ORDIN nr. 90 din 15 noiembrie 2011pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2011  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.737 din 28 octombrie 2011, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane şi Direcţia buget, finanţe, investiţii, achiziţii, patrimoniu şi administrativ din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5) şi art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanBucureşti, 15 noiembrie 2011.Nr. 90.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară)------------------------------------------TARIFEpentru autorizarea şi reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum şi pentru modificarea condiţiilor în care a fost emisă autorizaţia de comercializare
  Nr. crt. Denumirea operaţiunii Tariful pentru operaţiune - lei -
  1. Emiterea autorizaţiei de comercializare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar 2.355
  2. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturi- lor de diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă 589
  3. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturi- lor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost supu- se controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă 1.178
  4. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I 354
  5. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II 589
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)------------------------------------------TARIFEpentru testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic
  Nr. crt. Denumirea produsului Tariful pentru testare - lei -
  1. Set de diagnostic RSAR 296
  2. Set de diagnostic SAT pentru testarea reagenţilor 704
  3. Set de diagnostic RFC 861
  4. Set de diagnostic conjugat IFD 951
  5. Set de diagnostic ID 823
  6. Set de diagnostic RIHA 1.615
  7. Set de diagnostic rapid 2.574
  8. Teste rapide biotoxine 5.443
  9. Set de diagnostic ELISA micotoxine 842
  10. Set de diagnostic ELISA 1.905
  11. Testarea produselor microbicide (dezinfectanţi) 3.773
  12. Set de diagnostic ELISA imunoenzimatic 8.385
  13. Set de diagnostic EST imunoblotare 9.821
  14. Set de diagnostic EST imunocromatografic 7.821
  15. Set de diagnostic EST imunohistochimic 4.855
  16. Test PCR clasic 8.358
  17. Set de diagnostic pentru teste Real Time PCR 8.569
  18. Set de diagnostic pentru extracţia acizilor nucleici 8.252
  19. Set de diagnostic pentru genotipare 8.780
  20. Set de diagnostic pentru secvenţiere 9.309
  21. Set de diagnostic ELISA pentru echinococcoză 1.621
  22. Set de diagnostic ELISA pentru fascioloză 1.443
   +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară)-------------------------------------------TARIFpentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de fabricaţieTarif produs - 3.533 lei----------