HOTĂRÂRE nr. 1.298 din 27 decembrie 2011privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă modificarea denumirii, descrierii tehnice, adresei şi valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Neamţ, va lua măsurile necesare în vederea realizării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară prevăzute de lege pentru bunurile prevăzute la art. 2 în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 27 decembrie 2011.Nr. 1.298.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aparţinând domeniului public al statului, aflate înadministrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,pentru unele unităţi din subordine, pentru care se actualizeazăvaloarea de inventar ca urmare a investiţiilor finalizateşi a reevaluării efectuate, conform legii
  *Font 7*
  Codul de clasificare şi nr. MF Denumirea imobilului Adresa Administratorul imobilului (denumire şi CIF) Valoarea de inventar (lei)
  1 2 3 4 5
  Imobil CF 9813 Cod 8.29.11; 26372 Clădire sediu administrativ + anexe Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Anton Pann nr. 7 Direcţia pentru Agricultură Prahova - 2844049 1.002.322
  Imobil Cod 8.27.01; 26373 Clădire Centrul Agricol Poseşti Prahova Judeţul Prahova, comuna Poseşti Direcţia pentru Agricultură Prahova - 2844049 22.474
  Imobil Cod 8.27.01; 26374 Clădire Centrul Agricol Vărbilău Judeţul Prahova, comuna Vărbilău Direcţia pentru Agricultură Prahova - 2844049 17.306
  Imobil Cod 8.28.13; 26382 Magazie insecto-fungicide Judeţul Prahova, comuna Blejoi, satul Ploieştiori Direcţia pentru Agricultură Prahova - 2844049 42
  Imobil Cod 8.28.13; 26389 Magazie pesticide Judeţul Prahova, oraşul Vălenii de Munte, bd. Nicolae Iorga nr. 158-160 Direcţia pentru Agricultură Prahova - 2844049 28
  Imobil Cod 8.28.13; 26402 Magazie insecto-fungicide + birou Judeţul Prahova, oraşul Mizil, str. Tohani nr. 57 Direcţia pentru Agricultură Prahova - 2844049 5.348
  Imobil Cod 8.29.11; 150108 Teren sediu administrativ Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Anton Pann nr. 7 Direcţia pentru Agricultură Prahova - 2844049 41.155
  Imobil Cod 8.27.01; 150109 Teren Centru Agricol Poseşti Judeţul Prahova, comuna Poseşti Direcţia pentru Agricultură Prahova - 2844049 30.441
  Imobil Cod 8.27.01; 150110 Teren Centru Agricol Vărbilău Judeţul Prahova, comuna Vărbilău Direcţia pentru Agricultură Prahova - 2844049 20.608
  Imobil Cod 8.27.01; 150111 Lot demonstrativ Blejoi Judeţul Prahova, comuna Blejoi, satul Ploieştiori Direcţia pentru Agricultură Prahova - 2844049 14.838
  Imobil Cod 8.28.13; 150112 Teren incintă Judeţul Prahova, oraşul Mizil, str. Tohani nr. 57 Direcţia pentru Agricultură Prahova - 2844049 5.741
  Imobil Cod 8.28.13; 150113 Lot demonstrativ Vălenii de Munte Judeţul Prahova, oraşul Vălenii de Munte, bd. Nicolae Iorga nr. 158-160 Direcţia pentru Agricultură Prahova - 2844049 26.761
  Imobil Cod 8.28.03; 26215 Laborator SPA Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, Str. Fermelor nr. 27 Direcţia pentru Agricultură Neamţ - 2613540 1.951.575
  Imobil Cod 8.28.13; 26220 Beci produse fito Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, Str. Fermelor nr. 27 Direcţia pentru Agricultură Neamţ - 2613540 15.044
  Imobil Cod 8.28.13; 26223 Magazie echipament Judeţul Neamţ, comuna Cordun Direcţia pentru Agricultură Neamţ - 2613540 40.212
  Imobil Cod 8.28.13; 26231 Magazia nr. 1 Judeţul Neamţ, oraşul Târgu Neamţ, bd. Ştefan cel Mare Direcţia pentru Agricultură Neamţ - 2613540 69.550
  Imobil Cod 8.28.13; 105175 Gard împrejmuire Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, Str. Fermelor nr. 27 Direcţia pentru Agricultură Neamţ - 2613540 118.592
  Imobil CF 137/N Cod 8.29.11; 150103 Sediu administrativ DADR Neamţ Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. M Eminescu nr. 26 Direcţia pentru Agricultură Neamţ - 2613540 2.999.119
  Imobil Cod 8.28.03; 39546 Clădire laborator seminţe Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Str. Celulozei Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor - Constanţa - 13595130 2.051.879
  Imobil CF nr. 118330 Cod 8.29.11; 39807 Clădire sediu ITCSMS, corp nou Judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. Ecaterina Varga nr. 2 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Braşov - 4777043 1.762.926
  Imobil CF nr. 118330 Cod 8.29.11; 39808 Clădire sediu ITCSMS, corp vechi, sera de stare virotică la cartoful de sămânţă Judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. Ecaterina Varga nr. 2 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Braşov - 4777043 1.203.580
  Imobil CF nr.104664; Cod 8.29.11 35126 Clădiri Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Vlad Victor Delamarina nr. 3 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş - 13701583 4.287.370
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului pentru care semodifică denumirea, descrierea tehnică, adresa şi valoarea de inventar
  *Font 7*
  Codul de clasificaţie şi nr. MF Denumirea Adresa Descrierea tehnică Administratorul imobilului (denumire şi CIF) Valoarea de inventar (lei)
  Imobil Cod 8.28.08; 26213 Corp anexă Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 26 bis Suprafaţa construită - 241 mý; P+1 Suprafaţa desfăşurată - 482 mý CF nr. 50298-C1 Direcţia pentru Agricultură Neamţ - 2613540 607.112
  Imobil Cod 8.28.03; 26215 Laborator SPA Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, Str. Fermelor nr. 27 Suprafaţa construită - 104 mý Suprafaţa desfăşurată - 104 mý Suprafaţa curţii - 4.028 mý Direcţia pentru Agricultură Neamţ - 2613540 1.951.575
  Imobil Cod 8.28.13; 26231 Magazia nr. 1 Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare Suprafaţa construită - 88 mý Suprafaţa desfăşurată - 88 mý Suprafaţa curţii - 2.069 mý Direcţia pentru Agricultură Neamţ - 2613540 69.550
  -------