extras │S-V - │Municipiul │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │CF nr. 40266 │Proprietăţi │Râmnicu │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulare,│Vâlcea; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S-E-Primăria│Ion Creangă │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Râmnicu │nr. 22 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Vâlcea, N-E-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │DA Olt │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│272│ 152311│ 8.30│Branşament │Conducte branşament│În incinta │Ţara: România;│2005│ 29.039│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │gaze staţie │OL reducţii │staţiei │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │meteo Râmnicu │regulator │meteo │Vâlcea; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Vâlcea │ │ │Municipiul │ │ │HOT. CA 3/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Râmnicu │ │ │28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Vâlcea; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ion Creangă │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 22 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│273│ 152312│ 8.30│Centrală │Centrală termică cu│În incinta │Ţara: România;│2005│ 19.465│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │termică staţie│cazan pe gaze │staţiei │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │meteo │naturale 65 KW │meteo │Vâlcea; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Râmnicu Vâlcea│de tip Dietrich │ │Municipiul │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Râmnicu Vâlcea│ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Ion │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Creangă nr. 22│ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│274│ 151877│ 8.30│Instalaţie │Centrală termică │În incinta │Ţara: România;│2004│ 13.222│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │încălzire │Bereta, calorifere │staţiei │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │centrală │de oţel, conducte │meteo │Vâlcea; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │cupru │ │Municipiul │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │Drăgăşani │ │ │Drăgăşani; │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Regele │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 64 E │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│275│ 152204│ 8.30│Instalaţie │Centrală termică │În incinta │Ţara: România;│2004│ 10.838│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │încălzire │Motan plus calori- │staţiei │Judeţul: Gorj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │centrală │fere, ţevi cupru │meteo │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │Târgu Jiu; │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │Târgu Jiu │ │ │Str. Meteor │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 23 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│276│ 152202│ 8.30│Racord │Conductă L=2.700 m,│N, S, E, V -│Ţara: România;│2004│ 134.876│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │instalaţie │cu D=50 mm │ScVV │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │gaze Drăgăşani│ │Drăgăşani │Vâlcea; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │(prin vie) │Municipiul │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Drăgăşani; │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Regele │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 64 E │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│277│ 152201│8.28.13│Cămin hidrofor│Compus din: │În incinta │Ţara: România;│2004│ 6.266│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │SM Caracal │puţ forat,hidrofor,│staţiei │Judeţul: Olt; │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │ │conducte alimentare│meteo │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │cu apă │ │Caracal; Str. │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Gen. Magheru │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 35 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│278│ 152310│ 8.30│Reţele ilumi- │Compus din stâlpi, │În incinta │Ţara: România;│2005│ 19.916│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │nat exterior │conducte electrice,│staţiei │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │şi paratrăsnet│corpuri de iluminat│meteo │Vâlcea; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │SM Râmnicu │ │ │Municipiul │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │Vâlcea │ │ │Râmnicu Vâlcea│ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Ion │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Creangă nr. 22│ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│279│ 152309│ 8.30│Reţele exteri-│Compus din ţevi │În incinta │Ţara: România;│2005│ 36.477│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │oare apă canal│pentru aducţiune │staţiei │Judeţul: │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │SM Râmnicu │apă, conducte de │meteo │Vâlcea; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Vâlcea │beton pentru │ │Municipiul │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │canalizare │ │Râmnicu Vâlcea│ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Ion │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Creangă nr. 22│ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│280│ 143701│ 8.30│Racord gaze │Compus din conducte│N, S, E, V -│Ţara: România;│2002│ 136.152│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │SRPV Craiova │D=90 mm │Staţiunea │Judeţul: Dolj;│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │experimen- │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │tală a Uni- │Craiova; Calea│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │versităţii │Bucureşti, │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │din Craiova │nr. 150 B │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│281│ 149669│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2001│ 68.378│LG 216/2004 │în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată │de achiziţie, │platformei │Judeţul: Olt; │ │ │NDC ANM │nistrare│ │ ││ │ │ │MAWS SM │memorare şi │meteo │Municipiul │ │ │204/30.09.2008│ │ │ ││ │ │ │Slatina │transfer date; │ │Slatina; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │interfeţe analogice│ │Strehareţ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │şi digitale; │ │nr. 256 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│282│ 149665│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2002│ 64.057│LG 216/2004 │în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată │de achiziţie, │platformei │Judeţul: Dolj;│ │ │NDC ANM │nistrare│ │ ││ │ │ │MAWS SM Bechet│memorare şi │meteo │Localitatea │ │ │204/30.09.2008│ │ │ ││ │ │ │ │transfer date; │ │Bechet; Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │interfeţe analogice│ │A.I. Cuza │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │şi digitale; │ │nr. 7 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│283│ 149716│ 8.30│Sistem de │Aparatură │În incinta │Ţara: România;│2003│ 716.475│LG 216/2004 │în admi-│ │mobil ││ │ │ │afişare 2D │electronică │SRPV │Judeţul: Dolj;│ │ │DECIZIA │nistrare│ │ ││ │ │ │OmniWxTrac │ │Craiova │Municipiul │ │ │193/1.08.2006 │ │ │ ││ │ │ │ │ │meteo │Craiova; Calea│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 150 B │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│284│ 152218│8.28.01│Clădire staţie│Construcţie parter,│N - Drum │Ţara: România;│1998│ 8.525│HG 981/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Bâcleş │cărămidă, │judeţean, │Judeţul: │ │ │LG 207/1996 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc=80,22 mp, │E - Spital, │Mehedinţi; │ │ │PVRTL 4.077/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd=80,22 mp, │S, V - │Localitatea │ │ │9.12.2010 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF 50143 │Proprietăţi │Bâcleş │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │private │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│285│ 62906│8.28.01│Clădire │Clădire din │E - Şoseaua │Ţara: România;│1961│1.821.800│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │corp A, │cărămidă, parţial │Bucureşti- │Municipiul │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │extindere │subsol + parter + │Ploieşti, │Bucureşti; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Centrul de │parţial etaj 1, │S - F. Seri-│Sectorul 1; │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │calcul │Sc = 1.634,26 mp, │cicola, │Şoseaua │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 3.412,84 mp, │V - Proprie-│Bucureşti- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │tate privată│Ploieşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 57914 │N - Şoseaua │nr. 97 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Jandarmeriei│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│286│ 62908│8.28.01│Clădire │Construcţie din │E - Şoseaua │Ţara: România;│1964│ 478.925│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │corp B, │cărămidă, parţial │Bucureşti- │Municipiul │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │extindere │subsol + parter, │Ploieşti, │Bucureşti; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 750 mp, │S - F. Seri-│Sectorul 1; │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 1.400 mp, │cicola, │Şoseaua │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │V - Proprie-│Bucureşti- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 57914 │tate privată│Ploieşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │N - Şoseaua │nr. 97 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Jandarmeriei│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│287│ 152251│ 8.30│Împrejmuire │Gard plasă │În incinta │Ţara: România;│2004│ 104.641│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │parcare ANM │ │ANM - sediul│Municipiul │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │sediul central│ │central │Bucureşti; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Sectorul 1; │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 97 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│288│ 152252│ 8.30│Instalaţie │În incinta ANM - │În incinta │Ţara: România;│2004│ 6.799│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │electrică de │sediul central │ANM - sediul│Municipiul │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │iluminat │ │central │Bucureşti; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │parcare │ │ │Sectorul 1; │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 97 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│289│ 143707│ 8.30│Foraj 3 │ │În incinta │Ţara: România;│2002│ 174.532│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │alimentare cu │ │ANM - sediul│Municipiul │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │apă sediu │ │central │Bucureşti; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │central │ │ │Sectorul 1; │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 97 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│290│ 62921│8.28.01│Clădire radar │Construcţie din │E - Şoseaua │Ţara: România;│1990│ 917.915│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │ANM │BCA, subsol + │Bucureşti- │Municipiul │ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │ │parter + etaj, │Ploieşti, │Bucureşti; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 314,57 mp, │S - F. Seri-│Sectorul 1; │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 942,51 mp, │cicola, V - │Şoseaua │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │Proprietate │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 57914 │privată, │Ploieşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │N - Şoseaua │nr. 97 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Jandarmeriei│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│291│ 62897│8.28.01│Clădire │Clădire din BCA şi │E, S, N - │Ţara: România;│1961│ 163.452│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │corp B Afumaţi│cărămidă, parţial │Terenuri │Judeţul: Ilfov│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │ │subsol + parter + │private, │Comuna Afumaţi│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │turn, │V - Şos. │nr. 2.581 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 221,86 mp, │Afumaţi │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 288,76 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 2820 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│292│ 62898 │8.28.01│Clădire │Clădire cărămidă, │E, S, N - │Ţara: România;│1961│ 53.000│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │corp C Afumaţi│parter, │Terenuri │Judeţul: Ilfov│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 150,92 mp, │private, │Comuna Afumaţi│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 150,92 mp, │V - Şos. │nr. 2.581 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 2820 │Afumaţi │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│293│ 62900│8.28.01│Clădire │Clădire cărămidă, │E, S, N - │Ţara: România;│1973│ 659.244│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │corp A, obser-│subsol + parter + │Terenuri │Judeţul: Ilfov│ │ │ORDIN MEF │nistrare│ │ ││ │ │ │vator fizica │etaj, │private, │Comuna Afumaţi│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │atmosferei │Sc = 356,6 mp, │V - Şos. │nr. 2.581 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │Afumaţi │Sd = 913,17 mp, │Afumaţi │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 2820 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│294│ 149704│ 8.30│Poartă de │Aparatură │În incinta │Ţara: România;│2003│1.396.201│LG 216/ │în admi-│ │mobil ││ │ │ │comunicaţii │electronică │ANM - sediul│Municipiul │ │ │27.05.2004 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │central │Bucureşti; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Sectorul 1; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 97 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│295│ 149693│ 8.30│SIM - staţie │Aparatură │În incinta │Ţara: România;│2003│ 438.817│LG 216/2004 │în admi-│ │mobil ││ │ │ │de recepţie │electronică │ANM - sediul│Municipiul │ │ │PVA/27.09.2007│nistrare│ │ ││ │ │ │Meteosat-MSG │ │central │Bucureşti; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Sectorul 1; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 97 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│296│ 149689│ 8.30│Sistem │Sistem de │În incinta │Ţara: România;│2003│ 374.785│LG 216/2004 │în admi-│ │mobil ││ │ │ │MESSIR COMM │comunicaţie │ANM - sediul│Municipiul │ │ │PVA/23.12.2009│nistrare│ │ ││ │ │ │(CNPMST- │ │central │Bucureşti; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │503066) │ │ │Sectorul 1; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 97 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│297│ 149080│ 8.30│Staţie meteo │Aparatură │În incinta │Ţara: România;│2000│ 800│LG 216/2004 │în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată Vitel│măsurători │ANM - sediul│Municipiul │ │ │DEC 117/ │nistrare│ │ ││ │ │ │- sediul │meteorologice │central │Bucureşti; │ │ │22.05.2006 │ │ │ ││ │ │ │central │ │ │Sectorul 1; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 97 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│298│ 149079│ 8.30│Staţie │Staţie aerologică │În incinta │Ţara: România;│1999│ 148.029│LG 216/2004 │în admi-│ │mobil ││ │ │ │aerologică │plus echipament │OFA Afumaţi │Judeţul: Ilfov│ │ │DEC 93/ │nistrare│ │ ││ │ │ │Vaisala - │Digicora │ │Comuna Afumaţi│ │ │23.04.2006 │ │ │ ││ │ │ │sediul │ │ │nr. 2.581 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │central │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│299│ 63582│ 8.30│Împrejmuire şi│Gard din plasă │În incinta │Ţara: România;│1966│ 293.162│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │porţi Afumaţi │de sârmă │OFA Afumaţi │Judeţul: Ilfov│ │ │DEC 71/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Afumaţi│ │ │31.01.2006 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 2.581 │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│300│ 63581│ 8.30│Împrejmuire │Gard beton │E - Şoseaua │Ţara: România;│1964│ 351.548│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │sediul central│ │Bucureşti- │Municipiul │ │ │PVRTL 2 │nistrare│ │ ││ │ │ │ANM Bucureşti │ │Ploieşti, │Bucureşti; │ │ │P/04.09.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - F. Seri-│Sectorul 1; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │cicola, V - │Şoseaua │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietate │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată, │Ploieşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │N - Şoseaua │nr. 97 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Jandarmeriei│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│301│ 149019│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2003│ 64.057│HG 980/1998 │în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată │de achiziţie, │platformei │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │MAWS 301, │memorare şi │meteo │Maramureş; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │transfer date; │ │Oraşul Tăuţii-│ │ │NDC ANM 202/ │ │ │ ││ │ │ │Baia Mare, │interfeţe analogice│ │Măgherăuş │ │ │30.09.2008 │ │ │ ││ │ │ │CMR Cluj │şi digitale; │ │nr. 230; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │Victoriei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│302│ 63505│8.28.01│Clădire │Clădire │S - Cabana │Ţara: România;│1982│ 511.072│HG 980/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │SM Băişoara │S + DS + P + E + M │particulară │Judeţul: Cluj;│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │fundaţie din beton │"Ghiocel", │Comuna Muntele│ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │cu pereţi portanţi │N - Drum, │Băişorii │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │din zid de cărămidă│E - Cabana │nr. 311 │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 203 mp, │"Schiorul", │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 413 mp, │V - Cabană │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 50901│particulară │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │pădure │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│303│ 63507│ 8.30│Împrejmuire │Stâlpi din ţeavă │S - Cabana │Ţara: România;│1988│ 65.162│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │SM Băişoara │încastraţi în beton│particulară │Judeţul: Cluj;│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │cu panouri de plasă│"Ghiocel", │Comuna Muntele│ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │de sârmă │N - Drum, │Băişorii │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Cabana │nr. 311 │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │"Schiorul", │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Cabană │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulară │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │pădure │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│304│ 63515│8.28.01│Clădire │Clădire din lemn, │Teren │Ţara: România;│1957│ 111.284│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │SM Iezer │parter, acoperiş │Consiliul │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │anexa 1 │de tablă, │Local Borşa,│Maramureş; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 53,68 mp, │judeţul │Oraşul Borşa; │ │ │PVRTL 2.984/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 53,68 mp, │Maramureş │Vârful │ │ │20.07.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │ │Pietrosul │ │ │DEC 118/ │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 51888 │ │Rodnei │ │ │30.09.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│305│ 63618│8.28.13│Adăpost grup │Sc = 17,64 mp, │În incinta │Ţara: România;│1977│ 20.383│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │electrogen │construit din beton│staţiei │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │SM Iezer │armat, acoperiş │meteo │Maramureş; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │tablă │ │Oraşul Borşa; │ │ │PVRTL 2.984/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Vârful │ │ │20.07.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pietrosul │ │ │DEC 118/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rodnei │ │ │30.09.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│306│ 63521│8.28.13│Baracă │Baracă demontabilă │E - Str. │Ţara: România;│1988│ 42.535│HG 980/1998, │în admi-│ │mobil ││ │ │ │demontabilă │din lemn cu │Stadionului,│Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │SM Târgu Lăpuş│acoperiş azbociment│V, S - Teren│Maramureş; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │fundaţie din beton,│particular, │Oraşul Târgu │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 114,75 mp, │Cornea Ana, │Lăpuş; Str. │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 114,75 mp, │N-Farcas V.,│Stadionului │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │Farcas A., │nr. 68 │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 51401 │drum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exploatare │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│307│ 63523│8.28.01│Clădire SM │Clădire parter, │NNE - Teren │Ţara: România;│1961│ 39.602│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Zalău │cărămidă, │sport, NE- │Judeţul: Sălaj│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 78 mp, │SSV - Str. │Municipiul │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 78 mp, │Meteorolo- │Zalău; Str. │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 7788 │giei, SV-N- │Meteorologiei │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Terenuri │nr. 93 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulare │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│308│ 63526│8.28.01│Clădire SM │Clădire parter, │S, V - Teren│Ţara: România;│1975│ 64.774│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Supuru de Jos │cărămidă, │particular, │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 100,32 mp, │N, E - │Satu Mare; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 100,32 mp, │Drumuri de │Satul Supuru │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │exploatare │de Jos; Str. │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 100568 │ │Gării nr. 84 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│309│ 63530│8.28.01│Clădire │Clădire parter, │N - Şoseaua │Ţara: România;│1956│ 113.833│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │corp 1 SM │cărămidă, │Satu Mare- │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │Satu Mare │Sc = 124,46 mp, │Zalău,S, E -│Satu Mare; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 124,46 mp │Aeroclub │Municipiul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │teren │Satu Mare; Bd.│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 54799 │domeniul │Lucian Blaga │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │public, │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Teren │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │IAS │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│310│ 114962│8.28.01│Clădire │Clădire parter, │N - Şoseaua │Ţara: România;│1974│ 14.400│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │corp 2 SM │cărămidă, │Satu Mare- │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │Satu Mare │Sc = 28,84 mp, │Zalău, S,E -│Satu Mare; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 28,84 mp, │Aeroclub │Municipiul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │teren │Satu Mare; Bd.│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 54799 │domeniul │Lucian Blaga │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │public, │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Teren │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │IAS │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│311│ 114957│8.28.01│Clădire SM │Clădire parter + │N - Socie- │Ţara: România;│1981│ 235.008│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Ocna Şugatag │etaj, din cărămidă,│tatea Comer-│Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 107,51 mp, │cială Taina-│Maramureş; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 215,02 mp, │S.R.L. E - │Localitatea │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 722 │Str. Coşbuc │Ocna Şugatag; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │şi drum │Str. Coşbuc │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │exploatare, │nr. 16 │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │S, V - teren│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Local Ocna │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Şugatag │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│312│ 152247│ 8.30│Platformă │Teren în suprafaţă │În incinta │Ţara: România;│2003│ 33│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo SM Turda│de 670 mp cu │staţiei │Judeţul: Cluj;│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │aparatură │meteo │Municipiul │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologică │ │Turda; Str. │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Agriculturii │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 34 B │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│313│ 152245│8.28.01│Clădire SM │Clădire cărămidă, │N, S, E, │Ţara: România;│2003│ 53.683│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Turda │parter, Sc = 92 mp,│V -Staţiunea│Judeţul: Cluj;│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sd = 92 mp, │de cercetare│Municipiul │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │agricolă │Turda; Str. │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 54847 │Turda │Agriculturii │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 34 B │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│314│ 152246│8.28.13│Anexă depozit │Clădire cărămidă, │N, S, E, │Ţara: România;│2003│ 3.571│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │SM Turda │acoperiş placă │V -Staţiunea│Judeţul: Cluj;│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │beton, Sc = 38 mp │de cercetare│Municipiul │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricolă │Turda; Str. │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │Turda │Agriculturii │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 34 B │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│315│ 149007│ 8.30│Puţ de alimen-│Inele din beton │În incinta │Ţara: România;│2003│ 2.158│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │tare cu apă │armat H = 9 m │staţiei │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │meteo │Satu Mare; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │Supuru de Jos │ │ │Satul Supuru │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │de Jos; Str. │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Gării nr. 84 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│316│ 149008│ 8.30│Centrală │Instalaţie de gaz │În incinta │Ţara: România;│2003│ 16.932│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │termică cu │cu centrală termică│staţiei │Judeţul: Sălaj│ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │racord gaz SM │pentru încălzire │meteo │Municipiul │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │Zalău │staţie │ │Zalău; Str. │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologică │ │Meteorologiei │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 93 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│317│ 150324│8.28.01│Clădire anexa │Clădire P + M, │N, E, S, │Ţara: România;│2004│ 166.481│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │SM Vlădeasa │cărămidă, BCA, │V - Teren │Judeţul: Cluj;│ │ │DEC 352/ │nistrare│ │ ││ │ │ │1800 │lemn, Sc = 94 mp, │Consiliul │Satul Rogojelu│ │ │29.12.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 188 mp, │Local │Comuna Săcuieu│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │Săcuieu │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 50410 │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│318│ 150325│ 8.30│Împrejmuire │Gard din stâlpi │N, E, S, V -│Ţara: România;│2004│ 43.090│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │metalici încastraţi│Teren Consi-│Judeţul: Cluj;│ │ │DEC 352/ │nistrare│ │ ││ │ │ │Vlădeasa 1800 │în beton cu rigle │liul Local │Satul Rogojelu│ │ │29.12.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │din lemn de 20/10 │Săcuieu │Comuna Săcuieu│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │prinse cu buloane │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │pe stâlpi │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│319│ 150326│ 8.30│Instalaţie │Formată din │În incinta │Ţara: România;│2004│ 119.774│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │alimentare cu │aducţiune, │staţiei │Judeţul: Cluj;│ │ │DEC 352/ │nistrare│ │ ││ │ │ │apă SM │instalaţie de │meteo │Satul Rogojelu│ │ │29.12.2004 │ │ │ ││ │ │ │Vlădeasa 1800 │hidrofor │ │Comuna Săcuieu│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│320│ 150327│ 8.30│Reţele │Compuse din │În incinta │Ţara: România;│2004│ 77.345│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │exterioare │conductele de apă, │staţiei │Judeţul: Cluj;│ │ │DEC 352/ │nistrare│ │ ││ │ │ │apă-canal SM │căminele de │meteo │Satul Rogojelu│ │ │29.12.2004 │ │ │ ││ │ │ │Vlădeasa 1800 │vizitare, cămine │ │Comuna Săcuieu│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │pentru vane │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│321│ 152234│ 8.30│Reţele │Compusă din │În incinta │Ţara: România;│2004│ 40.724│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │electrice │instalaţie de │staţiei │Judeţul: Cluj;│ │ │DEC 352/ │nistrare│ │ ││ │ │ │exterioare SM │siguranţa stâlpi │meteo │Satul Rogojelu│ │ │29.12.2004 │ │ │ ││ │ │ │Vlădeasa 1800 │cu lampadare în │ │Comuna Săcuieu│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │incinta staţiei │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │meteo │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│322│ 152236│ 8.30│Rezervor de │Format din rezervor│În incinta │Ţara: România;│2004│ 40.302│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │incendiu SM │propriu-zis din │staţiei │Judeţul: Cluj;│ │ │DEC 320/2004 │nistrare│ │ ││ │ │ │Vlădeasa 1800 │beton, motopompă │meteo │Satul Rogojelu│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │pentru stingerea │ │Comuna Săcuieu│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │incendiilor şi │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │alte echipamente │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│323│ 152231│ 8.30│Instalaţie de │Instalaţie │În incinta │Ţara: România;│2005│ 11.836│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │utilizare │exterioară de │staţiei │Judeţul: Cluj;│ │ │PVR 2.245/2006│nistrare│ │ ││ │ │ │exterioară a │alimentare cu gaze │meteo │exterioară │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │gazelor SM │naturale a clădirii│ │Turda; Str. │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Turda │SM Turda │ │Agriculturii │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 34 B │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│324│ 152232│ 8.30│Instalaţie de │Instalaţie │În incinta │Ţara: România;│2005│ 5.046│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │utilizare │interioară de │staţiei │Judeţul: Cluj;│ │ │PVR 2.245/2006│nistrare│ │ ││ │ │ │internă a │alimentare cu gaze │meteo │exterioară │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │gazelor SM │naturale a clădirii│ │Turda; Str. │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Turda │SM Turda │ │Agriculturii │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 34 B │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│325│ 152233│ 8.30│Instalaţii │Conducte şi │În incinta │Ţara: România;│2005│ 8.394│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │termice SM │calorifere pentru │staţiei │Judeţul: Cluj;│ │ │PVR 2245/2006 │nistrare│ │ ││ │ │ │Turda │încălzire şi acm │meteo │exterioară │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │la SM Turda │ │Turda; Str. │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Agriculturii │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 34 B │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│326│ 63514│8.28.01│Clădire SM │Clădire din lemn │Teren │Ţara: România;│1964│ 291.382│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │Iezer │S+P+E, acoperiş │Consiliul │Judeţul: │ │ │HG 739/ │nistrare│ │ ││ │ │ │ │tablă, Sc = 117 mp,│Local Borşa,│Maramureş; │ │ │09.07.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 260 mp, │judeţul │Oraşul Borşa; │ │ │PVRTL 2.984/ │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 51888│Maramureş │Vârful │ │ │20.07.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pietrosul │ │ │DEC 118/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rodnei │ │ │30.09.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│327│ 152150│8.28.01│Clădire staţie│Construcţie din │Teren │Ţara: România;│2005│ 140.321│HG 1.349/ │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Sebeş │cărămidă, parter, │agricol │Judeţul: Alba;│ │ │03.11.2005 │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 113,12 mp, │ │Municipiul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 113,12 mp, │ │Sebeş; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 75657│ │Cartier "Gold"│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│328│ 152151│8.28.13│Construcţie │Construcţie parter │Teren │Ţara: România;│2005│ 18.049│HG 1.349/ │în admi-│ │imobil││ │ │ │anexă, staţie │cu destinaţia de │agricol │Judeţul: Alba;│ │ │03.11.2005 │nistrare│ │ ││ │ │ │meteo Sebeş │magazie │ │Municipiul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Sebeş; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cartier "Gold"│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│329│ 63316│ 8.30│Platformă │S = 150 mp │Unitate │Ţara: România;│1970│ 5.694│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │ │militară │Judeţul: Alba;│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Câmpeni │ │ │Oraşul Câmpeni│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Horea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 65 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│330│ 63315│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din │Unitate │Ţara: România;│1975│ 265.246│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Câmpeni │cărămidă parter + │militară │Judeţul: Alba;│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │etaj, Sc = 230 mp, │ │Oraşul Câmpeni│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 460 mp, │ │Str. Horea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 71267│ │nr. 65 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│331│ 63320│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă │Păşuni │Ţara: România;│1983│ 608.830│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │parter +2 etaje, │ │Judeţul: Alba;│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Roşia Montană │Sc = 160 mp, │ │Comuna │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 480 mp, │ │Roşia Montană;│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 71751│ │fără număr │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│332│ 63313│ 8.30│Platformă │S = 936 mp │Aeroclubul │Ţara: România;│1978│ 12.738│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │ │Braşov │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Ghimbav │ │ │Braşov; Oraşul│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ghimbav; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără număr │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│333│ 63302│ 8.30│Platformă │ │Staţiunea │Ţara: România;│1989│ 11.909│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │ │Poiana │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Poiana Braşov │ │Braşov │Braşov; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Localitatea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Poiana Braşov;│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără număr │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│334│ 63304│8.28.13│Magazie │Construcţie din │S - DN 1, │Ţara: România;│1982│ 4.502│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │cărămidă │cărămidă │E, V, N - │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │S = 17,92 mp │Teren │Braşov; Comuna│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Făgăraş │ │agricol │Beclean; │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │privat │fără număr │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│335│ 63311│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă, │Unitate de │Ţara: România;│1959│ 179.717│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │parter, │pompieri │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Târgu Secuiesc│Sc = 103,73 mp, │ │Covasna; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 103,73 mp, │ │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF nr. 839 │ │Târgu Secuiesc│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Cerna- │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │tului nr. 8 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│336│ 143704│ 8.30│Racord gaze │Ţeavă │Unitate de │Ţara: România;│2002│ 66.426│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │exterioară │pompieri │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Târgu Secuiesc│ │ │Covasna; │ │ │PVR 2/2002 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Municipiul. │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Târgu Secuiesc│ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Cerna- │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │tului nr. 8 │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│337│ 143702│ 8.30│Reţea │Canal vidanjare │Unitate de │Ţara: România;│2002│ 83.052│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │exterioară apă│ │pompieri │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │canal staţie │ │ │Covasna; │ │ │PVR 2/ │ │ │ ││ │ │ │meteo │ │ │Municipiul │ │ │20.08.2002 │ │ │ ││ │ │ │Târgu Secuiesc│ │ │Târgu Secuiesc│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Cerna- │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │tului nr. 8 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│338│ 143703│8.28.13│Magazie staţie│S = 20 mp │Unitate de │Ţara: România;│2002│ 5.956│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │ │pompieri │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Târgu Secuiesc│ │ │Covasna; │ │ │PVR 2/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Municipiul │ │ │20.08.2002 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Târgu Secuiesc│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Cerna- │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │tului nr. 8 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│339│ 63299│ 8.30│Platformă │S = 506 mp │Ocolul │Ţara: România;│1987│ 11.678│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo staţie │ │silvic │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │meteo Vârful │ │ │Covasna; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Lăcăuţi │ │ │Comuna │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Comandău; │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără număr │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│340│ 149130│ 8.30│Reţele │Conducte, cămine │Ocolul │Ţara: România;│2003│ 45.381│LG 216/ │în admi-│ │imobil││ │ │ │exterioare │ │silvic │Judeţul: │ │ │27.05.2004 │nistrare│ │ ││ │ │ │apă-canal SM │ │ │Covasna; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Lăcăuţi │ │ │Comuna │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Comandău; │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără număr │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│341│ 63307│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă, │S, V, N, E -│Ţara: România;│1970│ 113.316│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │parter, Sc = 121 mp│Teren │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Miercurea-Ciuc│Sd = 121 mp, │Consiliul │Harghita; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │Local │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 56045 │Miercurea- │Miercurea-Ciuc│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │Ciuc │Str. Harghitei│ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 132 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│342│ 63679│ 8.30│Platformă │S = 676 mp │Teren │Ţara: România;│1970│ 12.099│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │ │agricol │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Miercurea-Ciuc│ │ │Harghita; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Miercurea-Ciuc│ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Harghitei│ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 132 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│343│ 63338│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă │N, V, S - │Ţara: România;│1967│ 17.912│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │parter,Sc = 101 mp,│Parohia │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Odorheiul │Sd = 101 mp, │ortodoxă, │Harghita; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Secuiesc │extras CF nr. 55265│E - Drum │Municipiul │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │acces │Odorheiu │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Secuiesc; Str.│ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Văii nr. 31 │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│344│ 63342│ 8.30│Împrejmuire │Gard de sârmă │Ocolul │Ţara: România;│1977│ 12.221│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │platformă │ │silvic │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │Harghita; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │Bucin │ │ │Localitatea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Praid │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│345│ 63343│8.28.01│Clădire staţie│Cabană lemn │N, S, V - │Ţara: România;│1983│ 297.736│HG 980/1998 şi│în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Bucin │parter + etaj, │Pădure │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 145 mp, │proprietate,│Harghita; │ │ │PVRTL 6.822/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 237 mp şi │E - Păşune │Localitatea │ │ │03.11.2006 │ │ │ ││ │ │ │ │instalaţiile │proprietate │Praid │ │ │DEC 271/ │ │ │ ││ │ │ │ │aferente, │ │ │ │ │03.11.2006 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │ │ │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 51250 │ │ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│346│ 149151│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│În incinta │Ţara: România;│2002│ 95.840│LG 216/2004 │în admi-│ │imobil││ │ │ │automată │de achiziţie, │staţiei │Judeţul: │ │ │NDC 201/ │nistrare│ │ ││ │ │ │MAWS SM │memorare şi │meteo │Harghita; │ │ │30.09.2008 │ │ │ ││ │ │ │Miercurea-Ciuc│transfer date; │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │interfeţe analogice│ │Miercurea-Ciuc│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │şi digitale; │ │Str. Harghitei│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │nr. 132 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│347│ 121509│ 8.30│Staţie │DATALOGGER - sistem│Aeroport │Ţara: România;│2001│ 63.943│HG 980/1998 şi│în admi-│ │mobil ││ │ │ │automată │de achiziţie, │Sibiu │Judeţul: Sibiu│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Vaisala SM │memorare şi │ │Municipiul │ │ │NDC 303/ │ │ │ ││ │ │ │Sibiu │transfer date; │ │Sibiu; Şos. │ │ │29.12.2006 │ │ │ ││ │ │ │ │interfeţe analogice│ │Alba Iulia │ │ │NDC 201/ │ │ │ ││ │ │ │ │şi digitale; │ │nr. 73 │ │ │30.09.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│348│ 63647│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă, │E - Drum │Ţara: România;│1979│ 88.620│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Joseni │parter + etaj, │acces, S,N- │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 102 mp, │Teren │Harghita; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 204 mp, │agricol │Localitatea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │privat, │Joseni; Str. │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 51229 │V - Drum │Budai nr. 44 │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │acces │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│349│ 63346│ 8.30│Platformă │S = 676 mp │Aeroclub │Ţara: România;│1975│ 3.659│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │ │Târgu Mureş │Judeţul: Mureş│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Târgu Mureş │ │ │MRJ Târgu │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Mureş; Str. │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Libertăţii │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 220 │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│350│ 63336│ 8.30│Platformă │S = 676 mp │Teren │Ţara: România;│1972│ 11.324│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │ │agricol │Judeţul: Mureş│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Sărmaş │ │ │Oraşul Sărmaş,│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Câmpului │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 23 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│351│ 63646│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă, │N - Drum │Ţara: România;│1979│ 202.159│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Sărmaş │parter + etaj, │acces, │Judeţul: Mureş│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 99 mp, │E, V, S - │Oraşul Sărmaş;│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 198 mp, │Teren │Str. Câmpului │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │agricol │nr. 23 │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 50630 │privat │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│352│ 63295│8.28.01│Clădire staţie│Clădire piatră + │Ocolul │Ţara: România;│1979│ 182.777│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Păltiniş│cărămidă, parter, │silvic │Judeţul: Sibiu│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sc = 181 mp, │ │Localitatea │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 181 mp, │ │Păltiniş │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 59665 │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│353│ 149132│ 8.30│Racord şi │Branşament gaze │În incinta │Ţara: România;│2003│ 23.018│LG 216/ │în admi-│ │imobil││ │ │ │branşament │ │staţiei │Judeţul: Mureş│ │ │27.05.2004 │nistrare│ │ ││ │ │ │gaze naturale │ │meteo │Satul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │Bobohalma │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │Târnăveni │ │ │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │(Bobohalma) │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│354│ 114961│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă, │V - Drum │Ţara: România;│1981│ 676.863│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo │parter + etaj, │acces, N, S,│Judeţul: Mureş│ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Târnăveni │Sc = 104 mp, │E - Teren │Satul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │(Bobohalma) │Sd = 208 mp, │agricol │Bobohalma │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │proprietate │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 446/N │privată │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│355│ 145343│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă, │S, V - │Ţara: România;│1989│ 104.116│LG 207/1996, │în admi-│ │imobil││ │ │ │meteo Batoş │parter, Sc = 76 mp,│Societatea │Judeţul: Mureş│ │ │HG 981/1998, │nistrare│ │ ││ │ │ │ │Sd = 76 mp, │Comercială │Comuna Batoş │ │ │739/09.07.2003│ │ │ ││ │ │ │ │extras CF │Agroindus- │nr. 304 │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 50532 │triala Batoş│ │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Parohia │ │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │româno- │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │catolică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │N-E - Teren │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Primăria │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Batoş │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│356│ 152227│ 8.30│Instalaţie apă│Puţ instalaţie apă │În incinta │Ţara: România;│1960│ 3.901│HG 981/1998 │în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │ │staţiei │Judeţul: │ │ │OUG 207/2002 │nistrare│ │ ││ │ │ │Baraolt │ │meteo │Covasna;Oraşul│ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Baraolt; Str. │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Libertăţii │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 26 │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼────────┼────────┼──────┤│357│ 63345│ 8.30│Microturbină │Dig adăpost cabluri│Ocolul │Ţara: România;│1988│ 1.627│HG 980/1998, │în admi-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │stâlpi (la 2 km de │silvic │Judeţul: │ │ │739/09.07.2003│nistrare│ │ ││ │ │ │Bucin │staţie) │ │Harghita; │ │ │ORDIN MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Localitatea │ │ │3.471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Praid │ │ │HOT. CA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/28.04.2009 │ │ │ │└───┴───────┴───────┴──────────────┴───────────────────┴────────────┴──────────────┴────┴─────────┴──────────────┴────────┴────────┴──────┘-------