HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 26 octombrie 2011privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 8 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia.  +  Articolul 2Predarea-preluarea bunurilor imobile transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare privind executarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv reevaluarea imobilelor prevăzute în anexă, în termen de 60 de zile de la întocmirea protocoalelor prevăzute la art. 2.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 octombrie 2011.Nr. 1.065.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul publical statului, care se transmit din administrarea unor unităţi dinsubordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale înadministrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia
  *Font 7*
  Nr. Crt. Locul unde este situat imobilul/ partea din imobil care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul/ partea din imobil Persoana juridică la care se transmite imobilul/partea din imobil Caracteristicile tehnice ale imobilului/ale părţii din imobil Valoarea de inventar (lei) Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi numărul de identificare MFP
  1 2 3 4 5 6 7
  ARGEŞ
  1. Municipiul Piteşti, Calea Câmpulung nr. 8, judeţul Argeş Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Argeş C.U.I. 4229547 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Argeş C.U.I. 23134320 Suprafaţa construită = 152 mý Suprafaţa desfăşurată = 152 mý Suprafaţa curţii = 2.532 mý 179.688 Imobil cod 8.29.06 34463
  GIURGIU
  2. Comuna Comana, satul Comana, str. Cumani nr. 464, judeţul Giurgiu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Giurgiu C.U.I. 4852439 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu C.U.I. 20738836 Suprafaţa construită = 50 mý Suprafaţa desfăşurată = 50 mý Suprafaţa curţii = 1.927 mý 14.919 Imobil cod 8.29.06 39894
  MEHEDINŢI
  3. Comuna Cujmir, satul Aurora nr. 2, judeţul Mehedinţi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. Bucureşti, Sucursala Dunăre- Olt C.U.I. 16870560 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Mehedinţi C.U.I. 20738852 Sediu sistem Aurora 23.076 Imobil cod 8.29.06 150923
  NEAMŢ
  4. Municipiul Piatra- Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 26, judeţul Neamţ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Neamţ C.U.I. 2613540 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Neamţ C.U.I. 20775907 Suprafaţa construită = 319,5 mý Suprafaţa desfăşurată = 154,85 mý Subsol Suprafaţa desfăşurată = 13,45 mý Etaj 2 Suprafaţa desfăşurată = 74,25 mý Mansardă Suprafaţa desfăşurată = 67,15 mý 127.874 Imobil (parţial) cod 8.29.06 150103
  5. Municipiul Piatra- Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 26, judeţul Neamţ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Neamţ C.U.I. 2613540 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Neamţ C.U.I. 20775907 Suprafaţa construită = 116 mý Suprafaţa desfăşurată = 116 mý 38 Imobil (parţial) cod 8.29.06 26213
  SATU MARE
  6. Municipiul Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 15, judeţul Satu Mare Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare C.U.I. 3897351 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare C.U.I. 20741670 Suprafaţa construită = 53,36 mý Suprafaţa desfăşurată = 53,35 mý Suprafaţa curţii = 1.043 mý 39.661 Imobil cod 8.29.06 28001
  TELEORMAN
  7. Municipiul Alexandria, str. Constantin Brâncoveanu nr. 73, judeţul Teleorman Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Teleorman C.U.I. 4253642 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Teleorman C.U.I. 20751460 Suprafaţa construită = 567,70 mý Suprafaţa desfăşurată = 629,20 mý Suprafaţa curţii = 1.268 mý 348.835 Imobil (parţial) cod 8.29.06 35224
  _________