ORDIN nr. 1.577 din 18 noiembrie 2011privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 24 noiembrie 2011  Având în vedere:- Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. 2.930/2011;- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 151/2011 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011-2013,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă detalierea pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, conform anexei nr. 1. (2) Numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se referă la numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, fără a îngrădi posibilitatea funcţionării structurilor spitaliceşti cu un număr mai mare de paturi, care să fie finanţate din alte surse.  +  Articolul 2 (1) În numărul de paturi pe judeţ se includ paturile din unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autorităţilor administraţiei publice locale, din subordinea Academiei Române, precum şi din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi paturile din unităţile sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă. (2) La încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale se vor avea în vedere creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor medicale şi asigurarea accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale.  +  Articolul 3Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Pensii Publice, precum şi unităţile sanitare cu paturi publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) În judeţele/municipiul Bucureşti în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Naţională de Pensii Publice vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, cu încadrarea în numărul de paturi aprobat la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti. (2) Judeţele în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauBucureşti, 18 noiembrie 2011.Nr. 1.577.  +  Anexa 1
  Nr. crt. Judeţul Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private
  1 Alba 1.835
  2 Arad 2.522
  3 Argeş 2.978
  4 Bacău 3.661
  5 Bihor 3.852
  6 Bistriţa-Năsăud 1.242
  7 Botoşani 2.165
  8 Braşov 3.590
  9 Brăila 1.770
  10 Buzău 1.964
  11 Caraş-Severin 1.498
  12 Călăraşi 897
  13 Cluj 6.685
  14 Constanţa 4.857
  15 Covasna 1.480
  16 Dâmboviţa 1.927
  17 Dolj 4.567
  18 Galaţi 3.120
  19 Giurgiu 619
  20 Gorj 1.853
  21 Harghita 1.810
  22 Hunedoara 2.783
  23 Ialomiţa 677
  24 Iaşi 7.404
  25 Ilfov 601
  26 Maramureş 2.631
  27 Mehedinţi 1.360
  28 Mureş 4.201
  29 Neamţ 2.520
  30 Olt 1.864
  31 Prahova 3.693
  32 Satu Mare 1.673
  33 Sălaj 1.030
  34 Sibiu 2.640
  35 Suceava 3.025
  36 Teleorman 1.549
  37 Timiş 5.602
  38 Tulcea 894
  39 Vaslui 1.979
  40 Vâlcea 1.982
  41 Vrancea 1.466
  42 Bucureşti 21.173
  TOTAL: 125.639
   +  Anexa 2
  Nr. crt. Judeţele în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi a Academiei Române
  1 Argeş
  2 Bacău
  3 Bihor
  4 Braşov
  5 Cluj
  6 Constanţa
  7 Dolj
  8 Galaţi
  9 Hunedoara
  10 Iaşi
  11 Mehedinţi
  12 Neamţ
  13 Prahova
  14 Sibiu
  15 Timiş
  16 Vrancea
  17 Bucureşti
  ---------