HOTĂRÂRE nr. 1.167 din 25 noiembrie 2011privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 noiembrie 2011.Nr. 1.167.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor a cărui unitate de administrares-a schimbat şi a cărui valoare de inventar s-a modificatca urmare a reevaluării
  *Font 7*
  Adresa imobilului Denumirea imobilului transferat Denumirea imobilului după realizarea transfe- rului Caracteristicile imobilului ce se predă Unitatea de administrare de la care s-a transmis folosinţa imobilului Unitatea de administrare la care s-a transmis folosinţa imobilului Valoarea contabilă - lei - Numărul de identifi- care atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
  Municipiul Calafat, str. Gheorghe Doja nr. 6, judeţul Dolj 16-17 45-371 Suprafaţa construită = 196 mý Suprafaţa terenului = 1.294 mý C.F. nr. 30484 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4554238 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4332061 81.812,97 114.606
  __________