HOTĂRÂRE nr. 1.145 din 16 noiembrie 2011privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Guvernul României adoptă prenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a mijlocului fix prevăzut la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune, a valorificării sau, după caz, a casării, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa valorifică şi, după caz, casează, în numele statului, bunul prevăzut în anexa nr. 2, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa nr. 3*).--------- Notă *) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 5Actul adiţional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente, aprobat potrivit art. 4, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1 şi 2.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Preşedintele Agenţiei Naţionale pentruResurse Minerale,Alexandru PătruţiMinistrul economiei, comerţului şimediului de afaceri,Ion AritonMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbElyMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 noiembrie 2011.Nr. 1.145.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din domeniul public al statului a căror valoare de inventar se modifică în urma reevaluării
  *Font 7*
   
  Nr. Codul Denumirea Datele de identifi-Anul Valoarea de Situaţia juridică Situaţia Tipul
  MFP de cla- care dobân- inventar juridică bunu-
  sifica- dirii/ (lei) actuală lui
  re dării
  Des-Ve- Adresa în fo- Baza legală În administra- Concesiu-
  cri-cină(judeţul)losin- re/În concesiu-ne/Închi-
  ereatăţi ţă ne riat/Dat
  teh- cu titlu
  nică gratuit
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  120580 8.14.04 STAŢIE POMPE ŢIŢEI CONSTANŢA 1974 49.634,78 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120581 8.14.04 DIG DIN PĂMÂNT CONSTANŢA 1972 11.717,93 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120582 8.14.04 DIG PĂMÂNT REZERVOR CONSTANŢA 1972 13.906,94 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120583 8.14.04 REZERVOR 5000 MC METANOL R 52 CONSTANŢA 1975 65.041,83 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120584 8.14.04 REZERVOR 5000 MC METANOL R 50 CONSTANŢA 1975 65.041,83 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120585 8.14.04 REZERVOR 5000 MC METANOL R 51 CONSTANŢA 1975 38.355,44 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120586 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 12 CONSTANŢA 1976 205.574,04 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120587 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 13 CONSTANŢA 1976 205.574,04 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120588 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 14 CONSTANŢA 1976 199.240,84 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120589 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 15 CONSTANŢA 1976 199.240,84 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120590 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 16 CONSTANŢA 1976 249.051,06 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120591 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 17 CONSTANŢA 1976 249.051,06 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120592 8.14.04 REZERV MET CAP 50000 MC R31 CONSTANŢA 1976 793.665,43 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120593 8.14.04 REZERV MET CAP 50000 MC R 30 CONSTANŢA 1976 793.665,43 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120594 8.14.04 REZERV MET 50000MC SUBTER R 32 CONSTANŢA 1977 531.922,83 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120595 8.14.04 REZERV MET 50000MC SUBTER R 33 CONSTANŢA 1977 531.922,83 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120596 8.14.04 REZERVOR MET 50000 MC R 28 CONSTANŢA 1977 645.719,00 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120597 8.14.04 REZERVOR MET 50000 MC R 29 CONSTANŢA 1977 759.523,51 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120598 8.14.04 REZERVOR 34 CAP 50000 HC R 34 CONSTANŢA 1978 691.141,13 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120599 8.14.04 REZERVOR CILINDRIC 31500 MC R 27 CONSTANŢA 1976 266.704,47 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120600 8.14.04 REZERVOR 50000 MC R38 CONSTANŢA 1983 445.720,02 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120601 8.14.04 REZERVOR CAP 5000 MC R19 CONSTANŢA 1975 125.412,80 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120602 8.14.04 REZ MET CAP 5000 MC 12M CONSTANŢA 1962 11.446,25 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120603 8.14.04 REZ CAP 31500 MC 13T CONSTANŢA 1972 185.375,90 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120604 8.14.04 REZERVOR 11 MEDEEA 5000 MC CONSTANŢA 1995 57.671,70 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120605 8.14.04 REZ 31500 MC 12T CONSTANŢA 1972 185.376,20 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120606 8.14.04 REZERVOR 6 MEDEEA - 5000 MC CONSTANŢA 1995 87.782,59 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120607 8.14.04 REZERVOR 7 MEDEEA 5000 MC CONSTANŢA 1995 48.572,89 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120608 8.14.04 INSTALAŢIE ELEC- TRICĂ FORŢĂ CONSTANŢA 1983 1.496,24 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120609 8.14.04 SEPARATOR PRODUSE D3 CONSTANŢA 1975 232.777,24 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120610 8.14.04 STAŢIE SPUMĂ AERO- MECANICĂ CONSTANŢA 1977 38.883,01 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120611 8.14.04 REŢEA CANALIZARE CONSTANŢA 1975 39.936,55 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120612 8.14.04 CĂSUŢĂ SPUMĂ CONSTANŢA 1968 1.369,26 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120613 8.14.04 CĂSUŢĂ SPUMĂ CONSTANŢA 1962 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120614 8.14.04 CONDUCTĂ ŢIŢEI 2222455 CONSTANŢA 1972 2.153,63 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120615 8.14.04 CONDUCTĂ MOTORINĂ KM 4-5 1350 ML-400 CONSTANŢA 1997 23.883,85 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120616 8.14.04 CONDUCTĂ ŢIŢEI KM 4-5 1350 ML-700 CONSTANŢA 1997 41.178,68 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120617 8.14.04 COND DN 700 ŢIŢEI (700) L=450 ML, G=11 MMOXI CONSTANŢA 1997 64.672,80 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120618 8.14.04 CONDUCTĂ MOTORINĂ DN 400, 4369 ML CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120619 8.14.04 CONDUCTĂ ŢIŢEI DN 700 CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120620 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGI- CĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120621 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGI- CĂ DN 500 CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120622 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGI- CĂ CONSTANŢA 1978 7.904,87 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120623 8.14.04 ŢEAVĂ DIN OŢEL CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120624 8.14.04 CONDUCTE TEHNOLOGI- CE CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120625 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGI- CĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120626 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGI- CĂ OŢEL CONSTANŢA 1976 4.602,66 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120627 8.14.04 CONDUCTĂ ŢIŢEI 2222454 CONSTANŢA 1972 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120628 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGI- CĂ ŢIŢEI 1016 MM CONSTANŢA 1996 132.745,17 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120629 8.14.04 CONDUCTĂ PT PROD PETROLIF CONSTANŢA 1964 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120630 8.14.04 CONDUCTE DE ASPIRA- ŢIE CONSTANŢA 1972 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120631 8.14.04 FILTRU GROSIER MOTORINĂ 2 CONSTANŢA 1997 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120632 8.14.04 FILTRU MOTORINĂ BENZINĂ NATURALĂ 1 CONSTANŢA 1997 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120633 8.14.04 TRANSFORMATOR PUTERE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120634 8.14.04 TRANSFORMATOR FORŢĂ CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120635 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120636 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120637 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120638 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120639 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120640 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120641 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120642 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120643 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120644 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120645 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120646 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120647 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120648 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120649 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120650 8.14.04 CELULĂ PREFABRIC TIP CPLIJ CONSTANŢA 1977 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120654 8.14.04 ELECTROPOMPĂ NC 300-250-500 CONSTANŢA 1989 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120657 8.14.04 POMPĂ ŢIŢEI PENA STORK CONSTANŢA 1978 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120658 8.14.04 FILTRU ŢIŢEI DN 2000 CONSTANŢA 1997 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120659 8.14.04 FILTRU ŢIŢEI DN 2000 CONSTANŢA 1997 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120660 8.14.04 SKID DE MOTORINĂ M2 PE DANA 70 CONSTANŢA 1995 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120661 8.14.04 SKID DE BENZINĂ BN 1 PE DANA 73 CONSTANŢA 1995 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120662 8.14.04 SKID ŢIŢEI 1 CONSTANŢA 1998 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120663 8.14.04 SKID ŢIŢEI 2 CONSTANŢA 1998 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120664 8.14.04 BRAŢ MOTORINĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120665 8.14.04 BRAŢ MOTORINĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120666 8.14.04 BRAŢ MOTORINĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120667 8.14.04 BRAŢ BENZINĂ, DOUĂ BRAŢE ŢIŢEI CONSTANŢA 1978 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
  120668 8.14.04 DOUĂ BRAŢE ŢIŢEI CONSTANŢA 1982 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
                                       TOTAL: 8.304.657,57
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale mijlocului fix concesionat Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii dinfuncţiune, a valorificării sau, după caz, a casării
  *Font 7*
   
  Nr. MFP Codul de cla- sifica- re Denumirea Des- crie- rea teh- nică Vecină tăţi (după caz, pe scurt) Adresa Anul pune- rii în func- ţiune Valoarea de inventar (lei) Baza legală a luării în administrare Situaţia juridică actuală Tipul bunu- lui
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  120656 8.14.04 POMPĂ ŢIŢEI TIP PEJA STORK CONSTANŢA 1977 5.603,27 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 concesionat imobil
  --------