HOTĂRÂRE nr. 1.147 din 16 noiembrie 2011privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 30 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Valorile de inventar ale imobilelor înregistrate la numerele M.F.P. 97018, 151891, 96988 se modifică potrivit anexei nr. 1.2. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a restituirii către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,Mihai-Răzvan UngureanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 noiembrie 2011.Nr. 1.147.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor pentru care se aprobă modificareavalorii de inventar, ca urmare a unor lucrăride investiţii
    Ordonator principal de credite10668016SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE
    Nr. M.F.PCodul de clasificaţieDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/  dării în folosinţăValoarea de inventar - lei -
    Descrierea tehnică  (pe scurt)VecinătăţiAdresa
    970188.19.01CLĂDIRE     Ţara: România;  municipiul Bucureşti194213.251.297,13
    1518918.19.01CLĂDIRE     Ţara: România;  municipiul Bucureşti200521.302.813,67
    969888.19.01CLĂDIRE     Ţara: România;  judeţul Călăraşi19986.281.154,71
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se scot din inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului, caurmare a restituirii către persoanele îndreptăţite,în condiţiile legii
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se preia imobilul Caracteristicile imobilului Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice Codul de clasifi caţie Valoarea de inventar - lei -
  0 1 2 3 4 5
  Municipiul Bucureşti, sectorul 1 Serviciul de Informaţii Externe Clădire 96973 8.19.01 277.766
  Municipiul Bucureşti, sectorul 1 Serviciul de Informaţii Externe Teren Suprafaţa = 9.737 mý 97055 (parţial) 8.19.01 3.557.899,80
  Municipiul Bucureşti, sectorul 1 Serviciul de Informaţii Externe Teren Suprafaţa = 298,12 mý 97057 (parţial) 8.19.01 651.289,02
  Municipiul Bucureşti, sectorul 2 Serviciul de Informaţii Externe Clădire 97004 8.19.01 258.225
  Municipiul Bucureşti, sectorul 2 Serviciul de Informaţii Externe Teren Suprafaţa = 748,83 mý 97043 (parţial) 8.19.01 1.520.404,51
  -------