HOTĂRÂRE nr. 1.186 din 30 noiembrie 2011privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 8 decembrie 2011  Ţinând seama de prevederile art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrate la poziţiile MFP 101.441, 101.436, 103.686, 101.447, 103.921, 101.296, 62.071, 101.297, 34.178, 101.096, 101.097, 154.963, 101.049, 101.050, 35.218, 101.510, 101.509, 101.508, 101.507, 101.127, 101.128, 101.133, 36.762, 101.513, 101.515, 101.043, 101.044, 121.144, 101.439 şi 101.443 în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2005 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 30 noiembrie 2011.Nr. 1.186.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor a căror valoare de inventar se modifică
  *Font 8*
  Nr. MFP Denumirea imobilului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea contabilă actualizată a imobilului (lei)
  101.441 45-233 România, judeţul Prahova Unitatea Militară 0756 Ploieşti 61.137,74
  101.436 45-87 România, judeţul Prahova Unitatea Militară 0756 Ploieşti 4.531.037,77
  103.686 45-266 (vechi 3106) România, judeţul Prahova oraşul Boldeşti-Scăeni Unitatea Militară 0756 Ploieşti 562.120,02
  101.447 45-289 România, judeţul Prahova Unitatea Militară 0756 Ploieşti 2.055.017,58
  103.921 45-361 România, judeţul Olt, comuna Milcov Unitatea Militară 0746 Slatina 2.995.314,05
  101.296 45-180 România, judeţul Olt Unitatea Militară 0746 Slatina 1.013.516,96
  62.071 45-179 România, judeţul Olt Unitatea Militară 0746 Slatina 756.431,14
  101.297 45-191 România, judeţul Olt Unitatea Militară 0746 Slatina 1.132.482,52
  34.178 45-32 România, judeţul Bihor Unitatea Militară 0657 Oradea 12.417.619,82
  101.096 45-80 România, judeţul Bihor Unitatea Militară 0657 Oradea 1.317.397,97
  101.097 45-139 România, judeţul Bihor Unitatea Militară 0657 Oradea 197.323,18
  154.963 45-335 România, judeţul Argeş Unitatea Militară 0681 Piteşti 1.473.347,66
  101.049 45-145 România, judeţul Argeş Unitatea Militară 0681 Piteşti 6.212.366,01
  101.050 45-249 România, judeţul Argeş Unitatea Militară 0681 Piteşti 113.772,48
  35.218 45-28 România, judeţul Timiş Unitatea Militară 0389 Lugoj 17.887.111,24
  101.510 45-291 România, judeţul Timiş Unitatea Militară 0389 Lugoj 249.723,36
  101.509 45-241 România, judeţul Timiş Unitatea Militară 0398 Lugoj 19.348,24
  101.508 45-240 România, judeţul Timiş Unitatea Militară 0398 Lugoj 200.604
  101.507 45-29 România, judeţul Timiş Unitatea Militară 0389 Lugoj 1.957.692,17
  101.127 45-146 România, judeţul Brăila Unitatea Militară 0242 Brăila 1.363.635,11
  101.128 45-253 România, judeţul Brăila Unitatea Militară 0242 Brăila 1.685.087,03
  101.133 45-278 România, judeţul Brăila Unitatea Militară 0242 Brăila 2.495.346,12
  36.762 45-46 România, judeţul Tulcea Unitatea Militară 0615 Tulcea 2.292.499,38
  101.513 45-95 România, judeţul Tulcea Unitatea Militară 0615 Tulcea 218.707,14
  101.515 45-298 România, judeţul Tulcea Unitatea Militară 0615 Tulcea 96.726
  101.043 45-134 România, judeţul Arad Unitatea Militară 0437 Arad 11.100.750,04
  101.044 45-183 România, judeţul Arad Unitatea Militară 0437 Arad 3.963.060,79
  121.144 45-367 (vechi 45-TA) România, judeţul Buzău Unitatea Militară 0838 Buzău 312.723,59
  101.439 45-196 România, judeţul Buzău Unitatea Militară 0838 Buzău 11.970.210,02
  101.443 45-235 România, judeţul Buzău Unitatea Militară 0838 Buzău 251.963,47
  --------