HOTĂRÂRE nr. 1.182 din 30 noiembrie 2011privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 21 decembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IPoziţiile M.F. nr. 99690, 99692, 99693, 99694, 99698, 99700, 99701, 100100, 100101, 100102, 100103, 100104, 100105, 144392, 144393, 149190, 150067 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMinisterul Dezvoltării Regionale şi Turismului va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa proprie şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 30 noiembrie 2011.Nr. 1.182.  +  Anexa 1 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 26369185 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 12654670 INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T. BUCUREŞTI R.A.
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândiri/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/  dat cu titlu gratuitTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiune
    1500678.29.08ClădireTronson  5, 6  S =  194,20 mpMFP, MJ, CRPCISŢara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 5; Str. Apolodor nr. 172004288.870HG  1.539/2004; HG  1.631/2009În administrare   Imobil
   +  Anexa 2 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 26369185 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 26752660 INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ "URBAN-INCERC"
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândiri/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/  dat cu titlu gratuitTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiune
    996908.28.03Terenul aferent clădirii laboratorului de modele plăci planeTeren sub clădire  S =  864 mpINCERC, ICECON, IMECŢara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 2661995999.557HG  522/1995; HG  1.631/2009În administrare   Imobil
    996928.28.03Teren aferent clădirii administrative pentru birouriTeren sub clădire  S =  514 mpINCERC, ICECON, IMECŢara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 2661995594.644HG  522/1995; HG  1.631/2009În administrare   Imobil
    996938.28.03ParcareParcare auto  S =  500 mp şi căile  de accesINCERC, ICECON, IMECŢara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 2661995578.447HG  522/1995; HG  1.631/2009În administrare   Imobil
    1001008.28.03TerenS =  8.537 mpN - Str. Târnava S - IPT E - Str. Oltului  V - str. T. LalescuŢara: România; judeţ:  Timiş; MRJ Timişoara; str. Traian Lalescu  nr. 219595.852.600HCM/1677/  1959; HG  1.631/2009; CF 16448În administrare   Imobil
    1001018.28.03TerenS = 2.627,78 mpN - Calea Floreşti  S - str. Grigore Alexandrescu E - Str. Ciobanului  V - Str. AgricultorilorŢara: România; judeţ: Cluj; MRJ Cluj- Napoca; Calea Floreşti  nr. 11719591.407.600HCM/1677/ 1959;  HG 1.631/2009În administrare   Imobil
    1001028.28.03TerenS =  7.080 mpN - str. Gh. Asachi  S - Str. Pinului  E - str.  F. Codrescu V - IPIŢara: România; judeţ: Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Gheorghe Asachi  nr. 3-519596.067.300HCM/1677/ 1959;  HG 1.631/2009În administrare   Imobil
    1001038.28.03TerenS = 20.109,13 mpN, E - Zimbrului  S - IPI  V - A. SesanŢara: România; judeţ: Iaşi; MRJ Iaşi; str.  A. Sesan  nr. 37195918.956.000HCM/1677/ 1959;  HG 1.631/2009În administrare   Imobil
    1001048.28.03TerenS = 4.286,11 mpN, V - IMH S - bd. Mamaia  E - blocuriŢara: România; judeţ: Constanţa; MRJ Constanţa; bd. Mamaia  nr. 30019664.591.200Decizia 637/1966  C-ta Aviz Aviz 11365/4.05. 1966 CSCAS Cons. Miniştri;  HG 1.631/2009În administrare   Imobil
    1001058.28.03TerenS =  250 mpN, S, E - vecini  V - str. I. H. RădulescuŢara: România; judeţ: Prahova; municipiul Câmpina; str. I. H. Rădulescu197696.400Decret C.S. 170/1976; HG 1.631/2009În administrare   Imobil
    1443928.28.03TerenS = 59.127,59 mpN - blocuri S - FRB  E - str. I. PolizuŢara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 266195168.404.400HG 1.162/2002; HG 1.631/2009În administrare   Imobil
    1443938.28.03TerenS = 320,04 mpINCERCŢara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 2662002370.252HG 1.162/2002; HG 1.631/2009În administrare   Imobil
   +  Anexa 3 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 26369185 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 14234699 INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândiri/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuitTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiune
    996948.29.08Teren sediu Inspectoratul în Construcţii Judeţul AlbaS =  700 mpE - bd. Ferdinand V - atelier UGIRA  S - casă particulară N - teren viranŢara: România; judeţ: Alba; MRJ Alba Iulia;  Bd. Ferdinand I nr. 241995345.100HCL 43/1995; HG 1.631/2009; CF 81207În administrare   Teren
    996988.29.08Teren destinat construirii de garaje pentru Inspectoratul în Construcţii Judeţul MaramureşS =  160 mpS,V -  SC Aris Liceul M. EminescuŢara: România; judeţ: Maramureş; MRJ Baia Mare; Str. Culturii  nr. 5A acces dinspre liceu199860.400HCL 140/2000; HG 1.631/2009; CF 23846În administrare   Teren
    997008.29.08Teren pe care este amplasată clădirea Centrului Zonal de Instruire SinaiaS =  250 mpV - Str. Republicii N - Anghelescu Marcu  E - Biserica Creştină Evanghelică S - Onciulescu şi RadŢara: România; judeţ: Prahova; oraş: Sinaia; Bd. Republicii nr. 332000178.300OG 61/2000; HG 1.631/2009; CF 22779În administrare   Teren
    997018.29.08Clădire Centrul Zonal de Instruire SinaiaS+D+E+M Structură cărămidă  S construită = 192 mp clădire  S desfăşurată = 620 mp clădire  ISC S =  620 mpV - Str. Republicii N - Anghelescu Marcu  E - Biserica Creştină Evanghelică S - Onciulescu şi RadŢara: România; judeţ: Prahova; oraş: Sinaia; Bd. Republicii nr. 3320001.724.700OG 61/2000; HG 1.631/2009; CF 22779În administrare   Imobil
    1491908.29.08Clădire sediu Ministerul TurismuluiS+P1+P2+ Et. 6  ISC  S totală - 1.266,27 mp: et. I - tronsoanele 5 şi 6 =  261,27 mp  et. V - tronsoanele 5 şi 6 =  1.005 mpMinisterul Finanţelor Publice, Comisia Naţionala pentru Statistică, Ministerul JustiţieiŢara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sectorul 5; Str. Apolodor nr. 1720046.052.800HG 119/1993, modificată prin HG 337/1996; HG 24/ 04.01.2001; HG 844/2004; HG 1.631/2009În administrare   Imobil
  -------