HOTĂRÂRE nr. 1.148 din 16 noiembrie 2011privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 29 noiembrie 2011  Ţinând seama de prevederile art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrate la poziţiile MFP 34894, 96722, 101486, 39248, 101231, 101232, 101235, 104180, 155185, 37849, 101223, 37657, 101501, 101503, 37692, 101216, 101217, 101218, 61968, 106885, 37083, 101040, 144923, 106243, 37115, 101179, 101181, 101183, 101490, 101491, 62057, 101134, 154962, 61965, 101065, 96712, 35863, 112551, 35571, 155277, 101062, 108131, 101191, 101192, 101193, 101032, 37847,101106, 101099, 101469, 101470 în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2005 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:p. Ministruladministraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 noiembrie 2011.Nr. 1.148.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public alstatului şi în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor a cărorvaloare de inventar se modifică
  Nr. MFP Cod de clasi- ficaţie Denu- mirea imobi- lului Locul unde este situat Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea de inventar actualizată (lei)
  34894 8.19.01 45-23 România, judeţul Suceava Unitatea Militară 0854 Fălticeni 11.363.532,68
  96722 8.19.01 45-70 România, judeţul Sibiu Unitatea Militară 0815 Sibiu 8.782.739,70
  101486 8.19.01 45-107 România, judeţul Sibiu Unitatea Militară 0815 Sibiu 4.459.420,57
  39248 8.19.01 România, judeţul Hunedoara Unitatea Militară 0451 Deva 363.302,52
  101231 8.19.01 45-273 România, judeţul Hunedoara Unitatea Militară 0451 Deva 134.305,38
  101232 8.19.01 45-274 România, judeţul Hunedoara Unitatea Militară 0451 Deva 326.887,79
  101235 8.19.01 45-242 România, judeţul Hunedoara Unitatea Militară 0451 Deva 2822,92
  104180 8.19.01 45-305 România, judeţul Hunedoara, satul Mintia Unitatea Militară 0451 Deva 383.930,59
  155185 8.19.01 45-31 România, judeţul Hunedoara Unitatea Militară 0451 Deva 6.785.946,79
  37849 8.19.01 45-84 România, judeţul Harghita Unitatea Militară 0721 Gheorgheni 6.595.659,05
  101223 8.19.01 45-110 România, judeţul Harghita Unitatea Militară 0721 Gheorgheni 454.217,72
  37657 8.19.01 45-44 România, judeţul Timiş Unitatea Militară 0520 Timişoara 17.366.556,75
  101501 8.19.01 45-45 România, judeţul Timiş Unitatea Militară 0520 Timişoara 13.241.432,20
  101503 8.19.01 45-79 România, judeţul Timiş Unitatea Militară 0520 Timişoara 1.100.888,55
  37692 8.19.01 45-127 România, judeţul Harghita Unitatea Militară 0586 Miercurea-Ciuc 2.207.672,36
  101216 8.19.01 45-135 România, judeţul Harghita Unitatea Militară 0586 Miercurea-Ciuc 967.815,30
  101217 8.19.01 45-136 România, judeţul Harghita Unitatea Militară 0586 Miercurea-Ciuc 1.671.224,61
  101218 8.19.01 45-201 România, judeţul Harghita Unitatea Militară 0586 Miercurea-Ciuc 5.456.735,24
  61968 8.19.01 45-109 România, judeţul Botoşani Unitatea Militară 0901 Botoşani 8.386.125,77
  106885 8.19.01 45-359 România, judeţul Botoşani, municipiul Dorohoi Unitatea Militară 0901 Botoşani 112.658,19
  37083 8.19.01 45-115 România, judeţul Alba Unitatea Militară 0338 Alba Iulia 1.958.958,72
  101040 8.19.01 45-174 România, judeţul Alba Unitatea Militară 0338 Alba Iulia 14.585,00
  144923 8.19.01 45-315 România, judeţul Giurgiu Unitatea Militară 0329 Giurgiu 8.617.190,74
  106243 8.19.01 45-308 România, judeţul Giurgiu Unitatea Militară 0329 Giurgiu 4.724.377,47
  37115 8.19.01 45-19 România, judeţul Dolj Unitatea Militară 0654 Craiova 15.955.696,51
  101179 8.19.01 45-66 România, judeţul Dolj Unitatea Militară 0654 Craiova 3.754.650,63
  101181 8.19.01 45-158 România, judeţul Dolj Unitatea Militară 0654 Craiova 283.164,88
  101183 8.19.01 45-251 România, judeţul Dolj Unitatea Militară 0654 Craiova 199.376,61
  62057 8.19.01 45-176 România, judeţul Teleorman Unitatea Militară 0723 Alexandria 1.598.824,09
  101490 8.19.01 45-178 România, judeţul Teleorman Unitatea Militară 0723 Alexandria 929.809,72
  101491 8.19.01 45-181 România, judeţul Teleorman Unitatea Militară 0723 Alexandria 735.926,66
  101134 8.19.01 45-280 România, judeţul Călăraşi Unitatea Militară 0256 Călăraşi 986.990,04
  154962 8.19.01 45-350 România, judeţul Călăraşi Unitatea Militară 0256 Călăraşi 128.091,57
  61965 8.19.01 45-188 România, judeţul Gorj Unitatea Militară 0852 Bumbeşti-Jiu 6.455.610,79
  101065 8.19.01 45-264 România, judeţul Bacău Unitatea Militară 0903 Bacău 1.502.181,19
  96712 8.19.01 45-138 România, judeţul Vaslui Unitatea Militară 0960 Vaslui 2.758.027,99
  112551 8.19.01 45-345 România, judeţul Dâmboviţa Unitatea Militară 0930 Târgovişte 87.165,31
  35863 8.19.01 45-27 România, judeţul Dâmboviţa Unitatea Militară 0705 Târgovişte 9.127.603,62
  35571 8.19.01 45-86 România, municipiul Bucureşti Unitatea Militară 0999 Bucureşti 23.623.149,84
  155277 8.19.01 45-141 România, judeţul Mureş Unitatea Militară 0709 Târgu Mureş 1.724.998,72
  101062 8.19.01 45-125 România, judeţul Vrancea Unitatea Militară 0965 Focşani 311.779,93
  108131 8.19.01 45-323 România, judeţul Vrancea Unitatea Militară 0965 Focşani 1.026.378,01
  101191 8.19.01 45-254 România, judeţul Dâmboviţa Unitatea Militară 0930 Ochiuri 24.506.471,15
  101192 8.19.01 45-256 România, judeţul Dâmboviţa Unitatea Militară 0930 Ochiuri 1.723.167,34
  101193 8.19.01 45-257 România, judeţul Dâmboviţa Unitatea Militară 0930 Ochiuri 347.005,51
  101032 8.19.01 45-98 România, municipiul Bucureşti Unitatea Militară 0530 Bucureşti 1.476.820,55
  37847 8.19.01 45-102 România, judeţul Braşov Unitatea Militară 0391 Braşov 7.973,11
  101106 8.19.01 45-248 România, judeţul Braşov Unitatea Militară 0391 Braşov 464.947,87
  101099 8.19.01 45-06 România, judeţul Braşov Unitatea Militară 0391 Braşov 469.025,18
  101469 8.19.01 45-265 România, judeţul Sălaj Unitatea Militară 0326 Zalău 2.771.969,79
  101470 8.19.01 45-295 România, judeţul Sălaj Unitatea Militară 0326 Zalău 586.366,98
  -----