HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 16 noiembrie 2011privind modificarea denumirii şi a valorii de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 noiembrie 2011



  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere şi prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea denumirii şi a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii, ale unor bunuri din anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune, a valorificării sau, după caz, a casării, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş valorifică şi, după caz, casează, în numele statului, bunurile prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Se aprobă Actul adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa nr. 5*).---------- Notă *) Anexa nr. 5 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 6Actul adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, aprobat potrivit art. 5, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7Anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1-3.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,Alexandru PătruţiMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 noiembrie 2011.Nr. 1.146.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe aflate în domeniul public al statului a cărordenumire şi valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării
    Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea vecheDenumirea nouăDescrierea tehnicăAdresa Expl. Terit. (T.G.N.)Anul P.F.Valoarea de inventar  (lei)Situaţia juridicăSituaţia actuală: închiriere/ concesiune/date cu titlu gratuitTip bun mobil/ imobil
    D (mm)L (km)Baza legalăAdministrare/ concesiune
    012345678910111213
    1654418.14.02ERNEI - CORUNCA FIR 1COND. ERNEI - COROI FIR 16001,280MEDIAŞ1966101.814,76H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    2654628.14.02ŢIGMANDRU - PCT. BŢIGMANDRU - BUCUREŞTI50024,000MEDIAŞ19572.755.604,80H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    3654798.14.02BOBOLIA - TR. RÂU IALOMIŢACOND. BOBOLIA - FILIPEŞTI50047,000BUCUREŞTI19484.834.268,48H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    4654808.14.02TRAV. IALOMIŢA - LUCEANCACOND BUTIMANU - LUCIANCA5004,000BUCUREŞTI1948203.137,53H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    5654818.14.02TRAV. CĂTUNU (ODĂRĂŞTI)TRAV. RÂU IALOMIŢA FIR 25000,802BUCUREŞTI195149.878,36H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    6654978.14.02M - ŢII PERŞANI - PĂD. BISERICIICODLEA - PĂDUREA BISERICII25034,200BRAŞOV19632.593.941,40H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    7655468.14.02PREDEAL - SINAIASTÂLP 216 - CIMITIR EROI AZUGA30013,952BRAŞOV19471.012.260,72H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    8655638.14.02TRAV AERIANĂ RÂU TELEAJENTRAV AERIANĂ BRAZI  - TELEAJEN5000,200BUCUREŞTI199832.237,04H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    9655728.14.02NEDELEA - BLEJOICOND. KM 65 - PAULEŞTI30018,400BUCUREŞTI1958734.237,27H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    10655738.14.02DEVIERE BLEJOICOND BLEJOI - SCĂIENI3002,700BUCUREŞTI1995228.542,24H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    11655858.14.02COND. FILIPEŞTI - TELEAJENCOND. ARICEŞTI - KM  6525013,400BUCUREŞTI1964715.672,48H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    12655988.14.02ILEANA - SAT CRÂNGFUNDULEA - SAT CRÂNG20017,200BUCUREŞTI19812.076.724,29H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    13656088.14.02COND LASLĂU - ST US COROILASLĂU - SCV COROI5006,500MEDIAŞ1974990.295,48H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    14656128.14.02COND KM 65 - SRM TELEAJENCOND VEGA - SRM TELEAJEN5005,200BUCUREŞTI1964313.450,05H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    15656188.14.02RACORD CRISTIAN - POIANA BVRACORD LIZIERĂ PĂDURE MĂGURELE - POIANA BV1504,700BRAŞOV1963168.302,05H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    16656818.14.02HUREZANI - OPORELUHUREZANI - VERGULEASA50076,000CRAIOVA19618.383.882,56H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    17656828.14.02OPORELU - TEUL ALBENIJITARU - TEUL ALBENI50053,155CRAIOVA19606.993.124,57H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    18657148.14.02CORBU - TR MĂGURELECORBU - TR MĂGURELE (Fir I)50088,800CRAIOVA196511.764.312,78H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    19657158.14.02CORBU - TR MĂGURELECORBU - TR MĂGURELE (Fir II)50088,800CRAIOVA199714.855.328,30H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    20657498.14.02ŢICLENI - TURCINEŞTIŢICLENI - VĂDENI50020,800CRAIOVA19582.434.117,57H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    21657828.14.02RECAŞ - ARADCOND. RECAŞ - MAŞLOC50039,622ARAD19744.971.265,35H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    22657858.14.02SEUSA (SÂNMARGHITA) - CERGHIZELŞEUŞA (SÂNMARGHITA)  - LĂSCUD6008,400CLUJ19691.489.972,09H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    23658438.14.02ISACCEA - PECINEAGAISACCEA - MIHAI BRAVU - PECINEAGA60085,300CONSTANŢA197817.258.011,86H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    24658448.14.02TRAV. BRAŢ MĂCIN (GROPENI 3 FIRE)TRAV. BRAŢ MĂCIN LA PECINEAGA (3FIRE)3002,280BRĂILA1978834.982,42H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    25658478.14.02ST. DUNĂRE LA IMP ISACCEA F 1SUBTRAVERSARE DUNĂRE - VĂDENI (FIR2)5001,770BRĂILA19891.000.496,51H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    26658488.14.02ISACCEA - DUNĂRE (VADENI)ISACCEA - MAL DREPT DUNĂRE (ZACLAU)70047,580CONSTANŢA198610.506.950,22H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    27658518.14.02ISACCEA - MAL DREPT (GROPENI)ISACCEA - MAL DREPT (SMÂRDAN)100045,030CONSTANŢA199018.142.182,40H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    28658608.14.02TRAV. HETIURTRAV. PORUMBENI7000,050MEDIAŞ19695.997,77H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    29658858.14.02GHERĂIEŞTI - IAŞIGHERĂIEŞTI - IAŞI (Fir I)40064,500BACĂU19637.423.361,14H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    30658868.14.02GHERĂIEŞTI - IAŞIGHERĂIEŞTI - IAŞI (Fir II)40067,000BACĂU19779.572.385,50H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    31658888.14.02MIHAI BRAVU - NĂVODARIMIHAI BRAVU - COGEALAC - NĂVODARI60082,256CONSTANŢA197916.870.120,24H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    32659088.14.02RACORD SRM CHIŞCANIRACORD SRM CHIŞCANI (Fir II)50015,816BRĂILA19732.374.695,43H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    33659268.14.02COND MOTOŞENI - BÂRLADCOND 10" CRÂNG - BÂRLAD2507,000BRĂILA1986539.772,41H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    34659388.14.02MUGENI - FELICENIMUGENI - FELICENI (Fir II)3004,000MEDIAŞ1995621.883,63H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    35659398.14.02FELICENI - ODORHEIFELICENI - ODORHEI (Fir II)3008,000BRAŞOV1995677.162,17H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    36659788.14.02BAND - ULIEŞBAND - ULIEŞ FIR II50015,100CLUJ19722.233.850,46H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    37659848.14.02T.A. BUNEŞTISUBTRAVERSARE BUNEŞTI3000,302CLUJ195912.416,25H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    38659868.14.02CĂŞEI - CORMENIŞ SJLUNCA CÎŢCĂULUI - CORMENIŞ30025,000CLUJ19592.526.402,25H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    39659958.14.02TRAV. AER. SOMEŞUL MICT.A. SOMEŞUL MIC (BUNEŞTI)5000,098CLUJ19638.222,65H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    40660208.14.02RACORD SRM DEJ IZVORRACORD SRM DEJ IZVOR (Fir I)2500,100CLUJ19837.331,80H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    41660228.14.02MEDIEŞU - TĂUŢII MĂGHERĂUŢIMEDIEŞU - TĂUŢII MĂGHERĂUŞ70027,500CLUJ19986.972.409,09H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    42660238.14.02TĂUŢII MĂGHERĂUŢI - ULMENITĂUŢII MĂGHERĂUŞ - ULMENI70024,470CLUJ19986.204.176,38H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    43660258.14.02RACORD SRM DEJ IZVORRACORD SRM DEJ IZVOR (Fir II)2000,100CLUJ19624.114,68H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    44660298.14.02RACORD 20" SĂRMĂŞEL - BANDRACORD ISM LA COND. BAND - SĂRMĂŞEL5001,200CLUJ1997133.540,84H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    45660788.14.02CERGHID - TG. MUREŞCERGHID - UNGHENI25010,744CLUJ192727.163,07H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    46660928.14.02COND CORUNCA 20" - CUCICOND CORUNCA - TG. MUREŞ3002,413CLUJ1965116.713,74H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    47661268.14.02CISNĂDIE - TĂLMACIUCOND. CISNĂDIE - TĂLMACIU2509,732MEDIAŞ19951.581.719,15H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    48661588.14.02COND CETATE - BOTORCA - COPŞACOND CETATE - BOTORCA - MEDIAŞ II30027,000MEDIAŞ19482.005.574,71H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
          TOTAL         175.364.006,94        
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al statului acăror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării
    Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnicăAdresa (Expl. Terit. T.G.N.)Anul P.F.Valoarea de inventar  (lei)Situaţia juridicăSituaţia actuală: închiriere/ concesiune/date cu titlu gratuitTip bun mobil/ imobil
    D (mm)L (km)Baza legalăAdministrare/  concesiune
    0123456789101112
    1654428.14.02OCOLIRE SUG CORUNCA5000,790CLUJ198573.261,99H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    2654438.14.02CORUNCA - COROI FIR 160012,740CLUJ19701.112.240,88H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    3654448.14.02COND. 28'' COROI - BĂRCUT70051,000MEDIAŞ19739.454.668,52H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    4654458.14.02DEVIERE COND 700 ZONA RETIŞ7003,000MEDIAŞ1976291.982,41H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    5654468.14.02BĂRCUT - ŞINCA70051,100BRAŞOV19759.751.830,83H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    6654478.14.02TRAVERSARE OLT FĂGĂRAŞ7000,150BRAŞOV197581.787,79H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    7654488.14.02ŞINCA - PALTIN70010,600BRAŞOV1974991.213,49H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    8654498.14.02PALTIN - VÂRF DIHAM70034,100BRAŞOV19726.228.685,46H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    9654508.14.02VALEA CERBULUI - PLAT IZV SINAIA70019,700BRAŞOV19733.956.438,91H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    10654518.14.02PLAT IZV SINAIA - FILIPEŞTI70059,200BUCUREŞTI197010.490.647,19H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    11654528.14.02TRAVERSARE PRAHOVA + CFR P7001,410BUCUREŞTI19961.091.703,42H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    12654538.14.02FILIPEŞTI - MĂNEŞTI II50017,000BUCUREŞTI19751.313.769,91H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    13654548.14.02MĂNEŞTI - BUCIUMENI50038,000BUCUREŞTI19695.369.896,53H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    14654558.14.02COROI - SENEREUŞ60010,400MEDIAŞ19691.998.454,62H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    15654568.14.02SENEREUŞ - SELEUŞ60010,600MEDIAŞ1970925.412,35H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    16654578.14.02SELEUŞ - BĂRCUT60022,600MEDIAŞ19694.008.734,42H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    17654588.14.02DEVIERE COROI - ŞINCA6003,000MEDIAŞ1976296.830,37H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    18654598.14.02BĂRCUT - S.T.C. ŞINCA60049,900BRAŞOV19698.851.143,70H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    19654608.14.02TRAVERSARE OLT FĂGĂRAŞ6000,150BRAŞOV196973.168,27H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    20654618.14.02ŞINCA - PALTIN60010,600BRAŞOV19691.880.202,87H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    21654638.14.02PCT B - RODBAV50038,000MEDIAŞ19644.076.778,06H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    22654648.14.02RODBAV - S.T.C. ŞINCA50044,400BRAŞOV19645.784.120,45H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    23654658.14.02TRAV. OLT FĂGĂRAŞ5000,150BRAŞOV196412.916,90H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    24654668.14.02INTERCONECTARE 20-24 D GALAŢI5000,010BRAŞOV19921.035,56H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    25654678.14.02ŞINCA - ST. 8950032,200BRAŞOV19644.194.790,06H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    26654688.14.02ST.89 - ST 2165006,700BRAŞOV1961372.801,53H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    27654698.14.02ST 216 - VALEA CERBULUI50022,200BRAŞOV1951966.470,97H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    28654708.14.02VALEA CERBULUI - PLATOU IZVOR50015,700BRAŞOV19961.866.467,77H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    29654718.14.02TRAVERSARE VALEA CERBULUI5000,003BRAŞOV1951172,23H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    30654728.14.02TRAVERSARE VALEA CERBULUI5000,003BRAŞOV1951172,23H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    31654738.14.02TRAVERSARE VALEA ALBĂ5000,003BRAŞOV1951172,23H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    32654748.14.02TRAVERSARE CARBONIT SINAIA5000,007BRAŞOV1951401,86H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    33654758.14.02SINAIA IZV - VALEA LARGĂ5002,000BUCUREŞTI195180.371,80H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    34654768.14.02VALEA LARGĂ - POSADA5007,000BUCUREŞTI19791.239.065,35H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    35654778.14.02TR. COND. 20'' PRAHOVA - VAL5000,075BUCUREŞTI19796.259,73H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    36654788.14.02POSADA - BOBOLIA50014,400BUCUREŞTI19782.707.911,63H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    37654828.14.02LUCEANCA - BUCUREŞTI50026,500BUCUREŞTI19653.510.746,49H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    38654838.14.02COLIBI - PCT. B (FIR I)50033,350MEDIAŞ19503.313.681,00H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    39654848.14.02PCT B - N SAS - RODBAV50038,000MEDIAŞ19513.859.613,13H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    40654858.14.02RODBAV - M-ŢII PERŞANI50040,200BRAŞOV19514.083.064,41H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    41654868.14.02TRAVERSARE OLT5000,150BRAŞOV19518.611,26H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    42654878.14.02M-ŢII PERŞANI - ST. 8950047,250BRAŞOV19504.694.795,43H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    43654898.14.02COLIBI - PCT. B FIR 350026,000MEDIAŞ19603.157.463,83H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    44654908.14.02TRAV TÂRNAVA5000,048MEDIAŞ19603.709,47H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    45654918.14.02DELENI - N SĂSESC5007,350MEDIAŞ1960397.608,60H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    46654928.14.02PCT. B - ROTBAV35038,000MEDIAŞ19402.356.122,13H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    47654938.14.02RODBAV - ST 8935086,100BRAŞOV19405.338.476,72H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    48654948.14.02TRAVERSARE VLĂDENI3500,050BRAŞOV19401.328,64H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    49654958.14.02PCT. B - ROTBAV25038,000MEDIAŞ19472.882.157,11H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    50654968.14.02ROTBAV - M-ŢII PERŞANI25025,800BRAŞOV1947717.505,43H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    51654988.14.02PĂDUREA BISERICII - ZĂRNEŞTI3005,500BRAŞOV1947399.042,00H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    52654998.14.02TRAVERSARE C.F. CODLEA2500,020BRAŞOV1947794,58H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    53655008.14.02TRAVERSARE GHIMBAV2500,040BRAŞOV19471.589,16H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    54655018.14.02TRAV A P VULCANIŢA (ZĂRNEŞTI)2500,050BRAŞOV19471.986,45H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    55655028.14.02ST 89 - KM 5 PREDEAL4008,200BRAŞOV1956353.090,85H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    56655058.14.02PL IZV SINAIA - BREAZA40025,500BUCUREŞTI19651.416.808,31H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    57655068.14.02TRAV. S PRAHOVA + CF POSADA4001,600BUCUREŞTI1996901.677,44H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    58655078.14.02BREAZA - CÂMPINA4008,312BUCUREŞTI19811.253.522,14H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    59655088.14.02COND IRMPS POIANA CÂMPINA4001,000BUCUREŞTI199597.231,94H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    60655098.14.02CÂMPINA - NEDELEA40019,530BUCUREŞTI192881.383,14H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    61655108.14.02SILIŞTEA - BRĂDEANU50092,074BRĂILA196613.434.802,88H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    62655118.14.02BRĂDEANU - GÂRBOVI50022,000BRĂILA19652.914.581,99H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    63655128.14.02TRAV. AERIANĂ VALEA SĂRATĂ5000,042BRĂILA199024.111,54H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    64655138.14.02GÂRBOVI - COŞERENI50017,347BRĂILA19651.161.841,44H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    65655148.14.02COŞERENI - BUCUREŞTI50038,000BUCUREŞTI19655.453.801,16H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    66655158.14.02TRAV. COŞERENI5000,210BUCUREŞTI196574.189,36H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    67655168.14.02SILIŞTEA - JUGUREANU80053,768BRĂILA198919.241.227,26H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    68655178.14.02JUGUREANU - RUŞEŢU80011,900BRĂILA19903.977.712,42H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    69655188.14.02RUŞEŢU - GÂRBOVI80033,000BRĂILA199311.419.947,48H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    70655198.14.02GÂRBOVI - COŞERENI80025,500BRĂILA19898.423.391,01H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    71655208.14.02COŞERENI - CUPLARE INEL80038,300BUCUREŞTI199012.802.217,29H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    72655218.14.02TRAV. IALOMIŢA - COŞERENI8000,150BUCUREŞTI1990153.367,06H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    73655228.14.02TRAV. BALTA COLCEAG8000,180BUCUREŞTI1990184.040,48H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    74655238.14.02TRAV. BALTA MOSTIŞTEA8000,120BUCUREŞTI1990122.693,65H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    75655248.14.02TRAV. CANAL MOSTIŞTEA8000,126BUCUREŞTI1990128.828,34H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    76655258.14.02TRAV. VALEA ŞINDRILIŢA8000,125BUCUREŞTI1990127.805,88H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    77655268.14.02TRAV. VALEA PASĂREA8000,155BUCUREŞTI1990158.479,30H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    78655278.14.02CORUNCA - COROI FIR 260012,200CLUJ19742.333.070,13H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    79655288.14.02OCOLIRE S.U. CORUNCA F25000,710CLUJ198565.843,06H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    80655298.14.02CORUNCA - COROI FIR 16001,340MEDIAŞ1974127.384,85H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    81655308.14.02COLENTINA - BOBEŞTI70020,200BUCUREŞTI19653.304.226,71H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    82655318.14.02BOBEŞTI - JILAVA70016,000BUCUREŞTI19662.660.829,43H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    83655328.14.02JILAVA - BUCIUMENI70031,000BUCUREŞTI19675.239.871,08H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    84655338.14.02BUCIUMENI - COLENTINA70021,165BUCUREŞTI19673.875.603,03H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    85655378.14.02BĂRBUNCEŞTI - SATU NOU40023,150BRĂILA19692.939.976,44H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    86655388.14.02SATU NOU - BUZĂU2504,675BRĂILA1969540.314,17H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    87655398.14.02BUZĂU - ALBEŞTI40015,050BRĂILA1970940.719,04H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    88655408.14.02ALBEŞTI - MOISICA5002,880BRĂILA1985267.081,70H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    89655418.14.02JUGUREANU - SLOBOZIA50040,890BRĂILA19705.868.577,09H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    90655428.14.02TRAVERSARE IALOMIŢA LA SLOBOZIA5000,129BRĂILA197051.270,15H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    91655438.14.02SLOBOZIA - CĂLĂRAŞI40040,191BRĂILA19794.860.181,94H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    92655448.14.02ST 89 RÂŞNOV - ST 2163005,000BRAŞOV194090.691,37H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    93655488.14.02INTERCONECT 16 - 12T BUŞTENI4000,002BRAŞOV1977144,46H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    94655508.14.02CODLEA - RÂU OLT25022,200BRAŞOV19742.766.220,72H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    95655518.14.02TRAVERSARE RÂU OLT LA BOD2500,060BRAŞOV198526.004,42H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    96655528.14.02RÂU OLT - SF. GHEORGHE25020,800BRAŞOV19742.591.774,37H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    97655538.14.02TRAV AERIANĂ PÂRÂU TIMIŞ SEC5000,020BRAŞOV198510.598,48H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    98655548.14.02RACORD SRM BRAŞOV I5007,500BRAŞOV1964977.047,37H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    99655558.14.02RACORD SRM BRAŞOV 250020,200BRAŞOV19853.568.154,92H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    100655568.14.02RACORD SRM HOGHIZ30020,300BRAŞOV19752.454.712,89H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    101655578.14.02COND BEIA - HOGHIZ30026,680BRAŞOV19772.732.776,17H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    102655588.14.02SINAIA - CĂRPINIŞ5007,400BRAŞOV1974607.142,02H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    103655598.14.02CĂRPINIŞ - FIENI50031,400BRAŞOV19754.853.220,62H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    104655608.14.02BUNEŞTI - PALOŞ15015,600BRAŞOV19801.575.055,17H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    105655618.14.02SRM BRAZI - SRM VEST5005,715BUCUREŞTI19971.160.931,00H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    106655628.14.02BRAZI - RÂU TELEAJEN50014,985BUCUREŞTI19973.044.015,93H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    107655648.14.02GURA ŞUŢII - BUCUREŞTI40052,897BUCUREŞTI19585.563.137,48H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    108655658.14.02DEV. GURA ŞUŢII Z. DOMNEŞTI5003,800BUCUREŞTI1996417.006,03H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    109655698.14.02RACORD SRM TITAN5004,200BUCUREŞTI1965259.662,76H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    110655708.14.02RACORD SRM FULGERU1502,218BUCUREŞTI196379.424,24H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    111655718.14.02RACORD SRM SCĂIENI3000,220BUCUREŞTI199518.621,96H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    112655748.14.02DEVIERE BLEJOI - SCĂIENI2501,000BUCUREŞTI199385.959,07H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    113655758.14.02COND 12'' VLĂDENI - MĂNEŞTI 13006,375BUCUREŞTI1944146.466,55H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    114655768.14.02COND 12'' MĂNEŞTI 1 - MĂNEŞTI 23002,264BUCUREŞTI194460.685,02H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    115655788.14.02BRĂTEŞTI - UDREŞTI2008,300BUCUREŞTI1963409.207,25H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    116655798.14.02UDREŞTI - RĂZVAD2505,800BUCUREŞTI1971748.891,33H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    117655808.14.02COND FILIPEŞTI - RĂZVAD50021,200BUCUREŞTI19702.633.882,87H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    118655818.14.02COND 16'' BRĂTĂŞANCA - GARĂ PL VEST35014,600BUCUREŞTI1951470.728,40H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    119655828.14.02GARĂ PL V - SRM VEST4000,160BUCUREŞTI198914.223,65H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    120655838.14.02RAC SRM KM 65 PLOIEŞTI (10,12,16)3000,330BUCUREŞTI196415.562,63H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    121655848.14.02COND BLEJOI - PLEASA2003,300BUCUREŞTI1964143.124,30H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    122655878.14.02FILIPEŞTI - NEDELEA4003,200BUCUREŞTI1965177.795,55H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    123655888.14.02SUBTRAV PRAHOVA FILIPEŞTI TG3001,750BUCUREŞTI195971.948,48H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    124655898.14.02NEDELEA - PLOIEŞTI40012,156BUCUREŞTI1965675.400,86H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    125655918.14.02MĂNEŞTI - BRAZI FIR 250013,012BUCUREŞTI19611.608.919,91H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    126655928.14.02TRAV COND F2 MAN - BRAZI5000,262BUCUREŞTI195919.669,01H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    127655938.14.02MĂNEŞTI - BRAZI FIR 150013,700BUCUREŞTI19611.693.990,38H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    128655948.14.02TRAVERS COND F1 MĂNEŞTI - BRAZI5000,262BUCUREŞTI195919.669,01H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    129655958.14.02RACORD PM BUTIMANU MAGISTRALE3000,980BUCUREŞTI197660.436,73H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    130655968.14.02RACORD SRM TITAN NORD5004,200BUCUREŞTI1977337.561,59H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    131655978.14.02RACORD SRM TITU1508,300BUCUREŞTI1971359.785,68H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    132655998.14.02SAT CRÂNG - SRM TITAN20031,960BUCUREŞTI19823.909.617,76H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    133656018.14.02FILIPEŞTI - GHIRDOVENI40011,200BUCUREŞTI19781.447.421,39H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    134656028.14.02GHIRDOVENI - SRM MORENI2002,000BUCUREŞTI1971209.705,94H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    135656038.14.02RACORD SRM CET VEST5001,700BUCUREŞTI1987307.797,52H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    136656058.14.02COND V CĂLUGĂREASCĂ - RÂU TELEAJEN3009,300BUCUREŞTI19891.068.100,90H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    137656068.14.02RACORD SRM MĂGURELE5001,100BUCUREŞTI198398.610,02H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    138656078.14.02RACORD SRM FUNDULEA800,800BUCUREŞTI198439.123,70H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    139656108.14.02LASLĂU - ZAGĂR5005,000MEDIAŞ1983861.126,49H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    140656118.14.02ZAGĂR - SENEREUŞ5002,700MEDIAŞ1984246.215,93H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    141656138.14.02COND. JUGUREANU - MOISICA F130034,420BRĂILA19683.084.872,04H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    142656148.14.02COND JUGUREANU MOISICA F240029,321BRĂILA19803.593.619,05H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    143656158.14.02COND PM GÂRBOVI2507,625BRĂILA1965385.551,72H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    144656178.14.02COND CODLEA BOD20013,200BRAŞOV1941193.422,89H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    145656198.14.02COND CODLEA - UZ R FELDIOARA20013,300BRAŞOV1970665.578,06H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    146656218.14.02COND HÂRLEŞTI - T. ALBENI25012,800BUCUREŞTI1961582.499,12H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    147656228.14.02RACORD 10-12'' KM 653000,114BUCUREŞTI19584.549,08H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    148656258.14.02RAC. SRM PÂRÂUL RECE PREDEAL501,320BRAŞOV195127.311,41H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    149656278.14.02RACORD SRM AZUGA1500,150BRAŞOV19473.109,72H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    150656308.14.02RACORD SRM VLĂDENI1250,050BRAŞOV19581.924,47H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    151656318.14.02CONDUCTA RACORD INJECŢIE BRAŞOV2500,500BRAŞOV199443.611,59H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    152656328.14.02RACORD SRM RÂŞNOV2000,600BRAŞOV197533.362,30H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    153656338.14.02COND PM ROŞIORU3002,895BRĂILA1966143.528,15H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    154656348.14.02RACORD SRM BOBOC800,35BRĂILA198767.240,89H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    155656368.14.02RACORD SRM BOD1000,010BRAŞOV1942170,40H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    156656378.14.02COND CÂMPINA - SRM CÂMPINA5000,478BUCUREŞTI199853.932,58H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    157656388.14.02RACORD SRM TUNARI5000,150BUCUREŞTI198213.214,98H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    158656398.14.02RACORD SRM ICME BUCUREŞTI2000,150BUCUREŞTI198610.175,51H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    159656408.14.02COND ASPIRAŢIE BUTIMANU3000,980BUCUREŞTI198773.472,10H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    160656418.14.02PALTIN - PODUL DÂMBOVICIOAREI60040,500BRAŞOV19687.071.547,20H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    161656428.14.02TRAV. RÂU LA PODUL DÂMBOVICIOAREI6000,050BRAŞOV19685.958,78H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    162656438.14.02POD DÂMBOVICIOAREI - MATEIAŞ60015,240BRAŞOV19682.660.997,02H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    163656448.14.02TR. RÂU DÂMBOVIŢA LA RUCĂR6000,350BRAŞOV196829.198,02H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    164656458.14.02TR. RÂU DÂMBOVIŢA LA DRAGOSLAVE6000,200BRAŞOV196816.684,59H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    165656468.14.02MATEIAŞ - SCHITU GOLEŞTI60020,000CRAIOVA19683.492.122,08H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    166656478.14.02TRAVERSARE RÂU TÂRGULUI6000,130CRAIOVA196815.492,83H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    167656488.14.02TR AER RÂU ARGEŞEL6000,025CRAIOVA19722.279,58H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    168656498.14.02SCHITU GOLEŞTI - SLĂTIOARELE50044,347CRAIOVA19676.070.972,73H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    169656508.14.02SLĂTIOARELE - VAŢA40018,384CRAIOVA19672.261.749,91H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    170656518.14.02VAŢA - CORBU30028,375CRAIOVA19652.940.991,34H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    171656528.14.02TRAV. SUBT. RÂU DOAMNEI5000,265CRAIOVA196724.575,22H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    172656538.14.02TRAV. RÂU ARGEŞ5000,231CRAIOVA196721.422,18H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    173656548.14.02TRAV. RÂU COTMEANA4000,180CRAIOVA196715.001,50H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    174656558.14.02SCHITU GOLEŞTI - STÂLPENI50027,000CRAIOVA19764.232.767,94H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    175656568.14.02DEVIERE SCHITU GOLEŞTI - STÂLPENI5001,500CRAIOVA1975115.920,88H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    176656578.14.02STÂLPENI - PITEŞTI SUD50027,739CRAIOVA19774.409.868,54H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    177656588.14.02PITEŞTI SUD - CORBU50044,443CRAIOVA19766.967.292,80H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    178656598.14.02SCHITU GOLEŞTI - ŢIGVENI50039,226CRAIOVA19675.369.923,02H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    179656608.14.02ŢIGVENI - GOVORA50024,888CRAIOVA19693.044.895,15H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    180656618.14.02TRAV. ARGEŞ5000,378CRAIOVA196735.054,47H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    181656628.14.02TRAV. VILSAN5000,114CRAIOVA196710.571,98H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    182656638.14.02TRAV. BRATIA5000,155CRAIOVA196714.374,19H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    183656648.14.02TRAV. DOAMNEI5000,260CRAIOVA196724.111,54H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    184656658.14.02TRAV. TOPOLOG5000,250CRAIOVA196723.184,17H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    185656678.14.02GOVORA - DRĂGĂŞANI40046,770CRAIOVA19736.836.774,73H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    186656688.14.02RACORD SLĂTIOARELE - PITEŞTI5007,000CRAIOVA1967454.409,83H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    187656698.14.02RACORD SRM VALEA IAŞULUI800,730CRAIOVA197228.439,28H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    188656708.14.02RACORD SRM C LUNG MUSCEL (ARO)1005,172CRAIOVA1971238.468,41H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    189656718.14.02RACORD SRM ELECTROARGEŞ2000,020CRAIOVA19781.178,80H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    190656738.14.02COTMEANA - DRĂGANU2007,900CRAIOVA1979474.412,03H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    191656748.14.02DRĂGANU - PĂPUCEŞTI20020,000CRAIOVA19781.178.801,58H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    192656758.14.02INTERC FIR 2 - SRM COLIBAŞI 22500,900CRAIOVA197556.884,68H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    193656768.14.02RACORD SRM CLC2501,200CRAIOVA197271.295,46H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    194656778.14.02VAŢA - PITEŞTI SUD20023,155CRAIOVA19662.243.940,94H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    195656788.14.02RACORD SRM PITEŞTI SUD3000,760CRAIOVA198151.464,33H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    196656838.14.02TRAV. OLTEŢ5000,090CRAIOVA19606.955,25H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    197656848.14.02ST. OLT5000,300CRAIOVA196016.228,93H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    198656858.14.02COND 20'' ALBENI - GRĂDINARI50030,000BUCUREŞTI19603.250.330,41H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    199656868.14.02COND GRĂDINARI - DRAGOMIREŞTI5007,300BUCUREŞTI1963428.752,68H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    200656878.14.02DEALU - CĂŞCIOREANCA5001,300BUCUREŞTI1997144.669,26H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    201656888.14.02PĂDUREA - HOBAIA5002,500BUCUREŞTI1995270.482,04H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    202656898.14.02HUREZANI - TETOIU50030,480CRAIOVA19835.249.427,14H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    203656908.14.02TETOIU - OVESELU50014,000CRAIOVA19812.349.329,73H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    204656918.14.02OVESELU - GUŞOIENI50019,550CRAIOVA19823.323.837,88H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    205656938.14.02DRĂGĂŞANI - CORBU50043,710CRAIOVA19817.946.188,29H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    206656948.14.02CORBU - POPEŞTI50025,850CRAIOVA19834.452.024,00H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    207656958.14.02POPEŞTI - ALBENI5005,000CRAIOVA1982850.086,42H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    208656968.14.02TRAV. RÂU CUNGREA5000,060CRAIOVA198129.675,74H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    209656978.14.02ST. OLTEŢ5000,240CRAIOVA198221.143,97H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    210656988.14.02TRAV. RÂU CERNA5000,130CRAIOVA198265.445,62H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    211656998.14.02TRAV. RÂU VEDEA5000,240CRAIOVA198230.205,67H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    212657008.14.02TRAV. RÂU TELEORMAN5000,260CRAIOVA1982130.891,23H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    213657018.14.02TRAV. COTMEANA5000,080CRAIOVA198240.274,23H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    214657038.14.02ALBENI - BUCUREŞTI50066,570BUCUREŞTI19829.320.747,50H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    215657048.14.02HUREZANI - CORBU500124,379CRAIOVA198218.866.066,16H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    216657058.14.02TRAV. SUBTR. CERNA3000,130CRAIOVA198212.800,44H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    217657068.14.02TR. RÂU PESCEANA3000,090CRAIOVA19826.203,29H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    218657078.14.02TR. RÂU PESCEANA3000,080CRAIOVA19825.514,03H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    219657088.14.02TR. RÂU PESCEANA3000,130CRAIOVA19828.960,31H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    220657098.14.02TRAV. RÂU CUNGREA3000,240CRAIOVA198294.526,31H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    221657108.14.02TRAV. RÂU OLTEŢ3000,300CRAIOVA1983120.230,84H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    222657118.14.02TRAV. RÂU OLTEŢ3000,160CRAIOVA198263.017,54H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    223657128.14.02TRAV. RÂU OLT3000,550CRAIOVA198355.105,80H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    224657138.14.02TRAV. VEDEA3000,240CRAIOVA198294.526,32H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    225657168.14.02HUREZANI - BIBEŞTI50016,500CRAIOVA19973.351.769,29H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    226657178.14.02BIBEŞTI - IŞALNIŢA50052,295CRAIOVA19768.198.244,43H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    227657188.14.02TRAV. COCOROVA5000,155CRAIOVA197669.817,49H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    228657198.14.02TRAV. BRĂDEŞTI5000,054CRAIOVA19766.080,88H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    229657208.14.02TRAV. CÂRNECI5000,072CRAIOVA197632.431,35H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    230657218.14.02TRAV. RĂCARI5000,110CRAIOVA197649.547,89H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    231657228.14.02TURBUREA - IŞALNIŢA50048,030CRAIOVA19848.378.032,19H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    232657238.14.02COND RACORD. PM ZĂTRENI2500,140CRAIOVA19626.548,06H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    233657248.14.02COND IANCU JIANU - OVESELU40025,937CRAIOVA19582.727.774,68H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    234657258.14.02TRAV SUB OLTEŢ3000,120CRAIOVA19484.767,77H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    235657268.14.02COND MOGOŞEŞTI - SLATINA F120016,200CRAIOVA19641.518.461,65H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    236657278.14.02COND MOGOŞEŞTI - SLATINA F225013,000CRAIOVA19841.854.621,15H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    237657288.14.02RACORD SRM SCORNICEŞTI1254,200CRAIOVA1970220.439,35H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    238657308.14.02COND IANCU JIANU - BALŞ15023,337CRAIOVA19692.010.642,74H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    239657318.14.02COND DOBA - SLATINA2509,650CRAIOVA19731.185.007,20H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    240657328.14.02TRAVERSAREA RÂULUI OLT2500,600CRAIOVA1973208.035,40H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    241657338.14.02COND PM MĂDULARI3503,161CRAIOVA1979211.671,54H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    242657348.14.02COND ALUNU - ZĂTRENI25032,010CRAIOVA19844.566.647,92H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    243657368.14.02TRAV AER RÂU OLTEŢ2500,120CRAIOVA198451.142,03H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    244657378.14.02HAŢEG - DEALU BABII - PAROŞENI50032,938ARAD19654.727.297,44H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    245657388.14.02TRAV AER PAROŞENI5000,862ARAD196576.132,41H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    246657398.14.02PAROŞENI - VULCAN5009,100ARAD19581.064.926,44H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    247657408.14.02PAROŞENI - M VULCAN - TURCINEŞTI50026,500CRAIOVA19583.101.159,40H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    248657418.14.02TURCINEŞTI - IŞALNIŢA50097,400CRAIOVA196713.333.771,02H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    249657428.14.02GHERCEŞTI - RAC CRAIOVIŢA (DEZB)5004,519CRAIOVA1984412.092,53H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    250657438.14.02TRAVERSARE JIU5000,520CRAIOVA196748.223,08H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    251657448.14.02TRAVERSARE GILORT5000,400CRAIOVA196737.094,68H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    252657458.14.02TRAVERSARE COCOROVA5000,110CRAIOVA196710.201,03H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    253657468.14.02COND SIMNIC - IŞALNIŢA5006,177CRAIOVA1964372.342,49H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    254657478.14.02COND RACORD PM PETREŞTI4000,308CRAIOVA196717.968,46H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    255657488.14.02RACORD SRM ROSTRAMO1501,612CRAIOVA1963125.864,41H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    256657528.14.02RACORD SRM DOBRIŢA10011,300CRAIOVA19681.019.378,46H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    257657538.14.02COND. STRÂMBA - TURCINEŞTI30034,320CRAIOVA19754.150.036,76H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    258657548.14.02RACORD SRM AVICOLA TG JIU2003,110CRAIOVA1987214.430,68H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    259657568.14.02COND PARC COTMEANA1501,300CRAIOVA197864.927,27H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    260657578.14.02RACORD SRM TETILA1507,750CRAIOVA1967306.731,89H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    261657588.14.02INTERC RACORD TETILA1500,940CRAIOVA198553.148,01H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    262657598.14.02BOTORCA - CRĂCIUNEL50040,000MEDIAŞ19624.491.365,66H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    263657608.14.02DEVIERE COND VEST5002,500MEDIAŞ1995270.482,04H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    264657618.14.02TRAV. JIDVEI5000,038MEDIAŞ196312.753,50H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    265657628.14.02TRAV. FEISA5000,038MEDIAŞ196312.753,50H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    266657638.14.02CRĂCIUNEL - ORĂŞTIE50066,405ARAD19637.587.039,44H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    267657648.14.02ORĂŞTIE - RECAŞ500178,085ARAD195818.592.884,75H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    268657658.14.02RECAŞ - ARAD40042,214ARAD19613.863.105,14H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    269657668.14.02TRAV COND ALBA IULIA5000,310ARAD195822.588,01H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    270657678.14.02TRAV TIMIŞ5000,192ARAD195813.989,99H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    271657688.14.02COROI - BOIAN60039,664MEDIAŞ19655.431.824,70H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    272657698.14.02BOIAN - BLAJ - CRĂCIUNEL60029,536MEDIAŞ19604.877.478,31H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    273657708.14.02TRAV. COROI 16000,080MEDIAŞ19709.977,49H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    274657718.14.02TRAV TÂRNAVA LA COROI 26000,080MEDIAŞ197410.864,38H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    275657728.14.02TRAV. TÂRNAVA LA COROI 36000,080MEDIAŞ197310.642,66H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    276657738.14.02TRAV TÂRNAVA LA GĂNEŞTI6000,100MEDIAŞ197313.303,32H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    277657748.14.02CRĂCIUNEL - BĂCIA V250085,465ARAD19629.596.364,16H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    278657758.14.02BĂCIA - HAŢEG50025,210ARAD19663.395.510,10H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    279657778.14.02HATEG - BOUŢARI50042,205ARAD19746.430.064,68H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    280657788.14.02BOUŢARI - JUPA50029,400ARAD19754.544.098,29H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    281657798.14.02JUPA - RECAŞ50064,013ARAD19809.457.427,30H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    282657808.14.02TRAV TIMIŞ LA LUGOJEL5000,610ARAD1980296.315,84H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    283657818.14.02TRAV BEGA LA BAPŞA5000,240ARAD1980116.583,28H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    284657838.14.02TRAV MUREŞ LA ARAD5001,000ARAD1975441.603,33H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    285657848.14.02BAND - ŞEUŞA60013,000CLUJ19702.341.939,01H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    286657868.14.02TRAV. MUREŞ LA SÂNMARGHITA6000,100CLUJ196948.778,85H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    287657878.14.02CERGHIZEL - GĂNEŞTI6004,500MEDIAŞ1969384.133,43H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    288657888.14.02GĂNEŞTI - BOTORCA60013,350MEDIAŞ19732.515.990,81H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    289657898.14.02BOTORCA - CRĂCIUNEL60037,850MEDIAŞ19747.238.254,45H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    290657908.14.02CRĂCIUNEL - ALBA60031,085ARAD19745.944.547,95H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    291657918.14.02ALBA - BĂCIA V360049,739ARAD19739.373.997,51H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    292657928.14.02TRAV TÂRNAVA MARE LA OBREJA6000,150ARAD197522.518,64H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    293657938.14.02TRAV LA VALEA PIANULUI6000,100ARAD197515.012,43H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    294657948.14.02TRAV LA OARDA DE JOS6000,161ARAD197589.243,12H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    295657958.14.02BAND - BAHNEA70019,100CLUJ19733.540.866,05H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    296657978.14.02BAHNEA - IDRIFAIA7002,250MEDIAŞ1973206.105,23H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    297658008.14.02TĂUNI - BĂLCACI50016,100MEDIAŞ19882.950.572,67H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    298658018.14.02COND. 8" ALBA IULIA - ZLATNA20029,510ARAD19632.945.751,53H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    299658028.14.02TRAVERSARE AER ALBA IULIA2500,500ARAD196334.311,39H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    300658038.14.02ABRĂMUŢ - SALONTA50075,125CLUJ198414.196.328,13H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    301658048.14.02SALONTA - AVRAM IANCU50018,450CLUJ19803.055.343,05H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    302658068.14.02AVRAM IANCU - ARAD50060,100ARAD19808.879.311,72H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    303658078.14.02RACORD SRM CUGIR1508,120ARAD1961612.144,52H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    304658088.14.02DEVIERE RAC SRM CUGIR2000,180ARAD198411.810,25H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    305658108.14.02RACORD SRM PORŢELANUL ALBA IULIA1500,900ARAD197239.861,02H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    306658118.14.02RACORD SRM NĂDRAG15013,259ARAD1960981.710,35H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    307658128.14.02TRAVERSARE SUSPENDATĂ JENA2000,090ARAD19605.004,34H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    308658138.14.02RACORD SRM DEVA (DIN HUNEDOARA 1)3005,814ARAD1958232.003,02H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    309658148.14.02RACORD SRM HUNEDOARA 24008,386ARAD1961931.870,94H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    310658158.14.02JUPA - REŞIŢA35032,725ARAD19593.130.542,27H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    311658168.14.02PRELUNGIRE JUPA - REŞIŢA3500,400ARAD198529.761,54H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    312658178.14.02JUPA - REŞIŢA 140027,685ARAD19733.735.651,22H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    313658188.14.02JUPA - REŞIŢA 24005,000ARAD1974684.592,25H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    314658198.14.02PRELUNGIRE JUPA - REŞIŢA4000,400ARAD198533.336,67H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    315658208.14.02COND SOCENI - BOCŞA20012,407ARAD19591.064.381,57H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    316658218.14.02COND RECAŞ - TIMIŞOARA F135022,400ARAD19602.182.513,13H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    317658228.14.02COND 12 RECAŞ TIMIŞOARA F230022,498ARAD19742.681.634,77H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    318658238.14.02COND SIMERIA MINTIA30018,000ARAD19681.958.933,44H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    319658248.14.02COND CALACEA - MAŞLOC F125025,900ARAD19682.946.626,41H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    320658258.14.02COND CALACEA MAŞLOC F240026,110ARAD19753.626.751,45H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    321658268.14.02RACORD SRM CARANSEBEŞ2004,450ARAD1973480.734,99H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    322658278.14.02RACORD SRM BÂRCEA2000,580ARAD197431.605,23H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    323658288.14.02RACORD SRM DEVA (MINTIA)2502,250ARAD1974139.367,47H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    324658298.14.02COND FÂNTÂNELE - ARAD 23004,950ARAD1974293.295,87H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    325658308.14.02COND SIMERIA - HUNEDOARA 130010,770ARAD1958986.048,33H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    326658318.14.02RACORD SRM OŢELUL ROŞU (V2)2000,030ARAD19761.701,47H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    327658328.14.02RACORD SRM ORĂŞTIE 22500,300ARAD197622.564,26H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    328658348.14.02COND 8" FOIENI - TIMIŞOARA20046,717ARAD19816.110.650,53H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    329658358.14.02COND DUMBRĂVIŢA - TIMIŞOARA 120010,600ARAD1983683.704,91H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    330658378.14.02COND TĂUNI - BĂLCACI40016,100MEDIAS19812.428.020,50H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    331658388.14.02RECAŞ - TIMIŞOARA50023,700ARAD19964.762.029,53H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    332658398.14.02RACORD SRM SÂNTIMBRU1500,250ARAD19638.952,24H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    333658408.14.02RACORD SRM ARAD III40010,000ARAD19911.706.519,80H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    334658418.14.02RACORD SRM SALONTA1500,480CLUJ198451.047,95H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    335658428.14.02ST. DUNĂRE IMP ISACCEA F210001,500CONSTANŢA TRANZIT1980273.728,89H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    336658458.14.02TRAVERS. DUNĂRII - GROPENI 3 FIRE3001,800BRĂILA1978659.196,65H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    337658468.14.02PECINEAGA - SILIŞTEA60057,000BRĂILA19789.497.202,58H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    338658498.14.02ST. DUNĂRE VĂDENI 2 FIRE5001,916BRĂILA1986180.644,90H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    339658508.14.02DUNĂRE - VĂDENI - ŞENDRENI70011,700BRĂILA19862.583.676,29H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    340658528.14.02MAL DR DUNĂRE - ST FIR 2 (GROPENI)10001,900BRĂILA1993428.676,04H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    341658538.14.02ST. 1 FIR 1 (GROPENI)10001,879BRĂILA19902.315.627,96H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    342658548.14.02DUNĂRE - ŞENDRENI100011,700BRĂILA19905.499.462,35H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    343658568.14.02COND ŢIGMANDRU - HETIUR (Moldova III)60010,200MEDIAŞ1965791.547,67H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    344658578.14.02COROI - BORDOŞIU60013,173MEDIAŞ19702.373.104,81H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    345658588.14.02BORDOSIU - MUGENI80025,300MEDIAŞ19726.665.961,77H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    346658598.14.02MUGENI - IASU8008,700MEDIAŞ19711.193.451,36H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    347658618.14.02TRAV PORUMBENI8000,163MEDIAŞ1970115.379,22H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    348658628.14.02IASU - BĂŢANI80030,300BRAŞOV19718.519.540,36H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    349658638.14.02BĂŢANI - SÂNZÂIENI80037,000BRAŞOV19709.457.635,57H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    350658648.14.02SÂNZÂIENI - MOGHIOROŞ80022,000BRAŞOV19715.709.973,74H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    351658658.14.02MOGHIOROŞ - ONEŞTI80039,100BACĂU197110.148.180,60H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    352658668.14.02ONEŞTI - HAN DOMNEŞTI80047,000BACĂU197212.383.407,23H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    353658678.14.02HAN DOMNEŞTI - TECUCI80033,300BRĂILA19728.773.775,76H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    354658688.14.02TECUCI - IZVOARELE (ŞENDRENI)80054,500BRĂILA197214.359.482,86H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    355658698.14.02TRAV RÂU SIRET LA COSMEŞTI6000,996BRĂILA1973530.004,35H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    356658718.14.02TRAV CHENDU6000,017MEDIAŞ19708.480,87H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    357658728.14.02ŢIGMANDRU - HETIUR (Moldova I)50010,400MEDIAŞ19611.285.948,91H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    358658738.14.02HETIUR - IASU50041,620MEDIAŞ19594.962.473,29H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    359658748.14.02HETIUR - MUGENI - IASU7001,500MEDIAŞ1971131.678,34H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    360658758.14.02TRAV. PORUMBENI7000,080MEDIAŞ197510.905,04H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    361658768.14.02IASU - DEAL MOGHIOROŞ70093,716BRAŞOV195912.308.806,44H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    362658778.14.02MOGHIOROŞ - ONEŞTI70036,100BACĂU19595.757.451,47H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    363658788.14.02ONEŞTI - ADJUDUL VECHI50045,000BACĂU19616.027.885,49H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    364658798.14.02ADJUDUL VECHI - SILIŞTEA500127,000BRĂILA196112.932.223,71H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    365658808.14.02ONEŞTI - HELEGIU F250017,000BACĂU19702.439.858,41H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    366658818.14.02HELEGIU - RACOVA f250039,000BACĂU19715.683.434,89H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    367658828.14.02RACOVA - SECUIENI50018,000BACĂU19963.616.731,29H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    368658838.14.02SECUIENI - ROMAN LAMINOR50017,000BACĂU19602.064.495,58H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    369658848.14.02ROMAN (LAMINOR) - GHERĂIEŞTI5005,000BACĂU1962629.284,75H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    370658878.14.02ŞENDRENI - SILIŞTEA60012,920BRĂILA19722.799.000,51H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    371658898.14.02SUBTR. DUNĂRE FIR II12001,200CONSTANŢA TRANZIT1988293.563,11H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    372658908.14.02SUBTR. DUNĂRE FIR I12001,900CONSTANŢA TRANZIT19892.698.206,62H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    373658918.14.02ISACCEA - CASTELU1200126,326CONSTANŢA TRANZIT198858.163.759,97H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    374658928.14.02SUBTR. CANAL DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ12000,729CONSTANŢA TRANZIT1988178.339,59H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    375658938.14.02CASTELU - NEGRU VODĂ120056,148CONSTANŢA TRANZIT198825.851.992,43H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    376658948.14.02COND. TR. GAZE TRANZIT I BULGARIA1000183,500CONSTANŢA197460.014.171,58H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    377658958.14.02ONEŞTI - HELEGIU F150017,000BACĂU19602.064.495,58H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    378658968.14.02HELEGIU - RACOVA F150039,000BACĂU19604.736.195,74H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    379658978.14.02RACOVA - SECUIENI50018,000BACĂU19602.185.936,49H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    380658988.14.02SECUIENI - GHERĂIEŞTI50028,500BACĂU19855.034.277,99H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    381658998.14.02GHERĂIEŞTI - DRĂGUŞENI50038,800BACĂU19624.883.249,65H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    382659008.14.02DRĂGUŞENI - SPĂTĂREŞTI50024,000BACĂU19623.020.566,80H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    383659018.14.02SPĂTĂREŞTI - TISĂUŢI (SALCIA)40027,000BACĂU19613.000.299,93H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    384659028.14.02TISĂUŢI (SALCIA) - BUCECEA35016,500BACĂU19621.666.114,93H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    385659038.14.02COBĂTEŞTI - MORĂRENI3005,800MEDIAŞ1982399.767,52H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    386659048.14.02MORĂRENI - ODORHEI30010,000BRAŞOV19821.330.139,99H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    387659058.14.02TRAV RÂU TÂRNAVA LA ODORHEI3000,100BRAŞOV198239.385,96H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    388659068.14.02COND SILIŞTEA - BRĂILA3505,491BRĂILA1961590.130,06H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    389659078.14.02RACORD SRM CHIŞCANI35014,585BRĂILA1961651.108,15H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    390659098.14.02RACORD SRM GALAŢI ORAŞ40012,579BRĂILA19611.397.806,40H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    391659108.14.02RACORD SRM ZAGNA VĂDENI1002,554BRĂILA196192.159,03H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    392659118.14.02RACORD SRM CS GALAŢI FIR I5004,208BRĂILA1973312.188,83H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    393659128.14.02RACORD SRM CS GALAŢI FIR II5004,918BRĂILA1981425.673,82H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    394659138.14.02RACORD SRM CS GALAŢI FIR III5004,965BRĂILA1986468.111,68H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    395659148.14.02STRAV CF CS GALAŢI5000,150BRĂILA198174.189,36H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    396659158.14.02RACORD SRM ABATOR GL1500,150BRĂILA19736.784,85H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    397659168.14.02RACORD SRM INDEP GALAŢI1004,500BRĂILA1986275.141,97H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    398659178.14.02RACORD SRM DOAGA15018,358BRĂILA1961622.781,66H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    399659188.14.02RACORD SRM FOCŞANI25019,430BRĂILA19731.178.953,95H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    400659198.14.02STRAV RÂU PUTNA2500,555BRĂILA197333.675,73H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    401659208.14.02STRAV RÂU ŞUŞIŢA2500,300BRĂILA197318.203,10H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    402659218.14.02COND PM MUNTENI4008,510BRĂILA19771.215.835,83H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    403659228.14.02INTERCON 20-32 MUNTENI5004,700BRĂILA1989464.919,99H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    404659278.14.02RACORD TUŞNAD BĂI805,300BRAŞOV1971202.083,85H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    405659288.14.02RACORD SÂNZAIENI - TG. SECUIESC1504,600BRAŞOV1971199.399,29H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    406659298.14.02TG. SECUIESC - GHELINŢA2007,200BRAŞOV19961.127.646,04H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    407659308.14.02GHELINŢA - COVASNA20011,500BRAŞOV19851.461.586,86H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    408659318.14.02COND. MICFALĂU - SF. GHEORGHE40029,600BRAŞOV19965.344.978,77H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    409659328.14.02RACORD SRM BĂLAN25030,000BRAŞOV19944.821.653,82H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    410659338.14.02COND ODORHEI VLĂHIŢA40024,000BRAŞOV19723.190.795,16H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    411659348.14.02COND VLĂHIŢA - M. CIUC30033,000BRAŞOV19723.819.401,96H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    412659358.14.02RACORD SRM VLĂHIŢA2000,200BRAŞOV197210.453,53H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    413659368.14.02MUGENI - FELICENI2004,000MEDIAŞ1971204.622,16H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    414659378.14.02FELICENI - ODORHEI2008,000BRAŞOV1971409.244,32H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    415659408.14.02RACORD SRM ODORHEI2000,040BRAŞOV19722.090,70H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    416659418.14.02RACORD SRM TECUCI2502,000BRĂILA1994174.446,36H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    417659428.14.02RACORD LUNCANI - SRM BACĂU 140015,300BACĂU19962.762.776,18H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    418659438.14.02RACORD SRM SASCUT1509,500BACĂU1962331.232,75H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    419659448.14.02RACORD SRM ROMAN ORAŞ2500,800BACĂU196035.394,91H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    420659458.14.02RACORD SRM ROMAN LAMINOR2500,500BACĂU196022.121,82H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    421659468.14.02RACORD SRM BUCECEA2500,342BACĂU196235.203,49H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    422659478.14.02RACORD SRM BOTOŞANI20017,092BACĂU19641.594.348,92H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    423659488.14.02RACORD SRM FĂLTICENI1501,617BACĂU196362.728,32H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    424659498.14.02RACOVA - COSTIŞA5009,500BACĂU19601.153.688,71H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    425659508.14.02COSTIŞA - P. NEAMŢ40035,000BACĂU19603.819.826,31H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    426659518.14.02COND OCOLIRE P NEAMŢ ORAŞ30011,600BACĂU1971645.238,82H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    427659528.14.02P. NEAMŢ - BICAZ30025,000BACĂU19592.332.063,61H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    428659538.14.02COND TAZLĂU - SĂVINEŞTI30019,000BACĂU19682.067.763,07H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    429659548.14.02RACORD SRM DOROHOI20022,600BACĂU19732.441.485,53H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    430659558.14.02RACOVA - COSTIŞA50012,000BACĂU19932.331.665,59H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    431659568.14.02COSTIŞA - SĂVINEŞTI F240028,000BACĂU19743.833.716,58H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    432659578.14.02COND URECHEŞTI - BACĂU40054,000BACĂU19777.715.056,97H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    433659588.14.02RACORD SRM FORTUS IAŞI50012,000BACĂU19781.934.222,59H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    434659598.14.02COND FRASIN - SPĂTĂREŞTI25041,700BACĂU19845.949.054,00H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    435659608.14.02RACORD SRM P. NEAMŢ 22500,200BACĂU198515.169,24H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    436659618.14.02COND MOINEŞTI - DĂRMĂNEŞTI50020,000BACĂU1954896.454,77H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    437659628.14.02COND TG. OCNA - SL. MOLDOVA25012,000BACĂU1964591.600,67H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    438659638.14.02RACORD SRM SUCEAVA3506,216BACĂU1983447.077,89H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    439659648.14.02RACORD SRM COMĂNEŞTI2500,400BACĂU196118.203,10H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    440659658.14.02RACORD SRM SECUIENI2007,000BACĂU1986900.782,34H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    441659678.14.02RACORD SRM TG. FRUMOS1501,800BACĂU198398.380,37H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    442659688.14.02COND SOCI - PAŞCANI30013,000BACĂU19821.729.181,99H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    443659698.14.02RACORD SRM BOTOŞANI 225017,092BACĂU19882.561.862,05H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    444659708.14.02RACORD SRM ANTIB IAŞI3000,600BACĂU197234.099,95H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    445659718.14.02COND BUHOCI - V. MALULUI40032,200BACĂU19571.550.525,37H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    446659728.14.02RACORD BRĂDEŞTI1501,200BRAŞOV196241.839,93H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    447659738.14.02RACORD PORUMBENII MICI2002,300MEDIAŞ196294.637,75H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    448659748.14.02RACORD SANATORIU TURIA800,230BRAŞOV19647.435,16H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    449659758.14.02BAND - COASTA MARE FIR 15009,125CLUJ19691.289.481,73H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    450659768.14.02ULIEŞ - COASTA MARE4004,600CLUJ1970287.528,75H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    451659778.14.02COASTA MARE - SĂRMAŞ FIR 150025,100CLUJ19834.322.855,02H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    452659798.14.02ULIEŞ - SĂRMĂŞEL50022,670CLUJ19884.154.626,24H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    453659808.14.02SĂRMAŞ (BALDA) - CĂMĂRAŞ3004,200CLUJ1959187.066,05H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    454659818.14.02CĂMĂRAŞ - LUNCA CHIŢCĂULUI30064,640CLUJ19594.965.704,21H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    455659828.14.02T.A. DEJ - SOMEŞ3000,153CLUJ19596.290,35H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    456659858.14.02SUBTR. SOMEŞ - DEJ3000,686CLUJ195928.203,81H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    457659878.14.02T.A. CIUMENI3000,260CLUJ195910.689,49H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    458659888.14.02T.A. CORMENIŞ3000,148CLUJ19596.084,78H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    459659898.14.02CORMENIŞ - APA MM30064,000CLUJ19595.970.082,86H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    460659908.14.02DEVIERE ZONA BUCIUM3002,000CLUJ1996171.708,98H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    461659918.14.02SUBTR. BOZINŢA3000,830CLUJ195934.124,13H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    462659928.14.02APA - SATU MARE SM30039,000CLUJ19593.638.019,24H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    463659938.14.02SĂRMAŞEL - CĂMĂRAŞ - BUNEŞTI50040,120CLUJ19635.137.966,45H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    464659948.14.02TRAV. AER. SUCUTARD5000,109CLUJ195932.731,64H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    465659968.14.02BUNEŞTI - CĂŞEI N250015,200CLUJ19741.907.102,96H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    466659978.14.02CĂŞEI - BAIA MARE35065,730CLUJ19636.025.304,56H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    467659988.14.02TRAV. AER TG. LĂPUŞ3500,087CLUJ19635.856,64H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    468659998.14.02SATU M. - BAIA MARE(G ASOC)30061,640CLUJ19818.766.877,81H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    469660008.14.02DEVIERE ZONA BREBENI3003,000CLUJ1996264.133,69H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    470660018.14.02FÂNTÂNELE - CORVINEŞTI1507,540CLUJ1974700.374,54H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    471660028.14.02CORVINEŞTI - BISTRIŢA15023,363CLUJ19742.170.139,28H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    472660048.14.02TRAVERSARE PÂRÂU LECHINŢA1500,020CLUJ19846.354,07H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    473660078.14.02FÂNTÂNELE - BISTRIŢA FIR 225019,300CLUJ19842.753.399,09H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    474660088.14.02ABRĂMUŢ - PIŞCOLŢ40023,450CLUJ19843.982.400,43H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    475660098.14.02PIŞCOLŢ - SATU MARE40045,650CLUJ19786.353.344,83H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    476660108.14.02PANOU CAREI - PIŞCOLŢ2000,500CLUJ197829.470,03H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    477660118.14.02TRAV. HOMOROD PĂULIAN4000,080CLUJ19788.413,54H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    478660128.14.02TRAV. CRASNA LA MOFTIN4000,060CLUJ197825.240,62H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    479660138.14.02TRAV. SOMEŞ LA VETIŞ4000,080CLUJ197833.654,16H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    480660148.14.02COND FÂNTÂNELE - CESAR40021,040CLUJ19752.922.514,38H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    481660158.14.02CONDUCTA CORVINEŞTI - BECLEAN25023,400CLUJ19862.818.803,20H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    482660178.14.02CONDUCTA REFULARE ŢAGA5003,500CLUJ1983313.759,17H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    483660188.14.02COND ENCIU - LECHINŢA1504,240CLUJ1974195.780,71H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    484660218.14.02COND BOCICĂU - MEDIEŞU AURIT70041,300CLUJ199810.471.290,75H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    485660248.14.02CORMENIŞ - CĂŞEI70041,830CLUJ199910.719.707,53H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    486660268.14.02BAIA MARE - HIDEAGA20012,000CLUJ19591.029.465,53H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    487660278.14.02TRAV AER. SUB MOCIRA LĂPUŞ2000,060CLUJ19593.240,91H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    488660288.14.02COND CORMENIŞ - ZALĂU20043,460CLUJ19724.625.954,18H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    489660308.14.02RACORD SRM CĂTINA500,500CLUJ197017.905,21H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    490660318.14.02BAZNA - BOTORCA F13008,800MEDIAŞ1953729.676,80H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    491660328.14.02BAZNA - BOTORCA F23007,800MEDIAŞ19891.131.828,20H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    492660338.14.02BOTORCA - OZD50015,300MEDIAŞ19541.655.350,09H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    493660348.14.02OZD - C. TURZII50031,050CLUJ19533.290.828,04H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    494660358.14.02TRAV AER ARIEŞ C. TURZII (LUNCANI)5000,100CLUJ19536.182,45H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    495660368.14.02CÂMPIA TURZII - TURDA3008,600CLUJ1953713.093,23H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    496660378.14.02TURDA - CLUJ30027,835CLUJ19572.500.352,24H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    497660398.14.02SĂRMĂŞEL - CEANU MARE50021,000CLUJ19662.828.469,35H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    498660408.14.02CEAN - CLUJ50033,400CLUJ19664.498.613,15H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    499660418.14.02SĂRMĂŞEL - CEANU MARE60018,930CLUJ19853.456.516,12H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    500660428.14.02CEANU MARE - CLUJ30031,600CLUJ19481.933.041,94H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    501660438.14.02CEANU MARE - CÂMPIA TURZII60017,500CLUJ19853.880.135,63H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    502660448.14.02CÂMPIA TURZII - TURDA4007,500CLUJ1960364.619,78H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    503660458.14.02SUBTRAV. ARIEŞ - LUNA3000,150CLUJ1985124.376,72H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    504660468.14.02SUBTR CEANU MARE - CÂMPIA TURZII6000,100CLUJ198521.765,92H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    505660478.14.02RAC SRM SĂRMAŞEL1000,084CLUJ19663.452,05H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    506660488.14.02COND ZAU - CEANU MARE25010,878CLUJ1948844.699,57H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    507660498.14.02COND ŞINCAI - CEANU MARE25027,000CLUJ1951682.208,63H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    508660508.14.02CONDUCTA BOGATA AŢINTIŞ2504,298CLUJ1953152.127,33H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    509660518.14.02COND AVRAMEŞTI - CHEŢANI2509,081CLUJ1965497.437,56H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    510660528.14.02COND LUNA - O. MUREŞ (CJ)25013,280CLUJ1960587.555,54H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    511660538.14.02LUNA - OCNA MUREŞ (CJ)35012,291CLUJ19771.291.055,72H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    512660548.14.02OCNA MUREŞ - AIUD25016,362CLUJ19772.127.422,02H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    513660558.14.02COND LUNA - O. MUREŞ (CJ)25014,092CLUJ1950445.343,84H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    514660568.14.02COND OCNA MUREŞ AIUD20013,897CLUJ19631.280.518,49H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    515660578.14.02CONDUCTA DOBRA - ZAU2008,272CLUJ1981998.759,49H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    516660588.14.02RACORD SRM CÂMPIA TURZII5000,200CLUJ198518.547,34H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    517660598.14.02COND. LEG. SRM CLUJ I - SRM CLUJ II4006,100CLUJ19941.077.290,23H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    518660608.14.02COND COASTA MARE - ŞINCAI4003,500CLUJ1996345.173,40H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    519660618.14.02COND. REFUL. BALDA4000,400CLUJ197527.780,56H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    520660628.14.02COND CEANU MARE - CÂMPIA TURZII35017,200CLUJ1936944.574,67H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    521660638.14.02RACORD SRM LUDUŞ2501,135CLUJ196151.651,29H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    522660648.14.02COND PM SĂRMAŞ N-NV5002,000CLUJ1996219.476,85H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    523660658.14.02COND PM SĂRMAŞ N-NV3002,000CLUJ1996171.708,98H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    524660668.14.02COND. ŞINCAI - ZAU4005,200CLUJ1996938.982,76H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    525660678.14.02COND ISTIHAZA - CUCI50011,840CLUJ19631.516.289,20H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    526660698.14.02BAND - UNGHENI70015,100CLUJ19732.799.323,42H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    527660708.14.02COROI - UNGHENI5004,300MEDIAŞ1965617.140,65H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    528660718.14.02UNGHENI - CUCI70024,900CLUJ19654.073.031,94H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    529660728.14.02ERNEI - CIC TG. MUREŞ50015,300CLUJ19652.026.959,30H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    530660738.14.02CIC TG. MUREŞ - UNGHENI4006,074CLUJ1966345.915,13H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    531660748.14.02DELENI - CUCERDEA50012,900MEDIAŞ19631.652.038,07H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    532660758.14.02CUCERDEA - IERNUT50013,765CLUJ1963808.463,09H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    533660768.14.02IERNUT- CUCI5002,745CLUJ1963351.538,33H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    534660778.14.02COND. 20" GĂNEŞTI - CERGHID50015,920MEDIAŞ192749.212,27H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    535660798.14.02COND ERNEI - TG. MUREŞ GOLIRE60016,978CLUJ19763.340.902,10H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    536660808.14.02COND 8" VAIDEI - SÂNMARGHITA2003,161CLUJ1975175.763,77H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    537660818.14.02COND 8" GRUP 4 - VAIDEI2002,730CLUJ1975151.798,51H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    538660828.14.02COND LEG CIMP IERNUT1 - SALCUD2002,070CLUJ1979124.307,96H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    539660838.14.02COND ERNEI - REGHIN (20", 16")50020,000CLUJ19843.488.666,33H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    540660848.14.02COND VAIDEI - LECHINŢA3008,200CLUJ19861.147.375,30H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    541660868.14.02COND 12" PETEA - BERGHIA3006,520CLUJ1980844.725,27H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    542660878.14.02LECHINŢA - IERNUT3507,080CLUJ19851.003.389,16H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    543660888.14.02IERNUT - CUCI (DIN LECHINŢA)5002,000CLUJ1990200.929,52H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    544660898.14.02RACORD SRM SÂNGIORGIU DE MS1000,200CLUJ198111.226,19H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    545660938.14.02COND INTERC UNGHENI - REF BAND3000,280CLUJ198018.621,96H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    546660948.14.02COND CIMP CUCERDEA2001,430MEDIAŞ198493.825,93H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    547660958.14.02BRATEI - MARPOD50040,650MEDIAŞ19756.282.911,42H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    548660968.14.02MARPOD - NOU ROMAN (SB)4009,750MEDIAŞ1962501.091,76H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    549660978.14.02VALEA ŞOMARTIN - VICTORIA25016,750BRAŞOV1944402.301,10H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    550660988.14.02NOU ROMAN - VICTORIA40018,700BRAŞOV19622.115.092,39H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    551660998.14.02INTERCONECTARE 10-162500,010BRAŞOV1962467,71H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    552661008.14.02COND 10" PUNCTUL B - VALEA ŞOMARTIN (SB)25030,400MEDIAŞ1944730.146,47H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    553661018.14.02INTERCONECTARE BRATEI - MARPOD2501,000MEDIAŞ198575.846,24H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    554661028.14.02TRAV. PÂRÂU UCEA2500,010BRAŞOV19622.672,67H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    555661048.14.02SRM VICTORIA I - SRM VICTORIA II2500,650BRAŞOV199456.695,07H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    556661058.14.02TRAV COVEŞ ILIMBAV2500,165MEDIAŞ19445.661,38H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    557661068.14.02TRAV AGNITA (PCT B VICTORIA)2500,118MEDIAŞ19617.671,30H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    558661078.14.02BÂRGHIŞ - RODBAV50032,300MEDIAŞ19804.404.993,24H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    559661088.14.02ROTBAV - FĂGĂRAŞ50016,000BRAŞOV19812.684.948,26H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    560661098.14.02TRAV. OLT5000,150BRAŞOV198174.189,36H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    561661108.14.02PUNCTUL B - ROTBAV40038,000MEDIAŞ19614.222.644,35H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    562661118.14.02ROTBAV - FĂGĂRAŞ40022,700BRAŞOV19612.522.474,38H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    563661128.14.02TRAV. OLT FĂGĂRAŞ4000,150BRAŞOV196110.715,36H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    564661138.14.02SIBIU - ILIMBAV30029,500MEDIAŞ1953998.814,21H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    565661148.14.02ILIMBAV - PCT. B25023,700MEDIAŞ19602.353.942,23H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    566661158.14.02COPŞA MICĂ - AXENTE3006,475MEDIAŞ1971738.227,69H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    567661168.14.02AXENTE - SIBIU30033,520MEDIAŞ19482.489.883,87H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    568661178.14.02TRAV VISA - ŞEICA MARE3000,840MEDIAŞ196050.787,16H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    569661188.14.02TRAV RUŞI (peste Hârtibaciu)3000,016MEDIAŞ1940414,59H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    570661198.14.02LUNCA - SIBIU50036,630MEDIAŞ19786.396.232,35H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    571661208.14.02TRAV RÂU - TÂRNAVA-MARE - LA LUNCA5000,160MEDIAŞ198889.027,23H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    572661218.14.02COND SRM SIBIU 1 - SIBIU 23004,936MEDIAŞ1965421.320,06H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    573661228.14.02COND-SIBIU I - SIBIU II - DUBLATĂ3007,650MEDIAŞ19881.096.847,26H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    574661248.14.02SIBIU - CISNĂDIE - TĂLMACIU30023,500MEDIAŞ19461.664.402,44H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    575661258.14.02SIBIU - CISNĂDIE30010,088MEDIAŞ1994841.702,92H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    576661278.14.02COND PM ALĂMOR2006,800MEDIAŞ1984853.439,63H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    577661288.14.02RACORD SRM RUŞI800,500MEDIAŞ199830.254,56H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    578661308.14.02RACORD AGNITA2000,376MEDIAŞ198525.088,45H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    579661318.14.02RACORD SĂDINCA - SIBIU2002,500MEDIAŞ1987172.371,92H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    580661348.14.02COND ASPIRAŢII - PC - B - N - SĂSESC5000,800MEDIAŞ198776.662,33H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    581661358.14.02COND ASPIRAŢIE D=500 SC AGNITA5001,400MEDIAŞ1987134.159,09H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    582661368.14.02COND - REFULARE D=500 SC AGNITA5001,400MEDIAŞ1987134.159,09H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    583661378.14.02CORNĂŢEL - AVRIG30013,261MEDIAŞ1969705.559,46H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    584661388.14.02AVRIG - MÂRŞA2006,000MEDIAŞ1994460.399,86H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    585661398.14.02COND AXENTE SEVER ŢAPU3008,900MEDIAŞ19891.291.445,01H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    586661408.14.02COND VICTORIA - FĂGĂRAŞ25023,700BRAŞOV19853.423.915,97H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    587661418.14.02COND.NOCRICH - MARPOD2004,740MEDIAŞ1995677.731,47H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    588661428.14.02COND AXENTE SEVER - AGÂRBICI3005,985MEDIAŞ1981785.749,97H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    589661438.14.02TRAV VISA COND AXENTE SEVER3000,030MEDIAŞ19812.902,12H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    590661448.14.02RAC SRM UCEA DE SUS800,130BRAŞOV19593.663,70H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    591661458.14.02RAC SRM UCEA DE JOS800,190BRAŞOV19575.039,67H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    592661468.14.02RACORD SRM AGNITA1251,800MEDIAŞ195460.883,25H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    593661478.14.02COND GAZ NADEŞ FÂNTÂNELE35014,300MEDIAŞ1957567.453,41H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    594661488.14.02COND GAZ VIFOROASA FÂNTÂNELE3004,300MEDIAŞ1955155.989,14H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    595661508.14.02COND GAZ NADEŞ SIGHIŞOARA2507,410MEDIAŞ1956290.377,33H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    596661518.14.02COND ŢELINA SIGHIŞOARA J SB25020,000MEDIAŞ19771.314.668,15H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    597661528.14.02COND GAZ DELENI BOZIAŞ4004,550MEDIAŞ1964532.692,14H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    598661538.14.02CONDUCTA-500 - DELENI - TÂRNĂVENI5004,500MEDIAŞ1991459.046,67H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    599661558.14.02CONDUCTA-508 - BAZNA - MEDIAŞ5003,416MEDIAŞ1991648.662,30H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    600661568.14.02COND GAZ COPŞA MICĂ CARBOSIN5004,300MEDIAŞ1971305.721,99H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    601661598.14.02CONDUCTA GOLIRE COPŞA MICĂ5005,195MEDIAŞ1991986.475,60H.G. 334/2000în administrareconcesionatimobil
    602661608.14.02CONDUCTA TR GAZ FÂNTÂNELE SOV200