HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 14 decembrie 2011privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 21 decembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu Tabărăp. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 14 decembrie 2011.Nr. 1.236.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile care se înscriu în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statuluişi se dau în administrarea Ministerului Agriculturiişi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine
  *Font 8*
   
  Administratorul bunului imobil (denumirea şi CUI) Denumirea Descrierea tehnica Vecinătăţi Adresa Anul dobân- dirii/ al dă- rii în folo- sinţă Valoarea de inventar (lei) Codul de clasificaţie şi nr. MFP
  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie - Centrul Judeţean Braşov - 20716277 Sediul administra- tiv Teren curţi- construcţii - 2.074 mý; Suprafaţa construită - 553 mý; CF 107396 N şi E - pro- prietăţi - Societatea Comercială RAMOSS - S.R.L.; S - bloc nefamilişti; V - str. Ecaterina Teodoroiu Municipiul Braşov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 38A, judeţul Braşov 2011 3.822.486 Imobil; 8.29.08*)
  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie - Direcţia pentru agricultură Braşov - 4384052 Sediul administra- tiv Teren curţi- construcţii - 896 mý; Suprafaţa construită - 244 mý; CF 107396 N şi E - pro- prietăţi - Societatea Comercială RAMOSS - S.R.L.; S - bloc nefamilişti; V - str. Ecaterina Teodoroiu Mun. Braşov str. Ecaterina Teodoroiu nr. 38A, judeţul Braşov 2011 1.669.652 Imobil; 8.29.08*)
  ------- Notă *) Numărul MFP va fi acordat de Ministerul Finanţelor Publice după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea I.------