HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 9 noiembrie 2011privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 18 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDatele de identificare a bunurilor imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia, din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Se aprobă transmiterea unor imobile, teren și construcții, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.(2) Transmiterea imobilelor menționate la alin. (1) se efectuează în vederea realizării unui proiect de dezvoltare regională.  +  Articolul IIIPredarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IVAdministrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  p. Ministrul justiției,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 9 noiembrie 2011.Nr. 1.132.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a bunurilor imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiției -
  Administrația Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia
  1 Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiției
  2 Ordonator secundar de credite 4266324 Administrația Națională a Penitenciarelor
  3 Ordonator terțiar de credite 4231679 Penitenciarul Slobozia
  4 Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal de credite
  Nr. M.F. Codul declasificare Tipul bunului(mobil/imobil)Denumirea Descrierea tehnică VecinătățiAdresă Anul dobândirii/dării în folosință Valoarea de inventar - lei - Situația juridică
  Baza legală În administrare/ concesiune
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1036738.29.12imobil Teren agricol extravilan, tarlaua 29, parcela N147 -Alexeni Suprafață teren - 208,88 ha, CF nr. 20.214/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni 2003 1.069.062,67Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541848.29.12imobil Teren cu construcții, intravilan imobil 669 C1 - C26 - Alexeni Suprafață teren - 15,49 ha, Suprafață construită -10106,60 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni 2003 10.190.160,83Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1559348.29.12imobil Teren cu construcții, extravilan C1, tarlaua 32 parcela Cc 153 - Alexeni Suprafață teren - 1,87 ha, Suprafață construită -378,44 mp CF nr. 20.213/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni 2003 1.063.508,89Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1559358.29.12imobil Teren cu construcții, extravilan C1-C55, tarlaua 29, parcela N147 - Alexeni Suprafață teren - 117,25 ha, Suprafață construită -10.381,68 mpCF nr. 20.214/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni 2003 66.714.308,90Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1559368.29.12imobil Teren cu construcții, extravilan C1-C2, tarlaua 40/1 parcela N182 - Alexeni Suprafață teren - 4,23 ha, Suprafață construită -181,80 mp CF nr. 20.211/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni 2003 251.359,36Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541868.29.12imobil Administrativ C16 Suprafață construită -391,61 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni intravilan 2003 60,60Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541878.29.12imobil Sală mese C10 Suprafață construită -1.181,93 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni intravilan 2003 159,30Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541888.29.12imobil Depozit alimente C9 Suprafață construită -392,3 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni intravilan 2003 42,80Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541898.29.12imobil Popotă cadre C13 Suprafață construită -612,38 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni intravilan 2003 53,40Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541908.29.12imobil Dormitor C14 Suprafață construită -1.657,59 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni intravilan 2003 108,20Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541918.29.12imobil Dormitor C15 Suprafață construită -1.653,05 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni intravilan 2003 108,20Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541928.29.12imobil Hangar C24 Suprafață construită -1.603,42 mp CF nr. 20.214/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 2003 330,00Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541938.29.12imobil Corp gardă 1 C2 Suprafață construită -312,86 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni intravilan 2003 28,20Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541948.29.12imobil Post control C1 (corp gardă2) Suprafață construită -55,19 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni intravilan 2003 5,50Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541958.29.12imobil Depozit materiale tehnice C28 Suprafață construită -571,26 mp CF nr. 20.214/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 2003 93,40Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541968.29.12imobil Infirmerie C18 Suprafață construită -711,87 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni intravilan 2003 158,40Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541978.29.12imobil Simulator zborC24 (uzină electrică) Suprafață construită -330,91 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni, intravilan 2003 742,00Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541988.29.12imobil Baie spălătorie C19 Suprafață construită -332,41 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni, intravilan 2003 128,50Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1541998.29.12imobil Garaj autor C5 Suprafață construită -690,52 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni intravilan 2003 160,20Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1542008.29.12imobil Bloc școală C17 Suprafață construită -327,15 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni intravilan 2003 53,00Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1542018.29.12imobil Hangar 2 C22 Suprafață construită -970,97 mp CF nr. 20.214/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 2003 55,60Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
  1542028.29.12imobil Clădire drenajori C21 (uzină electrică) Suprafață construită -276,93 mp CF nr. 20.212/2011 Țara România, județul Ialomița,comuna Alexeni intravilan 2003 16.873,63Hotărârea Guvernului611/2003 În admi-nistrare
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor proprietate publică a statului care se transmit din administrarea Ministerului Justiției -
  Administrația Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea
  Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
  Nr. M.F. Cod de clasificare Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar (în lei) Denumirea Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică
  1 2 3 4 5 6 7 8
  103673 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni 1.069.062,67 Teren agricol extravilan, tarlaua 29, parcela N147 – Alexeni Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185) Suprafață teren – 208,88 ha, CF nr. 20.214/2011
  154184 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni 10.190.160,83 Teren cu construcții intravilan imobil 669 C1-C26 - Alexeni Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185) Suprafață teren – 15,49 ha, suprafață construită – 10.106,60 mp, CF nr. 20.212/2011
  154186 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan 60,60 Administrativ C16 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185) Suprafață construită – 391,61 mp, CF nr. 20.212/2011
  154187 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan 159,30 Sală mese C10 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185) Suprafață construită – 1.181,93 mp, CF nr. 20.212/2011
  154188 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan 42,80 Depozit alimente C9 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185) Suprafață construită – 392,3 mp, CF nr. 20.212/2011
  154189 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan 53,40 Popotă cadre C13 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185) Suprafață construită – 612,38 mp, CF nr. 20.212/2011
  154190 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan 108,20 Dormitor C14 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185) Suprafață construită – 1.657,59 mp, CF nr. 20.212/2011
  154191 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan108,20 Dormitor C15 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)Suprafață construită – 1.653,05 mp, CF nr. 20.212/2011
  154192 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 330,00 Hangar C24 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185) Suprafață construită – 1.603,42 mp, CF nr. 20.214/2011
  154193 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan 28,20 Corp gardă 1 C2 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)Suprafață construită – 312,86 mp, CF nr. 20.212/2011
  154194 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan5,50 Post control C1 (corp gardă 2) Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)Suprafață construită – 55,19 mp, CF nr. 20.212/2011
  154195 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 93,40 Depozit materiale tehnice C28 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)Suprafață construită – 571,26 mp, CF nr. 20.214/2011
  154196 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan 158,40 Infirmerie C18 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)Suprafață construită – 711,87 mp, CF nr. 20.212/2011
  154197 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan 742,00 Simulator zbor C24 (uzină electrică) Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185) Suprafață construită – 330,91 mp, CF nr. 20.212/2011
  154198 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan128,50 Baie - spălătorie C19 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)Suprafață construită – 332,41 mp, CF nr. 20.212/2011
  154199 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan160,20 Garaj auto C5 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)Suprafață construită – 690,52 mp, CF nr. 20.212/2011
  154200 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan53,00 Bloc școală C17 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)Suprafață construită – 327,15 mp, CF nr. 20.212/2011
  154201 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 55,60 Hangar 2 C22 Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185) Suprafață construită – 970,97 mp, CF nr. 20.214/2011
  154202 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni intravilan 16.873,63 Clădire drenajori C21 (uzină electrică) Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)Suprafață construită – 276,93 mp, CF nr. 20.212/2011
  154203 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni 127,10 Drum beton Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)15.500 mp
  154204 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni1.148,00 Pistă betonată (inclusiv căi rulare), pistă naturală Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)105.600 mp
  155934 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni1.063.508,89 Teren cu construcții, extravilan C1, tarlaua 32, parcela Cc153 – Alexeni Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)Suprafață teren – 1,87 ha, Suprafață construită – 378,44 mp, CF nr. 20.213/2011
  155935 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni66.714.308,90 Teren cu construcții, extravilan C1-C55, tarlaua 29, parcela N147 - Alexeni Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)Suprafață teren - 117,25 ha, Suprafață construită – 10.381,68 mp, CF nr. 20.214/2011
  155936 8.29.12 Țara România, județul Ialomița, comuna Alexeni251.359,36 Teren cu construcții, extravilan C1-C2, tarlaua 40/1, parcela N182 - Alexeni Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679)În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CUI 26369185)Suprafață teren - - 4,23 ha, Suprafață construită – 181,80 mp, CF nr. 20.211/2011
  -----