HOTĂRÂRE nr. 1.209 din 6 decembrie 2011privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 15 decembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică cu valoarea de inventar a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:p. Ministrul mediului şi pădurilor,Marin Anton,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 6 decembrie 2011.Nr. 1.209.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor din domeniul public al statuluiaflate în administrarea comisariatelor regionaleale Gărzii Naţionale de Mediu la carese actualizează valoarea de inventar
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 16335444 Ministerul Mediului şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite 15378153 Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu
    Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)
    Elemente de identificare
    Nr. MFPCodul de clasificareTipul bunului (mobil/ imobil)DenumireaDescrierea tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar  - lei -Situaţia juridică
    Baza legalăAdministrare/Concesiune
    1234567891011
    1552558.29.08ImobilTeren +  clădireS totală teren =  356 mp  Clădire:  S + P + 1E + M Suprafaţa construită =  144,80 mp  CF. nr. 267462N: Asociaţie locatari şi  str. Dorobanţi E: proprietar Macskasi Rodica  S: str. G-ral Traian Moşoiu V: Spitalul de OrtopedieŢara: România Judeţul: Cluj Localitate: Cluj  Str. G-ral  Traian  Moşoiu nr. 4920061.112.200 teren + clădireHotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrarea Comisariatului Regional Cluj şi folosinţa Comisariatului Regional Cluj şi a Comisariatului Judeţean Cluj
    1552568.29.08ImobilTeren +  clădireS totală teren =  728 mp Clădire: S+P+M  S construită = 138,80 mp (din schiţa proiectului) CF nr. 54754N: Bretanu Gh. S: Chiş I.  E: Nagy Sandor  V: str. Gh. LazărŢara: România Judeţul: Sălaj Localitate: Zalău  Str. Gh. Lazăr nr. 202006664.000 teren + clădireHotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrarea Comisariatului Regional Cluj şi folosinţa Comisariatului Judeţean Sălaj
    1552578.29.08ImobilTeren +  clădireS totală teren =  Cotă indiviză  158/749 mp  Clădire:  P + 2E+M Achiziţionat numai etajul 2 cu suprafaţa construită =  212,46 mp  CF  nr. 103492- C1-U2N: râul Săsar E: Clinica Medcenter  S: Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş  V: teren al S.C. Clar DesignŢara: România Judeţul: Maramureş Localitate: Baia Mare  Str. G. Coşbuc nr. 522006513.800 teren + clădireHotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrarea Comisariatului Regional Cluj şi folosinţa Comisariatului Judeţean Maramureş
    1552588.29.08ImobilTeren +  clădireS totală  teren = 885 mp  Clădire:  D+ P + 1E + M Suprafaţa construită =  266 mp  CF nr. 156718N: proprietar Kovacs Barna N-E: Kandu Francisc  E: Citiu Gh. şi  Barbu Ion  S: Marcu Ioan V: str. Ioan SlaviciŢara: România Judeţul: Satu Mare Localitate: Satu Mare Str. Ioan  Slavici nr. 7420071.112.800 teren + clădireHotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrarea Comisariatului Regional Cluj şi folosinţa Comisariatului Judeţean Satu Mare
    1552598.29.08ImobilTeren +  clădireS totală teren =  179 mp  Clădire:  S + P + 1E + M Suprafaţa construită =  122 mp  CF nr. 56348N+E: Registrul  Comerţului  S: str. Mărăşeşti  V: fam. Moroşan şi fam. NagyŢara: România Judeţul: Bistriţa- Năsăud Localitate: Bistriţa  Str. Mărăşeşti nr. 22007927.400 teren + clădireHotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrarea Comisariatului Regional Cluj şi folosinţa Comisariatului Judeţean Bistriţa- Năsăud
    1552608.29.08ImobilTeren +  clădireS totală teren = 994,00 mp Casă parter Suprafaţa construită =  566,35 mp (din fişele bunului imobil) CF nr. 52244Str. Comisia  Centrală,  SCCM Vrancea pe două laturi, locuinţă personalăŢara: România Judeţul: Vrancea Localitate: Focşani  Str. Comisia  Centrală nr. 72-7420061.432.796 teren + clădireHotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrarea Comisariatului Regional Galaţi şi folosinţa Comisariatului Judeţean Vrancea
    1552618.29.08ImobilTeren +  clădireS totală teren =  551 mp Casă parter cu mansardă Suprafaţa construită =  204,38 mp (din care garaj =  41,39 mp) CF nr. 9144Case familiale, Str. Nicolae Titulescu, Prefectura Judeţului Buzău, Tipografia SansaŢara: România Judeţul: Buzău Localitate: Buzău Str. Nicolae  Titulescu nr. 320071.523.887 teren + clădireHotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrarea Comisariatului Regional Galaţi şi folosinţa Comisariatului Judeţean Buzău
    1552628.29.08ImobilTeren +  clădireS teren =  3,172 mp +  31,889 mp =  35,061 mp = cotă indiviză din terenul ocupat de bloc Su = 184,83 mp plus 19,05 mp Su cotă indiviză părţi comune Achiziţionat etajul 6 din  P + 6E  Sc = cotă indiviză din  231,77 mp  CF nr. 16452N  şi 16453NS.C. Modern Proiect, S.C. Palmeras, S.C. Start Proiect, ANOFM TulceaŢara: România Judeţul: Tulcea Localitate: Tulcea  Str. Grigore  Antipa nr. 102006822.742 teren + clădireHotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrarea Comisariatului Regional Galaţi şi folosinţa Comisariatului Biosfera "Delta Dunării" Tulcea
    1552638.29.08ImobilTeren+  clădireS teren =  cotă indiviză  5,03% din  2.449 mp Achiziţionat etajul 4  din bloc P+4E şi P+6E Su =  518,00 mp +  cota indiviză  5,03% din  35,30 mp =  holul de intrare +  5,03% din  246,42 mp = liftul de la parter cu holul de intrare şi casa scării şi lift + 5,03%  din 157,46 mp =  casa scării vest şi ghena de gunoi  CF nr. 70724S.C. Doraly Mall, Faleza Dunării, bd. Al. I. Cuza, case de locuitŢara: România Judeţul: Brăila Localitate: Brăila  Bd. Al. I. Cuza nr. 320071.509.603 teren + clădireHotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrarea Comisariatului Regional Galaţi şi folosinţa Comisariatului Judeţean Brăila
    1552648.29.08ImobilTeren+  clădireS totală teren =  2.500 mp Clădire: P+E Suprafaţa construită =  322,87 mp (din schiţa corpului de proprietate)  CF nr. 100759DN 1, S.C. CONA - S.A. Sibiu, teren S.C. CUB IMPEX - S.R.L. SibiuŢara: România Judeţul: Sibiu Localitate: Şelimbăr20063.347.425 teren + clădireHotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrarea Comisariatului Regional Sibiu şi folosinţa Comisariatului Regional Sibiu şi a Comisariatului Judeţean Sibiu
    1552718.29.08ImobilTeren +  clădireS totală teren =  850 mp Clădire: S+P+1E Suprafaţa construită:  135.80 mp  CF nr. 400802N: Clădire  S: Clădire  E: Str. Carei  V: Teren liberŢara: România Judeţul: Timiş Localitate: Timişoara  Str. Carei nr. 9 D20071.490.893 teren + clădireHotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrarea Comisariatului Regional Timiş şi folosinţa Comisariatului Regional Timiş şi a Comisariatului Judeţean Timiş
    1552728.29.08ImobilTeren +  clădireS totală teren = proprietate  117 mp din  255 mp Clădire: D+P Achiziţionat apartament nr. 2  Suprafaţa construită =  210 mp  CF nr. 313097  - C1-U1N: clădire  S: str. Desseanu E: proprietar Cicioi Pop  V: curte interioarăŢara: România Judeţul: Arad Localitate: Arad  Str. Desseanu nr. 22006287.116 teren + clădireHotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrarea Comisariatului Regional Timiş şi folosinţa Comisariatului Judeţean Arad
    1552738.29.08ImobilTeren +  clădireS totală teren =  342 mp Clădire: P+E +M Suprafaţa construită =  130 mp  CF nr. 40400N: proprietar Cheran Valentin  S: str. Preda  Buzescu  E: proprietar Grigoroiu Rodica  V: proprietar Ionescu DumitruŢara: România Judeţul: Vâlcea Localitate: Râmnicu Vâlcea  Str. Preda  Buzescu nr. 32006925.360 teren + clădireHotărârea Guvernului nr. 625/2010În administrarea Comisariatului Regional Vâlcea şi folosinţa Comisariatului Regional Vâlcea  şi a Comisariatului  Judeţean Vâlcea
  ---------