HOTĂRÂRE nr. 1.112 din 9 noiembrie 2011privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 21 noiembrie 2011  Având în vedere art. 2 alin. (1) şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 103631, 154205, 34.055, 34.095, 106.300, 106.301 şi 155011 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a unor unităţi de cult deţinătoare, identificate potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Imobilele prevăzute la art. 2 se transmit fără plată în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între Secretariatul de Stat pentru Culte şi unităţile de cult deţinătoare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul generalal Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuSecretariatul de Statpentru CulteNicolae Adrian Lemeni,secretar de statMinistrul finanţelorpublice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 noiembrie 2011.Nr. 1.112.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREmodificate ale imobilelor aparţinând domeniuluipublic al statuluiSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Cod de clasificareB - Anul dobândirii/dării în folosinţă
  *Font 9*
  ┌────┬───────┬───────┬───────────────────┬──────────────────┬────┬─────────────┬──────┐│Nr. │ Nr. │ A │ Descrierea tehnică│ Denumirea │ B │ Descrierea │ Tip ││crt.│M.F.P. │ │ ├─────────┬────────┤ │ juridică │ bun ││ │ │ │ │ Adresa │Valoarea│ ├─────────────┤ ││ │ │ │ │ │ de │ │ În │ ││ │ │ │ │ │inventar│ │administrare/│ ││ │ │ │ │ │(în lei)│ │ concesiune │ │├────┼───────┼───────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼───────┼───────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┼──────┤│ 1.│ 103631│ 8.30_│Construcţii + teren│Oraşul │ 520.665│2004│Administrare │Imobil││ │ │ │S totală teren = │Popeşti- │ │ │ │ ││ │ │ │84.172 mp, │Leordeni,│ │ │ │ ││ │ │ │din care: │judeţul │ │ │ │ ││ │ │ │Sc = 2.228 mp │Ilfov │ │ │ │ ││ │ │ │Sd = 2.228 mp │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┼──────┤│ 2.│ 154205│ 8.30_│Construcţii + teren│Oraşul │ 87.693│2008│Administrare │Imobil││ │ │ │Sc1 = 421 mp │Valea lui│ │ │ │ ││ │ │ │Sc2 = 13 mp │Mihai, │ │ │ │ ││ │ │ │Sc3 = 104 mp │judeţul │ │ │ │ ││ │ │ │Sd1 = 421 mp │Bihor │ │ │ │ ││ │ │ │Sd2 = 13 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sd3 = 104 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │S teren = 8.330 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sc totală = 538 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sc totală │ │ │ │ │ ││ │ │ │desfăşurată = │ │ │ │ │ ││ │ │ │538 mp │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┼──────┤│ 3.│ 34.055│ 8.30_│Construcţii + teren│Comuna │ 397.023│2006│Administrare │Imobil││ │ 34.095│ │Suprafaţă totală │Galda de │ │ │ │ ││ │106.300│ │teren = │Jos, │ │ │ │ ││ │106.301│ │221.700 mp, din │judeţul │ │ │ │ ││ │ │ │care: │Alba │ │ │ │ ││ │ │ │S curţi construcţii│ │ │ │ │ ││ │ │ │parcela 919 = │ │ │ │ │ ││ │ │ │2.600 mp: │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sc1 = 222 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sc2 = 134 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sc3 = 299 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sc4 = 11 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sc totală = 666 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sc totală │ │ │ │ │ ││ │ │ │desfăşurată = │ │ │ │ │ ││ │ │ │666 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │S teren arabil │ │ │ │ │ ││ │ │ │parcela 1495 = │ │ │ │ │ ││ │ │ │2.000 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │S teren fâneaţă │ │ │ │ │ ││ │ │ │parcela 1496 = │ │ │ │ │ ││ │ │ │2.100 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │Total suprafaţă │ │ │ │ │ ││ │ │ │teren + │ │ │ │ │ ││ │ │ │construcţii = │ │ │ │ │ ││ │ │ │6.700 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │S teren parcela │ │ │ │ │ ││ │ │ │A2208/4 = │ │ │ │ │ ││ │ │ │115.000 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │S teren parcela │ │ │ │ │ ││ │ │ │A2483/61 = │ │ │ │ │ ││ │ │ │100.000 mp │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┼──────┤│ 4.│ 155011│8.29.06│Construcţie + teren│Munici- │ 1│2000│Administrare │Imobil││ │ │ │S teren = 372 mp │piul │ │ │ │ ││ │ │ │S teren = 1.407 mp,│Făgăraş, │ │ │ │ ││ │ │ │din care: │str. │ │ │ │ ││ │ │ │Sc1 (S+P+1) = │Nicolae │ │ │ │ ││ │ │ │229 mp │Bălcescu │ │ │ │ ││ │ │ │Sc2 = 144 mp │nr. 20, │ │ │ │ ││ │ │ │Sc totală = 373 mp │judeţul │ │ │ │ ││ │ │ │Sc totală │Braşov │ │ │ │ ││ │ │ │desfăşurată = │ │ │ │ │ ││ │ │ │373 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ │S teren = 234 mp │ │ │ │ │ │└────┴───────┴───────┴───────────────────┴─────────┴────────┴────┴─────────────┴──────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care trec, fără plată, din domeniulpublic al statului şi din administrareaSecretariatului de Stat pentru Culte în domeniulprivat al statului şi în proprietatea unităţilorde cult deţinătoare
  *Font 8*
  Nr. crt. Nr. MFP Nr. actului normativ în temeiul căruia se face transferul Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Adresa imobilului Descrierea tehnică Ordonatorul/ Administratorul actual al bunului Unitatea de cult care deţine bunul în folosinţă gratuită
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. 103631 8.30_ 154974 8.29.06 Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult Imobil Teren Oraşul Popeşti- Leordeni, judeţul Ilfov Construcţii+teren S totală teren = 84.172 mp, din care: Sc = 2.228 mp Sd = 2.228 mp - valoare de inventar (în lei) = 520.665 - conf. C.F. nr. 100322/2011 Teren S teren = 11.359,82 mp - valoare de inventar (în lei) - 1 - conf. C.F. nr. 100313/2011 Secretariatul de Stat pentru Culte Arhiepiscopia Româno-Catolică Bucureşti
  2. 154205 8.30_ Legea nr. 239/2007 Imobil 49-211 Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor Construcţii+teren Sc1= 421 mp Sc2 = 13 mp Sc3 = 104 mp Sd1 = 421 mp Sd2 = 13 mp Sd3 = 104 mp Sc totală = 538 mp Sc totală desfăşurată = 538 mp S teren = 8.330 mp - valoare de inventar (în lei) = 87.693 - conf. C.F nr. 50737/2011 Secretariatul de Stat pentru Culte Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Valea lui Mihai judeţul Bihor
  3. 34.055 34.095 106.300 106.301 8.30_ Legea nr. 239/2007 Clădire laborator şopron şi remiză tractor şi semănă- toare, depozit seminţe şi centrală termică Teren Comuna Galda de Jos, judeţul Alba Construcţii+teren Suprafaţă totală teren= 221.700 mp, din care: S curţi construcţii parcela 919 = 2.600 mp, conf. C.F nr.70613/2011: Sc1 = 222 mp, conf. C.F nr. 70613/2011 Sc2 = 134 mp, conf. C.F nr. 70613/2011 Sc3 = 299 mp, conf. C.F nr. 70613/2011 Sc4 = 11 mp, conf. C.F nr. 70613/2011 Sc totală = 666 mp, conf. C.F nr. 70613/2011 Sc totală desfăşurată = 666 mp, conf. C.F nr. 70613/2011 S teren arabil parcela 1495 = 2.000 mp, conf. C.F nr. 70613/2011 S teren fâneaţă parcela 1496 = 2.100 mp, conf. C.F nr. 70613/2011 Total suprafaţă teren + construcţii = 6.700 mp, conf. C.F nr. 70613/2011 S teren parcela A2208/4 = 115.000 mp, conf. C.F nr. 71060/2011 S teren parcela A2483/61 = 100.000 mp, conf. C.F nr. 71493/2011 - valoare de inventar (în lei) = 397.023 Secretariatul de Stat pentru Culte Mănăstirea Râmeţ, judeţul Alba
  4. 155011 8.29.06 Legea nr. 239/2007 Imobil Municipiul Făgăraş, str. Nicolae Bălcescu nr. 20, judeţul Braşov Construcţie+ teren S teren = 372 mp, conf. C.F nr. 100168/2011 S teren = 1.407 mp, conf. C.F nr. 100169/2011, din care: Sc1 (S+P+1) = 229 mp Sc2 = 144 mp Sc totală = 373 mp Sc totală desfăşurată = 373 mp S teren = 234 mp, conf. CF nr. 100177/2011 - valoare de inventar (în lei) = 1 Secretariatul de Stat pentru Culte Arhiepiscopia Sibiului
  5. 104008 8.30_ Legea nr. 239/2007 Imobil Municipiul Făgăraş, str. Andrei Mureşanu nr. 2, judeţul Braşov Teren S teren = 4.074 mp - valoare de inventar (în lei) = 43.436 - conf. C.F nr. 100203/2011 Secretariatul de Stat pentru Culte Protopopiatul Ortodox Român Făgăraş
  ---------