HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 9 noiembrie 2011privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 10 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Român pentru Imigrări, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv Ministerul Public îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în cadrul anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian Igaşp. Ministrul justiţiei,Alina Mihaela Bica,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 noiembrie 2011.Nr. 1.106.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului,care se transmite din administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor în administrareaMinisterului Public, pentru Parchetul de pe lângăCurtea de Apel Bucureşti
  Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite Numărul atribuit în inventarul domeniului public al statului şi codul de clasificaţie
  1 2 3 4 5
  Bucureşti, Calea Victoriei nr. 218, sectorul 1 Ministerul Adminis- traţiei şi Internelor - Oficiul Român pentru Imigrări Cod unic de iden- tificare (CUI) 22084517 Ministerul Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti Cod unic de identifi- care (CUI) 16772104 1. Subsol: - suprafaţa construită: 424,5 mý - suprafaţa utilă: 420,3 mý 2. Parter: Corp A: - suprafaţa construită: 1.050 mý - suprafaţa utilă: 919,6 mý Corp B: - suprafaţa construită: 170 mý - suprafaţa utilă: 142,5 mý 3. Etaj 1: Corp A: - suprafaţa construită: 870,5 mý - suprafaţa utilă: 744,3 mý Corp B: - suprafaţa construită: 256,5 mý - suprafaţa utilă: 222,44 mý 4. Etajele 2, 3, 4 şi 5: Corp A: - suprafaţa construită: 870,5 x 4 = 3.482 mý - suprafaţa utilă: 781,5 x 4 = 3.126 mý Corp B: - suprafaţa construită: 256 x 4 = 1.024 mý - suprafaţa utilă: 222 x 4 = 888 mý 5. Etaj 6: Corp A: - suprafaţa construită: 368,5 mý - suprafaţa utilă: 339,5 mý Corp B: - suprafaţa construită: 43,5 mý 6. Etaj 7: Corp A: - suprafaţa construită: 315,13 mý - suprafaţa utilă: 289,39 mý 7. Etaj 8: Corp A: - suprafaţa construită: 315,13 mý - suprafaţa utilă: 283,52 mý 8. Pod: Corp A: - suprafaţa construită: 119,26 mý - suprafaţa utilă: 100,15 mý Nr. MFP: 154469 Cod: 8.19.01
  Terenul aferent: conform extrasului de carte funciară: lot 1 parcelele P1/1 şi P1/2 = 1.947,26 mý Valoarea de inventar: 18.248.546 lei CF 47317
  -----