HOTĂRÂRE nr. 1.295 din 27 decembrie 2011pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 6 ianuarie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexele nr. 4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 27 decembrie 2011.Nr. 1.295.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)-------------------------------------------------NORMATIVEde autoturisme şi combustibil pentru structurile carefuncţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ┌────┬───────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea unităţii │ TOTAL │ din care │ │crt.│ │ │───────────┬────────────│ │ │ │ │autoturisme│autospeciale│ │ │ │ │ pentru │ │ │ │ │ │ activităţi│ │ │ │ │ │ speciale │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 1. │Direcţiile pentru agricultură jude-│ 168│ 1/unitate│ 3/unitate│ │ │ţene şi a municipiului Bucureşti -│ │ │ │ │ │servicii publice deconcentrate*) │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 2. │Agenţia Naţională pentru Ameliorare│ 101│ 60│ 41│ │ │şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. │ │ │ │ │ │Dr. G. K. Constantinescu" │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 3. │Laboratorul Central Fitosanitar │ 4/unitate│ 2/unitate│ 2/unitate│ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 4. │Agenţia de Plăţi şi Intervenţie │ 785│ 698│ 87│ │ │pentru Agricultură**) │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 5. │Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare │ 177│ 120│ 57│ │ │Rurală şi Pescuit***) │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 6. │Laboratorul Central pentru Calita- │ 9│ 6│ 3│ │ │tea Seminţelor şi a Materialului │ │ │ │ │ │Săditor │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 7. │Inspectoratele teritoriale pentru │ 120│ 3/unitate│ 1/unitate│ │ │calitatea seminţelor şi a │ │ │ │ │ │materialului săditor - servicii │ │ │ │ │ │publice deconcentrate │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 8. │Institutul de Stat pentru Testarea │ 4│ 4│ - │ │ │şi Înregistrarea Soiurilor │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 9. │Agenţia Naţională pentru Pescuit │ 54│ 45│ 9│ │ │şi Acvacultură****) │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 10.│Oficiul Naţional al Viei şi │ 13│ 12│ 1│ │ │Produselor Vitivinicole │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 11.│Laboratorul Central pentru Contro- │ 3│ 3│ - │ │ │lul Calităţii şi Igienei Vinului │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 12.│Agenţia Domeniilor Statului │ 22│ 22│ - │ └────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┘--------- Notă *) Direcţia pentru Agricultură Tulcea - unitatea fitosanitară utilizează o şalupă pentru monitorizarea formării stolurilor de lăcuste din Delta Dunării şi a stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării. Notă **) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de 3 şalupe, cu un consum ce se stabileşte în limitele prevederilor bugetare. Notă ***) Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, la nivelul Oficiului Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Tulcea, mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi o şalupă, cu un consum ce se stabileşte în limitele prevederilor bugetare. Notă ****) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de 12 bărci pescăreşti din fibră de sticlă (motor şi peridoc), 8 şalupe fluviale de control şi două şalupe maritime de control, 10 bărci gonflabile cu cocă rigidă şi motor, cu un consum ce se stabileşte în limitele prevederilor bugetare.  +  Anexa 2 --------(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)-------------------------------------------------LISTĂcuprinzând mijloacele de transport pe apă şi pe uscat    - Şalupă maritimă de control 2 bucăţi    - Şalupă fluvială de control 8 bucăţi    - Autoturism pentru activităţi specifice 41 de bucăţi    - Autospeciale 9 bucăţi    - Microbuz transport persoane, 1+8 locuri 1 bucată    - Barcă pescărească din fibră de sticlă 12 bucăţi      motor şi peridoc)    - Barcă gonflabilă cu cocă rigidă şi motor 10 bucăţi    - Autolaborator 3 bucăţiConsumul lunar de carburanţi pentru autoturismele şi ambarcaţiunile care aparţin Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.I. Consum de carburanţi aprobat pentru autoturisme: 200 litri/lună/autoturism.II. Consum de carburanţi aprobat pentru ambarcaţiuni:- 12 bărci din fibră de sticlă cu motor: 5 litri/oră pentru 55 de ore pe lună;- 8 şalupe fluviale de control: 15 litri/oră pentru 55 de ore pe lună;- 2 şalupe maritime de control: 30 litri/oră pentru 45 de ore pe lună;- 10 bărci gonflabile de control cu motor: 15 litri/oră pentru 48 de ore pe lună.III. Consum de carburanţi pentru autospeciale, microbuz şi autolaborator: 300 litri/lună.NOTE:1. Repartizarea, detalierea şi transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.-------