HOTĂRÂRE nr. 1.299 din 27 decembrie 2011privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reorganizării oficiilor judeţene de consultanţă agricolă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:- Se modifică descrierea tehnică a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, conform prevederilor anexei nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă schimbarea unităţilor de administrare a unor terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform prevederilor anexei nr. 2.  +  Articolul IIISe aprobă transmiterea unor terenuri aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare conform prevederilor prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.  +  Articolul IVPredarea-preluarea bunurilor se face pe bază de protocol încheiat între părţile implicate în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.  +  Articolul VAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul VIMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va lua măsurile necesare pentru efectuarea de către noii administratori ai bunurilor care fac obiectul prezentului act normativ a lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară prevăzute de lege.  +  Articolul VIIMinisterul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor modifica inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 27 decembrie 2011.Nr. 1.299.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public alstatului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi DezvoltăriiRurale, pentru unele unităţi subordonate,pentru care se modifică descrierea tehnică
  *Font 7*
   
  Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa imobilului Codul de clasificaţie şi nr. MFP
  Teren 11336686 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Arad Suprafaţa - 3,27 ha, în parcelele: A 126/4 - 0,5 ha; A 126/5 - 0,5 ha; A 126/6 - 0,5 ha; A 126/7 - 0,5 ha; A 126/10 - 0,8 ha; A 126/12 - 0,47 ha Judeţul Arad, municipiul Arad Imobil 8.05.01 MF 154583
  Teren suprafaţă totală Albeşti 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani Suprafaţa - 51,34 ha, în parcelele: A 657 - 33,58 ha, A 659 - 17,56 ha; De 658 - 0,20 ha Judeţul Botoşani, comuna Albeşti Imobil 8.05.01 MF 34099
  Teren suprafaţă totală Dorohoi 15116420 - Centrul I de Consultanţă Agricolă Botoşani Suprafaţa - 50 ha, în parcela A 190 - 50 ha Judeţul Botoşani, comuna Dorohoi Imobil 8.05.01 MF 34100
  Laborator cărămidă Albeşti 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani Suprafaţa construită - 240 mp, parter Suprafaţă curţi-construcţii- 4.300 mp Judeţul Botoşani, comuna Albeşti Imobil 8.27.01 MF 34059
  Laborator de câmp din cărămidă Dorohoi 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani Suprafaţa construită - 150 mp parter Suprafaţă curţi-construcţii- 3.000 mp Judeţul Botoşani, comuna Dorohoi Imobil 8.27.01 MF 34060
  Teren 11405603 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Bihor Suprafaţa - 16,49 ha, în parcelele T 414 A 2922 - 2,77 ha; T 415 A 2925 - 12,23 ha, T 414 Fn 2923 - 0,86 ha; T 415 Fn 2926 - 0,63 ha Judeţul Bihor, comuna Inand Imobil 8.05.01 MF 152128
  Teren suprafaţă totală Şercaia 11335486 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Braşov Suprafaţa - 49,33 ha, în parcelele: A 1719 - 5,79 ha, A 1722 - 3,76 ha, A 1726 - 3,49 ha, A 1727 - 3,23 ha, A 1730 - 3,98 ha, L 1815 - 1,92 ha, A 1816 - 0,94 ha, A 1819 - 2,44 ha, A 1821 - 8,62 ha, A 1823 - 1,07 ha, L 1825 - 0,37 ha, De 1813 - 0,06 ha, De 1817 - 0,31 ha, De 1820 - 0,17 ha, Fn 1822 - 0,30 ha, Ps 1824 - 0,30 ha, A 1809 - 4,43 ha, A 1812 - 8,15 ha Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Principală nr. 150 Imobil 8.05.01 MF 34103
  Teren suprafaţă totală Călăraşi 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi Suprafaţa = 65 ha, în parcela: T 67 A 260/1 = 65 ha Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Sloboziei nr. 5 Imobil 8.05.01 MF 34105
  Teren suprafaţă totală Olteniţa 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi Suprafaţa = 51,16 ha, în parcelele: T 22 - A 731-751 = 9,82 ha, T 22 - A 756-827 = 24,81 ha, T 22 - A 833-847 = 7,21 ha, T 23 - A 878-893 = 7,98 ha, T 22 - Dr 754 = 0,07 ha; T 22 - Dr 831 = 0,88 ha; T 23 - Dr 895 = 0,39 ha Judeţul Călăraşi, municipiul Olteniţa, str. Mărăşeşti nr. 38 Imobil 8.05.01 MF 34107
  Teren 11349759 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Cluj Suprafaţa - 2,64 ha, în parcelele: H 5375 - 0.03 ha; V 5384 - 0,04 ha; L 5385 - 0,54 ha; L 5386 - 0,20 ha; Fn 5387 - 0,05 ha; L 5381 - 1,78 ha Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 Imobil 8.05.01 MF 107446
  Teren suprafaţă totală Calafat 11446310 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Dolj Suprafaţa - 53,06 ha, în parcelele: T63 A 478 = 22,24 ha, T64 A483/1 - 23,75 ha; T63 Cnl 476 - 0,18 ha; T 2 A 15 - 4,59 ha; T 2 A 18 - 2,3 ha Judeţul Dolj, municipiul Calafat, Calea Craiovei km 4 Imobil 8.05.01 MF 34115
  Teren suprafaţă totală Gurasada 11353067 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Hunedoara Suprafaţa = 67,04 ha, în parcelele: L 400 - 1,42 ha, L 444/2 - 1,67 ha, L 1069 - 1,25 ha, H 404 - 0,23 ha, H 2589 - 0,74 ha, D 401- 0,17 ha, D 2595 - 0,31 ha, A 2594/1- 23,08 ha, A 2594/2 - 2,66 ha, A 2596/1-4,94 ha, A 2596/2 - 18,82 ha, A 2115- 0,19 ha, A 402 - 0,06 ha, Fn 2116 - 2,14 ha, Fn 405 - 4.70 ha, Fn 444/1 - 0,71 ha, Fn 444/3 - 0,50 ha şi Fn 1306-3,45 ha Judeţul Hunedoara, comuna Gurasada Imobil 8.05.01 MF 34118
  Teren suprafaţă totală Slatina 11505866 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Olt Suprafaţă totală - 50,6 ha, în parcelele: A-9/1 - 10,25 ha, A-10 - 18,92 ha, A-13/1 = 16,25 ha, A-12 = 4,58 ha, De-11 = 0,35 ha, De-13/2 = 0,25 ha Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 165 Imobil 8.05.01 MF 34122
  Teren suprafaţă totală Sânnicolau Mare 11370238 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Timiş Suprafaţa - 50 ha, parcele: A 1101/1 = 17,46 ha,A 1103 = 7,81 ha; A 1109/1 = 12,41 ha; A 1078 = 12,32 ha; Judeţul Timiş, oraşul Sânnicolau Mare, str.George Coşbuc nr. 5 Imobil 8.05.01 MF 34130
  Teren 11401229 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Brăila Suprafaţa - 30 ha, în parcela T 49-A 391 = 30 ha Judeţul Brăila, comuna Mircea Vodă Imobil 8.05.01 MF 152129
  Teren 11341224 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Dâmboviţa Suprafaţa - 13,77 ha, în parcela T 66-A 403 = 13,77 ha Judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi Imobil 8.05.01 MF 152138
  Teren 11343071 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Sibiu Suprafaţa - 12,03 ha, parcele T 100 A 2870/2/1 - 9,65 ha, A 2870/1 - 2,38 ha Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Viile Sibiului nr. 59 Imobil 8.05.01 MF 152136
  Teren 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi Suprafaţa totală - 18 ha, în parcela T 131 - A 453/1 - 18 ha Judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt Imobil 8.05.01 MF 152125
  Teren 11327653 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Buzău Suprafaţa totală - 60 ha, în parcela T 95 A- 90 = 60 ha Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, Şos. Puieşti nr. 21 Imobil 8.05.01 MF 152134
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale terenurilor aflate în domeniul publical statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şiDezvoltării Rurale pentru care se schimbă unităţile de administrare
  *Font 7*
   
  Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. M.F.P.
  Teren 11361981 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Galaţi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 10 ha, în parcela A - 670 = 10 ha Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, Str. 1 Dec. 1918 nr. 107 Imobil 8.05.01 MF 152139
  Teren 11353075 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Teleorman 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 28,03 ha, în parcela A- 22 = 28,03 ha Judeţul Teleorman, comuna Troianul (Troian Gară) Imobil 8.05.01 MF 152140
  Teren suprafaţa totală Albeşti 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 51,34 ha, în parcelele: A 657 - 33,58 ha, A 659 - 17,56 ha, De 658 - 0,20 ha Judeţul Botoşani, comuna Albeşti Imobil 8.05.01 MF 34099
  Teren suprafaţa totală Dorohoi 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 50,00 ha, în parcela A-190 - 50 ha Judeţul Botoşani, municipiul Dorohoi, Str. Progresului nr. 72 Imobil 8.05.01 MF 34100
  Teren 11401229 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Brăila 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 30 ha, în parcela T49 - A 391 = 30 ha Judeţul Brăila, comuna Mircea Vodă Imobil 8.05.01 MF 152129
  Teren 11374779 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Vaslui 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 28.40 ha, în parcelele A -18 - 2 ha, A -24 - 7,40 ha, A-22 - 9,5 ha, A-20 - 9,5 ha Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Mihail Kogălniceanu Imobil 8.05.01 MF 152130
  Teren 11327653 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Buzău 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 60 ha, în parcela T 95 A-90 = 60 ha Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, şos. Puieşti nr. 21 Imobil 8.05.01 MF 152134
  Teren 11341224 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Dâmboviţa 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 13,77 ha, în parcela T 66 A 403 = 13,77 ha Judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi Imobil 8.05.01 MF 152138
  Teren suprafaţa totală Şercaia 11335486 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Braşov 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 49,33 ha, în parcelele: A 1719 - 5,79 ha, A 1722 -3,76 ha, A 1726 - 3,49 ha, A 1727 - 3,23 ha, A 1730 - 3,98 ha, L 1815 - 1,92 ha, A 1816 - 0,94 ha, A 1819 - 2,44 ha, A 1821 - 8,62 ha, A 1823 - 1,07 ha, L 1825 - 0,37 ha, De 1813 - 0,06 ha, De 1817 - 0,31 ha, De 1820 - 0,17 ha, Fn 1822 - 0,30 ha, Ps 1824 - 0,30 ha, A 1809 - 4,43 ha, A 1812 - 8,15 ha Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Principală nr. 150 Imobil 8.05.01 MF 34103
  Teren 11335486 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Braşov 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 23,68 ha, în parcela A 761/2 - 23,68 ha, Judeţul Braşov, comuna Hărman nr. 668 Imobil 8.05.01 MF 152126
  Teren 11446514 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Sălaj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 10 ha, în parcelele: A 1103 - 2,80 ha, A 1104-7,20 ha Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. T. Vladimirescu nr. 47 Imobil 8.05.01 MF 152137
  Teren 11343071 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Sibiu 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 12,03 ha, în parcelele T 100 A 2870/2/1 - 9,65 ha, A 2870/1 - 2,38 ha Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Viile Sibiului nr. 59 Imobil 8.05.01 MF 152136
  Teren 12708834 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Bihor 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 16,49 ha, în parcelele T 414 A 2922 - 2,77 ha; T 415 A 2925 - 12,23 ha, T 414 Fn 2923 - 0,86 ha; T 415 Fn 2926 - 0,63 ha Judeţul Bihor, comuna Inand Imobil 8.05.01 MF 152128
  Teren suprafaţă to- tală Sânnicolau Mare 11370238 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Timiş 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 50,00 ha, în parcelele: A 1101/1 - 17,46 ha, A 1103 - 7,81 ha, A 1109/1 - 12,41 ha, A 1078 - 12,32 ha Judeţul Timiş, oraşul Sânnicolau Mare, str. G. Coşbuc nr. 5 Imobil 8.05.01 MF 34130
  Teren 11370238 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Timiş 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 14 ha, în parcela A 1392 - 14 ha Judeţul Timiş, comuna Peciu Nou Imobil 8.05.01 MF 152131
  Teren suprafaţă to- tală Tâmna 11330381 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Mehedinţi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 50 ha, în parcelele: A 2384 - 42,4 ha, A 2384/1 - 7,6 ha Judeţul Mehedinţi, comuna Tâmna, sat Colareţ Imobil 8.05.01 MF 34134
  Teren suprafaţă totală Călăraşi 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 65 ha, în parcela: T 67 A 260/1 = 65 ha Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, str. Sloboziei nr. 5 Imobil 8.05.01 MF 34105
  Teren suprafaţă totală Olteniţa 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 51,16 ha, în parcelele: T 22 - A 731 - 751 = 9,82 ha, T 22 - A 756 - 827 = 24,81 ha, T 22 - A 833 - 847 = 7,21 ha, T 23 - A 878 - 893 = 7,98 ha, T 22 - Dr 754 = 0,07 ha; T 22 - Dr 831 = 0,88 ha; T 23 - Dr 895 = 0,39 ha Judeţul Călăraşi, municipiul Olteniţa, B-dul Mărăşeşti Imobil 8.05.01 MF 34107
  Teren 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa totală - 18 ha, în parcela T 131 - A 453/1- 18 ha Judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt Imobil 8.05.01 MF 152125
  Teren 11336686 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Arad 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 3,27 ha, în parcelele: A 126/4 - 0,5 ha; A 126/5 - 0,5 ha; A 126/6 - 0,5 ha; A 126/7 - 0,5 ha; A 126/10 - 0,8 ha; A 126/12 - 0,47 ha Judeţul Arad, municipiul Arad Imobil 8.05.01 MF 154583
  Teren 11349759 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Cluj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 2,64 ha, în parcelele: H 5375 - 0,03 ha; V 5384 - 0,04 ha; L 5385 - 0,54 ha; L 5386 - 0,20 ha; Fn 5387 - 0,05 ha; L 5381 - 1,78 ha Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 Imobil 8.05.01 MF 107446
  Teren 11349759 - Oficiul de Consultanţă Agri- colă Cluj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 28,40 ha, în parcelele: A 2970 = 10,77 ha, A 2980 = 16,68 ha, Fn 2980/1 = 0,43 ha, De 2979 = 0,35 ha Cc 2978 = 0,17 ha Judeţul Cluj, oraşul Huedin str. Horea nr. 101 Imobil 8.05.01 MF 152127
  Teren 11342918 - Oficiul de Consultanţă Agri- colă Constanţa 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 23,90 ha, în parcelele: P 667/1 = 1,5 ha, P 662/1 = 2,4 ha, A-1277/1 = 20 ha, Judeţul Constanţa, satul Tariverde Imobil 8.05.01 MF 152124
  Teren suprafaţă totală Calafat 11446310 - Oficiul de Consultanţă Agri- colă Dolj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 53,06 ha, în parcelele: T 63 A 478 = 22,24 ha, T 64 A 483/1 = 23,75 ha, T63 Cnl 476 = 0,18 ha, T2 A 15 = 4,59 ha; T2 A 18 = 2,3 ha judeţul Dolj, municipiul Calafat Calea Craiovei km. 4 Imobil 8.05.01 MF 34115
  Teren 11446310 - Oficiul de Consultanţă Agri- colă Dolj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 10 ha, în parcela A89 = 10 ha Judeţul Dolj, comuna Giurgiţa Imobil 8.05.01 MF 152132
  Teren suprafaţă totală Gurasada 11353067 - Oficiul de Consultanţă Agri- colă Hunedoara 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 53,57 ha, în parcelele: L 400 = 1,42 ha, D 401 = 0,17 ha; A 402 - 0,06 ha; Fn 444/1 - 0,41 ha; Fn 444/3 - 0,45 ha; L 1069 - 1,25 ha; A 2594/1 - 23,08 ha; A 2594/2 - 2,66 ha; D 2595 - 0,31 ha; A 2596/1 - 4,94 ha; A 2596/2 - 18,82 ha judeţul Hunedoara comuna Gurasada Imobil 8.05.01 MF 34118 (parţial)
  Teren suprafaţă totală Slatina 11353067 - Oficiul de Consultanţă Agri- colă Olt 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 50,6 ha, în parcelele: A-9/1 = 10,25 ha, A-10 = 18,92 ha, A-13/1 = 16,25 ha, A-12 = 4,58 ha, De-11 = 0,35 ha, De-13/2 = 0,25 ha Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 185 Imobil 8.05.01 MF 34122
  Teren 11333337 - Oficiul de Consultanţă Agri- colă Satu Mare 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 11,67 ha, în parcela A441 - 11,67 ha Judeţul Satu Mare, comuna Odorheu Imobil 8.05.01 MF 152135
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale terenurilor aflate în domeniul public alstatului care se transmit din administrarea Agenţiei DomeniilorStatului în administrarea Institutului de Stat pentruTestarea şi Înregistrarea Soiurilor
  *Font 7*
   
  Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. M.F.P.
  Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 10 ha, în parcela A-670 = 10 ha Judeţul Galaţi municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 107 Imobil 8.05.03 MF 152139
  Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 28,03 ha, în parcela A-22 = 28,03 ha Judeţul Teleorman comuna Troianul (Troian Gară) Imobil 8.05.03 MF 152140
  Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 28,40 ha, în parcelele: A-18 - 2 ha, A-24 - 7,40 ha, A-22 - 9,5 ha, A-20 - 9,5 ha Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Mihail Kogălniceanu Imobil 8.05.03 MF 152130
  Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 13,77 ha, în parcela T 66 A 403 = 13,77 ha Judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi Imobil 8.05.03 MF 152138
  Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 23,68 ha, în parcela A 761/2 - 23,68 ha Judeţul Braşov comuna Hărman nr. 668 Imobil 8.05.03 MF 152126
  Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 16,49 ha, în parcelele: T 414 A 2922 - 2,77 ha; T 415 A 2925 - 12,23 ha, T 414 A 2923 - 0,86 ha; T 415 A 2926 - 0,63 ha Judeţul Bihor, comuna Inand Imobil 8.05.03 MF 152128
  Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 14 ha,, în parcela A 1392 - 14 ha Judeţul Timiş comuna Peciu Nou Imobil 8.05.03 MF 152131
  Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 3,27 ha, în parcelele: A 126/4 - 0,5 ha; A 126/5 - 0,5 ha; A 126/6 - 0,5 ha; A 126/7 - 0,5 ha; A 126/10 - 0,8 ha; A 126/12 - 0,47 ha Judeţul Arad, municipiul Arad Imobil 8.05.03 MF 154583
  Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 10 ha,, în parcela A-89 = 10 ha Judeţul Dolj, comuna Giurgiţa Imobil 8.05.03 MF 152132
  Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 11,67 ha, în parcela A 441 - 11,67 ha Judeţul Satu Mare, comuna Odoreu Imobil 8.05.03 MF 152135
  ----