HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 12 octombrie 2011privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Satu Mare a unui imobil restituit proprietarului de drept în baza unei sentinţe judecătoreşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 25 octombrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Satu Mare a unui imobil, înregistrat la poziţia cu nr. MF 27962, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, restituit proprietarului de drept în baza unei sentinţe judecătoreşti.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 12 octombrie 2011.Nr. 1.018.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil care se scade din inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului şi din administrareaMinisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, restituitproprietarului de drept în baza unei sentinţe judecătoreşti
    *Font 8*
    ┌────────┬─────────┬──────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────────────┬───────┐│Codul de│Denumirea│ Datele de identificare │Anul │Valoa-│Situaţia juridică│ Tipul ││clasifi-│ ├────────────┬──────────┬──────────┤dobân- │rea de├───────┬─────────┤bunului││caţie şi│ │ Descrierea │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/ │inven-│ Baza │În admi- │ ││nr. MFP │ │ tehnică │(după caz,│ │al dării│ tar │legală │nistrare/│ ││ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în folo-│(lei) │ │ conce- │ ││ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ siune │ │├────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┤│Imobil │Magazie │Suprafaţa │N - PP; │Ţara: │ 1950 │ 12 │Proces-│în admi- │ imobil││8.28.13 │pentru │construită -│S - Str. │România │ │ │verbal │nistrare │ ││MF 27962│materiale│220 mý; │11 iunie; │Judeţul: │ │ │nr. │ │ ││ │UF - │P; │V - │Satu Mare;│ │ │54/1950│ │ ││ │Negreşti │Suprafaţa │dispensar │Oraşul: │ │ │Hotă- │ │ ││ │ │desfăşurată-│veterinar │Negreşti- │ │ │rârea │ │ ││ │ │220 mý; │ │Oaş │ │ │Guver- │ │ ││ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │nului │ │ ││ │ │curte - │ │ │ │ │nr. │ │ ││ │ │801 mý; │ │ │ │ │739/ │ │ ││ │ │cărămidă │ │ │ │ │2003 │ │ │└────────┴─────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴─────────┴───────┘----------