ORDIN nr. 2.199/C din 28 octombrie 2011pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 15 noiembrie 2011    Având în vedere prevederile art. 64 alin. (1^1) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile art. 186 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 383/2010 privind primirea, cumpărarea, păstrarea şi folosirea de calculatoare personale de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, precum şi orice alte dispoziţii contrare.p. Ministrul justiţiei,Lidia Barac,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2011.Nr. 2.199/C.  +  AnexăREGULAMENT 28/10/2011