HOTĂRÂRE nr. 1.171 din 25 noiembrie 2011privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2.Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării bunurilor imobile şi trecerii în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Anexele nr. 1*) şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------ Notă *) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 noiembrie 2011.Nr. 1.171.  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unor construcţii aflate înadministrarea Ministerului ApărăriiNaţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat alstatului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
  Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
  0 1 2 3
  1. Municipiul Râmnicu Sărat judeţul Buzău str. Focşani Ministerul Apărării Naţionale Imobil 376, nr. M.F.P. = 106.982 - parţial Pavilionul B2: - suprafaţa construită = 580 m - valoarea contabilă = 5.145 lei Pavilionul B6: - suprafaţa construită = 497 mý - valoarea contabilă = 4.032 lei Pavilionul B7: - suprafaţa construită = 497 mý - valoarea contabilă = 4.014 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 1.452 mý - valoarea contabilă = 27.847 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 393 mý - valoarea contabilă = 27.744 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 1.178 mý - valoarea contabilă = 13.632 lei Pavilionul O: - suprafaţa construită = 19 mý - valoarea contabilă = 1.588 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 70 mý - valoarea contabilă = 44.380 lei Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 70 mý - valoarea contabilă = 37.611 lei Pavilionul V4: - suprafaţa construită = 540 mý - valoarea contabilă = 50.268 lei Pavilionul V5: - suprafaţa construită = 540 mý - valoarea contabilă = 50.268 lei Pavilionul V6: - suprafaţa construită = 540 mý - valoarea contabilă = 50.268 lei Pavilionul V13: - suprafaţa construită = 280 mý - valoarea contabilă = 59.038 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 15 mý - valoarea contabilă = 2.528 lei Pavilionul X1: - suprafaţa construită = 35 mý - valoarea contabilă = 4.083 lei Pavilionul X2: - suprafaţa construită = 27 mý - valoarea contabilă = 3.500 lei Pavilionul Y1: - suprafaţa construită = 126 mý - valoarea contabilă = 17.735 lei Pavilionul Y2: - suprafaţa construită = 237 mý - valoarea contabilă = 59.737 lei Pavilionul Y3: - suprafaţa construită = 237 mý - valoarea contabilă = 59.271 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: - lungimea construită = 329 ml - valoarea contabilă = 7.258,49 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - lungimea construită = 1.662 ml - valoarea contabilă = 36.667,53 lei Împrejmuire din plăci prefabricate din beton: - lungimea construită = 351 ml - valoarea contabilă = 5.682,606 lei Reţea aeriană de alimentare cu energie electrică: - lungimea construită = 650 ml - valoarea contabilă = 29.609,6 lei Total valoare contabilă imobil 376 - parţial = 601.907,226 lei
  2. Municipiul Focşani judeţul Vrancea bd. Bucureşti nr. 1 Ministerul Apărării Naţionale Imobil 473, nr. M.F.P. = 106.994 - parţial Împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - lungimea construită = 976 ml - valoarea contabilă = 10,70 lei Total valoare contabilă imobil 473 - parţial = 10,70 lei
  3. Comuna Bascov judeţul Argeş Ministerul Apărării Naţionale Imobil 962, nr. M.F.P. = 103.680 - parţial Pavilionul J: - suprafaţa construită = 68 mý - valoarea contabilă = 2.943,3 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 7 mý - valoarea contabilă = 51,70 lei Total valoare contabilă imobil 962 - parţial = 2.995 lei
  4. Localitatea Curtişoara judeţul Gorj Ministerul Apărării Naţionale Imobil 852, nr. M.F.P. = 103.882 - parţial Pavilionul V: - suprafaţa construită = 15 mý - valoarea contabilă = 972,30 lei Total valoare contabilă imobil 852 - parţial = 972,30 lei
  5. Comuna Bascov judeţul Argeş Ministerul Apărării Naţionale Imobil 3098, nr. M.F.P. = 103.683 - parţial Pavilionul B: - suprafaţa construită = 720 mý - valoarea contabilă = 26,20 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 551 mý - valoarea contabilă = 99,12 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 81 mý - valoarea contabilă = 6,91 lei Total valoare contabilă imobil 3098 - parţial = 132,23 lei
  6. Municipiul Roman judeţul Neamţ str. Prof. Dumitru Martinaş Ministerul Apărării Naţionale Imobil 482, nr. M.F.P. = 106.934 - parţial Pavilionul M: - suprafaţa construită = 166 mý - valoarea contabilă = 2 lei Pavilionul L2: - suprafaţa construită = 85 mý - valoarea contabilă = 82.984,72 lei Total valoare contabilă imobil 482 - parţial = 82.986,72 lei
  7. Municipiul Brăila judeţul Brăila şoseaua de centură DN2 B Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1133, nr. M.F.P. = 107.011 - parţial Pavilionul E: - suprafaţa construită = 80 mý - valoarea contabilă = 223,6 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 156 mý - valoarea contabilă = 641,7 lei Pavilionul P2: - suprafaţa construită = 14 mý - valoarea contabilă = 486,3 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 18 mý - valoarea contabilă = 2.136,48 lei Pavilionul Ş: - suprafaţa construită = 50 mý - valoarea contabilă = 6.104,4 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 18 mý - valoarea contabilă = 2.136,48 lei Pavilionul Z4: - suprafaţa construită = 60 mý - valoarea contabilă = 2.000 lei Pavilionul Z18: - suprafaţa construită = 248 mý - valoarea contabilă = 3.000 lei Pavilionul Q: - suprafaţa construită = 69 mý - valoarea contabilă = 6.800 lei Total valoare contabilă imobil 1133 - parţial = 23.528,96 lei
  8. Municipiul Bucureşti sectorul 1 Calea Plevnei nr. 114 Ministerul Apărării Naţionale Imobil 867, nr. M.F.P. = 103.569 - parţial Pavilionul C1: - suprafaţa construită = 714,55 mý - valoarea contabilă = 54.037,72 lei Reţea de alimentare cu gaze naturale: - lungimea construită = 17 ml - valoarea contabilă = 3.379,40 lei Total valoare contabilă imobil 867 - parţial = 57.417,12 lei
  9. Municipiul Constanţa judeţul Constanţa Str. Fulgerului nr. 1 Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1369, nr. M.F.P. = 107.075 - parţial Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 57 mý - valoarea contabilă = 50.403,94 lei Total valoare contabilă imobil 1369 - parţial = 50.403,94 lei
  10. Comuna Floreşti judeţul Cluj Ministerul Apărării Naţionale Imobil 917, nr. M.F.P. = 106.694 - parţial Pavilionul U 28: - suprafaţa construită = 64 mý - valoarea contabilă = 2,60 lei Pavilionul U 17: - suprafaţa construită = 125 mý - valoarea contabilă = 5 lei Pavilionul U 27: - suprafaţa construită = 64 mý - valoarea contabilă = 2,60 lei Pavilionul U 26: - suprafaţa construită = 80 mý - valoarea contabilă = 3,20 lei Pavilionul T 24: - suprafaţa construită = 637 mý - valoarea contabilă = 45 lei Pavilionul T 28: - suprafaţa construită = 551 mý - valoarea contabilă = 29 lei Pavilionul T 29: - suprafaţa construită = 551 mý - valoarea contabilă = 29 lei Pavilionul Z 4: - suprafaţa construită = 70 mý - valoarea contabilă = 13.208,32 lei Pavilionul K 15: - suprafaţa construită = 224 mý - valoarea contabilă = 30.773,52 lei Pavilionul K 16: - suprafaţa construită = 218 mý - valoarea contabilă = 29.918,70 lei Pavilionul V 2: - suprafaţa construită = 38 mý - valoarea contabilă = 3,20 lei Pavilionul U 3: - suprafaţa construită = 171 mý - valoarea contabilă = 6,80 lei Pavilionul U 9: - suprafaţa construită = 106 mý - valoarea contabilă = 4,20 lei Pavilionul U 10: - suprafaţa construită = 108 mý - valoarea contabilă = 4,32 lei Pavilionul U 30: - suprafaţa construită = 61 mý - valoarea contabilă = 2,40 lei Total valoare contabilă imobil 917 - parţial = 74.037,86 lei
  11. Municipiul Bacău judeţul Bacău, Str. Constanţei nr. 1 Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1322, nr. M.F.P. = 106.927 - parţial Pavilionul D 1: - suprafaţa construită = 1.446 mý - valoarea contabilă = 83,70 lei Pavilionul D 3: - suprafaţa construită = 1.446 mý - valoarea contabilă = 83,70 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 23 mý - valoarea contabilă = 1,70 lei Total valoare contabilă imobil 1322 - parţial = 169,1 lei
  -----