LEGE nr. 20 din 11 ianuarie 2012pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul contestaţiei la executarea silită şi al opoziţiei la executare, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată."2. Articolul 8^1 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 11 ianuarie 2012.Nr. 20.--------