HOTĂRÂRE nr. 24 din 11 ianuarie 2012privind darea în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a unui imobil trecut în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012



  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se probă darea în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a unui imobil trecut în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Public îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 11 ianuarie 2012.Nr. 24.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului, proprietate publică a statului, care se dă înadministrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
  *Font 8*
   
  Locul unde este situat imobilul Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului din domeniul public al unităţii administrativ- teritoriale în domeniul public al statului Persoana juridică la care se transmite imobilul în administrare Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite Nr. M.F.
  1 2 3 4 5
  România, judeţul Alba, municipiul Blaj, str. Timotei Cipariu, bl. T6 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 174 din 29 septembrie 2011 (C.U.I. 4562583) Ministerul Public (C.U.I. 4364748)- Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba (C.U.I. 4331473) Imobil compus din S parţial + etaj I, în suprafaţă utilă totală de 774,80 mp, înscris în C.F. nr. 70009-CI-U2 Blaj, provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 2523 Blaj oraş Cod clasificaţie: 8.29.08 Valoarea de inventar (conform HCJ Alba nr. 174/2011) - 807 911,73 lei 150279
  ----