HOTĂRÂRE nr. 1.053 din 19 octombrie 2011privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 27 octombrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDatele de identificare a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei, înregistrate la poziţia M.F. 105160 şi poziţia M.F. 107924 din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 19 octombrie 2011.Nr. 1.053.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei, înregistrate la poziţia M.F. 105160 şi poziţia M.F. 10792
                    Cod fiscalDenumirea  
    1. Ordonator principal de credite4265841MINISTERUL JUSTIŢIEI
    2. Ordonator secundar de credite17683900CURTEA DE APEL ALBA IULIA
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal    
                         
    Nr. M.F.Cod de clasificareTipul bunului (mobil, imobil)DenumireaDescrierea tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar  (lei)Situaţia juridică
      Baza legalăÎn administrare/ concesiune
    1234567891011
    1051608.29.15ImobilCurtea de Apel Alba IuliaS. parţial + P + 2E  Suprafaţa desfăşurată = 9.084 m2  Suprafaţa construită = 2.352 m2  Suprafaţa terenului = 3.642 m2N - I.P.J. Alba Iulia  S - Str. Bucureşti  E - Parc  V - Piaţa I.C. BrătianuRomânia,  judeţul Alba,  municipiul Alba Iulia,  Piaţa I.C. Brătianu nr. 120103.222.493,02Hotărârea Guvernului nr. 866/2010în administrarea MJ
    1079248.29.15ImobilGarajSuprafaţa construită = 573 m2N - I.P.J. Alba Iulia  S - Str. Bucureşti  E - Parc  V - Piaţa I.C. BrătianuRomânia,  judeţul Alba,  municipiul Alba Iulia,  Piaţa I.C. Brătianu nr. 12010118.310,00Hotărârea Guvernului nr. 866/2010în administrarea MJ
                    3.340.803,02  
  --------