HOTĂRÂRE nr. 1.300 din 27 decembrie 2011privind completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor a bunurilor rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------p. Ministrul mediului şi pădurilor,Marin Anton,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 27 decembrie 2011.Nr. 1.300.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor rezultate din investiţii noi care se înscriu îninventarul centralizat al bunurilor din domeniul public alstatului şi se dau în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor
      Cod fiscalDenumirea
    1. Ordonator principal de credite16335444Ministerul Mediului şi Pădurilor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal  
    Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)
    Elemente de identificare
    Nr. MFPCodul de clasificareTipul bunului (mobil/imobil)DenumireaDescrierea tehnicăAdresaAnul PIFValoarea  de inventar  (lei)Situaţia juridică
    Baza legală  (proces-verbal)Administrare/ Concesiune
    12345678910
      8.30mobilstaţia AB-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Alba  Localitatea: Alba Iulia Artera: str. Lalelelor nr. 7B2008437.027,12Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 7.219/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia AB-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Alba  Localitatea: Sebeş  Artera: str. Mihail Kogălniceanu, FN2008371.698,56Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 7.219/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia AB-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Alba  Localitatea: Zlatna  Artera: str. Tudor Vladimirescu nr. 142008355.101,89Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 7.219/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia AR-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  Judeţul: Arad  Localitatea: Arad  Artera: zona Pasaj Micălaca, FN2008441.468,75Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 10.048/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia AR-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  Judeţul: Arad  Localitatea: Arad  Artera: str. Ioan Fluieraş nr. 10C2008358.093,61Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 10.048/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia AR-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România Judeţul: Arad Localitatea: Nădlac Artera:  str. Dorobanţi, FN2008459.140,32Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia AG-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  Judeţul: Argeş  Localitatea: Piteşti  Artera: str. Nicolae Bălcescu (în dreptul bl. L5)2008394.917,35Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.304/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia AG-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  Judeţul: Argeş  Localitatea: Piteşti  Artera: Str. Victoriei, lângă nr. 202008398.982,51Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.304/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia AG-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Argeş  Localitatea: Călineşti Artera: Satul Radu Negru2008398.982,51Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.304/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia AG-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Argeş  Localitatea: Budeasa Artera: Satul Caloteşti2008398.982,51Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.304/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia AG-5staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  Judeţul: Argeş  Localitatea: Oarja  Artera: Str. Principală2008370.826,52Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.304/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia AG-6staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  Judeţul: Argeş  Localitatea: Câmpulung  Artera: Calea Pietroasa2008399.490,38Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BC-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Bacău  Localitatea: Bacău  Artera: str. Războieni, FN2008471.337,68Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008 PV nr. 10.261/23.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BC-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Bacău  Localitatea: Bacău  Artera: str. Izvoare nr. 1 bis2008364.406,08Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008 PV nr. 10.261/23.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BC-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Bacău  Localitatea: Oneşti  Artera: Str. Cauciucului nr. 12008351.237,04Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 10.261/23.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BH-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Bihor  Localitatea: Oradea  Artera: bd. Dacia nr. 25A2008437.016,68Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 14.860/23.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BH-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Bihor  Localitatea: Oradea  Artera: str. Matei Corvin nr. 106/A2008356.006,71Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 14.860/23.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BH-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Bihor  Localitatea: Oradea  Artera: Str. Nufărului nr. 47-592008372.603,38Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 14.860/23.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BH-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Bihor  Localitatea: Ţeţchea2008399.490,38Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilistaţia BN-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Bistriţa- Năsăud  Localitatea: Bistriţa  Artera: Str. Parcului nr. 202008441.168,28Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 12.240/23.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BT-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Botoşani  Localitatea: Botoşani Artera: bd. Mihai Eminescu nr. 442008436.782,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 12.008/03.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BV-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Braşov  Localitatea: Braşov  Artera: Calea Bucureşti - Str. Soarelui2008396.036,56Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 13.230/29.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BV-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Braşov  Localitatea: Braşov  Artera: Str. Castanilor, FN2008398.972,07Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 13.230/29.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BV-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Braşov  Localitatea: Braşov  Artera: Bd. Gării - Aleea Lăcrămioarelor2008398.972,07Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 13.230/29.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BV-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Braşov  Localitatea: Sânpetru  Artera: Str. Morii, FN2008398.972,07Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 13.230/29.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BV-5staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Braşov  Localitatea: Braşov  Artera: bd. Al. Vlahuţă -str. Parcul Mic nr. 92008370.826,52Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 13.230/29.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia EM-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Braşov  Localitatea: Fundata  Artera: staţia meteo Fundata2008602.368,15Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 13.230/29.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BR-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Brăila  Localitatea: Brăila  Artera: Calea Galaţi nr. 532008394.940,74Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 15.435/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BR-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Brăila  Localitatea: Brăila  Artera: str. Piaţa Independenţei nr. 12008398.982,52Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 15.435/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BR-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Brăila  Localitatea: Satul Cazasu2008408.941,76Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 15.435/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BR-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Brăila  Localitatea: Brăila  Artera: str. Baldovineşti nr. 222008361.233,92Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 15.435/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BR-5staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Brăila  Localitatea: Satul Chişcani2008378.930,65Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 15.435/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia B-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România Bucureşti  Localitatea: Bucureşti  Artera: Calea Victoriei nr. 32-34, sectorul 12005544.352,09Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală încheiat în data de  14 martie 2005  PV nr. 10.861/21.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia B-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România Bucureşti  Localitatea: Bucureşti  Artera: şos. Mihai Bravu nr. 42-62, sectorul 22005454.253,60Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală încheiat în data de  14 martie 2005  PV nr. 10.861/21.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia B-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România Bucureşti  Localitatea: Bucureşti  Artera: Str. Rotundă nr. 4, sectorul 32005483.765,28Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală încheiat în data de  14 martie 2005  PV nr. 10.861/21.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia B-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România Bucureşti  Localitatea: Bucureşti  Artera: str. Drumul Taberei nr. 119, sectorul 62005544.352,09Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală încheiat în data de  14 martie 2005  PV nr. 10.861/21.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia B-5staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Ilfov  Localitatea: Baloteşti Artera: UM018022005483.765,28Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală încheiat în data de  14 martie 2005  PV nr. 10.861/21.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia B-6staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Ilfov  Localitatea: Măgurele  Artera: Str. Atomiştilor nr. 4072005483.765,28Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală încheiat în data de  14 martie 2005  PV nr. 10.861/21.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia B-7staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România Bucureşti  Localitatea: Bucureşti  Artera: str. Lacul Morii nr. 1, sectorul 62005544.352,09Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală încheiat în data de  14 martie 2005  PV nr. 10.861/21.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia B-8staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România Bucureşti  Localitatea: Bucureşti  Artera: şos. Berceni nr. 10-122005483.765,28 Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală încheiat în data de  14 martie 2005  PV nr. 10.861/21.11.2008în administrare
      8.30mobilsistem  rezervă  APM  Bstaţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România Bucureşti  Localitatea: Bucureşti  Artera: aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 62005813.575,99Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Certificat de acceptanţă finală încheiat în data de 14 martie 2005în administrare
      8.30mobilstaţia BZ-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Buzău  Localitatea: Buzău  Artera: Str. Democraţiei nr. 112008447.589,70Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 14.573/23.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia BZ-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Buzău  Localitatea: Râmnicu Sărat  Artera: str. Focşani nr. 232008435.372,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CS-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Caraş-Severin  Localitatea: Reşiţa  Artera: str. Petru Maior nr. 732008395.050,31Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.325/05.11.2011în administrare
      8.30mobilstaţia CS-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Caraş-Severin  Localitatea: Oţelu Roşu  Artera: Str. Rozelor, FN2008358.093,61Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.325/05.11.2011în administrare
      8.30mobilstaţia CS-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Caraş-Severin  Localitatea: Moldova Nouă  Artera: Str. Unirii nr. 5152008386.374,20Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CS-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Caraş-Severin  Localitatea: Buchin  Artera: Str. Principală nr. 42008435.372,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilistaţia EM-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Caraş-Severin  Localitatea: Valiug  Artera: muntele Semenic2008601.880,19Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.325/05.11.2011în administrare
      8.30mobilstaţia CL-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Călăraşi  Localitatea: Călăraşi  Artera: str. Prelungirea Bucureşti, FN2008484.202,36 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CL-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Călăraşi  Localitatea: Călăraşi  Artera: str. Tudor Vladimirescu nr. 692008485.603,54Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CJ-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Cluj  Localitatea: Cluj-Napoca  Artera: str. Aurel Vlaicu, FN2005389.890,92Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă finală nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 10.499/27.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CJ-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Cluj  Localitatea: Cluj-Napoca  Artera: str. Constanţa nr. 62005333.546,39Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 10.499/27.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CJ-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Cluj  Localitatea: Cluj-Napoca  Artera: Bd. 1 Decembrie 1918, FN2005306.535,03Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 10.499/27.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CJ-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Cluj  Localitatea: Cluj-Napoca  Artera: Str. Dâmbovitei, FN2005275.635,41Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 10.499/27.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CJ-5staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Cluj  Localitatea: Dej  Artera: intersecţia Str. 21 Decembrie cu str. Vasile Alecsandri2005375.345,25Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 10.499/27.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CT-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul:  Constanţa  Localitatea:  Constanţa  Artera:  Bd. 1 Decembrie 1918, zona bl. L562008404.942,93Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 4.553/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CT-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Constanţa  Localitatea: Constanţa  Artera: str. Mihai Viteazul, zona Fantasio2008408.952,20Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 4.553/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CT-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Constanţa  Localitatea: Năvodari Artera: DC-86, Tabăra Victoria2008 408.952,20 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 4.553/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CT-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Constanţa  Localitatea: Mangalia Artera: Şoseaua Constanţei2008367.972,09Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 4.553/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CT-5staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Constanţa  Localitatea: Constanţa  Artera: str. Prelungirea Liliacului nr. 62008378.930,65Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 4.553/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CT-6staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Constanţa  Localitatea: Năvodari Artera: Str. Sănătăţii, FN2008361.233,92Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 4.553/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CT-7staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Constanţa  Localitatea: Medgidia Artera: str. Decebal nr. 352008361.233,92Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 4.553/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia CV-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Covasna  Localitatea: Sfântu Gheorghe  Artera: str. Lunca Oltului, FN2008437.016,68Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 8.044/31.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia DB-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Dâmboviţa  Localitatea: Târgovişte  Artera: str. Vlad Ţepeş nr. 62008393.137,56Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 10.762/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia DB-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Dâmboviţa  Localitatea: Fieni  Artera: Str. Teilor nr. 202008356.199,23Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 10.762/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia DJ-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Dolj  Localitatea: Craiova  Artera: Calea Bucureşti, FN2005422.646,91Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 7.035/07.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia DJ-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Dolj  Localitatea: Craiova  Artera: A.I. Cuza, FN2005 358.177,46 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 7.035/07.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia DJ-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Dolj  Localitatea: Craiova  Artera: Maria Tănase, FN2005324.071,86Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 7.035/07.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia DJ-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Dolj  Localitatea: Işalniţa2005217.493,59Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 7.035/07.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia DJ-5staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Dolj  Localitatea: Craiova  Artera: Breasta, FN2005320.722,41Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 7.035/07.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia GL-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Galaţi  Localitatea: Galaţi  Artera: Str. Brăilei nr. 181, bl. S22008441.467,53Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008 PV nr. 11.521/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia GL-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Galaţi  Localitatea: Galaţi  Artera: Str. Domnească nr. 7, bl. P5-P32008410.921,58Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 11.521/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia GL-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Galaţi  Localitatea: Galaţi  Artera: str. Traian nr. 4312008388.411,10Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 11.521/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia GL-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Galaţi  Localitatea: Galaţi  Artera: bd. Dunărea nr. 8, bl. C32008363.213,74Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 11.521/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia GL-5staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Galaţi  Localitatea: Tecuci  Artera: str. 1 Decembrie 1918 nr. 1462008380.900,03Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 11.521/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia GR-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Giurgiu  Localitatea: Giurgiu  Artera: Calea Bucureşti2008484.202,36Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia GR-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Giurgiu  Localitatea: Giurgiu  Artera: şos. 1 Decembrie 1918 nr. 122008485.603,54Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia GR-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România judeţul: Giurgiu Localitatea: Giurgiu Artera:  Şos. Sloboziei2008399.490,38Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia GR-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România judeţul: Giurgiu Localitatea: comuna Oinacu Artera: Satul Braniştea2008485.603,54Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia GJ-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Gorj  Localitatea: Târgu Jiu  Artera: str. Vasile Alecsandri nr. 22008392.029,78Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 7.411/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia GJ-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Gorj  Localitatea: Rovinari  Artera: Str. Constructorilor nr. 72008355.091,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 7.411/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia GJ-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Gorj  Localitatea: Turceni  Artera: Str. Muncii nr. 452B2008464.254,94Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia HR-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Harghita  Localitatea: Miercurea-Ciuc  Artera: str. Băile Jigodin, FN2008437.016,68Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 4.695/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia HD-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Hunedoara  Localitatea: Deva  Artera: str. Carpaţi, FN2008447.589,70Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 8.823/03.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia HD-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Hunedoara  Localitatea: Deva  Artera: Calea Zarandului, FN2008364.214,55Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 8.823/03.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia HD-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Hunedoara  Localitatea: Hunedoara  Artera: Aleea Bicicliştilor, FN2008364.214,55Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 8.823/03.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia HD-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Hunedoara  Localitatea: Călan  Artera: Str. Furnalistului, FN2008 364.214,55 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 8.823/03.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia HD-5staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Hunedoara  Localitatea: Vulcan  Artera: str. Mihai Viteazu, FN2008399.490,38Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia IL-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Ialomiţa  Localitatea: Slobozia  Artera: str. Mihai Viteazu nr. 12008435.910,40Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 9.131/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia IL-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Ialomiţa  Localitatea: Urziceni  Artera: Str. Industriei nr. 22008354.229,85Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 9.131/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia IS-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Iaşi  Localitatea: Iaşi  Artera: bd. N. Iorga, FN2005370.605,10Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 10.275/29.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia IS-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Iaşi  Localitatea: Iaşi  Artera: Aleea Decebal nr. 102005313.961,63Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 10.275/29.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia IS-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Iaşi  Localitatea: Iaşi  Artera: str. Han Tatar nr. 142005247.249,12Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 10.275/29.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia IS-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Iaşi  Localitatea: Iaşi  Artera: Aleea Sadoveanu nr. 482005335.382,86Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 10.275/29.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia IS-5staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Iaşi  Localitatea: Tomeşti  Artera: str. M. Codreanu, FN2005333.740,59Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 10.275/29.10.2008în administrare
      8.30mobilistaţia IS-6staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Iaşi  Localitatea: Ungheni  Artera: Satul Bosia2008459.140,32Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia  MM-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Maramureş  Localitatea: Baia Mare  Artera: bd. Bucureşti nr. 282008 398.077,78 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 9.922/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia  MM-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Maramureş  Localitatea: Baia Mare  Artera: Bd. Unirii nr. 9-112008399.833,67Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 9.922/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia MM-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Maramureş  Localitatea: Baia Mare  Artera: Firiza nr. 722008401.028,79Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 9.922/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia MM-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Maramureş  Localitatea: Baia Mare  Artera: str. Colonia Topitorilor - SGA2008355.624,07Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 9.922/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia MM-5staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Maramureş  Localitatea: Baia Mare  Artera: Str. Luncii nr. 222008356.087,84Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 9.922/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia MH-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Mehedinţi  Localitatea: Drobeta-Turnu Severin  Artera: str. Băile Romane nr. 32008463.736,80Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008 PV nr. 9.635/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia MS-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Mureş  Localitatea: Târgu Mureş  Artera: str. Koteles Samuel nr. 332008437.016,68Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.047/12.12.2008în administrare
      8.30mobilstaţia MS-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Mureş  Localitatea: Târgu Mureş  Artera: Str. Libertăţii nr. 1202008356.136,28Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.047/12.12.2008în administrare
      8.30mobilstaţia MS-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Mureş  Localitatea: Luduş  Artera: str. Uzina de apă nr. 402008399.490,38Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia MS-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Mureş  Localitatea: Târnăveni  Artera: Str. Rampei nr. 82008421.616,05Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia NT-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Neamţ  Localitatea: Piatra-Neamţ  Artera: str. Valea Albă, FN2008440.934,03Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 8.336/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia NT-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Neamţ  Localitatea: Roman  Artera: str. Ştefan cel Mare nr. 2742008375.850,15Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 8.336/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia NT-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Neamţ  Localitatea: comuna Taşca  Artera: Satul Hamzoaia2008361.279,48Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia OT-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Olt  Localitatea: Slatina  Artera: aleea Grădişte-zona Deal Grădişte, FN2008396.181,38Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 8.121/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia PH-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Prahova  Localitatea: Ploieşti  Artera: str. Gh. Gr. Cantacuzino2008396.910,10Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 10.037/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia PH-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Prahova  Localitatea: Ploieşti  Artera: str. Piaţa Victoriei, FN2008400.951,89Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 10.037/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia PH-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Prahova  Localitatea: Blejoi  Artera: str. DN 1A nr. 1.0032008400.941,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 10.037/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia PH-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Prahova  Localitatea: comuna Brazi, satul Brazii de Jos  Artera: Str. Teilor nr. 452008372.795,90Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 10.037/05.11.2008în administrare
      8.30mobilistaţia PH-5staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Prahova  Localitatea: Ploieşti  Artera: bd. Bucureşti, FN2008359.961,33Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 10.037/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia PH-6staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Prahova  Localitatea: Ploieşti  Artera: str. Mihai Bravu, bl. 33A2008356.199,23Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 10.037/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia SM-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Satu Mare  Localitatea: Satu Mare  Artera: str. Ioan Slavici, FN2008438.061,51Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 8.268/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia SM-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Satu Mare  Localitatea: Cărei  Artera: Str. Someşului nr. 152008459.140,32Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia SJ-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Sălaj  Localitatea: Zalău  Artera: Str. Meteorologiei nr. 932008394.514,41Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 8.109/04.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia SB-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Sibiu  Localitatea: Sibiu  Artera: Str. Hipodromului, FN2008437.027,12Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.713/23.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia SB-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Sibiu  Localitatea: Sibiu  Artera: Str. Oţelarilor, FN2008371.698,56Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.713/23.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia SB-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Sibiu  Localitatea: Copşa Mică  Artera: Aleea Castanilor nr. 82008355.101,89Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.713/23.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia SB-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Sibiu  Localitatea: Mediaş  Artera: Str. Gării, FN2008355.101,89Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.713/23.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia SV-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Suceava  Localitatea: Suceava Artera: str. Mărăsesti nr. 572008436.782,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 9.416/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia SV-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România judeţul: Suceava Localitatea: Suceava Artera:  Str. Tineretului, FN2008355.101,91Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 9.416/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia SV-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Suceava  Localitatea: Siret  Artera: str. Alexandru cel Bun nr. 182008459.140,32Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia EM-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Suceava  Localitatea: satul Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei2008601.260,36Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 9.416/06.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia TR-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Teleorman  Localitatea: Alexandria  Artera: Str. Dunării nr. 12008534.433,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia TR-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Teleorman  Localitatea: Turnu Măgurele  Artera: Str. Libertăţii nr. 235 bis2008425.953,60Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia TM-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Timiş  Localitatea: Timişoara  Artera: str. Oituz, FN2008405.756,72Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.850/07.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia TM-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Timiş  Localitatea: Timişoara  Artera: Piaţa Unirii, FN2008410.633,01Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.850/07.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia TM-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Timiş  Localitatea: satul Carani, comuna Sânandrei2008410.633,01Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.850/07.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia TM-4staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Timiş  Localitatea: Timişoara  Artera: str. I. Bulbuca, FN2008381.433,01Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.850/07.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia TM-5staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Timiş  Localitatea: Timişoara  Artera: Calea Aradului, FN2008368.800,01Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.850/07.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia TM-6staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Timiş  Localitatea: Moraviţa Artera: Str. Principală nr. 2612008459.140,32Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia TM-7staţie de monitorizare  a calităţii aerului:  aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Timiş  Localitatea: Lugoj  Artera: str. Cotu Mic, FN2008383.405,15Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia TL-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Tulcea  Localitatea: Tulcea  Artera: Str. Isaccei -Parc Lac Ciuperca, FN2008410.138,19Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 822/28.01.2009în administrare
      8.30mobilstaţia TL-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Tulcea  Localitatea: Tulcea  Artera: str. Prelungirea Taberei nr. 72008367.354,90Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 9.569/29.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia TL-3staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Tulcea  Localitatea: Isaccea  Artera: Calea Măcin, FN2008361.279,48Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia VS-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Vaslui  Localitatea: Vaslui  Artera: str. Ştefan cel Mare nr. 562008440.923,60Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 10.788/31.10.2008în administrare
      8.30mobilstaţia VL-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Vâlcea  Localitatea: Râmnicu Vâlcea  Artera: str. Ostroveni nr. 1092008436.772,02Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 8.891/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia VL-2staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Vâlcea  Localitatea: Râmnicu Vâlcea  Artera: Str. Uzinei nr. 12008373.879,64Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 8.891/05.11.2008în administrare
      8.30mobilstaţia VN-1staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România  judeţul: Vrancea  Localitatea: Focşani  Artera: Şos. Suruia, FN2008435.920,84Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 PV nr. 6.874/27.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem  ANPMstaţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurareŢara: România Bucureşti  Localitatea: Bucureşti  Artera: Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 62005|497.164,11Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005în administrare
      8.30mobillaborator  ABechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Alba  Localitatea: Alba Iulia Artera: Str. Lalelelor nr. 7B2008493.313,49Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  ARechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Arad  Localitatea: Arad  Artera: bd. Dragalina nr. 162008116.843,40Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  AGechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Argeş  Localitatea: Piteşti  Artera: Str. Egalităţii nr. 50A2008672.276,04Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  BCechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Bacău  Localitatea: Bacău  Artera: str. Oituz nr. 232008618.083,34Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  BHechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Bihor  Localitatea: Oradea  Artera: bd. Dacia nr. 25/A2008295.921,80Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  BNechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Bistriţa- Năsăud  Localitatea: Bistriţa  Artera: Str. Parcului nr. 202008116.854,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  BTechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Botoşani  Localitatea: Botoşani Artera: str. Mihai Eminescu nr. 442008117.069,25Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  BVechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Braşov  Localitatea: Braşov  Artera: Str. Politehnicii nr. 32008675.450,57Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  BRechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Brăila  Localitatea: Brăila  Artera: Bd. Independentei nr. 14, bl. B52008672.276,06Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator Bechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România Bucureşti  Localitatea: Bucureşti  Artera: aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 620051.061.757,23Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Certificat de acceptanţă finală încheiat în data de 14 martie 2005în administrare
      8.30mobillaborator  BZechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Buzău  Localitatea: Buzău  Artera: Str. Democraţiei nr. 112008116.854,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  CSechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Caraş-Severin  Localitatea: Reşiţa  Artera: str. Petru Maior nr. 732008614.371,08Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobillaborator  CLechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Călăraşi  Localitatea: Călăraşi  Artera: şos. Chiciu nr. 2200881.458,89Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobillaborator  CJechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Cluj  Localitatea: Cluj-Napoca  Artera: Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B2005456.546,29Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Certificat de acceptanţă finală nr. 43.625/01.11.2005în administrare
      8.30mobillaborator  CTechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Constanţa  Localitatea: Constanţa  Artera: Str. Unirii nr. 232008672.380,87Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  CVechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Covasna  Localitatea: Sfântu Gheorghe  Artera: bd. G-ral Grigore Balan nr. 102008116.854,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  DBechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Dâmboviţa  Localitatea: Târgovişte  Artera: Calea Ialomiţei nr. 12008493.208,69Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  DJechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Dolj  Localitatea: Craiova  Artera: str. Petru Rareş nr. 12005852.206,45Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005în administrare
      8.30mobillaborator  GLechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Galaţi  Localitatea: Galaţi  Artera: str. Regiment 11 Siret nr. 22008672.380,87Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  GRechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Giurgiu  Localitatea: Giurgiu  Artera: şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B2008578.986,57Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobililaborator  GJechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Gorj  Localitatea: Târgu Jiu  Artera: Str. Unirii2008486.944,79Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  HRechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Harghita  Localitatea: Miercurea-Ciuc  Artera: str. Marton Aron nr. 432008116.854,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  HDechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Hunedoara  Localitatea: Deva  Artera: str. Aurel Vlaicu nr. 252008486.718,96Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator ILechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Ialomiţa  Localitatea: Slobozia  Artera: str. Mihai Viteazu nr. 12008483.730,87Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator ISechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Iaşi  Localitatea: Iaşi  Artera: str. Theodor Vascauteanu nr. 10 bis2005852.206,45Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005în administrare
      8.30mobillaborator  MMechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Maramureş  Localitatea: Baia Mare  Artera: str. Iza nr. 1A2008675.130,99Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  MHechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Mehedinţi  Localitatea: Drobeta-Turnu Severin  Artera: str. Băile Romane nr. 32008493.208,69Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  MSechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Mureş  Localitatea: Targu Mureş  Artera: str. Podeni nr. 102008614.382,14Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota nr.  153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobillaborator  NTechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Neamţ  Localitatea: Piatra-Neamţ  Artera: str. Piaţa 22 Decembrie nr. 52008614.596,93Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobillaborator  OTechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Olt  Localitatea: Slatina  Artera: str. Ion Morosanu nr. 32008116.958,20Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobililaborator  PHechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Prahova  Localitatea: Ploieşti  Artera: str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 3062008665.901,09Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  SMechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Satu Mare  Localitatea: Satu Mare  Artera: str. Mircea cel Bătrân nr. 8/b2008614.382,14Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobillaborator  SJechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Sălaj  Localitatea: Zalău  Artera: Str. Parcului nr. 22008116.854,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  SBechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Sibiu  Localitatea: Sibiu  Artera: Str. Hipodromului nr. 2A2008675.674,99Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  SVechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Suceava  Localitatea: Suceava Artera: Str. Bistriţei nr. 1A2008492.438,24Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  TRechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Teleorman  Localitatea: Alexandria  Artera: Str. Dunării nr. 1200881.458,89Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobillaborator  TMechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Timiş  Localitatea: Timişoara  Artera: Str. Amurgului nr. 12008295.910,75Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  TLechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Tulcea  Localitatea: Tulcea  Artera: str. 14 Noiembrie nr. 52008492.438,24Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  VSechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Vaslui  Localitatea: Vaslui  Artera: str. Călugăreni nr. 632008116.854,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  VLechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Vâlcea  Localitatea: Râmnicu Vâlcea  Artera: str. Remus Belu nr. 62008116.854,45Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  VNechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România  judeţul: Vrancea  Localitatea: Focşani  Artera: str. Dinicu Golescu nr. 22008117.069,24Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobillaborator  ANPMechipamente laborator: aparate de analiză şi cântărireŢara: România Bucureşti  Localitatea: Bucureşti  Artera: Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 620051.033.942,74Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii ABechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Alba  Localitatea: Alba Iulia Artera: Str. Lalelelor nr. 7B2008240.882,63Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii ARechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Arad  Localitatea: Arad  Artera: bd. Dragalina nr. 162008164.191,88Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii AGechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Argeş  Localitatea: Piteşti  Artera: Str. Egalităţii nr. 50A2008164.191,89Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii BCechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Bacău  Localitatea: Bacău  Artera: str. Oituz nr. 232008147.286,74Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii BHechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Bihor  Localitatea: Oradea  Artera: bd. Dacia nr. 25/A2008164.191,89Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii BNechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Bistriţa-Năsaud  Localitatea: Bistriţa  Artera: Str. Parcului nr. 202008147.286,73Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii BTechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Botoşani  Localitatea: Botoşani Artera: str. Mihai Eminescu nr. 442008147.286,74Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii BVechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Braşov  Localitatea: Braşov  Artera: Str. Politehnicii nr. 32008147.286,75Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii BRechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Brăila  Localitatea: Brăila  Artera: Bd. Independentei nr. 14, bl. B52008147.286,74Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii Bechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România Bucureşti  Localitatea: Bucureşti  Artera: aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 62005 952.613,19 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Certificat de acceptanţă finală încheiat în data de 14 martie 2005în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii BZechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Buzău  Localitatea: Buzău  Artera: Str. Democraţiei nr. 112008164.191,88Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii CSechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Caraş-Severin  Localitatea: Reşiţa  Artera: str. Petru Maior nr. 732008181.097,02Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii CLechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Călăraşi  Localitatea: Călăraşi  Artera: şos. Chiciu nr. 22008163.592,69Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii CJechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Cluj  Localitatea: Cluj-Napoca  Artera: Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B2005195.656,67Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii CTechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Constanţa  Localitatea: Constanţa  Artera: Str. Unirii nr. 232008147.286,74Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii CVechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România judeţul: Covasna Localitatea: Sfântu Gheorghe Artera: bd. G-ral Grigore Balan nr. 102008147.286,75Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii DBechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Dâmboviţa  Localitatea: Târgovişte  Artera: Calea Ialomiţei nr. 12008147.286,75Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii DJechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Dolj  Localitatea: Craiova  Artera: str. Petru Rareş nr. 1 2005212.275,72 Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii GLechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Galaţi  Localitatea: Galaţi  Artera: str. Regiment 11 Siret nr. 22008  312164.191,88  312Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii GRechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Giurgiu  Localitatea: Giurgiu  Artera: şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B2008163.592,69Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii GJechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Gorj  Localitatea: Târgu Jiu  Artera: Str. Unirii nr. 762008257.787,77Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii HRechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Harghita  Localitatea: Miercurea-Ciuc  Artera: str. Marton Aron nr. 432008147.286,75Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii HDechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Hunedoara  Localitatea: Deva  Artera: str. Aurel Vlaicu nr. 252008164.191,88Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii ILechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Ialomiţa  Localitatea: Slobozia  Artera: str. Mihai Viteazu nr. 12008164.191,89Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii ISechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Iaşi  Localitatea: Iaşi  Artera: str. Theodor Vascauteanu nr. 10 bis2005200.485,30Legea nr. 104/2011 privind  calitatea aerului  înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii MMechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Maramureş  Localitatea: Baia Mare  Artera: str. Iza nr. 1A2008147.286,75Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii MHechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Mehedinţi  Localitatea: Drobeta-Turnu Severin  Artera: str. Băile Romane nr. 32008147.286,75Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilisistem IT şi comunicaţii MSechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Mureş  Localitatea: Târgu Mureş  Artera: str. Podeni nr. 102008181.097,03Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii NTechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Neamţ  Localitatea: Piatra-Neamţ  Artera: str. Piaţa 22 Decembrie nr. 52008257.787,76Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii OTechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Olt  Localitatea: Slatina  Artera: str. Ion Morosanu nr. 32008147.286,74Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii PHechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Prahova  Localitatea: Ploieşti  Artera: str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 3062008257.787,77Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii SMechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Satu Mare  Localitatea: Satu Mare  Artera: str. Mircea cel Bătrân nr. 8/b2008164.191,89Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii SJechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Sălaj  Localitatea: Zalău  Artera: Str. Parcului nr. 22008147.286,75Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii SBechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Sibiu  Localitatea: Sibiu  Artera: Str. Hipodromului nr. 2A2008240.882,63Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii SVechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Suceava  Localitatea: Suceava Artera: Str. Bistriţei nr. 1A2008164.191,88Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii TRechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Teleorman  Localitatea: Alexandria  Artera: Str. Dunării nr. 12008180.497,83Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii TMechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Timiş  Localitatea: Timişoara  Artera: Str. Amurgului nr. 12008181.097,02Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008 Nota  nr. 153.505/LP/15.10.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii TLechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Tulcea  Localitatea: Tulcea  Artera: str. 14 Noiembrie nr. 52008 147.286,74 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii VSechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Vaslui  Localitatea: Vaslui  Artera: str. Călugăreni nr. 632008147.286,74Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii VLechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Vâlcea  Localitatea: Râmnicu Vâlcea  Artera: str. Remus Belu nr. 62008147.286,74Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii VNechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România  judeţul: Vrancea  Localitatea: Focşani  Artera: str. Dinicu Golescu nr. 22008147.286,75Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  PV nr. 116.056/01.02.2008în administrare
      8.30mobilsistem IT şi comunicaţii ANPMechipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelorŢara: România Bucureşti  Localitatea: Bucureşti  Artera: Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 62005  2008334.814,05Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  Certificat de acceptanţă  finală  nr. 43.625/01.11.2005  PV nr. 116.056/01.02.2009în administrare
  ----