HOTĂRÂRE nr. 1.125 din 9 noiembrie 2011privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 21 noiembrie 2011  Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi înregistrat la MFP cu nr. 106.535, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului menţionat la art. 1 aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 noiembrie 2011.Nr. 1.125.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa părţii de imobil aflat în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelorcare a făcut obiectul schimbării unităţii de administrare
  *Font 8*
  Nr. M.F.P. Denumirea imobilului transferat Codul de clasificaţie Adresa imobilului Caracteristicile imobilului ce se predă Unitatea de administrare de la care s-a transmis folosinţa imobilului Unitatea de administrare la care s-a transmis folosinţa imobilului Valoarea contabilă la data preluării - lei -
  106.535 49-98 8.19.01 Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi Pavilion 49-98-07 Sc = 237,46 mp Sd = 474,92 mp Pavilion 49-98-08 Sc = 251,49 mp Sd = 251,49 mp S. teren = 39.000,00 mp Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi Cod unic de identificare (CUI) 5051447 Unitatea Militară 0908 Iaşi Cod unic de identificare (CUI) 4701533 93.363,90
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor acărui valoare de inventar se modifică drept urmare areevaluării
  Adresa imobilului Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Valoarea de inventar actualizată (lei) Tipul bunului Numărul de înregistrare în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
  Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi 8.19.01 45-353 136.572,69 Imobil Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie numărul de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului
  --------